Magazín 112

Dny NATO byly ve znamení ocenění bezpečnostních složek a IZS

Tomáš Kořistka, TV Polar: Hezký den je tady 112, bezpečnostní magazín televize Polar. Tentokrát pro vás máme speciál zaměřený na Dny NATO. Byly v mnohém výjimečné kvůli koronaviru byly sice bez diváků přímo na letišti, ale lidé je mohli sledovat v televizi nebo na internetu. Nejdůležitější částí programu bylo tentokrát oceňování hrdinů boje s covidem a o jeho významu svědčí i to, že se ho ujali nejvyšší představitelé našeho státu a kraje.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Za dvacet let konání Dnů NATO na letišti v Mošnově jsme si už zvykli na unikátní letecké ukázky, ale i prezentaci nejrůznější techniky a zásahů bezpečnostních složek a záchranářů. Ty sice nechyběly ani letos i když kvůli covidu v omezené míře, ale hlavním bodem letošního programu bylo poděkování.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: Já jsem za to rád, protože nejhorší ze všeho je, když se přeruší tradice a to 20. výročí je skutečně výjimečné v tom, že tady máme pandemii proto se to koná všechno ve velmi přísných hygienických podmínkách. Nejsou tady návštěvníci je to velká škoda, ale na druhou stranu jsme to využili k tomu, abychom poděkovali právě tomu integrovanému záchrannému systému a našim hygienikům a je třeba děkovat a pořád děkovat protože dlouhá doba je ještě před námi než bude úplný klid.

Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR: Těch úkolů byla celá řada, byly standardní úkoly a byly tzv. plnění mimořádných úkolů, kterých bylo taktéž hodně. Začínali jsme s měřením teplot na hranicích, pokračovali jsme s pomocí jak materiálem, tak s výstavbou odběrných míst, repatriovali jsme více než 1300 lidí ze zahraničí a obrovský kus práce byl odveden na distribuci ochranných prostředků, kde více jak dva tisíce tun ochranných prostředků naši lidi museli ručně za pomoci policistů samozřejmě a armády vyskladnit a rozdistribuovat po celé České republice.

Vladimír Vlček, ředitel HZS MS kraje: Já jsem samozřejmě určitě rád, že proběhl dnešní den, protože tím byla možnost oficiálně poděkovat nejenom příslušníkům hasičského záchranného sboru, ale i dalším složkám integrovaného záchranného systému mezi něž patří i hygiena za tu práci, která se dosud provedla. To co bylo řečeno má bezpochyby platnost v tom, že zatím zdaleka nejsme u konce a ta čísla, která denně přibývají nám signalizují, že asi bude hůř, ale to jsme předpokládali samozřejmě už před několika měsíci. Dny NATO mají bezesporu svůj význam nejenom tím, že jsou dny NATO, ale také Dny Vzdušných sil Armády České republiky a není to jenom o armádě, je to samozřejmě i o ostatních složkám integrovaného záchranného systému. Včera jsem dostal otázku, jak to vnímám. Tak vnímám to tak, že to je poněkud smutné vidět bez těch diváků. Samozřejmě taková akce si diváky zaslouží, nicméně ta opatření jsou nezbytná, takže díky tomu alespoň Česká televize a další média jako například vaše televize je schopna zprostředkovat ty informace divákům, což určitě je dobře. Asi mohou zaznít kritické hlasy, proč se vůbec tady toto koná a jestli to má nějaký smysl. Já jsem přesvědčen, že určitě ano. Minimálně z toho důvodu, co jsem řekl na začátku.

Tomáš Kužel, ředitel PČR MSK: Letošní rok je skutečně výjimečný. Jednak je dvacáté výročí Dnů NATO a jednak jsme v situaci z důvodů covidové nákazy, která determinuje i tento den nebo tento víkend. Obecně tuto akci vnímám jako výborné představení techniky, umění bezpečnostních složek armády, záchranných složek, všech těch, kteří se podílí na zajištění bezpečnosti země. To je první věc. Druhá věc pro lidi, kteří se přišli podívat, jezdili tady z cizích zemí, jezdili tady z Polska, ze Slovenska, z Rakouska, z Německa návštěvníci, tak to znamenalo v podstatě takový napůl letecký napůl vojenský svátek a to bylo velmi pozitivní taktéž pro policii České republiky. Pokud bych aplikoval tuto zkušenost na naši složku, tak jsme mohli předvést naše umění, co děláme, co dokážeme, jakou máme novou techniku a říct veřejnosti, že jsme tady od toho, ať chráníme její bezpečnost. Bohužel ale když se podíváte kolem sebe tak ty prázdné prostory, prázdné tribuny tuto akci determinují a o to je to trochu smutnější.

Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: Když člověk nevidí do těch střev, tak si myslí, že to funguje samo, ale to samo opravdu nefunguje. To jsme poznali během března v logistice a teď to poznáváme na odběrných místech, protože ty desetitisíce vzorků denně to se samo neudělá. Někdo musí ty tisíce tyčinek strkat do těch nosů a to je obrovský nápor na celý zdravotnický systém a bezesporu si to ocenění zaslouží. Za mě hluboký dík, protože bez nich by se to šířilo mnohem víc.

Miroslav Plaček, ředitel MP Ostrava: Já jsem hrdý na naše strážníky, jednak protože působili v první linii, jednak jsme pomáhali seniorům, jednak jsme fyzicky na místě při odběrných místech a samozřejmě všichni se aktivně zúčastnili té problematiky, snažili se pomáhat. Já jsem rád, že jsme dneska mohli ocenit 45 strážníků, ale nutno dodat, že to nejsou jenom strážníci, že to jsou i civilní zaměstnanci, kteří se podílí na chodu celé organizace. Rád bych poděkoval i jim.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Každá ze složek, které si přišli pro ocenění měla a má v boji s covidem jinou úlohu. Asi nejohroženější skupinou jsou ale samozřejmě zdravotníci, kteří často museli ošetřovat pacienty ve vážném stavu anebo se podíleli na jejich převozu.

Petr Jaššo, ZZS MSK: Ten začátek byl náročný v tom, že jsme se museli naučit pracovat s jinými ochrannými pomůckami a s jiným přístupem k pacientům. A další faktor bylo, že se víceméně zdvojnásobil počet pacientů, kteří chtěli transport do nemocnice, byť měli banální onemocnění. Náročné to bylo zejména personálně, protože vybavení máme dostatečné. Ochranné pracovní pomůcky jsme měli v té vstupní fázi také v dostatečném množství, ale problém byla spíš personální situace, kdy spoustu osob se zaprvé bálo toho onemocnění a zadruhé samozřejmě se k tomu přidává běžná výjezdová činnost kterou máme. Velká část zaměstnanců v té práci měla neskutečné množství přesčasové práce a samozřejmě i testování, které jsme prováděli bylo velmi časově náročné.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Strážníci měli například na starosti odběrová místa, ale s nakaženými se mohou setkat kdykoliv během běžné služby.

Pavel Šustr, oceněný strážník: Je to pocta pro mě. Samozřejmě je škoda, že nebyli oceněni všichni strážníci městské police Ostrava, kteří jsou v přímém výkonu služby.

Jakub Gryc, speciální pořádková jednotka PČR MSK: Mimořádná opatření vyžadují mimořádné nasazení a právě policisté speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje jsou k tomu určeni a byli jsme právě v boji s koronavirem v první linii. Kontrolovali jsme jednak nařízení o mimořádných opatření ministerstva vnitra a kontrolovali jsme, zda lidé dodržují tyto opatření, kontrolovali jsme zda se neshlukují třeba na horách, kdy k tomu bylo možno, protože lidé rádi chodili na hory, tak aby se tam nezhlukovali a aby ta situace se ještě nezhoršila.

Beáta Szotkowská, cizinecká policie MS kraje: Výkon služby probíhá na hranicích s Polskou republikou se Slovenskou republikou. Byl to náročný výkon. Bylo potřeba reagovat na vzniklou situaci. Bylo třeba se přizpůsobovat režimu, který se měnil na hranicích. Lidé měli otázky, doptávali se bylo jim vysvětlováno. Zvládají to dobře.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Stejně jako loni byla nejpůsobivější ukázka na nebi v podání Petra Šonka v akrobatickém letounu a gripenů. Bohužel nepřiletěl legendární bombardér B-52. Kvůli poruše tankovací letadla se musel vrátit.

Zbyněk Pavlačík, organizátor Dnů NATO: Americký bombardér vystartoval podle plánu ze své základny v americké Louisianě a po pěti hodinách se musel vrátit. Samozřejmě nás tato informace zastihla nad ránem, kdy jsme ji po ověření tedy zřejmě pro svou si museli ověřit ještě z druhého zdroje. Tak jsme ji okamžitě zveřejnili a je to zkrátka to, co k tomu patří. Je to něco podobného jako v roce 2011, když na cestě sem byla britská akrobatická skupina Red Arrows, která po doplnění paliva v Německu se otočila a letěla zpátky. Takže je to teda co nás velice zaskočilo, protože všechno probíhalo, ale tohle byla logisticky jedna z nejnáročnějších operací, protože oni ten let měli 15tihodinový.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Poprvé jsme se na Dnech NATO vraceli i do minulosti. Konkrétně šlo o rekonstrukci bojů o Štítinu, která proběhla v rámci oslav sedmdesáti pěti let od konce druhé světové války.

Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy: My jsme na sedmdesáté páté výročí osvobození města chystali poměrně velkou akci, tak jak bývá zvykem při těchto oslavách. Jinak bohužel okolnosti tomu nechtěli, tak tady realizujeme malou alternativu. Trochu tady omezenou, ale přece jenom chceme ukázat ukázky historické vojenské techniky. Dny NATO přesto nabídly mnoho zajímavých ukázek a jak se shodli přítomní je důležité, že se tato akce vůbec uskutečnila.

Tomáš Kořistka, TV Polar: 112 končí, díky za pozornost a na viděnou příště.

Redakčně upraveno / zkráceno. Mohlo by Vás také zajímat