Magazín TV medicína

  • Oddělení dětské neurologie má díky sponzorům novou hernu
  • Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO, Fakultní nemocnice má jediné lůžkové zařízení dětské neurologie v MSK
  • XII. Den onkologických dětí

Dobrý den, začíná nový díl medicíny speciál. I tentokrát je nabitý informacemi z dění ve fakultní nemocnici. V prvním příspěvku vám ukážeme novou hernu na dětském oddělení neurologie. Do studia jsme pozvali jeho primářku Hanu Medřickou a také připomeneme XII. ročník dne onkologických dětí.

Z prvního březnového dílu medicíny je to vše, za celý tým, který ho připravil, vám přeji zdravé dny!

Oddělení dětské neurologie má díky sponzorům novou hernu

Slavnostní otevření zrekonstruované herny na Oddělení dětské neurologie si nenechali ujít ani manželé Modlitbovi : Jé to je krásné.

Na podzim totiž oddělení věnovali 15 tisíc korun, které na rekonstrukci herny dostali od svých svatebních hostů.

 Je to takové klidné, to stropní osvětlení, to je fantastické, světlý nábytek.

Herna prošla proměnou doslova od podlahy. Celková částka se nakonec vyšplhala na 200 tisíc korun.

Karin Kurtová, vrchní sestra, Oddělení dětské neurologie, FNO: Téměř všechno pokryjí sponzorské dary. Nemocnice pomohla pouze s výmalbou a základními technickými věcmi a za to jsme velmi vděčni.

Primářka Hana Medřická připomněla, že interaktivní obrazovku budou využívat i speciální pedagožky, které na oddělení působí .

Michaela Marek a Modlitbovi, dárci: Až se divíme, co je možné udělat na tak malém prostoru. Moc se nám to líbí. Je super, že se sešlo tolik lidí, kteří chtěli pomoct a dali ruku k dílu, přidali ruku k dílu. Je to úžasné.

Jejich jména jsou na obrázku, který je součástí výzdoby nové herny.

Simona Honsová, koordinátor dobrovolnické činnosti FNO: Já myslím, že se to moc povedlo a snad děti na chvilku zapomenou, že jsou  v nemocnici.

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO, Fakultní nemocnice má jediné lůžkové zařízení dětské neurologie v MSK

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám Hanu Medřickou, primářku oddělení dětské neurologie, které je jediným lůžkovým zařízením v oboru dětské neurologie v moravskoslezském regionu. Dobrý den paní primářko, vítejte u nás.

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Dobrý den, děkuji za pozvání.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na začátek taková obligátní otázka, jak jste Vy spokojená s hernou a jakou máte zpětnou vazbu od dětí a rodičů?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Překvapuje mě, jaká je zpětná reference ze strany personálu, rodičů, dětských pacientů, kteří tam nacházejí své kamarády, zapomínají i své talismany na svých pokojích, které si přinesli z domu. Dar novomanželů inspiroval i další páry k podobným aktivitám a tvář nové herny, dokonce i jiná pracoviště, která nás kontaktují, že by něco podobného chtěli vybudovat. Takže velký dík všem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S jakými diagnózami se u vás nebo k vám dětští pacienti dostávají?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Spektrum diagnóz je velice široké. Když bych vzala ty diagnózy, které u nás leží na oddělení, jsou to buď akutní stavy jako bolesti hlavy, komplikované migrény, poruchy vědomí, nejrůznější příčiny, bolestivé stavy hlavy, páteře, zad, dále to jsou úrazy mozku, páteře, míchy. Velkou skupinou je taky bohužel i v dětském věku nádorová problematika, to znamená nádory mozku, míchy. Máme také pacienty, které přijímáme před neurochirurgickou operací, po operaci. Další skupinou jsou zánětlivá onemocnění nervového systému, skupina neuro vývojových poruch. Nesmím opomenout velmi časté onemocnění, a to je záchvat nové, jako je epilepsie.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: To je obrovské a široké spektrum nemocí, které se u vás léčí. Kolik tak zhruba dětských pacientů za rok ošetříte?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Ten počet je variabilní. Když sečtu všechny ambulantní i lůžkové, blíží se to skoro k deseti tisícům. Je to až s podivem, protože pracovní tým není zas tak obrovský na takové penzum práce.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Mezi časté problémy, které se u vás řeší u dětských pacientů, jsou poruchy spánku, což je u mě třeba velmi překvapivé. Já mám za to, že děti lehnou a spí obvykle. Je to teda asi pravděpodobně jinak a možná ještě je dobré připomenout, že vaše oddělení je vybaveno i spánkovou laboratoří, která je jediná v moravskoslezském regionu. Jak léčba poruchy spánku u dětských pacientů u vás probíhá?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Z dětské populace trpí zhruba poruchou spánku až 30 %. Je to velké číslo. Z 15 % to mohou být tzv. parasomnie, což rodiče znají jako děsy, náměsíčnictví, noční můry, skřípání zubů a podobně. To, co je velice závažnou problematikou, jsou pak poruchy dýchání ve spánku. Velmi často se s tím setkáváme právě u pacientů s nervosvalovým onemocněním, s extrémní obezitou nebo dalšími interními komorbiditami. Tady máme prioritu v léčbě tzv. neinvazivní dechovou podporou, což pacientům významně ovlivňuje kvalitu života. Dříve by byli odkázání na přístrojové vybavení v nemocnici a v dnešní době si je odnášejí domů. Poruchami spánku trpí jak malé děti, je to už od kojeneckého věku, potom adolescenti, dospívající a samozřejmě i dospělí. Ty příčiny jsou různé, ale u dětí bych řekla, že hlavně to je porucha z takzvaných špatných naučených asociací, že se nedodržuje spánková hygiena. Já velmi často bojuji s tím, že přijdu na pokoj, kde je kojeneček, hraje televize, maminka má tablet a děťátko v postýlce mobil. Takže toto považuji za rušivé momenty a myslím si, že léčit poruchy spánku by se mělo začít právě tím správným režimem. Farmaka jsou až na posledním místě.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se a porucha spánku úplně odstranit? Znamená to, že když dítě u vás se ocitne právě s touto diagnózou zbavíte ho tohoto problému?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Ano, záleží na té příčině. Pokud je ta příčina opravdu v tom režimu, v psychice dítěte, dá se s tím velmi pěkně pracovat, ale ve spolupráci s rodiči, někdy i s psychologem.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní primářko, Vy jste řekla, že u vás se děti léčí od těch nejmenších až po osmnáctileté. Kdy je předáváte do péče neurologů pro dospělé?

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie FNO: Já bych to trochu upřesnila. Na lůžkách hospitalizujeme děti prakticky od toho raného kojeneckého věku do osmnáctého roku věku, potom ty děti předáváme do ambulancí. Ale je pravda, že řada těch našich pacientů letitých, se od nás neradi odlehčují.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Paní primářko, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme s dalším tématem.

XII. Den onkologických dětí

XII. setkání rodin, které spojuje onkologická diagnóza, připravila stejně jako v minulých letech, HAIMA Ostrava. V Quality Hotelu Ostravy City byl připravený bohatý program pro děti, i rodiče.

Michaela Češková, ředitelka, HAIMA Ostrava, z.s.: Jsem ráda, že přišly i maminky, které ještě mají děti v léčbě. Že se přišly tady odreagovat a odpočinout. Ty děti tam stráví zhruba 7 měsíců a klobouk dolů před vámi, před rodiči.  Vlastně si to projdete všechno s těmi dětmi.

Celé odpoledne byla s rodiči také stále populárnější Kaczi. I díky ní vládla v prostorách pro dospělé pohodová atmosféra. Snaží se jí udržovat i Martina Kupková, jejíž dcera Johanka právě ukončila léčbu.

Martina Kupková, maminka Johanky: Lékaři a sestřičky jsou šikovní, všechno hraje pro nás. Zachovat klid a být s tím dětem v kontaktu a dávat mu to zázemí a podporu, sestřičky jsou úžasné a páni doktoři taky.

Primář oddělení hematologie a hematoonkologie přiblížil rodičům telefonát s kolegyní, která se věnuje dospělým onkologickým pacientům.

doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc., primář Odd. hematologie a hematoonkologie FNO: Pozdravuje mě přes bývalou pacientku, která je 16 let po skončení léčby a je úplně v pořádku, a těší se dobrému zdraví. Věřím, že takovýto osud potká všechny děti, které my léčíme.

Děti přišli pozdravit taky vítkovičtí hokejisté. Maskot týmu asistoval u všech důležitých zápasů, které se v sále odehrávaly.

Tečku za odpolednem, kde téma nemoc bylo až na druhém místě, udělala společná fotka.

Z prvního březnového dílu medicíny je to vše, za celý tým, který ho připravil, vám přeji zdravé dny!

Redakčně upraveno / zkráceno.
Mohlo by Vás také zajímat