Magazín 112

  • Den veteránů byl kvůli epidemii v omezeném měřítku
  • Policejní preventisté nabízejí online besedy dětem i seniorům
  • Pátrání po svědcích dopravní nehody v Karviné

Den veteránů byl kvůli epidemii v omezeném měřítku

Petra Dorazilová, TV Polar: Den válečných veteránů se v České republice připomíná od roku 2001. Letos poprvé, kvůli epidemickým opatřením, se vzpomínkové akty konaly jen ve velmi omezeném rozsahu. Několik lidí s květy vlčích máků na klopě bylo vidět u pomníku Obětem válek na hřbitově v Novém Jičíně. V tichosti, bez české hymny, proslovů a následně společenských setkání a besed ve školách uctili veterány obou světových konfliktů a také z novodobých bojů v Novém Jičíně. Zástupci města, armády, legionářů a svazu bojovníků za svobodu jen položili kytice a zapálili svíčky u pomníku Obětem válek.

Emílie Bartoňová, ČsOL Nový Jičín: “Pravdou je to, že z té druhé světové války se dnes nemůže nikdo zúčastnit vzhledem k věku, a také vzhledem k té virové situaci. Přesto to nelze nějak opomenout.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “I v této těžké době, kdy platí různá omezení a pravidla, lidé si nemohou užít života, tak jak by si zasloužili, je třeba připomínat i ty útrapy a ty války. Je třeba si říct, že ta svoboda a mír nejsou samozřejmostí.”

Petra Dorazilová, TV Polar: Z městského hřbitova se malá skupina lidí s kyticemi vydala ještě k pomníku v místní části Žilině.

Petra Dorazilová, TV Polar: Při tom na letošní rok, kdy uplynulo půlkulaté výročí konce 2. světové války, měla zdejší jednota československé obce legionářské daleko větší plány. Poprvé v květnu, podruhé teď na podzim musela zrušit velkou akci s historickými ukázkami bojů.

Policejní preventisté nabízejí online besedy dětem i seniorům

Tomáš Kořistka, TV Polar: V tuto chvíli vítám Martinu Jablonskou z oddělení prevence Krajského policejního ředitelství v Ostravě. Dobrý den.

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Dobrý den.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Mohla byste nám nejprve vaše oddělení představit? Co má vlastně na starosti?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Ano, naše oddělení standardně provádí preventivní aktivity ve školách, školkách, v klubech seniorů. Nicméně jsme teď limitováni touto situaci. Dále vydáváme tiskové zprávy, články a zasíláme zpravodajství a informace o našich projektech a preventivní činnosti.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Ta vaše práce je v tuto chvíli velmi ztížená a vlastně je nějaká možnost, jak ty vaše informace v tuto chvíli dostat mezi ty seniory nebo mezi děti?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Vzhledem k situaci, že je stále nejistá a nejspíše bude pokračovat. Nabízíme distanční formu přednášek a na toto navazují projekty, které už policie vytvořila jako jsou například policejní pohádky a další.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Policejní pohádky to je známe. To je kniha ve které jsou různé případy, můžete nám je trošičku představit?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Ano, knížka policejních pohádek obsahuje šestnáct příběhů. V tomto případě se nejedná o klasické pohádky o princeznách a dracích, ale spíše se jedná o příběhy, které se staly podle skutečných událostí. Například informujeme děti jak se mají pohybovat, kde je jez, jak se mají bezpečně pohybovat v dopravě, co mají udělat v případě, že se ztratí. Pohádka je ukončená otázkami na které děti mohou odpovídat a poučení soudce Přemysla.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Vlastně část té vaší práce je zaměřena i na dopravu, na bezpečnost. Pro děti je to velmi důležité, dá se i tohle nějakým způsobem distanční učit?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Ano, vznikl projekt, který se jmenuje Zebra se za tebe nerozhlédne. Tento projekt startuje v měsíci září. Je to už z toho důvodu, že děti jdou školy. Takže my se snažíme na ně jakoby fyzicky apelovat přímo u základních škol, na přechodech a podobně. Jelikož teď vyšel nový projekt Zebra se za tebe nerozhodne v novém kabátě, tak také nabízíme pracovní sešit, který je dostupný i na stránkách. A vlastně je to sešit, který má rozsah i do matematiky, češtiny a jiných předmětů. Je to určené pro děti třetích a čtvrtých tříd a jsou přizpůsobeny i ročnímu období.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Fenoménem poslední doby co teďka do jisté míry souvisí s tou distanční výukou, kdy děti sedí u těch počítačů ještě více je kyberkriminalita. Ta se zaměřuje jednak na ty děti, ale i na ty seniory. Dá se jim v tuto chvíli taky nějakým způsobem vysvětlit tu problematiku a na co si mají dávat třeba pozor?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Vznikl projekt tvoje cesta on-line. Vznikla vlastně na základě situace ve společnosti, kdy se děti staly oběťmi anebo v opačném případě podezřelými byť nevědomky často zveřejnili fotografie na sítě, které nejsou úplně intimního charakteru a ono postačí, aby dítě zveřejnilo fotografii o své oblíbené činnosti například v chodbách, fotografie nějakého mazlíčka a tím dětí zjednodušují práci těm predátorům, kteří potom na ně cílí. Ono je to celé o tom navázat důvěru s tou obětí. Z počátku nečelí požadavkům, že by mělo poskytovat intimní fotografie, ale ta prvotní komunikace směřuje právě k navázání oné důvěry a my se proto snažíme vysvětlit dětem tohoto projektu. Projekt byl představen v měsíci lednu a únoru v Moravskoslezském kraji, kde bylo osloveno stovky dětí. Reakce dětí byla velmi překvapivá. Dokonce bylo vidět, že netušili, co o nich obyčejná fotografie prozradí. Nicméně projekt tvoje cesta on-line není určená především jenom pro děti, ale je určena i rodičům a pedagogům. Hlavní je informovanost rodičů, protože ono je těžko vychovávat dítě na sociálních sítích pokud se ten rodič sám v tom neumí zorientovat. A právě i proto nabízíme formou distanční přednášek, besed.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Část vaší práce je samozřejmě i jakási informovanost a jezdíte tedy do těch domovů pro seniory, kde máte různé přednášky, besedy. Lze i toto nějakým způsobem v tuto chvíli nahradit?

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Pro seniory nabízíme knihu, která nese název černá kronika aneb ze soudních síní a kniha obsahuje 12 příběhů zachycující nejčastější nebo nejzávažnější páchané trestné činy na seniorech. Určitě všichni znají podvod s legendou vnuk, krádež či loupež případně domácí násilí a rizikové situace v dopravě. Případy lidí jsou ukončeny poučením, jak v takové situaci zasahovat. Eventuálně se této situaci vyhnout. Jedná se o příběhy, které jsou inspirovány skutečnými příběhy a navíc opět nabízíme distanční formu přednášky nebo besedy pro domovy seniorů a podobně.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Kdo by teda měl zájem o distanční formu. Jak se může dozvědět podrobnosti, co má udělat v tuto chvíli.

Martina Jablonská, oddělení prevence PČR MS kraje: Pokud by měl někdo zájem. Bylo by vhodné aby nás kontaktovali na adrese krpt.prevence@pcr.cz Kde vlastně zadali požadavek. A my se potom zkontaktujeme s institucí a domluvíme se ohledně přednášky. Jak si to představují oni, jak by to mohlo vypadat a podobně

Tomáš Kořistka, TV Polar: Tak to je vše. Já Vám děkuji za informace a na viděnou.

Pátrání po svědcích dopravní nehody v Karviné

Tomáš Kořistka, TV Polar: Na závěr vás prosíme o pomoc. Policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala 9. Listopadu kolem 5:35 hodin v Karviné. Ke kolizi mezi osobními vozidly Toyota červené barvy a Opel šedé barvy došlo na křižovatce mezi ulicemi Bohumínská, Havířská a Svatopluka Čecha. Žádáme případné svědky dopravní nehody především řidiče motorových vozidel, kteří mají ve voze kameru, aby se obrátili na linku 158.

Tomáš Kořistka, TV Polar: 112 končí. Díky za pozornost.


Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry