Magazín 112

Brífink po pondělním jednání bezpečnostní rady MS kraje 26.10.2020

Tomáš Kořistka, TV Polar: Hezký den, začíná další díl pořadu 112.  Krizový štáb opět projednával mnoho důležitých věcí v souvislosti s problémy pandemie koronaviru. 

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Dneska jsem tady sám, protože paní ředitelka je také v karanténě. Víte dobře, že jsme skutečně v situaci, kterou nelze jinak komentovat. Jinak než, že je těžká. Protože pořád tady máme velké nárůsty nakažených a samozřejmě z toho vyplývá i celá řada opatření, která musíme činit. Takže já začnu epidemiologickou situací. V minulém týdnu nám bohužel zemřelo 38 lidí. Všechno ve věku 65 plus. Je to bohužel dáno tím, že ten zásah v té řekněme senzitivní populaci je velmi, velmi citelný a velmi znatelný. Tady 564 lidí hospitalizovaných, z toho je 96 na jednotkách intenzivní péče. Pokud se podíváte na číslo reprodukční, tak je relativně u nás kraji přijatelné a pohybuje se na té hodnotě asi 1,1, uvidíme jak se bude situace vyvíjet, protože pravda je taková, že včera provedené testy ukazují na to, že 40 procent z provedených testů je pozitivní. To znamená, že skutečně v té populaci je mnohem více nakažených, než jsme si asi ochotni v daný okamžik připustit. Takže to je tato věc. Ale co se týká odběrů. My máme samozřejmě celou řadu stacionárně odběrových týmů, nicméně snažíme se posílit ty mobilní odběrové týmy. Dneska začaly fungovat tři odběrové týmy, které zorganizovali hasiči. Máme v plánu rozjet další čtyři mobilní odběrové týmy se skupinou sanitcard.cz a Agel. To by nám samozřejmě pomohlo především v těch domovech seniorů. Protože to jsou lidé, kteří nemohou dojíždět na odběry a tam je ta pomoc samozřejmě velmi, velmi vítaná. Veškerý problém který máme a proč nemůže otevřít další odběrová místa, je to, že nám chybí personál. Je to dáno tím, že dneska máme z hlediska nakažených možná už i deset procent lidí, kteří nemohou pomáhat s touto oblastí. Takže to je skutečně velký problém. Armáda nám nepomůže. Nepomůže z pohledu zdravotníků, protože víte dobře, že se buduje polní nemocnice, která vyžadují zdravotníky, aby byli přítomni. Tady bych chtěl říct, že se podařilo umístit 72 mediků. Studentů čtvrtého a pátého ročníku a co také mohu říct, že jsme pokryli veškeré požadavky sociálních zařízení. To znamená tam jsou vlastně ty potřeby, které měly splněny našimi studenty, takže děkuju za to všem těm, kteří tuto práci začali konat v rámci své dobrovolnické činnosti. Takže to jsou věci, které jsou dle mého názoru aktuální. Co se týká největšího problému který máme a to jsou lůžka. To znamená, jakým způsobem zajistit, aby jich bylo dostatek. Je to samozřejmě o těch lůžkách jako takových, ale také samozřejmě je to i o tom personálu. Mohu říct, že největší problém, který je, je dneska ten že máme celou řadu seniorů, kteří jsou řekněme v situaci, že nepotřebují nemocniční péči. Nicméně jsou odmítáni aby byli vzatí zpět do svých domovů seniorů případně ke svým rodinám, ke svým blízkým. Takže to je věc, kterou teďka jsme řešili a budeme to řešit tím způsobem, že jsme si vyžádali seznamy těchto seniorů ze všech nemocnic a budeme všechny domovy odkud tito senioři jsou oslovovat, aby je přijali zpátky, protože mají povinnost vytvořit covidovou zónu, kde mohou být tito pacienti, kteří nepotřebují urgentní péči uložení. Samozřejmě chápeme, že jsou domovy, které nemají tyto možnosti. Proto vlastně připravujeme i vlastní kapacity. To znamená bude 35 lůžek v Bílovci otevřeno pro tyto účely v tomto týdnu. S tím, že Bílovec bude vystěhován a pacienti z Bílovce to znamená ti, kteří jsou negativní budou převezeni do Orlové, Klimkovice a případně potom také do Hrabyně. Nicméně my musíme připravit další lůžka pro pozitivní pacienty. To znamená tady se hovoří o dalších třiceti lůžkách v Klimkovicích v dalším týdnu a předpokládáme, že i další pracoviště zdravotnických zařízení budou k tomuto využity. Zatím nejsme v situaci, že bychom museli budovat polní nemocnice, nicméně už máme vytipované lokality, které bychom k tomuto účelu mohli využít. Takže kdybych to celé shrnul, tak v podstatě bych chtěl říct, že tato situace která je není vůbec dobrá. Já bych tady chtěl říct a dneska to již zaznělo přímo Světová zdravotnická organizace definuje pojem pandemická únava a znamená to, že lidé jsou prostě z toho všeho unavení a přestávají respektovat nařízení, která jsou jim dána. A to je věc, která je skutečně nepřijatelná, protože se stává tato situace potenciálně nebezpečnou a nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit tolerovat takováto nedodržování. Takže prosím ještě jednou. Dodržujte všechna tato pravidla. Myslím, že to je nezbytně nutné, protože jedinou cestou jak uchránit naše zdravotnictví je v podstatě zploštit onu křivku prokázaných nakažených. A to je věc toho, jak budeme my všichni dodržovat tato pravidla. Takže v daný okamžik za mě vše.

Nikola Birklenová, tisková mluvčí: Děkuji pane hejtmane, máme dotazy novinářů. Prosím ostatní, aby nám své další dotazy psali s ohledem na zpoždění, které bývá. "Jak dlouho nyní lidé v kraji čekají na odběr na odběrných místech když jsou tam posláni lékaři nebo hygienou? Kde je čekací doba nejdelší a kde nejkratší.

Ivo Vondrák, hejtman MSK: To vám samozřejmě neřeknu, protože tyto věci nejsem schopen takto odhadnout. Kde je nejkratší a nejdelší. Nicméně ta doba čekání bývá i 5 dnů, ale já bych tady chtěl říct, že to není zase až tak úplně špatně, protože máme situaci, kdy dotyčný člověk byl testován druhý či třetí den po svém kontaktu a byl negativní a teprve až ten pátý den byl pozitivní. Jinými slovy řečeno myslím ,že těch 5 dnů není v tomto ohledu nic, co by znevýhodňovalo celý ten systém, protože vždycky je třeba počkat na to, jak se ta nemoc rozvine. Samozřejmě pak ty testy jsou i průkazné. To znamená, předpokládáme, že ta doba se pohybuje v řádu těch pěti dnů, ale prostě je to dáno fyzickými možnostmi celého systému. Prostě nejsme schopni zajistit větší kapacitu z toho důvodu, jak jsem hovořil prostě není personál.

Nikola Birklenová, tisková mluvčí: Děkuji pane hejtmane. Další dotaz "Její známá přes aplikaci erouška dostala upozornění, že se potkala s nakaženým. Ale až za dva týdny poté co k setkání došlo, má to ještě po tak dlouhé době smysl?"

Ivo Vondrák, hejtman MSK: To se musíte obrátit na tvůrce eroušky. My jsme ji samozřejmě nevyvíjeli. My máme naše systémy, které jsou postaveny na úplně jiných principech, takže to se musíte obrátit na autory systému eroušky. Ale po dvou týdnech to skutečně už ztrácí smysl.

Nikola Birklenová, tisková mluvčí: Děkuji. Další otázka. Ptá se na aktuální počet volných lůžek. A pokud budou čísla stoupat jaký je plán? A druhá věc. Do lázní by se podle plánu z jara měly umísťovat covid pozitivní pacienti. Jsou na to lázně připraveny a jak by to vypadalo?

Ivo Vondrák, hejtman MSK: Já bych to upřesnil. Já už jsem tady o tom hovořil v rámci toho svého proslovu, toho svého úvodního slova. Samozřejmě my dneska jsme v situaci, že průběžně navyšujeme kapacity v nemocnicích tak, jak je potřeba. Dneska jsem dostal informaci, že další nemocnice připravuje dalších dvacet lůžek, které budou umístěny. Je to vždycky bohužel na úkor poskytované akutní péče. To znamená vždycky se ubírají ta lůžka z jiných oborů, ať už je to neurologie, ortopedie a další. To znamená, tady je samozřejmě ten potenciál díky tomu, že máme sedmnáct nemocnic poměrně velký, takže my průběžně tyto lůžka zvyšujeme. Nicméně musíme pracovat s tím, co jsem tady říkal. To znamená musíme někde dávat třeba pacienty, které jsou specifičtí a jsou to ti senioři. Jsme domluveni s Lázně Klimkovice, že budou provozovat třicet lůžek C+ to je 30 lůžek pro pozitivní pacienty. Čili tam to nějakým způsobem funguje, my musíme alokovat lůžka například Bílovci pro tyto nakažené lidi, tak my musíme zase ty pacienty, kteří jsou v nemocnici Bílovec umístit jinam, kteří nejsou nakažení tak, aby v podstatě byli v bezpečí.

Tomáš Kořistka, TV Polar: To bylo vše, děkujeme za pozornost. 

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry