Léta běží

  • SSVČ DON BOSCO pomáhá dětem z vyloučených lokalit
  • Porubané zaplatili Matýskovi rehabilitace
  • Jarmila Pomikálková: Charita ve Studénce oslavila 30 let

Začíná pořad Léta běží, vítám vás u něj a přeji dobrý den.

SSVČ DON BOSCO pomáhá dětem z vyloučených lokalit

Salesiánské středisko volného času Don Bosco v Moravské Ostravě dává šanci dětem z ulice, dětských domovů a ústavů. Učí je disciplíně i vzájemné spolupráci a respektu. Různými kroužky je motivuje i k lepším výsledkům ve škole.
Salesiánské středisko volného času Don Bosco u kostela svatého Josefa v ulici Vítkovická v Moravské Ostravě navštíví až 180 dětí denně. Jeho posláním je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy a připravit je na život ve společnosti.

Václav Lipinský, ředitel SSVČ Don Bosco: “Děti mají možnost navštívit fotbal, florbal. stolní tenis, pohybové hry. To jsou ty sportovní kroužky a samozřejmě také pro děvčata nabízíme výtvarné kroužky, pohybové, taneční."

Úspěšní jsou zejména malí fotbalisté, kteří jsou několikanásobní mistři ČR.

Rudolf Pavlíček, hlavní trenér fotbalu: “Tady se naučí zodpovědnosti, tady se naučí disciplíně. A když se naučí zodpovědnosti a disciplíně, to se rovná i chování ve škole, ve fotbale a naučí se spolu hrát."

Alena Pataky (ANO), místostarostka MOb Moravská Ostrava a Přívoz: "Myslím si, že to je obrovská záslužná práce věnovat se volnočasovým aktivitám a sportu dětí, které pocházejí ze sociálně slabších rodin, nebo romské komunity a já si myslím, kterou podporuje i obvod.”

V Salesiánském středisku volného času Don Bosco může aktivně trávit volný čas každý, kdo přijde a vyplní si přihlášku.

Porubané zaplatili Matýskovi rehabilitace

Porubané pomohli dalšímu nemocnému dítěti V rámci charitativní sbírky Srdce pro Porubu se tentokrát vybíraly peníze na 6 letého Matěje, který trpí vzácným vrozeným onemocněním zvaným Kartagenerův syndrom.
Štědrost je Porubanům vlastní. Sbírka Srdce pro Porubu tak pomáhá jednomu zdravotně postiženému dítěti za druhým. Na 6 letého Matýska se dokonce podařilo vybrat desetitisíce korun za pouhé 2 měsíce.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “My jsme vybrali na Matýska přes 73 tisíc, které půjdou na rehabilitace v Klimkovicích.”

Jen na vánočním jarmarku se za jediný den na Matýska vybralo bezmála 37 tisíc korun. A to nejen za jízdy vláčkem, ale také z prodeje vánočního punče, který za dobrovolnou částku osobně podávala starostka.

Eva Roubová, maminka Matýska: “Syn má dětský autismus s těžkou mentální retardací plus ADHD, takže hyperaktivita neskutečná. Jelikož chodí po špičkách a má opravdu velkou deformaci obou nohou, tak potřebujeme to aktuálně řešit co nejrychleji a právě toto nám velice pomůže.”

Do sbírky Srdce pro Porubu mohou lidé přispívat dál. Na koho, to se ale zatím neví.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “tuto chvíli nemáme vybranou další rodinu, další dítě. Nicméně děláme všechno proto, abychom ho vybrali co nejdříve.”

Další porubskou akcí, která bude se sbírkou Srdce pro Porubu spojena, se stane už tradiční Porubajk.

Jarmila Pomikálková: Charita ve Studénce oslavila 30 let

Lukáš Zavadil, TV Polar: Hostem pořadu Léta běží je dnes Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity ve Studénce. Vítejte u nás ve studiu.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Charita ve Studénce nedávno oslavila 30 let své existence. Chápu to správně, že Vy jste byla i u začátků této organizace ve městě?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: No, u začátku, já jsem vpovzdálí sledovala vývoj charity. Onu charitu ve Studénce založila maminka mého manžela, takže u toho zrodu jsem tak jako byla.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak jste se dostala postupně až k tomu ředitelování? Jak dlouho to je?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Já jsem na začátku začala pracovat jako pracovník v sociálních službách v domově pro seniory, potom jako sociální pracovník a pět let teďka charitu vedu.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Chápu, že toho, co se za těch třicet let změnilo, asi bude spousta. Možná spíš si pojďme říct, co charita ve Studénce provozuje dnes a jak se vám daří.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Takže v dnešní době provozujeme tři sociální služby. Je to azylový byt, je to domov pro seniory a je to pečovatelská služba. Potom dále máme půjčovnu pomůcek a humanitární středisko Šatník.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Jak jsou ta zařízení využívaná? Je poptávka? Máte plno?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Máme plno. Domov je úplně naplněn, tam už se čeká vždycky až se uvolní místo. Pečovatelská služba také a azylový byt také.

Lukáš Zavadil, TV Polar: K tomu fungování se ještě dostaneme. Možná řekněte, jak jste oslavili těch třicet let?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: My jsme ten rok 2022 slavili celý rok. Měli jsme různé akce, ať to byla děkovná mše v březnu, kdy připadlo na tento měsíc den založení charity. Potom jsme měli pouť, měli jsme konec léta s charitou, den pro veřejnost a potom jsme měli v listopadu slavnostní mši s otcem biskupem a krátké setkání na zámku a pro zaměstnance také jsme měli akce.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pokud se bavíme o péči o seniory, zařízení podobného typu v celé zemi také v Moravskoslezském kraji budou v příštích letech a dekádách, a to už je prakticky jisté řešit stárnutí populace, s tím souvisí kapacita zařízení. Vy jste říkal, že máte plno, tak jak se připravujete na tu situaci do budoucna?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: My máme v domově jenom osmnáct míst, což je na Studénku a okolí málo, takže my už od roku 2019 se připravujeme na výstavbu, kdy jsme nechali zadat studii nové budovy. V roce 2020 nám město Studénka darovalo pozemek a v současné chvíli máme vypracovanou projektovou dokumentaci, schválenou. Teď se jenom nějaké drobné úpravy dělají a čekáme na vhodný dotační titul, z kterého bychom výstavbu mohli financovat.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Kdy by se teoreticky, pakliže vše půjde dobře, ve Studénce mohlo začít stavět? A jaká by kapacita přišla navíc? Kolik míst by jste měli navíc?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Ono to záleží podle toho, jestli bude dotace a jestli my na tu dotaci sáhneme. Pokud by příští rok jsme věděli, že finance pro nás budou, myslím si, že na začátku příštího roku bychom mohli začít stavět a kapacita by se zvýšila o osmnáct míst domova pro seniory. V té nové budově ještě plánujeme čtyři místa odlehčovací služby a denní stacionář.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Spousta lidí třeba pro své blízké a teď se bavíme obecně, možná tu situaci, kterou popisujeme, řeší už dnes. Jak možná ideálně postupovat, alespoň třeba u charitních zařízení, za která můžeme mluvit, pokud chci umístit někoho blízkého do zařízení pro seniory?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Určitě první krok je ten, že člověk musí mít žádost podanou a pakliže žádost je u nás, my žadatele oslovíme, sjednáme si s ním schůzku, zařadíme tu jeho žádost do pořadníku a potom se čeká na uvolnění místa. Protože ta místa volná nejsou, vždycky nabízíme žadatelům i třeba pomoc pečovatelské služby, kdy pečovatelky jsou schopné zvládnout i úplně ležícího člověka, pomoct mu v tom domácím prostředí.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Pojďme k Tříkrálové sbírce, která nedávno skončila. Jak probíhala ve Studénce, jak dopadla a jak peníze, které z ní plynou, využijete ve Studénce?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Sbírka dopadla výborně. Vybrali jsme zase víc peněz než loni a moc nás to potěšilo. Bereme to i jako takové ocenění té naší práce, že lidé vnímají charitu jako dobrou značku a že nám důvěřují. Takže to bych určitě chtěla všem dárcům poděkovat. Pro nás, pro Studánku se vybírá v patnácti okolních obcích. Měli jsme rozdáno 157 pokladniček a vybrali jsme milion sto padesát pět tisíc. Takže krásná částka a peníze využijeme, tu největší část, právě na ten připravovaný projekt, na výstavbu té nové budovy. Potom vždycky podporujeme děti v jejich volnočasových aktivitách a nějaké pomůcky do půjčovny.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Charita i v našem regionu se významně zapojila do pomoci Ukrajině. Jak jste na napadení této země reagovali vy ve Studénce?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Někteří naši pracovníci se zapojili jako dobrovolníci do kontaktního centra. Potom v rámci diecéze byla vyhlášena sbírka materiální. Do tady toho jsme se také zapojili. V současné době pomáháme i rodinám, které už tady zde jsou s materiálním zajištění pomoci. Takže tak jak můžeme, tak pomáháme.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Musím zároveň říct, že tam se nabízí jedna taková reminiscence, protože Vy už před mnoha lety určitou zkušenost s pomocí Ukrajině máte, tak o co šlo a kdy?

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Takže bylo to v roce 1996, kdy Charita zorganizovala ozdravný pobyt pro děti z černobylské oblasti. Do Studénky tenkrát přijelo dvanáct dětí se svou paní učitelkou. Byly to děti v rozmezí od sedmi do dvanácti let a ty děti žily u rodin, které se přihlásily, žily tam s nimi, prožívaly jejich dny tak, jak bylo v těch rodinách zvykem. Ve všední dny měly k dispozici školní třídu, kde se učily normálně a žily s námi pět týdnů.

Lukáš Zavadil, TV Polar: Přeji, ať se vám to dobro daří šířit a realizovat i dál, ať se vám podaří i plány, které v Charitě ve Studénce máte. Děkuju za rozhovor.

Jarmila Pomikálková, ředitelka Charity Studénka: Děkuji za pozvání a hezký den.

To je vše z dnešního vydání pořadu Léta běží. Budu se na vás těšit i příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat