Magazín TV medicína

  • Nemocnice AGEL Nový Jičín cílí na prevenci
  • Michaela Hrouzková, lékařka odd. onkologie a radioterapie Nemocnice AGEL Nový Jičín: Lékaři doporučují preventivní onkologické prohlídky

Nemocnice AGEL Nový Jičín cílí na prevenci

Tomáš Tikal, TV Polar: Rakovina je v české populaci stále častější. Dokonce každý třetí Čech v průběhu života rakovinou onemocní. Důležitým faktorem, který dramaticky ovlivňuje šance na uzdravení, je včasný záchyt. Právě na něj se aktuálně soustředí Nemocnice Agel Nový Jičín.

Petra Dorazilová, TV Polar: Mnozí lidé dnes mají tendenci své zdravotní problémy podceňovat nebo přehlížet. A přitom právě včasné odhalení, především onkologického onemocnění často zásadně rozhoduje o životě a šancích na uzdravení. Nemocnice Agel Nový Jičín proto aktuálně za cílila právě na tuto prevenci a zájemcům nabízí balíčky preventivních vyšetření.

Petr Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra, Nemocnice Agel NJ: Balíček preventivních onkologických kontrol, který provádíme v Nemocnici Nový Jičín, je určen zdravým osobám, to znamená bez konkrétních známek nádorového onemocnění, které by rádi o svůj zdravotní stav pečovali nad rámec klasických preventivních kontrol. V rámci vyšetření u praktického lékaře. Je určen pro osoby, které jsou ve zvýšeném riziku nádorového onemocnění, to znamená osoby, které trpí zvýšeným stresem, Jsou to kuřáci nebo se nádorové onemocnění vyskytuje v případě jejich rodinných příslušníků.

Petra Dorazilová, TV Polar: Preventivní onkologický balíček tvoří pohovor a následně vyšetření specialisty. Veškeré procedury provádí zdravotníci během jedné návštěvy.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Přestože vlastně ta vyšetření jsou maximálně komplexní, my se snažíme, aby klientům zabrala zhruba okolo dvou hodin s tím, že ta vyšetření na sebe navazují tak, aby třeba maximálně pracovně vytížený člověk, aby je mohl absolvovat. V podstatě ta preventivní vyšetření jsou určitým způsobem daná tak, aby pokryla ta nejčastější onkologická onemocnění. Takže liší se zejména teda v tom, jestli ten preventivní balíček je pro muže nebo pro ženu.

Petr Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra, Nemocnice Agel NJ: V žádném případě bych neřekl, že ta vyšetření jsou bolestivá, i když samozřejmě některá, jako třeba odběr krve, to si každý dokážeme představit, nemusí být úplně příjemná. Ale každopádně si myslím, že je to mnohem méně nepříjemné než eventuální následné zanedbání onkologického onemocnění.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Teď pojišťovny přispívají v rámci svých preventivních programů na to vyšetření až tři tisíce korun. Takže podle mě je teďka ideální doba v podstatě na to využít.

Petra Dorazilová, TV Polar: Výsledky preventivních vyšetření se těm, kteří je absolvují, snaží dodat, co nejdříve je to možné.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: V podstatě je to zhruba za dva až tři týdny, jak tu zprávu komplexně zpracujeme. Já se většinou domlouvám, že volám hned, že všechno je v pořádku a potom takovou tu komplexní zprávu posíláme do těch dvou, tří týdnů.

Petra Dorazilová, TV Polar: Zájemci o toto komplexní vyšetření se mohou hlásit telefonicky. Kontakt je na titulní webové stránce Nemocnice Agel Nový Jičín. Onkologická prevence probíhá v pátek a termíny jsou zatím volné.

Petr Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra, Nemocnice Agel NJ: Veškeré zázemí pro tyto onkologické prevence je soustředěno v rámci Nového Jičína, a to ať už zázemí personální, laboratorní i přístrojové. Takže všechno potřebné máme v Novém Jičíně, i když bychom v příštím roce velmi rádi rozšířili tyto preventivní onkologické balíčky i do dalších onkologických ambulancí v rámci společnosti Agel.

Petra Dorazilová, TV Polar: Jak už zaznělo, disponuje novojičínská nemocnice dostatečným počtem odborníků. Nicméně v souvislosti s rozvojem špičkového komplexního onkologického centra uvítají v týmu i další, nejen lékaře.

Petr Vrána, vedoucí Komplexního onkologického centra, Nemocnice Agel NJ: Samozřejmě, pokud by se vyskytl jakýkoliv kandidát, ať už z řad lékařů a zdravotních sester a laboratorních či radiologické asistentů, budeme moc rádi, pokud kontaktuje naší personální manažerku paní Lenku Sokolovskou a určitě dostanou adekvátní nabídku v tuto chvíli volných pracovních pozic.

Michaela Hrouzková, lékařka odd. onkologie a radioterapie Nemocnice AGEL Nový Jičín: Lékaři doporučují preventivní onkologické prohlídky

Tomáš Tikal, TV Polar: Teď už je naším hostem paní doktorka Michaela Hrouzková, lékařka oddělení onkologie a radioterapie Nemocnice Agel Nový Jičín. Dobrý den, vítejte u nás.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Krásný dobrý den.

Tomáš Tikal, TV Polar: Prosím o představení toho Vašeho onkologického oddělení, co byste řekla?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Takže Nemocnice Nový Jičín provozuje jedno z komplexních onkologických center. Těch je po České republice třináct.

Tomáš Tikal, TV Polar: Dá se specifikovat, kdo jsou vašimi nejčastějšími pacienty?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Bohužel, ono se to týká velké části dospělých. Děti u nás neléčíme. Ono pokud se podíváme na statistiky, rakovinou onemocní každý třetí Čech.

Tomáš Tikal, TV Polar: To je strašně moc.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Bohužel, ale zatím ta statistika je neúprosná. Pokud si vezmeme i do těch černějších detailů, každý čtvrtý této nemoci podlehne.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je to číslo vysoké v kontextu třeba Evropy?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: V kontextu Evropy není vysoké, na druhou stranu není ani nízké. Týká se to vždycky jednotlivých nádorů. My v některých nádorech se pohybujeme bohužel na těch prvních příčkách, naopak v některých je to trošičku jinak. Co se týká třeba karcinomu tlustého střeva, karcinomu ledvin, tam bohužel obsazujeme ty první příčky.

Tomáš Tikal, TV Polar: Takže se zeptám ještě jednou. Víme, kde je ta příčina v životním stylu? Co se týká třeba tlustého střeva?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Onkologická onemocnění jsou multifaktoriální. To znamená, Vy nemůžete přesně říct, že jedna specifická věc zapříčiní toto specifické onemocnění. Ano, jsou určité rizikové faktory, ale určitě naše strava a náš životní styl k tomu budou přispívat.

Tomáš Tikal, TV Polar: Předpokládám, že je velmi důležité tuto nemoc včas odhalit a tím i stoupá pravděpodobnost nebo možnost vyléčení. Je to tak? A co děláte pro to, aby se opravdu odhalila včas?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Určitě to tak je. Ten čas je asi buď úplně klíčový, anebo jedním z nejdůležitějších těch kritérií. Co se týče toho, co my můžeme dělat, je spíš otázkou, co může udělat sám člověk pro sebe, pro své zdraví. Ta zákeřnost určitá nádorových onemocnění, spočívá v tom, že v těch časných stádií, kdy my máme prakticky stoprocentní vyléčitelnost, v podstatě ta onemocnění nemusí mít žádné příznaky. To znamená, ten člověk, pokud není vyšetřen, nemá šanci to onemocnění odhalit. Takže tady právě se potom nabízí trošku udělat pro své zdraví, něco v uvozovkách navíc a zvážit třeba právě preventivní onkologickou prohlídku.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ono se říká, že v počátku rakovina nebolí a o to je zákeřnější. Je to tak?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Ano, může být. On fakt není nádor jako nádor. Nedá se to úplně paušalizovat, úplně generalizovat, ale právě ta bezpříznakovost těch časných stádiích, to je ten problém.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říkáte, že je potřeba pečovat o své zdraví, co můžeme konkrétně udělat pro to, abychom vám pomohli odhalit naši nemoc včas?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Samozřejmě, pokud začneme úplně u prevence, to znamená ten životní styl nějakým způsobem upravit. Ale pokud víme, že máme třeba hodně stresů, že máme onkologické onemocnění v rodině, že je spousta věcí, které nemůžeme ovlivnit v tom kladném slova smyslu, určitě je na místě minimálně tu preventivní onkologickou prohlídku zvážit.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy jste se rozhodli jít, nebo vaše oddělení se rozhodlo jít cestou preventivních balíčků vyšetření. Je to nový produkt na trhu, nebo jak vás to vůbec napadlo? Proč jste tím začali?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Nyní ty prohlídky v různých alternativách probíhaly už delší dobu, nicméně teď na ně pojišťovny přispívají celkem vysokou částku. V podstatě ten důvod, proč se zaměřit na tu prevenci je jasný. Ona ta prevence je totiž nejlepší pro všechny, jak pro samotného pacienta, tak pro nás, pro zdravotníky, kteří samozřejmě jsme motivováni vyléčit ty lidi, tak i pro pojišťovnu, která samozřejmě; čím méně nemocných lidí, tím lépe.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tímto balíčkem jste schopni odhalit jakékoliv onemocnění onkologické?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Ono v medicíně není nikdy nic stoprocentní. To je takové první, co se naučíte, když do té praxe přijdete. Ale troufám si tvrdit, že snad drtivou většinu těch nejčastějších. Ty balíčky jsou vlastně nadesignovány, že jsou vždycky pro muže a pro ženu, abychom vychytali ta nejčastější onemocnění pro jednotlivá pohlaví.

Tomáš Tikal, TV Polar: Vy jste zároveň spustili kampaň na podporu této prevence, co chcete, aby si lidé uvědomili?

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: V podstatě asi to hlavní je nezapomenout při všech těch věcech, které se kolem dějí, nezapomenout na sebe a nezapomenout investovat do sebe. Protože ta doba je náročná, my víme, že musíme řešit spoustu věcí, ale právě člověk často zapomíná na své zdraví, což potom, kdy je třeba nemocný a jedná se o člena rodiny, na kterém je třeba ekonomicky závislá rodina, všechno to ostatní, čemuž věnujeme priority a do čehož na investujeme, tak padá. Takže to zdraví by mělo být na prvním místě.

Tomáš Tikal, TV Polar: Paní doktorko, já Vám děkuju za rozhovor a přeji hodně úspěchů v této oblasti.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Já moc děkuji za pozvání.

Tomáš Tikal, TV Polar: Na shledanou.

Michaela Hrouzková, lékařka oddělení radioterapie, nemocnice AGEL Nový Jičín: Na shledanou.

Redakčně upraveno / zkráceno.



Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry