Magazín TV medicína

  • Ve Městě Albrechticích a v Rýmařově byly otevřeny dvě nové zubní ambulance, do konce roku zahájí provoz
  • Petr Vítek, primář interního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku
  • Téma: Vývoj endoskopických metod přinesl rozsáhlé možnosti
  • Téma: Tenké nástroje s digitální technikou umožní více zákroků
  • Téma: Více než 30 specializovaných center rozšíří péči v regionech

Ve Městě Albrechticích a v Rýmařově byly otevřeny dvě nové zubní ambulance, do konce roku zahájí provoz

Obyvatelé Města Albrechtic a Rýmařova se konečně dočkali. Po přestavbě zde byly dokončeny dvě nové zubní ordinace. Čeká je ještě proces schvalování hygienou, hasiči a krajským úřadem a do konce roku by měly být obě v provozu. Vše díky investicím krnovské nemocnice.

Situace ve stomatologické péči byla v obou městech již kritická.

Jana Murová (ANO), starostka Města Albrechtic: „Aktuálně ve Městě Albrechticích nemáme žádnou zubní ambulanci, takže vybudování nové ordinace jenom přivítáme.“

Hana Gajdošová, projektová manažerka: „Ordinace v Albrechticích je naší pátou zubní ordinací, kterou se nám podařilo vybudovat, za finanční podpory našeho zřizovatele, MS kraje.“

Obyvatelka Města Albrechtic: „No to víte, že jo, na čase, že někde něco je. Člověk musel jezdit až do Zlatých Hor a v místě bydliště to je nejlepší.“

Ambulance v Rýmařově byla otevřena v prostorách místní polikliniky.

Luděk Šimko (nez.), starosta Rýmařova: „Je jich nedostatek, je jich málo a já jsem strašně rád, že to dopadlo.“

Radka Zámarská, vedoucí stomatologická sestra: „Součástí této ambulance je zubní souprava, intraorální rentgen, panoramatický rentgen a veškeré zázemí.“

Šárka Tavandzi, náměstkyně ředitele SZZ Krnov: „Personálně ambulance máme zajištěné, máme erudovaného lékaře i sestřičku, kteří mají už určitou praxi.“

Zdeněk Mazal, lékař: „Tady se mi líbí úplně všechno, je to krásně, moderně zařízená ordinace.“

Je zahájena také předregistrace, na základě které budou po zahájení provozu pacienti zváni na prohlídku a případně registrováni.

Hana Gajdošová, projektová manažerka: „Pacienti budou mít k dispozici formuláře, jednak v elektronické podobě na našich webových stránkách SZZ Krnov, tak také v tiskové podobě zde v ordinaci.“

Krnovská nemocnice chce provozovat celkem 10 ambulancí v celém okrese. Momentálně jedná o ambulanci v Jindřichově a v Bruntále.

Petr Vítek, primář interního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku

Téma: Vývoj endoskopických metod přinesl rozsáhlé možnosti

Téma: Tenké nástroje s digitální technikou umožní více zákroků

Téma: Více než 30 specializovaných center rozšíří péči v regionech

Simona Součková, TV Polar: Jsem moc ráda, že mohu přivítat v našem studiu televize POLAR našeho dnešního hosta, kterým je primář interního oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku Petr Vítek, který je zároveň v Beskydském Gastro centru. Dobrý den.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Dobrý den.

Simona Součková, TV Polar: Pane primáři, mohl byste úplně ve stručnosti na začátek nastínit, v čem je dnešní endoskopie jiná než před lety? Jaké jsou tedy ty vyšší možnosti endoskopického vyšetření?

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Co se týká, jak jste říkala, pracuji ve Beskydském Gastro centru, zabýváme se gastro industriální endoskopie, to znamená vyšetřováním toho trávícího traktu. Ty endoskopické metody, které se používají k vyšetření trávícího traktu, se postupně vyvíjely. Základní byla gastroskopie, to znamená prohlédnutí žaludku, jícnu a dvanáctníku. Poté přibyla koloskopie, to znamená vyšetření tlustého střeva. Poté se objevily možnosti vyšetření žlučových cest, tzv. RCP a přibyla další metoda potom endoskopická ultras monografie, což je metoda, která s ultrazvukem zobrazuje okolní orgány uvnitř těla pacienta s vysokým rozlišením. V současnosti ty metody se všechny rozvíjejí, a to tak, že se zlepšil obraz. Ty přístroje se výrazně zmenšily, zmenšil se jejich průměr. To znamená, dokážeme se dostat do orgánů, kde jsme se dříve vůbec nedostali, například těch žlučových cest. Dříve jsme pouze mohli ty žlučové cesty zobrazit na rentgenu, ale v současnosti do nich můžeme strčit endoskop, který se jmenuje cholangioskop a má průměr jen o tři milimetr a můžeme ty žlučové cesty prohlédnout, nalézt třeba kámen, ten rozbít, vytáhnout, udělat spoustu intervencí. Tady tyto možnosti se často kombinují. To znamená, přidává se ta možnost té endosonografie k těm ostatním metodám a v současnosti velký rozvoj v oblasti právě té, my tomu říkáme pankreato biliární endoskopie. Je to oblast slinivky břišní a žlučových cest.

Simona Součková, TV Polar: Ano, úžasné, když to člověk poslouchá, ten pokrok opravdu je neskutečný a ten obraz pro vás musí být naprosto skvělý. Když se díváte na člověka zevnitř a nemusíte kombinovat, předpokládat, že by tam ještě něco dalšího mohlo být na základě jenom sonografie nebo rentgenu. Připravuje se novinka v rámci České republiky, když mluvíme o té vysoce kvalitní endoskopii, vzniknou centra.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Je to pravda. Česká gastroenterologická společnost ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravila projekt tzv. Center digestivní endoskopie. To jsou pracoviště, kterých bude více než 30 v celé ČR, které se právě touto pankreato biliární endoskopií a pokročilou endoskopií budou zabývat a tím pádem dojde i k jakémusi zlepšení té dostupnosti, té péče v jednotlivých regionech. Jsme rádi, že se na tom můžeme podílet a takovou velkou výzvou, kterou v současnosti máme, je právě nalézání časných stádií nádorů slinivky břišní. V současnosti každý v ČR by měl v padesáti letech absolvovat endoskopii, to znamená té prevence nádoru tlustého střeva. Ale co se týká slinivky břišní, to je nádor, který nám nejvíce roste. Všichni víme, že to je velmi závažná diagnóza. Nějaké screeningové ani preventivní programy zatím neexistují, ale u některých pacientů, kteří mají vysoké riziko, to znamená-

Simona Součková, TV Polar: Nějaká genetická zátěž?

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Přesně tak, je tam genetická zátěž, která je prokázána, případně je tam rodinný výskyt toho nádoru. Ukazuje se podle recentních studií ze Spojených států, že tito lidé, pokud jsou každý rok vyšetřováni těmi pokročilými metodami, o kterých hovoříme, takže můžeme ten nádor zachytit často v tom úplném počátku, kdy má třeba čtyři, pět milimetrů a kdy je vy léčitelné velmi dobře, na rozdíl od těch pokročilých stádií, se kterými nemáme v dobré zkušenosti.

Simona Součková, TV Polar: Já trošku odbočím, jak ty nádory slinivky rostou? Rostou rychle? Předpokládám, když říkáte, že máte šanci najít úplně malinkaté a zastavit rozvoj té choroby.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Obecně vznik toho nádorového onemocnění není bych řekl pořád stejně rychlý. On probíhá v takových stupních. My víme, že celý ten proces, trvá roky, ale víme, že od určitého stupně, ve chvíli, kdy už je tam ten nádor zhoubný, ten jeho růst a jeho projevy jsou už pak velmi rychlé. Je to potom spíše otázka už jednotlivých let v případě měsíců.

Simona Součková, TV Polar: Takže když jste nastínil, že vzniknou ta centra, že jich bude zhruba třicet, předpokládám, že bude ve Frýdku-Místku.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Doufáme, samozřejmě. Bude vypsána výzva ministerstvem zdravotnictví v letošním roce, a samozřejmě všechna pracoviště se mohou přihlásit a samozřejmě o to budeme usilovat, protože máme zájem o tuto problematiku dlouhodobě se tím zabýváme.

Simona Součková, TV Polar: No, předpokládejme, že to nebude třeba jenom Frýdek-Místek v našem Moravskoslezském kraji, že opravdu ta péče se stane dostupnou.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Předpokládá se, že vznikne jedno centrum zhruba na tři sta tisíc obyvatel. To znamená, na ten Moravskoslezský kraj by to klidně mohly být čtyři centra.

Simona Součková, TV Polar: Výborně. Vy pořádáte ve Frýdku-Místku, beskydský endoskopický workshop. Ono se to zdá úplně neuvěřitelné a letos v září už bude šestnáctý ročník.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Je to tak. Je to naše tradiční akce. Jsme rádi, děláme tu akci tady pro regionální gastroenterology. Máme vždycky samozřejmě nějaké hosty i z Čech, ale je to primárně zaměřeno na gastroenterology z Moravskoslezského kraje a pro sestřičky. V letošním roce se hodně těšíme. Budeme moci demonstrovat některé novinky technologické, které ještě jsme neměli před rokem k dispozici. Je to například problematika umělé inteligence. V dnešní době se o umělé inteligenci hovoří hlavně, jak jezdí autonomní automobily a podobně. Ale i v endoskopické se ukazuje, že ta umělá inteligence může nám zlepšit kvalitu, třeba těch vyšetření. Když ten endoskop je třeba unavený tak, aby něco nepřehlédl. Ona ho může upozorní nějakým takovým čtverečkem na obrazu, aby to vyšetření každého pacienta bylo vysoce kvalitní.

Simona Součková, TV Polar: Promiňte mi to srovnání i v autě, v takových těch lepších autech vás upozorňuje auto, že je čas na přestávku pro řidiče, když přijedete občas nějaký pruh, byť nevědomky hlídá vás také. Takže to je ta umělá inteligence, která bude hlídat nebo dokáže hlídat i operatéra? Dá se to tak říci?

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Vy jste to hodně posunula do oblasti toho vyčerpání a do té pozornosti toho lékaře, ale ta umělá inteligence ona spíše jako kdyby upozorňuje na oblasti toho obrazu a toho střeva, kde by něco mohlo být. A ten endoskopec se tam potom podívá. Takže takhle ona zlepšuje tu jeho bych řekl detekční schopnost.

Simona Součková, TV Polar: Pane primáři, děkuji za Vaši návštěvu. Mějte se moc hezky. Přeji hodně úspěchů ať vám to s těmi centry nebo s tím centrem ve Frýdku-Místku vyjde. Mějte se hezky.

Petr Vítek, primář interních oborů a gastroenterologie Nemocnice FM: Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Simona Součková, TV Polar: S Vámi milí diváci zase příští týden na viděnou. Mějte se hezky a užívejte si krásné dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat