Magazín TV medicína

 • Skladba pacientů se na geriatrii zásadně proměnila: prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Frýdlantu nad Ostravicí
 • V Městské nemocnici Ostrava funguje odběrové centrum už rok

Magazín o zdraví začíná, zdravím vás u jeho sledování. A o čem bude? V souvislosti s covidem se zásadně proměnilo složení pacientů na geriatrii a doléčovacím oddělení. Bude o tom mluvit primářka Ingrid Rýznarová ze Slezské nemocnice Opava. Odběrová centra běží na plné obrátky, stejně jako očkování učitelů. Více přinese rubrika Medicína na dosah.
Kdo se staral nebo má v péči osobu blízkou ví, že to sebou přináší řadu starostí. Osoby pečující o osobu blízkou si mohou ve Frýdlantu nad Ostravicí půjčit kompenzační pomůcky. Podívejte se na reportáž. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek ve Frýdlantu nad Ostravicí

  Výběr je široký a jak pomůcky používat vám poradí asistentka ještě před zapůjčením.

  Jak už od nás víte z loňska město Frýdlant nad Ostravicí se ve spolupráci s MAS Frýdlantsko – Beskydy zapojilo do projektu s názvem “Doprovázení pečujících osob na cestě zpět do pracovního procesu - půjčovna kompenzačních pomůcek ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí.”

  Renata Volná, vedoucí Odboru sociálních věcí: "Tento projekt podporuje osoby, které vlastními silami pečují o rodinného příslušníka, nebo osobu blízkou. Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje se seniory, zdravotně postiženými a jejich rodinami. Plně si uvědomujeme, jak náročné psychicky i fyzicky je pečovat o osobu blízkou, která je závislá na pomoci druhých."

  Projekt také pomáhá osobám, které se teprve rozhodují, zda se vlastními silami postarají o svou osobu blízkou.

  Renata Volná, vedoucí Odboru sociálních věcí: "Vzhledem k tomu, že pečovat o osobu blízkou je celodenní závazek, terénní sociální pracovnice klienta navštíví v domácnosti a nabídne mu všechny dostupné služby, poradenství, pomoc při vyřizování finančních příspěvků, odlehčovací službu, sociálně aktivizační službu a mnoho dalšího."

  Jak už z názvu projektu vyplývá, další aktivitou je půjčovna kompenzačních pomůcek.

  Lucie Dudková, asistentka půjčovny kompenzačních pomůcek: "Z projektu byly zakoupeny čtyřkolová chodítka, nádstavce s madly na wc, jídelní stolky k postelím, elektrické polohovací postele, toaletní křesla a mechanické vozíky. Byla přijata asistentka do půjčovny kompenzačních pomůcek, která kromě zapůjčování kompenzačních pomůcek bude zabezpečovat i specifické poradenství v oblasti půjčovny kompenzačních pomůcek."

  Kontakty pro zájemce o kompenzační pomůcky vidíte na obrazovce.

  MEDICÍNA NA DOSAH

  Už rok uplynul od chvíle, kdy bylo v areálu Městské nemocnice Ostrava zřízeno odběrové centrum pro pacienty s podezřením na nákazu koronavirem. Funguje dodnes a díky němu už bylo otestováno více než 31 tisíc lidí.

  V Městské nemocnici Ostrava funguje odběrové centrum už rok

  Olga Hasáková, manažerka kvality MNO: "Tehdy jsme v podstatě měli jen tady ty dvě prázdné unimobuňky a stan a museli jsme zajistit ochranné pracovní pomůcky, respirátory a v těch prvních týdnech to byl velký problém."

  Personál odběrového místa se naučil nejen bezpečně a rychle odebírat vzorky, ale i komunikovat s pacienty, což není vždy jednoduché. Nejobtížnější je odběr u malých dětí, které mohou mít strach. I to ale zvládají.

  Ivana Dittrichová, zdravotnice odběrového centra MNO: "Dostanou lízátka, omalovánky a musíte na ně dělat opičky. Pak s nimi zkusíte spolupracovat, ale většinu ty děti spolupracují."

  Skladba pacientů se na geriatrii zásadně proměnila: prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava

  Simona Součková, POLAR TV: Paní primářka Ingrid Rýznarová z Geriatrického a doléčovacího oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Dobrý den.

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Dobrý den

  Simona Součková, POLAR TV: Paní primářko, obor geriatrie má velký záběr, co všechno musí obsáhnout, a v čem je vaše práce náročná?

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Geriatrie je obor, který se zabývá zejména staršími pacienty nad pětašedesát let. To gró naší péče představují hlavně pacienti 70 let a starší. Tím, že tito pacienti mají většinou 3 a více chorob, ta péče o takovéto pacienty je složitější, protože my musíme rozpoznat některé diagnózy, které mohou mít úplně atypický průběh, symptomatologie je zastřená dalšími chorobami, které tito pacienti mají. Musíme rozpoznat geriatrické rezervy toho pacienta, funkční rezervy. Naším cílem je nejenom léčit tu samostatnou chorobu anebo soubor chorob, ale také udržet jeho soběstačnost, funkční a duševní zdatnost a tím zlepšit prognózu pacienta tak, aby se potom mohl s určitým hendikepem vrátit do domácího prostředí nebo do svého pobytového sociální zařízení.

  Simona Součková, POLAR TV: To je spousta práce. Ale nicméně musíme zdůraznit, že se skladba pacientů, teď v době Covidu zásadně proměnila. Jak?

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Opavská nemocnice má velký spád a máme v současné době zřízených asi 120 Covidových lůžek, standardních lůžek, tak jsme potřebovali odsunout pacienty, kterým skončila karanténní lhůta a nebyli schopni propuštění do domácího prostředí, na další oddělení. Tudíž to naše geriatrické doléčovací oddělení se stalo takovou postcovidovou jednotkou. Téměř 80 % pacientů v současné době máme právě po prodělaném Covidu. Jsou to takoví lidé, kteří vlastně nejsou schopni propuštění do domácího prostředí, protože potřebují nadále kyslíkovou terapii, anebo v důsledku toho prodělaného Covidu se zhoršilo jejich základní onemocnění, ať už to bylo srdeční selhání nebo jejich plicních chorob. A u těch seniorů vidíme, že výrazně poklesla jejich funkční zdatnost, takže ti lidé, i když byli v domácím prostředí i s určitým hendikepem schopni sebeobsluhy anebo pohybu v domácím prostředí, tak tady tato funkční zdatnost poklesla a zůstávají u nás na oddělení s tím, že se pokračuje v rehabilitaci, nácviku soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.

  Simona Součková, POLAR TV: Paní primářko, kolik máte personálu a jak to samotný personál, ten tlak pracovní zvládá, protože předpokládám, že jste měli také nemocenské, že také prodělal Covid, myslím si, že to musí být velmi náročné pro člověka, který to celé řídí tak velké oddělení...

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Ano měli jsme také nemocenské, v současné době již máme personál relativně stabilizovaný. Díky práci naší vrchní sestry, která zmanagementovala a povolala na pomoc sestřičky, které třeba přišly i na částečné úvazky, tudíž my máme zdravotnický personál poskládaný, že ne všichni mají plný úvazek, ale jsou tu i částečné úvazky a tím se nám podařilo pokrýt vlastně celé služby. Personál, který byl po Covidu, samozřejmě, díky tomu předchozímu, kdy byl vyčerpán, potřeboval i určitou rekondici, aby mohl nastoupit do plného pracovního provozu. Díky tomu, že k nám chodí na praxi i sestřičky ze Slezské univerzity a Střední zdravotnické školy, tak nám velmi pomohli udržet provoz, takže jsme nemuseli zavírat žádné oddělení a naopak jsme ještě měli tu možnost, že jsme mohli ještě o 4 lúžka navýšit kapacitu tohoto oddělení.

  Simona Součková, POLAR TV: Paní primářko, já vám děkuji za vaše slova, nicméně na závěr našeho rozhovoru prozradím, že vaše oddělení bude brzy v novém, to znamená, že se budou cítit všichni komfortněji. Zkuste úplně stručně říci, co se chystá?

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Podařilo se nám ve spolupráci s naším zřizovatelem Moravskoslezským krajem rekonstrukce pavilonu A. Je to historický objekt, ale ten interiér jsme se snažili udělat moderně. Všichni se na to těšíme, jak sestry, lékaři a samozřejmě i pacienti, kteří historicky vědí, že to naše oddělení vždycky vykrývalo některé prostory v nemocnici, které nebyly zrovna nejkomfortnější. Já doufám, že potom se můžeme setkat i v malém rozhovoru, ve kterém bychom vám chtěli představit to nové oddělení a plány, které nás čekají do budoucna.

  Simona Součková, POLAR TV: Velmi rádi se přijedeme podívat. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Na shledanou.

  prim. Ingrid Rýznarová, Slezská nemocnice Opava: Děkuju mockrát. Na shledanou.


  Redakčně upraveno / zkráceno.  Mohlo by Vás také zajímat