Magazín TV medicína

  • Konference o budoucnosti telemedicíny
  • Úspěch zaměstnanců FNO v běžeckých závodech
  • Žádná umělá výživa plně nenahradí kojení, Soňa Kupková, Odd. neonatologie, Gynekologicko-porodní klinika FNO

Dobrý den u nového dílu medicíny speciál….Fakultní nemocnice Ostrava se 9. září stala dějištěm prvního ročníku Dne zdraví na dálku. Odborná akce orientovaná na prezentaci nových poznatků v rozvoji a praktické aplikaci eHealth a telemedicíny našla zázemí v areálu Fakultní nemocnice v Porubě. Zahájena byla v Telemedpointu před vstupem do tamní polikliniky.

Konference o budoucnosti telemedicíny


Odborná konference proběhla v respiriu fakultní nemocnice. Panelové diskuze se zúčastnili klíčoví lidé zdravotnictví v Česku, včetně ministra a zástupců zdravotních pojišťoven, politických i odborných špiček.

Témata konference se přímo dotýkala elektronizace zdravotnictví, kyberbezpečnosti nebo financování nových projektů v tomto odvětví. Jednou z dosavadních bariér v rozvoji telemedicíny je totiž současná absence úhradového systému těchto služeb.

Moravskoslezský kraj je jedním z hlavních hybatelů telemedicíny v Česku. A podpořil také vznik Centra telemedicínských služeb, bylo spuštěno v lednu roku 2020 a sídlí právě v respiriu Fakultní nemocnice Ostrava.

Na konferenci zazněly výstupy z praxe v konkrétních projektech.

Dalším zásadním bodem a výstupem konference bylo společné jednání a kroky k uzavření memoranda o spolupráci na zřízení telemedpointů v Moravskoslezském kraji.

Úspěch zaměstnanců FNO v běžeckých závodech

Ostrava City Marathon si 12. září nenechalo ujít téměř 150 běžců z FN Ostrava. A to zajistilo nemocnici první příčku mezi organizacemi, které vyslaly na startovní čáru své zaměstnance. Největšího úspěchu dosáhla lékařka z Jednotky intenzivní a resuscitační péče pro novorozence Pavla Zárubová, která obsadila ve své kategorii 3. místo. Součástí ostravského maratonu byl charitativní běh, který ovládl Radomír Tvrdý, vedoucí IT Odboru FN Ostrava. Výtěžek startovného ve výši 40 000 korun připadl Nadačnímu fondu Pavla Novotného, který s nemocnicí spolupracuje. Do třetice 15 zástupců měla fakultní nemocnice i na 5. ročníku Polanského charitativního běhu, který vynesl 70 tisíc korun pro vybavení hrací koutek pro děti na oddělení neonatologie. 

Žádná umělá výživa plně nenahradí kojení, Soňa Kupková, Odd. neonatologie, Gynekologicko-porodní klinika FNO

Tolik deset medicínských minut, mějte dny plné zdraví.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat