Magazín 112

Brífink po jednání Krizového štábu MS kraje

Tomáš Kořistka, TV Polar: Hezký den, začíná Sto dvanáctka, bezpečnostní magazín televize Polar. Dnes jsme pro vás připravili speciální vydání. Sešel se totiž krizový štáb Moravskoslezského kraje. Tématem jednání byli samozřejmě především ukrajinští uprchlíci, kterých už sice ubývá, ale stále jich denně přichází do našeho kraje kolem padesáti. Nově se ale znovu řešil vzrůstající počet onemocnění Covid-19.

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: My jsme se opět sešli v rámci našeho krizového štábu, abychom probrali klíčové věci týkající se samozřejmě uprchlické krize a také samozřejmě i to, co se týká mírného nárůstu počtu nakažených Covid-19. Já vás teďka s tím seznámím. Začnu s problematikou uprchlíků z Ukrajiny. Máme dneska asi 22 tisíc uprchlíků, kteří požádali a získali vízum strpění v našem kraji. Našim Kacpem jich prošlo 19 a půl tisíce. Nicméně pořád platí to, že Kacpu má lidi, kteří přichází a žádají o pomoc. Je to asi čtyřicet sedm lidí průměrně za den a z toho asi jedenáct z nich si vždycky ještě řekne o ubytování. Nicméně z pohledu ubytování zatím nemáme nějaké zásadní problémy. Zatím jsme schopni všechny ty, kteří si požádají ubytovat. Navíc na našem asistenční centru funguje dočasné nouzové přístřeší, to znamená, jsou tam ubytováni lidé, kteří čekají na prověření občanství. V daný okamžik už nefungují Vyšní Lhoty, ty se staly skutečně místem, kde se starají tito lidé o nelegální uprchlíky, ale je třeba říct, že to místo už je také plné právě uprchlíky ze Sýrie a z Bangladéše, to znamená, je to pořád místo, kde tedy se starají o nelegální migraci. Z pohledu ubytovacích kapacit našich máme své zařízení tady na Dr. Malého ve Vítkovicích. Tam je teď šedesát tři osob na Dr. Malého a ve Vítkovicích jich je 120. Nicméně nejsou tady hlášeny žádné další problémy. Z pohledu zaměstnávání, my jsme našli práci dvou stům osobám, kteří v podstatě byli vyhledání a vlastně byli zařazeni řekněme do pracovních pozic, které zajistil náš pakt zaměstnanosti. To je zpráva dobrá. Zatím nevíme, kolik z těch lidí, kteří tady jsou, kolik z nich skutečně pracuje. To se dozvíme až možná později z informací od zdravotních pojišťoven a stará se o to samozřejmě především stát. Ta čísla se rozchází. Někdy se říkalo osmdesát tisíc, dnes šedesát tisíc, čtyřicet tisíc. Opravdu nevíme, kolik tady je zaměstnaných, a bohužel musím říct, že k tomu 11. 7., což je dneska, pořád nevíme, kolik máme v ČR a potažmo v našem kraji uprchlíků, kteří tady skutečně fyzicky jsou. Bohužel tyto údaje nemáme. Všechny ty dashbody, které se připravily, ukazují pouze ten počet, kteří získali vízum, ale neukazují ten skutečný počet, který tady je. My jsme tak trošku doufali, že nám celý ten stav trošku objasní zápisy do škol, protože samozřejmě ti lidé, kteří tady jsou, potom ty děti musí zapsat ke studiu. Ta informace je taková, že od toho začátku té krize se zapsalo do našich škol, to znamená v rámci školního roku 2021/22, 465 dětí do mateřských škol, 2 538 žáků do základních škol a 106 žáků do středních škol. To jsou čísla zapsaných. Někteří z nich už odešli, takže víme, že například aktuální stav na základních školách je 2 043, ale to se, prosím vás, pořád mění v čase tak, jak ti lidé se pohybují zpět třeba na Ukrajinu. Teďka ty informace o tom, kolik se zapsalo do příštího školního roku, tam je 248 dětí do mateřských škol, 489 žáků do základních škol a 171 žáků na střední školy. Tady musím říct, že jsem z toho trošku nervózní, protože hovořilo se o tom, že se v našich školách, myslím nejenom krajských, ale v ČR, bude hledat umístění pro 125 000 žáků. A to, co jsem teďka řekl, je v podstatě tisíc žáků navíc, což je samozřejmě číslo dle mého názoru velmi nízké. Když se na to podíváme z pohledu, kolik to dělá procent toho, kolik máme našich žáků, z pohledu mateřských škol je to asi 1,21 %, ze základních škol 2,44 % a středních školu dokonce jenom 0,21%. Čili kdybych byl optimistou, řeknu, že v podstatě celý ten problém vůbec pro nás nebude znamenat nic zásadního, nic fatálního, takže to by byla zpráva dobrá. Otázkou skutečně je, co se stane na podzim, zdali ta čísla těch zapsaných budou skutečně validní a zdali budou tedy skutečně odpovídat reálné situaci. Nicméně, nenecháváme nic, řekněme náhodě. Probíhá očkování těchto dětí, aby mohly nastoupit do mateřských škol na naší Městské nemocnici, respektive Nemocnici města Ostravy, a od příštího týdne bude také očkovat děti Fakultní nemocnice Ostrava tak, aby byly skutečně natolik imunní, aby mohly nastoupit do školy v září letošního roku. Takže to jsou takové řekněme informace, které jsou velmi důležité. Já ještě se vrátím k problematice kurzu češtiny. My jsme zrealizovali celkem 30 kurzů v rozsahu dvaceti hodin. Ještě jeden dobíhá v Třinci a teďka v létě by měly probíhat kurzy pro děti, které, které jsou vlastně v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby byly v podstatě připravení na ten nový školní rok. Jinak samozřejmě probíhá průběžně i proplácení ubytování. Je to už dneska v řádu asi jednoho sta milionů korun. Máme i my s tím své vlastní náklady. Jsme dneska nějak přes třicet milionů za tu dobu. Čekáme na řekněme dotační program, který nám bude moci proplácet alespoň ty náklady, které máme spojené s Kacpu. Uvidíme, jak se toto bude vyvíjet, takže i toto probíhá a dneska zaznělo i z úřadu práce, že vyplatili asi čtvrt miliardy na dávkách v našem kraji. Takže to jsou takové ty základní informace, které vám chceme říct. Jinak platí to, že se sejdeme 15. srpna. To znamená, teďka přes ty letní měsíce nepředpokládáme nějaké zásadní problémy. Pokud by k nim došlo, tak bychom samozřejmě svolali mimořádné jednání, ale nepočítáme s tím. Jenom krátce k tomu covidu, zatím tady nejsou nějaké dopady, které by vedly k zatížení zdravotnických zařízení. Dokonce nemáme evidován žádný případ úmrtí. Vypadá to tak, že byť dochází k tomu nárůstu a ty varianty BA4 a BA5 jsou určitě více nakažlivé, zatím to nemá dopad na naše zdravotnictví a naše zdravotnická zařízení, takže z toho pohledu je to zpráva dobrá. Předpokládá se samozřejmě, že od tak, jak jsem slyšel, by se od poloviny srpna měla zahajovat kampaň Národní, která by měla zase se snažit iniciovat větší zájem o očkování. Takže tolik asi k tomuto. Pokud máte nějaký dotaz, tak rád zodpovím.

iDNES a Mladá fronta DNES: IDNES a Mladá fronta DNES, já se chci zeptat, v čem je kde ten zakopaný pes v tom, že nevíte, kolik tu je uprchlíků a vy nevíte teda ani kolik jich už teda odešlo zpátky?

Ivo Vondrák (ANO), hejtman MS kraje: Ne, nevíme, to je zátěž ministerstva vnitra. Ti mají mít na starost veškerou tuto evidenci. Byly tady činěny pokusy, ale zatím v podstatě nic k tomu bližšího nemáme. Takže bohužel to je věc, která je v gesci ministerstva vnitra. My nejsme schopni toto jednoduše dohledávat, my samozřejmě proúčtováváme ubytování, bohužel všechno to děláme ručně. Zatím nám ten systém neumožňuje to dělat řekněme nějak automatizovaným způsobem. Snad se to změní a to červencové vyúčtování už by mělo probíhat tímto způsobem. Ale nechci tady prvoplánově být kritikem, ale nevnímáme žádný posun v tom, co se stalo anebo dělo před několika měsíci. Je to pořád stejné.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Takové bylo jednání krizového štábu Moravskoslezského kraje. Díky za pozornost a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat