Magazín TV medicína

  • Fakultní nemocnice ocenila nejlepší zaměstnance
  • Otakar Kraft: Zaměstnanec roku FNO za celoživotní přínos, Otakar Kraft, emeritní přednosta Klinika nukleární medicíny
  • FN Ostrava uspořádala už 25 ročník kongresu Colours of Sepsis

Jsme na startovní čáře další medicíny speciál, která vám přináší témata z fakultní nemocnice, dobrý den u tv obrazovek. Tentokrát se dozvíte, kteří zaměstnanci získali ocenění a docenta Otakara Krafta vám představíme osobně, ve fakultní nemocnici pracuje 45 let. V závěrečném příspěvku zavítáme na kongres, věnovaný tématu sepse.

Fakultní nemocnice ocenila nejlepší zaměstnance

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava i letos veřejně poděkovalo zaměstnancům, kteří své práci dávají něco navíc. Předání ocenění titulu

Zaměstnanec roku, které se uskutečnilo v prostorách Clarion Congress Hotelu Ostrava, V 6 kategoriích určili vítěze členové porady vedení, Cenu za celoživotní přínos získal dlouholetý přednosta Kliniky nukleární medicíny Otakar Kraft. Manažerkou roku je vrchní sestra LDN Klokočov Jana Klementová, nezdravotnickým pracovníkem nemocniční kaplan a člen paliativního týmu Václav Tomiczek. Nejlepším pracovištěm je centrum robotické chirurgie, mladým vědcem byl vyhlášen Ondřej Volný z Neurologické kliniky a titul nejlepší spolupracující organizace si odnesli zástupci Armády ČR. Děkan LF OU předal Cenu za spolupráci primáři Oddělení psychiatrického Petru Šilhánovi. Zaměstnanci hlasováním rozhodli, že nejlepším sanitářem je Fikret Isufi z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, v kategorii společné vyšetřovací složky patří vítězství Jiřímu Bugajovi z Ústavu radiodiagnostického, sestrou v ambulanci je podle zaměstnanců. Iveta Constantine z PIK týmu, sestrou u lůžka Jana Pěgřímková z Kliniky hematoonkologie. V lékařských kategoriích získali nejvíce hlasů Lubomíra Hozáková z Kliniky infekčního lékařství a Renáta Ječmínková, z Oddělení centrálního příjmu. Ta rovněž získala v celkovém hodnocení nejvyšší počet hlasů.

Otakar Kraft: Zaměstnanec roku FNO za celoživotní přínos, Otakar Kraft, emeritní přednosta Klinika nukleární medicíny

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Ve studiu vítám docenta Otakara Krafta, dlouholetého přednosty kliniky nukleární medicíny a držitele ocenění Zaměstnanec roku za celoživotní přínos. Dobrý den, vítejte a gratuluji k ocenění pane docente.

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Dobrý den a děkuji za gratulaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane docente, Fakultní nemocnice je pro Vás už čtyřicet pět let jediným zaměstnavatelem. Začínal jste na interně a více než čtyřicet let pracujete v oboru nukleární medicíny. Omlouvám se za tu otázku, co Vás tam ještě drží?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Mě to vyloženě baví chodit do práce, i když jsem na dovolené, někdy, když je delší dovolené, tak už se těším do práce. Je to velmi zajímavý obor, který využívá poznatků z nejrůznějších oborů chemie, fyzika, matematika a z dalších specializací medicíny.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Já jsem řekla, že jste byl dlouholetým přednostou. Prozradím našim divákům, že přednostou už nejste, že jste to předal kolegovi. Nicméně jako lékař stále na klinice fungujete, a to už jste vlastně odpověděl, prostě Vás to baví.

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Baví mě to.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Změnilo se za tu dobu, co pracujete v tomto oboru nukleární medicíny spektrum pacientů?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Trošku se navyšují pacienti s onkologickými chorobami, než to bylo v mém začátku, když jsem nastoupil v roce 1982. Ale jinak to spektrum zůstává zhruba stejné.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaké pacienty s jakým onemocněním v současné době nejčastěji léčíte?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Jsou to onemocnění štítné žlázy. Jednak je to zvýšená funkce štítné žlázy neboli hypertyreóza, a také to může být zmenšovací terapie výrazně zvětšených štítných žláz, tedy strumy. Ale především jsou to tzv. diferencované karcinomy štítné žlázy, které mají ještě zachovanou schopnost jednak tyto samy nádory, tak i jejich metastázy vychytávat jod a to znamená, že i vychytávají ten radioaktivní jód, pomocí kterého potom léčíme tyto metastázy nebo likvidujeme zbytky štítné žlázy po operaci.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Dá se počítat s tím, že po vaší léčbě na klinice se pacienti vyléčí?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Konkrétně u těch diferencovaných karcinomů štítné žlázy jsou ty prognózy velmi dobré, na rozdíl od jiných typů nádorů jiných orgánů. Samozřejmě jsou případy, kde ten vývoj není tak příznivý a pacienti mají potom četnější metastázy, především uzlinách, v kostech, plicích. Ale naprostá většina nemocných s touto diagnózou mají velkou pravděpodobnost se vyléčit.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Alespoň něco pozitivního. Já jenom našim divákům prozradím, že Vaše pracoviště využívá formu vyšetření tzv. PET/CT, tedy pozitronové emisní tomografie. Je to zřejmě jedna z nejpřesnějších metod vyšetření. Je to tak?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Ano, tato metoda vlastně využívá dvojího typu zobrazení. Jednak je to ta pozitronová emisní tomografie, čili scintigrafické vyšetření pomocí radiofarmak a současně v tom přístroji PET/CT se nachází CT čili výpočetní tomografie klasická. Takže my získáváme dvojí typ informací. Jsou to informace funkční z té scintigrafie a informace anatomické, strukturální. My hovoříme o tom, že obě tyto informace fúzujeme, nebo-li dáme dohromady. Čili je to hybridní zobrazení. Určitě ten přínos PET/CT je daleko vyšší, než kdybychom izolovaně provedli vyšetření pomocí PET čili pozitronové emisní tomografie a izolovaně pomocí CT. Je to vyšší level.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jaký vidíte další vývoj léčby radiofarmaky, které už jste zmínil?

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Další vývoj se týká především onemocnění zase onkologických. Teď v poslední době proběhlo v médiích široce diskutované téma léčby indikované skupiny pacientů z metastazujícím karcinomem prostaty pomocí luteciem značených protilátek proti PSMA, což je prostatický specifický membránový antigen. Takže to je taková novinka. Ale samozřejmě těch možností je celá řada, těch dalších možností léčby pacientů.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane docente, já Vám děkuji za rozhovor, ještě jednou gratuluji a hodně ještě toho elánu Vašeho do další léčby pacientů.

Otakar Kraft, emeritní přednosta, Klinika nukleární medicíny FNO: Pokud mi to ještě zdraví dovolí, tak určitě budu rád ještě pracovat.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S vámi se pro tuto chvíli loučím a pokračujeme dalším tématem.

FN Ostrava uspořádala už 25 ročník kongresu Colours of Sepsis

5. ročník kongresu, který je zaměřený na sepsi, tedy reakci organizmu na infekci, otevřel za účasti místopředsedy Senátu, rektora Ostravské univerzity, děkana lékařské fakulty, ředitele fakultní nemocnice Ostrava profesor Pavel Ševčík, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Na kongres se přihlásilo přes 2000 zdravotníků z celé Evropy. Na programu byl i premiérový přednáškový blok iniciativy, kterou před 6 lety založili lékaři Maďarska, Polska a České republiky.

MUDr. Roman Kula, CSc., zakladatel a odborný garant kongresu, KARIM FN Ostrava: Tahleta aktivita defakto by měla být nějakou takovou výzvou k velice úzké spolupráci se západními zeměmi ve smyslu zlepšení péče o ty pacienty. 

Obrovský zájem byl o postgraduální kurz sester v intenzivní péči. Přednáškový sál byl zaplněný do posledního místa.

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., garantka odborného programu sester, vrchní sestra KARIM FN Ostrava: Jeden z dalších workshopů, který máme připravený, je duševní hygiena sester, protože opravdu musím říct, že nejen covidová doba, ale ta zcela zásadně zasáhla nás všechny zdravotníky, sestry, bych řekla významně a je to opravdu poznat, jak jsme v tuto chvíli už velmi unaveni a jak ten zásah ať už po stránce fyzické, ale především psychické nás zatížil.

Kongres, jehož součástí byl i 20. ročník aktualit v dětské intenzivní péči a 5. ročník Dne mladých intenzivistů, trval celý poslední lednový týden. V jeho rámci zaznělo 411 přednášek.

Dnešní medicína speciál končí, mějte hezké a zdravé dny.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat