Magazín 112

  • Složky IZS zasahovaly u exploze bytu v Ostravě
  • Případů domácího násilí kvůli kovidu nepřibylo
  • Rozhovor s policejní preventistkou o domácím násilí

Složky IZS zasahovaly u exploze bytu v Ostravě

Tomáš Kořistka, TV Polar: Obyvatele Ostravy - Hrabůvky v noci probudila silná exploze. V čtyřpodlažním domě uprostřed sídliště vybuchl jeden z bytů a podle místních se v něm vařili drogy. Zdravotníci ošetřili 6 zraněných osob. Jeden muž byl v kritickém stavu. Statik nedoporučil vstupovat do domu dříve, než hasiči podepřou spodní patro. Obyvatelé domu byli evakuováni do hotelového domu.

Tomáš Kořistka, TV Polar: Bylo krátce před třetí hodinou ráno, když Provaznickou ulicí v Ostravě-Hrabůvce otřásl výbuch. Z oken bytu v prvním patře vyletěly okna i se záclonami, vyvalily se plameny a hustý kouř. Ve vedlejším bytě odletěly vyražené dveře až do obývacího pokoje.

svědkyně: "Plameny, pak to bouchlo a jak jste se podíval, tak jste viděl, že ty plameny jdou směrem nahoru. Než jsem domluvila s dispečerem ze 112, tak už hořel i vedlejší pokoj."svědek: "Mám okna tady, na druhé straně mám ložnici a i v té ložnici se třepala okna."

Tomáš Kořistka, TV Polar: Během pár minut byli na místě hasiči a okamžitě začala záchrana lidí z domu a také hašení plamenů, které stále šlehaly ze dvou oken.

Petr Kůdela, mluvčí HZS MS kraje: "Hasiči zachránili 4 osoby, z toho jednu pomocí automobilové plošiny. 3 po schodek pomocí vyváděcích paramasek. Dalších 36 osob bylo evakuováno ze vchodu a sousedních vchodů."

Tomáš Kořistka, TV Polar: Zraněné osoby hasiči předávali do péče zdravotníků. Ti ošetřili celkem 6 lidí. Jedna osoba musela být s těžkými zraněními z bytu vynesena.

Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MS kraje: "Sedmatřicetiletý muž se nalézal v kritickém stavu. Při výbuchu utrpěl popáleniny na více než polovině těla. Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a převést na přístrojem řízenou ventilaci. Po prvotním ošetření popálených ploch byl předán týmu popáleninového centra FN Ostrava."

Tomáš Kořistka, TV Polar: Na místo dorazili také policisté, kteří musejí stanovit příčinu výbuchu. Přivezli si i speciální kontejner, kde byl zřízen operační štáb. Hasiči hned ráno postavili pod poničeným bytem výztuže, aby se dalo bezpečně pohybovat uvnitř domu.

Soňa Štětínská, mluvčí PČR MS kraje: "Kriminalisté shromažďují veškeré informace týkající se události. V této chvíli nejsou známy příčiny exploze. "

Tomáš Kořistka, TV Polar: Podle sousedů mohla být v bytě varna pervitinu. Nájemník si ho prý zrovna rekonstruoval. Svědkové také viděli nějakého muže hned po výbuchu utíkat pryč. Lidé z poškozeného domu byli nastěhováni do hotelového domu Vista, který je nedaleko.

Případů domácího násilí kvůli kovidu nepřibylo

Tomáš Kořistka, TV Polar:  Covid a ani s ním spojená karanténa příliš neovlivnila počet případů domácího násilí. I když jsou lidé více spolu doma, podle odborníků to zvládají a například v Ostravě vykázali policisté kvůli násilí ze společného obydlí dokonce méně osob, než o rok dříve.

Tomáš Kořistka, TV Polar:  Covid, karanténa, omezení vycházení, home office, zavřené školy i sportoviště, také restaurace - to jsou asi hlavní důvody, proč jsme mnohem více pohromadě doma. Proto si asi taky častěji lezeme navzájem na nervy. Odborníci se obávali zvýšeného počtu případů domácího násilí a s tím spojeného vykázání z bytu. Naštěstí to statistiky nepotvrdily.

Lucie Galiová, PČR oddělení prevence: "V Ostravě v roce 2020 došlo 372 případům se znaky domácího násilí. Ve 29 případech bylo využito institutu vykázání. Oproti roku 2019, kdy bylo vykázání 31, je to mírný pokles."

Tomáš Kořistka, TV Polar:  V celém MS kraji pak policisté evidují za loňský rok 888 přestupků a trestných činů se znaky domácího násilí. Přitom ještě před vypuknutím pandemie jich bylo 1064, tedy o 176 více.

Lucie Paprsteinová, vedoucí intervenčního centra, Bílý kruh bezpečí: "My jsme nezaznamenali nějaký větší nárůst případů domácího násilí, ať už v rámci vykázání nebo v rámci nízkoprahových kontaktů, kdy se na nás klienti obrací sami. Samozřejmě, že byly v rámci covidové situace omezeny kontakty, ale o to více přibylo telefonických kontaktů."

Tomáš Kořistka, TV Polar:  V loňském roce bylo vykázáno ze společného obydlí 93 osob, což náš kraj řadí na 6 místo v zemi. Nejvíce případů bylo v Praze. Od začátku roku ale začalo případů vykázání značně přibývat a do současné doby jich bylo už 16.

Rozhovor s policejní preventistkou o domácím násilí

Tomáš Kořistka, TV Polar: A o domácím násilí nyní s preventistkou policie Lucií Galiovou podrobněji.

Lucie Galiová, preventistka PČR MSK: V roce 2020 došlo ke 372 případům se znaky domácího násilí. Z toho 29 případů, kdy bylo využito institutu vykázání. Jednalo se ve všech případech o vykázané muže. Co je nám známo, tak pandemická situace nemá vliv na počtů vykázaných osob. Ty statistiky jsou stejné zhruba v průměru oproti předešlým rokům. Domácí násilí jako takové není přímo definováno v trestním zákoníku, ani v zákoně o přestupcích. Domácí násilí můžeme chápat jako pojem pro souhrnné protiprávní jednání, které se odehrává právě za zdmi domovů. Domácí násilí má hned několik znaků podle kterého můžeme blíže určit a to je společné obydlí, dlouhodobost, eskalace protiprávního jednání, jasné role. Mnohdy se stává, že z obětí se nám stane pachatel při dalším vytěžování a potom neveřejnost. Formy domácího násilí pak jsou fyzické, které jsou ty nejčastější a jsou v souladu i s psychickým domácím násilím. Potom tady máme emocionální násilí. Emocionální násilí jsou to útoky na věci, zvířata, členy rodiny na které má ohrožená osoba vztah. Potom tady máme sociální násilí. Izolovanost skrz té ohrožené osoby s kamarády, rodinou a podobně. Dále můžeme zmínit ekonomické násilí, to se dotýká potřeb ohrožené osoby jako ošacení, finanční prostředky a v neposlední řadě sexuální násilí je prováděno znásilňování, vynucování sexu a podobně. Ta problematika domácího násilí je specifickým tématem v Městském ředitelství policie Ostrava, neboť disponujeme specializovaným týmem, který se touto problematikou zabývá. Jedná se tedy o policisty z řad obvodního oddělení, kteří jsou v každodenním kontaktu s veřejností. Takovýto policista je na místo vysílán ve svém dosahu a rozhoduje, zda v dané situaci se o to domácí násilí jedná a rozhodne, dle svých pravomocí a zákonných předpisů o institutu vykázání té násilné osoby v domácnosti ze společného obydlí. Samozřejmě policie také spolupracuje s bílým pruhem bezpečí a intervenčním centrem. Trestné činy, kde se vyskytuje domácí násilí jsou převážně násilného charakteru jako ublížení na zdraví, týrání osoby žijící ve společném obydlí a co se týče přestupkové roviny, tak jsou přestupky proti občanskému soužití. Ohroženým osobám radíme, aby se svěřovaly, aby důvěřovali policii. Určitě je důležité nenechat si své starosti jenom pro sebe a svěřit se by bylo nějaké podvědomí ostatních členů třeba rodiny, kamarádů.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat