Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Magazín TV medicína

Magazín TV medicína

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Tvůrčí odpoledne v LDN Klokočov
  • Milan Stolička, primář Léčebny pro dlouhodobě nemocné Klokočov: Léčebna v Klokočově prošla rekonstrukcí
  • Převazy popáleným dětem zpříjemňuje virtuální realita

Pravidelně vám přinášíme novinky z dění ve Fakultní nemocnici, dobrý den u medicíny speciál. Tentokrát zavítáme do Klokočova, v tamní léčebně probíhají programy, které pacientům zpříjemňují pobyt a také se dozvíte, co vše se tam v poslední době změnilo a v závěrečné reportáži se seznámíte s virtuální realitou, která pronikla k dětem na popáleninové oddělení.

Tvůrčí odpoledne v LDN Klokočov

Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov se na jedno odpoledne proměnila ve výtvarný ateliér. Po loňském úspěchu se iniciátorky tvůrčího odpoledne z Oddělení marketingu Fakultní nemocnice Ostrava rozhodly, že akci zopakují.

Ing. Hana Maiwaelderová, vedoucí oddělení marketingu FN Ostrava: Snažíme se pacientům v Klokočově zpestřit program, ať to není jednotvárné, když jsou tady bez rodiny, ať se necítí sami. Ať vědí, že se o ně někdo stará, že tady mají komfort vytvořený.

Loni se do aktivního tvoření zapojilo 30 pacientů. Letos už 50.

Marie Jiříková, pacientka LDN Klokočov FN Ostrava: Koláčky dobré, ovoce, džusy. Jsem velice nadšená. To se mi ještě nestalo, že všechno zadarmo, a že na nás důchodce myslíte. Je to báječné odpoledne. Krásné. Zlepšil jste mi náladu.

Bc. Jana Klementová, vrchní sestra, LDN Klokočov FN Ostrava: Myslím si, že i to pozitivně naladí člověka, když vidí, že se mu někdo věnuje, že mu doveze něco dobrého, že je o něj zájem. 9:09 Potěší snad i nás nějakou zprávou o tom, že to bylo fajn.

Kateřina Šťastná oslavila na jaře 91 narozeniny. 

Kateřina Šťastná, pacientka LDN Klokočov FN Ostrava: Líbí se mi to moc. Je to na vyčištění mozku. Vzpamatovat se trošičku psychicky, a to je výborné.

Svou dlouhověkost připisuje životu na statku. 

Kateřina Šťastná, pacientka LDN Klokočov FN Ostrava: Bylo mléko, byl chleba, byly brambory zdravé. To jsme si všechno museli vypěstovat, abychom tak vypadali, jak dneska.

Každou společnou aktivitu mimo pokoj léčebny vítají a podporují i klokočovští zdravotníci.

Ludmila Lipková, DiS., ergoterapeutka, LDN Klokočov FN Ostrava: Oni si popovídají, samozřejmě předají zkušenosti. Je důležitá i komunikace s rodinami, kdy se pochlubí, co tvořili, o čem komunikovali.

Milan Stolička, primář Léčebny pro dlouhodobě nemocné Klokočov: Léčebna v Klokočově prošla rekonstrukcí

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: TV MEDICÍNA pokračuje rozhovorem ve studiu, ve kterém už vítám primáře Léčebny pro dlouhodobě nemocné Klokočov Milana Stoličku. Dobrý den, vítejte.

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, pojďme si na úvod říct, jak velké zařízení je Léčebna v Klokočově, kolik pojme pacientů a kolik lékařů a sester se o ně stará.

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově disponuje sto čtyřiceti lůžky zdravotní péče. Dále zde máme dalších dvacet lůžek sociálních. Jinak celkový počet zaměstnanců je přibližně sto osmnáct. Z toho tvoří lékaři určitou část, potom jsou to zdravotní sestry, praktické a všeobecné, jsou to rehabilitační pracovníci a samozřejmě máme celou řadu i různých dalších profesí. Máme i vlastní kuchyni, takže máme i kuchaře. Takže z hlediska profesního je to velmi pestré.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Léčebna v Klokočově je součástí Fakultní nemocnice Ostrava. Znamená to, že pouze z fakultní nemocnice získáváte v uvozovkách své pacienty?

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: V dnešní době velkou většinu našich pacientů tvoří pacienti z akutních lůžek Fakultní nemocnice. Bereme ale taktéž pacienty ze Slezské nemocnice Opava, protože regionálně patříme do opavského okresu. Pokud nám to lůžková kapacita umožní, přijímáme i žádosti z jiných zdravotnických zařízeních v regionu.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S jakými diagnózami berete k Vám pacienty?

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: Ty diagnózy jsou velmi pestré. Pokud bychom je chtěli nějak specifikovat, já bych spíš použil opačnou negaci. Kromě porodnictví a pediatrie je to prakticky všechno.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké terapie svým pacientům nabízíte? Protože to, co říkáte, mi tak připadá, že ti pacienti k Vám jdou jakoby do lázní. Dá se to tak vidět?

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: Možná kdysi, dneska už to tak není. Dneska ta péče, aby o toho seniora byla pokud možno úspěšná, musí být komplexní, to znamená zahrnuje péči lékařskou, zahrnuje péči ošetřovatelskou, rehabilitační, ale taktéž nutriční a sociální. To znamená, to všechno spolu úzce souvisí. Z hlediska té lékařské péče je to tak, že naši lékaři optimalizují tu medikamentózní léčbu těch pacientů, léčbu hypertenze, diabetu, srdečního selhání, sledují účinnost té léčby, sledují účinnost třeba léčby arytmií. Ta úloha jejich je v tomto smyslu důležitá. Další významnou roli tvoří ošetřovatelská péče. Naši pacienti trpí celou řadou geriatrických syndromů. Je to instabilita, porucha mobility, rizika pádů, v té finálnější verzi potom i mobilita, inkontinence, demence. Mají různé kožní léze, dekubity. Toto je obrovská zátěž pro ošetřovatelský personál, kterému se musí věnovat. Věnujeme se samozřejmě i léčbě chronických ran, dekubitů, bércových vředů a v tomto si myslím, že ta péče je velmi pro náš tým náročná. Další součást, kterou bych rád zdůraznil, je i péče rehabilitační. Tam máme hluboké historické kořeny, protože vždy v naší léčebně rehabilitace stála poměrně vysoko v těch prioritách. Takže nabízíme našim pacientům fyzioterapii, ergoterapii se zaměřením na obnovení mobility, obnovení soběstačnosti a máme poměrně široké spektrum procedur lázeňského typu. Máme elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk, parafínové zábaly, plynové injekce, vodoléčbu. Nabízíme i procedury, které třeba nejsou předmětem úhrady ze zdravotního pojištění. Je to například solná jeskyně, tejpování, baňkování, masáže.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Je toho teda opravdu velmi moc a určitě jste možná nevyjmenoval úplně všechno. Znamená to, že tohle všechno můžete také mimo jiné nabízet i kvůli rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla.

Milan Stolička, primář LDN Klokočov: Ta rekonstrukce, to její hlavní jádro proběhlo v roce 2016, už to chviličku je. Bylo to ze švýcarských fondů, ale samozřejmě i s podílem vlastních investičních prostředků fakultní nemocnice s tím, že při rekonstrukci jsme se skutečně posunuli hodně dopředu. Vyměnili jsme veškerá lůžka pro pacienty za elektricky polohovatelné, vyměnili jsme a používáme moderní antidekubitní matrace. Udělali jsme kompletně rekonstrukce i tělocvičny, vodoléčby s veškerým vybavením. Udělali jsme nebo vytvořili jsme vzdělávací místnost, kde můžeme provádět výuku, kde můžeme vzdělávat i naše zaměstnance, ale můžeme provádět i výuku cizích zdravotníků. Provedli jsme taktéž rekonstrukci obytných prostor, protože disponujeme i obytným objektem. Zde jsme rekonstruovali prostory, kde se mohou ubytovávat třeba návštěvy, které přichází za pacienty, anebo třeba naši zaměstnanci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, já Vám děkuji za rozhovor a my pokračujeme dále dalším tématem.

Převazy popáleným dětem zpříjemňuje virtuální realita

Matěj Rejnoch ze společnosti Tasty air se snaží dětskému pacientovi vstupenku do virtuálního světa nasadit tak, aby měl zážitek co nejlepší.

S technickou pomůckou se seznamovaly i sestry oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie, které jsou při převazech často svědky velmi bouřlivých reakcí ze strany dětí.

Bc. Ludmila Vidlářová, vrchní sestra, Odd. popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FNO: Takže si tímto slibujeme, že když uvidí v těch brýlích nějaké zvířátko, nebo bude myslet na jiné prožitky, že odbouráme tyhle negativní reakce.

Matěj Rejnoch, dárce aplikace, Tasty air: Aby se děti cítily lépe v tom nemocničním prostředí jsme vybrali aplikace typu procházka v přírodě, mohou se podívat do vodního světa, mohou se podívat mezi dinosaury, na vesmírnou stanici.

Brýle, které jsou nedílnou součástí pohybu ve virtuálním světě darovala oddělení společnost Alza.

Simona Honsová, koordinátorka dobrovolníků FNO: Rádi bychom tímto pilotním projektem zjistili, jak vnímají virtuální realitu pacienti, ale také zdravotníci. Jestli to opravdu bude ten nápomocný nástroj. Pokud se ta virtuální realita osvědčí, tak máme velký zájem z dalších klinik a oddělení.

Vyčerpali jsme deset medicínských minut. Loučím se s vámi a přeji vám zdravé dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.

Mohlo by Vás také zajímat