Magazín TV medicína

  • Třinecká nemocnice, příspěvková organizace
  • Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů: Čím musí být vybaven moderní operační sál
  • Představujeme centrální operační sály nemocnice Třinec
  • Gabriela Lasotová, vedoucí sestra centrální sterilizace: Centrální sterilizace je srdcem každé nemocnice

Tomáš Tikal, TV Polar: Dobrý den, vítejte u magazínu televize Polar TV Medicína Speciál. Možná nevíte, že srdcem každé nemocnice je oddělení centrální sterilizace. Bez něj by provoz žádného nemocničního zařízení nebyl možný. I o tom bude dnešní TV medicína Speciál, ale začneme tím, co nesmí chybět na operačním sále. Natáčeli jsme v Krajské nemocnici Třinec.

Tomáš Tikal, TV Polar: Pokud jste se někdy podívali na operační sál, pak zřejmě ve stavu, ve kterém jste nebyli úplně schopni vnímat. Pojďme se proto podívat, čím musí být moderní operační sál vybaven.

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Tady můžete vidět laparoskopickou věž, která má optiku v rozlišení 4K, takže zachytí nejmenší detaily. Chirurg provádějící výkon v břiše se orientuje právě tady podle té televize a je to určené hlavně k laparoskopickým výkonům. Tady je operační stůl, který je polohovatelný všemi směry a dovoluje nám během operace pacienta naklánět různými směry tak, jak si charakter operace vyžaduje. Operační lampy, které jsou uzpůsobené tak, aby nedělaly stín, takže se může operovat přímo pod lampou, aniž by si operatér stínil do rány. U hlavy pacienta se nachází anesteziologická věž, u které sedí anesteziolog a má k dispozici anesteziologickou sestru a vedou během operace anestezii. Pacient je připojený na monitor. Anesteziolog může tak hlídat veškeré životně důležité funkce a v případě potřeby reagovat na změny. Na sále máme k dispozici centrální rozvod medicinálních plynů, takže nejsme závislí na tahání láhví, anebo že bychom byli zaskočeni, že zrovna nějaká láhev dojde. Máme k dispozici centrální rozvod plynu a tady můžeme sledovat obsah, že je všechno v pořádku.

Tomáš Tikal, TV Polar: A když už jsme oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec navštívili, pojďme si jej představit.

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Nemocnice Třinec má celkem sedm operačních sálů, z toho pět sálů prošlo kompletní rekonstrukcí v roce 2015. Porodní sál v roce 2009. Momentálně se nacházíme na třetím patře, kde je septický a mezoseptický sál využívaný chirurgií a gynekologií, potažmo ortopedií, která zde může provádět septické výkony.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jaké výkony jste schopni vykonávat v těch jednotlivých sálech?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Jsou tady prováděny v drtivé většině laparoskopické výkony, a to jak na septickém, tak na mezoseptickém sále. Tady nejčastěji operuje chirurgie v rámci septických výkonů. Vedle na sále provádí výkony gynekologie.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jak vypadá cesta pacienta z oddělení přes ty vaše operační sály a kam pokračuje poté?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Pacienty přivezeny personálem z oddělení do předsálí. Tam je pacient předán z odděleného lůžka na lůžko sálové. Tam si ho přebírá personál z operačního sálu a pacient putuje buďto přímo na operační sál, kde je připravovaný na operační výkon, nebo může být připravovány v rámci periferních bloků spinálních, epidurálních anesteziologem na dospávacím pokoji a pak putuje na operační sál.

Tomáš Tikal, TV Polar: Jste schopni vykonávat jakékoliv operační výkony? Máte na to vybavení?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Máme moderní vybavení a jak sály prošly rekonstrukcí, tak jsme dovybavili i instrumentárium, které máme v této chvílí na špičkové úrovni, hlavně co se týká laparoskopie, ale také na klasickou operativu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Říkal jste, že máte celkem sedm operačních sálů. Navštívili jsme čtyři z nich, kde jsou ty další tři?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Porodní sál je v prostorách gynekologie, ten je o patro výš. Ten je výhradně používaný pro porody císařským řezem. Další dva operační sály se nacházejí na třetím patře, mezoseptický a septický. O patro níž jsou dva sály využívány pro chirurgii nebo traumatologii a ortopedii. Tam jsou sály aseptické a superaskeptické. Poslední dva sály se nacházejí v přízemí, které jsou určeny pro obory ORL a plastickou chirurgii.

Tomáš Tikal, TV Polar: Je něco, co byste v tom vybavení zázemí chtěli ještě do budoucna vylepšit?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Máme teďka v plánu rekonstrukci dvou zbývajících sálů pro ORL a plastiku, které neprošly rekonstrukcí.

Tomáš Tikal, TV Polar: Nějaké další cíle, plány, tady v tom vašem oddělení?

Pavel Martynek, primář Centrálních operačních sálů Nemocnice Třinec: Chceme udržovat světový trend, jít s dobou a udržovat vybavení instrumentárium na špičkové úrovni, abychom mohli poskytovat pacientům tu nejlepší možnou péči.

Tomáš Tikal, TV Polar: Ročně je na sálech Nemocnice Třinec provedeno přibližně šest tisíc tři sta výkonů a počet se každoročně zvyšuje. Zhruba třináct set operačních výkonů je provedeno mimo běžnou pracovní dobu.

Tomáš Tikal, TV Polar: Teď se přesuneme do zmíněné centrální sterilizace. Celým procesem sterilizace nás prováděla vedoucí sestra Gabriela Lasotová.

Tomáš Tikal, TV Polar: Centrální sterilizace je v každé nemocnici specifické zdravotnické pracoviště, které se nestará přímo o pacienty, ale o všechny přístroje, nástroje a pomůcky, jenž se u vyšetřování a ošetřování pacientů používají.

Gabriela Losotová, vedoucí sestra Centrální sterilizace Nemocnice Třinec: Hlavní naší činnosti je to, abychom ty pomůcky udělali tak bezpečné, abychom neohrozili toho dalšího pacienta, na kterého se to používá. Takže tohle je asi tak ve stručnosti gró naší práce. Abychom to měli nějak potvrzeno, tak se nám podařilo poprvé v roce 2013 získat certifikát kvality podle technické normy ISO. Dělá nám to externí firma, která je na to školená a už se nám to podařilo třikrát obhájit a další obhajoba nás čeká v příštím roce, takže na to jsme docela pyšní.

Tomáš Tikal, TV Polar: Projdeme si teď celý ten váš provoz. Takže poprosím od začátku, abyste nám popsala, co se s tím materiálem, který k vám přijde, děje.

Gabriela Losotová, vedoucí sestra Centrální sterilizace Nemocnice Třinec: Dostáváme se na první část našeho oddělení, kde přichází veškerý materiál, který se u těch pacientů používá. Tudy se přiváží všechno, co je použité, včetně žádanek, každé oddělení si to nosí samo za sebe. Teď jsme se ocitli v té první části, kde dochází k přibírání, ke kontrole veškerého materiálu, který k nám přichází. Potom, když se to zkontroluje a všechno souhlasí, tak se ty pomůcky takto ukládají a chystají na fázi mytí ve velkých dezinfekčních mycích zařízeních, které můžete vidět tudy. Tam je nastavený nějaký předepsaný program, předepsané parametry, kterými musí ty pomůcky projít tak, aby byla zajištěna jistota, že už jsou v podstatě čisté a může se s nimi bez problémů manipulovat. Proces v těch myčkách trvá v záležitosti od toho, jak hodně jsou tyhle vozíky naplněny. Hodinu, hodinu deset někdy, takže není to zrovna krátký proces, ale za to bezpečný. Teď jsme se dostali k té poslední fázi, což jsou ty parní sterilizátory, ve kterých probíhá už samotná fáze sterilizace. Používáme k tomu tyhle navážející vozíky, kde se ukládají jednotlivé položky určené k té sterilizaci. Proces tam je celý zase na vedený, nastavený přesně podle daných parametrů dle legislativy. Trvá to zhruba taky hodinu, hodinu deset, jak kdy. Když je to v pořádku, tak se to vytáhne z druhé strany, kde se ale už asi nedostaneme, protože to je aseptická čistá část a tam už probíhá jenom samotné třídění těch pomůcek zase jednotlivým zákazníkům a v podstatě odvoz těch pomůcek zpět oddělením nebo ambulancí.

Tomáš Tikal, TV Polar: V loňském roce vaše oddělení prošlo modernizací, tak co tady máte nového?

Gabriela Losotová, vedoucí sestra Centrální sterilizace Nemocnice Třinec: Nově tady máme skoro úplně všechno. Nejvíc jsme vděční za ty mycí a dezinfekční zařízení, které jste viděli před tím, protože jsou velkokapacitní. Hodně se tam toho vleze. Nemusíme dlouho čekat na to, než tu pomůcku zpracujeme. Urychlí se celý proces. Vděční jsme za polohovací stoly, které v místech, kde děvčata pracují ve stoje, protože ta práce nedovolí si k ní sednout, tak si můžou ty stoly polohovat, což je strašně super, takže za to jsme také vděční. Pak ještě máme takovou novinku, které se nám podařila prosadit a to jsou ty výdajové skříňky pro oddělení. To znamená, nemusí už na nás zazvonit, přijdou, materiál si vyzvednou sami, kdy mají na to čas.

Tomáš Tikal, TV Polar: Tato centrální sterilizace poskytuje své služby nejen celé Nemocnici Třinec, ale rovněž řadě externích odběratelů, například soukromým odborným, ambulantním a dalším zdravotnickým zařízením. Pořad TV Medicína speciál je u konce. Přeji vám klidný zbytek dne a pevné zdraví.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat