Léta běží

  • Ceny hejtmana MSK pro handicapované umělce
  • Kristina Mezníková: Kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči
  • Domov Slunovrat získal speciální trenažér

Začíná pořad Léta běží, dobrý den.

Ceny hejtmana MSK pro handicapované umělce

Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro handicapované umělce. I tento rok je lidé s různými zdravotními problémy obdrželi v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo dvacet umělců se svými výtvarnými, literárními a hudebními díly.

Olejomalby, mozaiky, keramická, dřevěná i šitá díla, básně nebo například hudební skladby. I tento ročník do soutěže přišla pestrá paleta umění handicapovaných.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje: “Já si myslím, že lidé, kteří mají handicap, nesmí nezůstávat někde upozadění. To si myslím, že je naprosto zjevné a myslím, že se v tomto hodně dělá a tato akce je toho důkazem. Je vidět, že ta díla nejsou nijak řekneme druhořadá, naopak, já je vnímám jako skutečně nádherná a sám bych si i některý z obrazů i pověsil doma. Takže já jsem rád že se lidé mohou realizovat a že jsou to lidé, kteří mají handicap, kteří by jinak často tuto šanci neměli.”

Soutěžní díla hodnotí komise. Letos ji nejvíce zaujaly malované krabičky Mapy myšlenek, které vytvořil Dušan Urbaník. Druhé místo získala za svou píseň Jiřina Koudelová.

Jiřina Koudelová, druhé místo v soutěži: “Přihlásila jsem se s písní Ať nejsi nikdy sám. Tahle písnička vznikla, když jsem byla hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici, když mi bylo nejhůř. Za tu dobu, co vznikla, tak se stala takovou hymnou nepsanou v psychiatrické nemocnici, kde to zpívám často, protože tam pracuji.”

Třetí místo obdržela Michaela Kortišová a její dílo MÚZA HANKA – tvořeno srdcem.

Jedno z čestných uznání získala Tereza Šmídová s mozaikou z kachlíkových střepů nazvanou Mořský svět.

Tereza Šmídová, čestné uznání: “To je z kachliček, jak se vykládají koupelny, jsou nasekané. Na internetu nebo někde se najde nápad a potom se to překreslí tužkou na to plátno a potom se dávají různé kachličky podle toho obrázku.”

Lukáš Curylo (KDU-ČSL), náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje: “Akce je důkazem toho, že i handicapovaní spoluobčané mají tvůrčího ducha, že se uměli vyrovnat se svým životním osudem a uměli prodat to co umí, to znamená projevili to v umění, ať už výtvarném, pěveckém, hudebním nebo sochařském. V podstatě všechno to, co uvnitř skrývají, s čím se vyrovnávali celým životem, tak teď nám sdělují prostřednictvím umění a myslím si, že to je krásný komunikační nástroj, kdy my můžeme být inspirováni právě jejími osudy. A často si také na to vzpomínám, že když já mám třeba nějaké trable, že ty trable, které mám, tak proti jejím trablům to jsou malinké věci. A že by se člověk nad tím měl pousmát a jít dál, být optimistou a obohacovat druhé lidi podobně, jako to dělají právě tyhle spoluobčané.”

Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje: “Já mám radost z toho, že mají radost a to si myslím, že je to nejdůležitější a je to na nich vidět. Nevnímám to, že někde si něco jen vytvoří, ale to předání ceny je utvrzuje v tom, že mají v té tvorbě pokračovat.”

Kristina Mezníková: Kampaň Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

Lukáš Zavadil, TV Polar: 1. prosince startuje kampaň "Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči". To je téma dnešního rozhovoru. Ve studiu vítám Kristinu Mezníkovou. Dobrý den.

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Dobrý den.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nejprve na začátek upřesněte prosím divákům, co to vlastně raná péče je a jakým způsobem pomáhá a komu?

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Raná péče je služba pro rodiny dětí s postižením v raném věku, to znamená od narození do sedmi let. Funguje to tak, že poradkyně rané péče dojíždějí přímo do rodin domů a poskytují potřebnou pomoc jak dětem, tak jejich rodičům. Ukazují rodičům, jak mohou stimulovat psychomotorický motorický vývoj dítěte, jak upravit domácí prostředí, jak s dítětem komunikovat, jaké hračky a pomůcky volit. Také poskytnou rodičům potřebné sociální poradenství. Nakontaktují rodinu na další odborníky v regionu, na návaznou službu, pomohou s výběrem školky, školy apod. Když se rodičům narodí dítě s nějakým vážným onemocněním s postižením nebo se zjišťuje, že ten vývoj dítěte je vážně ohrožený, té rodině se úplně převrátí život vzhůru nohama. Oni se cítí šokovaní, paralyzovaní a ocitli se v neznámé situaci, na kterou se nemohli připravit. Můžeme to přirovnat k tomu, jako kdyby je někdo hodil do ledové vody a oni musí chtě, nechtě začít okamžitě plavat, protože je tady dítě, které je potřebuje. Takže to je asi k tomu, jak se cítí rodiče, když se jim narodí dítě s postižením. V tomto okamžiku je pro ně velkou pomocí právě služba raná péče, kdy oni mohou získat v té poradkyni zkušeného profesionálního průvodce, který jim pomůže znovu získat ty správné rodičovské kompetence a pomůže jim odrazit se ode dna.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Nebuď srab, namoč ranou péči, to jsme říkali v úvodu. To je kampaň, která startuje 1. prosince. Co je jejím cílem?

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Ta kampaň právě vychází tady z toho, o čem jsem teď mluvila. To znamená z té situace, kdy ty rodiče po zjištění, že dítě bude mít vážný hendikep, se cítí jako hozeni do ledové vody a cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu těchto rodin, na službu Raná péče pro tyto rodiny. Je třeba říct, že služba Raná péče je financována více zdroji. To znamená, že dotační programy kraje, měst, obcí v regionu pokryjí zhruba jen 60 až 70 procent nákladů a zbytek získáváme od dárců. Každý finanční dar je proto pro nás nesmírně cenný. Touto kampaní tedy chceme vyzvat veřejnost k podpoře rané péče a rodin s dětmi s hendikepem. Každý, kdo chce ty rodiny podpořit nejenom finančně, ale také nějak symbolicky vyjádřit sounáležitost s nimi, se může doslova namočit. To namočení by mělo být pokud možno do ledové vody. Může být zcela symbolické. Nemusí jít o otuželecký výkon. Můžete si namočit nohu v potoce, můžete si dát studenou sprchu a tento svůj výkon zdokumentovat. Fotku či video můžete zveřejnit na sociálních sítích s hashtagem Nebuď srab! Anebo nám zaslat přes naše webové rozhraní a my velmi rádi zveřejníme a tuto symbolickou podporu budeme vysílat do světa.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Společnost pro ranou péči funguje od roku 1990. Kde všude vlastně působíte a komu pomáháte?

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Aktuálně působíme v deseti krajích ČR, máme sedm poboček a pomáháme dětem se zrakovým postižením, s tělesným, s mentálním postižením a také dětem s poruchou autistického spektra. Ročně naše organizace podpoří zhruba devět set rodin a naše pobočka, která sídlí přímo v Ostravě, ale vlastně poskytuje pomoc rodinám z celého Moravskoslezského kraje, se zaměřuje na podporu dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením anebo dětí, kde je ohrožený vývoj v oblasti zrakového vnímání. Možná ještě bych mohla podotknout, že není nutné, aby byla stanovena nějaká konkrétní diagnóza. Lidé se na nás mohou obracet o pomoc, i když se ukazuje, že tam teprve ten vývoje nijak ohrožený ještě není ta diagnóza definitivně stanovena.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud by se tedy díval někdo, kdo pomoc potřebuje, na koho, jakým způsobem a kdy, v jakém případě se může obrátit?

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Pokud rodiče mají pocit, že ve vývoji jejich dítěte je něco nestandardního, mají nějaké obavy, něco se jim nezdá a potřebovali by to konzultovat, určitě se mohou obrátit na naše pracoviště, to telefonicky, mailem nebo i osobně. Veškeré informace a kontakty najdou na webových stránkách www.ranapece.cz a kolegyně s nimi domluví další postup a o všem je bude informovat, jak to dál bude probíhat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kristýina Mezníková ze Společnosti pro ranou péči. Děkuji za rozhovor.

Kristina Mezníková, koordinátorka projektů, Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava: Také děkuji, na shledanou.

Domov Slunovrat získal speciální trenažér

Klienti Domova Slunovrat v Ostravě-Přívozu nedávno obdrželi unikátní trenažér speciálně vyvinutý pro osoby s omezením pohybu. Stroj je určen pro každodenní rehabilitaci a udržování se v kondic. Získali ho v rámci jednoho z projektů Cesty za snem - Moneta Czech Tour. Na jeho pořízení přispělo i město Ostrava nebo Moravskoslezský kraj.

Sledovali jste pořad Léta běží, to je vše z jeho dnešního vydání, těším se na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat