Magazín TV medicína

  • Zanedbaná prevence - počet melanomů je vyšší: Prim. Pallová, kožní odd. Slezská nemocnice v Opavě
  • V Karviné IZS složky radily dětem jak se nezranit

V Karviné IZS složky radily dětem jak se nezranit

Velká preventivní akce pro děti z mateřských a základních škol nazvaná Prázdniny bez úrazu se konala v Karviné opět po dvouleté pauze. Zapojily se do ní všechny složky IZS, nově se přidali i studenti SZŠ a báňští záchranáři. Hned na úvod všechny čekala ukázka sebeobrany a psovodi z řad městské i státní policie jim předvedli služební psy.

U každého stanoviště se děti dozvěděly základní informace a rady týkající se bezpečného chování ať už doma nebo venku.

Miroslav Kolatek, preventista PČR MSK: “Na děti apelujeme, aby dodržovaly zejména pravidla silničního provozu, aby používaly přilbu, chránily se a aby prázdniny přežily ve zdraví a vrátily se v pořádku. ”Petr Bičej, ředitel MP Karviná: "Také děti poučujeme, aby se vyvarovaly rizikovému chování vůči cizím osobám, pokud je ty osoby osloví, tak aby s nimi nikde nechodily, nic od nich nebraly."

Stanoviště, kde si děti připomněly základy poskytování první pomoci byla rovnou dvě a to ČČK a Střední zdravotnické školy.

Daniel Kyška, vyšetřovatel požárů HZS Karviná: "Prázdniny jsou o tom, že děti bývají doma, rodiče musí do práce, tak pokud máme mladší sourozence, tak nehrát si s ohněm, sirky, zapalovače, nezkoušet zapalovat svíčky. ”

Anketa: účastníci akce Prázdniny bez úrazu: "Nejvíc mě zaujali pejsci a nejvíc jsme se naučil u hasičů.” "Mě nejvíc zaujaly ty brýle, protože jsme se tam motaly.”

Preventivní akce se každoročně účastní přes osm set dětí, nejinak tomu bylo i letos.

Zanedbaná prevence - počet melanomů je vyšší: Prim. Pallová, kožní odd. Slezská nemocnice v Opavě

Simona Součková, TV Polar: Primářka Veronika Pallová z kožního oddělení Slezské nemocnice v Opavě je našim dnešním hostem. Dobrý den, paní primářko.

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Dobrý den.

Simona Součková, TV Polar: Vy se ve své práci věnujete hodně prevenci. Mimo jiné se každoročně koná známý Den melanomu. Nicméně, já jsem chtěla zdůraznit našim posluchačům, že léčit se a umírat na zhoubné nádory je dnes už skoro zbytečné, kdyby lidé byli všímaví a chodili na prevenci. Jak to letos podle Vás vypadá? Ještě nemáme konec roku ve srovnání třeba s minulými lety.

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Slezská nemocnice, respektive naše kožní oddělení se účastní tradičního Evropského dne melanomu už od roku 2001 s tou dvouletou přestávkou, kdy byly covidové roky. Letos jsme na akci rovněž participovali. Vyšetřili jsme přes 115 pacientů, naštěstí s negativním nálezem, ale to neznamená, že nepracujeme kontinuálně celoročně. My jsme aktivní celoročně. V průměru mohu říct, že máme záchyt melanomu v řádech desítek pozitivních případů ročně.

Simona Součková, TV Polar: Jak to vypadalo v době covidu? Protože spousta lékařů si zoufá, že lidé nechodili na prevenci. Máte konkrétní čísla?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Právě náš dnešní rozhovor mě přiměl k tomu, abych si čísla statistická za naše pracoviště načetla. Je tam skutečně překvapující, alespoň pro mě okolnost, že v roce 2020, kdy jsme byli na padesátiprocentní produkci zákroků týkajících se těchto kožních výrůstků a kožních nádorů. Měli jsme záchyt melanomu za rok 2020 jedenáct a za rok 2021 dvanáct, což jsou čísla, která ještě nejsou statisticky celorepublikově zpracovaná. Zdá se, že takový ten hrozící růst ze strany onkologů se naplní, až ta čísla budeme mít k dispozici, že skutečně preventivní akce tady jsou potřeba a uvidíme jaká čísla na nás v globálně vypadnou za celou republiku.

Simona Součková, TV Polar: Sama za sebe, zhrozíte se někdy s jakým znaménkem člověk přijde nebo které vidíte v rámci kampaně?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: V rámci kampaně ne, spíš v rámci běžné ambulantní praxe se nám to stává. Stává se to dosti často u seniorů, kteří už podceňují situaci, zdráhají se jít k lékaři, a to se nám bohužel stává.

Simona Součková, TV Polar: V rámci prevence je důležité opakovat a vysvětlovat pořád dokola ty stejné věci. Nemáte někdy pocit takového zmaru nebo nejste z toho unavená?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Ne, nejsem z toho unavená, protože si myslím, že skutečně tyto preventivní akce přínosné jsou. To, že letošní rok nepřinesl pozitivní záchyt, za to jsme rádi. Ale jakési povědomí v řad obecné veřejnosti je podle mě nutné, protože stále platí ten princip, že včasná excize nízce rizikového melanomu je život spalující výkon.

Simona Součková, TV Polar: Co se děje, když se tedy pozitivita potvrdí a znaménko je zhoubné? Můžete je rozdělit podle rizik.

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Vždy je pacient indikován k excizi. Excize znamená vynětí toho podezřelého znaménka nebo útvaru za účelem histologického zpracování a teprve na základě definitivního výsledku histologie my se dál rozhodujeme jaký další postup bude pro toho, kterého pacienta zvolen.

Simona Součková, TV Polar: Jak dlouho trvá ta histologie?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: V naší nemocnici do čtrnácti dnů nebo po intervenci jsme schopni se dohodnout, i do týdne máme výsledek na stole.

Simona Součková, TV Polar: Jaké typy nádorů kůže jsou? Mluvíme o zhoubných, ale jsou i nezhoubné.

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Poměrně velká skupina je těch nezhoubný. To jsou dotazy, s kterými nás pacienti často navštěvují. Za ty jsme rádi, poněvadž nemusíme řešit nic zásadního. Povětšinou pacient tento způsob nebo tuto diagnózu řeší úhradou. Potom je skupina těch nádorů zhoubných, které jsou obávané. Nejobávanější skupina je melanocytární nádor, melanoblastom, o kterém jsme spolu hovořili. Poměrně velkou skupinou jsou nádory kožní, které vycházejí ze spinocelulárních a bazocelulárních buněk, bazaliomy a spinaliomy, Ty také poměrně často řešíme. Menší skupinu tvoří nádory jiné povahy, vycházející třeba z mezenchymálních buněk, ale s těmi se naštěstí nesetkáváme tak často.

Simona Součková, TV Polar: Teď mě napadlo, co hemangiom?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Hemangiom patří k té skupině těch nezhoubných.

Simona Součková, TV Polar: Jak vypadá léčba ve Slezské nemocnici v Opavě? Předáváte dál pacienta do rukou onkologa? Nebo spolupracujete i s nějakými vyššími pracovišti?

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Jak už jsem zmínila, my jsme poměrně aktivní i v té primární činnosti, čili excize provádíme i na našem pracovišti poměrně hojně. Jak jsem to zprůměrovala, máme více než 120 excizí měsíčně. Některé z těch zhoubných melanomů v nízce rizikových stádiích zůstávají v naší péči, dispenzární, vyšší stádia melanomu posíláme automaticky na vyšší pracoviště do fakultní nemocnice, s kterou v rámci melanomové komise velice intenzivně spolupracujeme a jsme za to rádi.

Simona Součková, TV Polar: Výborně, paní primářko, na závěr velmi stručně, rada, cokoliv se hýbe, zvětšuje, barví na kůži, raději s tím odejít do kožní ambulance.

Veronika Pallová, primářka kožního oddělení, Slezská nemocnice Opava: Přesně tak, velice pěkně jste to shrnula, takovéto pravidlo ABCD, které je i ve všech médiích nebo v odborných časopisech, nejen odborných, ale i těch populárních. To jsou věci, kterých by si pacienti měli aktivně všímat a vyhledat skutečně pomoc odborníka.

Simona Součková, TV Polar: Děkuji za Váš čas a vám milí diváci děkuju za přízeň a těším se zase příště, na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat