Magazín TV medicína

  • Fakultní nemocnice Ostrava se pyšní moderním psychiatrickým pavilonem: Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava
  • 1. ročník kongresu Colours of Cardiology

Dobrý den u sledování dalšího dílu medicíny speciál, věnujeme se prostředí fakultní nemocnice, dobrý den. Ostravská fakultní nemocnice slavnostně otevřela nový pavilon pro psychiatrickou péči. Jeho součástí je i denní stacionář pro děti ve věku od 6 do 12 let, který je zatím jediný v ČR.

Fakultní nemocnice Ostrava se pyšní moderním psychiatrickým pavilonem: Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava

Péče o psychiatrické pacienty z MS kraje se výrazně rozšíří a bude na mnohem vyšší úrovni. A to díky novému psychiatrickému pavilonu, který vyrostl v ostravské fakultní nemocnici. Stavba trvala 2 a půl roku a i s vybavením si vyžádala přes půl miliardy korun.

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: “Tento pavilon má 3 patra určené pro pacienty dospělé, což jsou lůžkové stanice. My jsme zatím měli jenom jednu a teď máme tři. Takže je to ztrojnásobení naší lůžkové kapacity pro dospělé a potom tady vzniká úplně nový velký komplexní trakt pro děti ambulantní, který je určený pro děti od 0 do 18 let, ale jeho podmnožinou je denní stacionář pro děti z prvního stupně, to znamená 6 až 12 let.”

Pečovat o ně bude multidisciplinární tým nejen psychiatrů a psychologů, ale také speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Děti v denním stacionáři dostanou intenzivní skupinovou i individuální terapii aniž by musely být hospitalizovány.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví: “Je to opravdu dokonale udělaná budova. Nejenom detaily. Celek, promyšlená a je perfektně vymyšlená ta kombinace akutního příjmu, denního stacionáře, hospitalizovaných pacientů. To znamená, já bych tady chtěl pracovat.”

Jiří Havrlant, ředitel FN Ostrava: “To dílo, které stojí za námi, je výsledkem celé reformy psychiatrické péče v celé republice, protože cílem toho je, aby jsme zjednodušili cestu duševně nemocným a využili možnosti současné medicíny k tomu, aby se tito pacienti léčili komfortně.”

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “FNO je jedna z nejvýznamnějších institucí, které v Porubě máme a samozřejmě vítáme každou její modernizaci, každou její stavbu, která je navíc a neustále ji rozvíjí, protože je to vlajková loď celého kraje. Má špičkové pracoviště, špičkové vybavení. My s FNO spolupracujeme už dlouho v rámci matriky, kterou jsme otevřeli před několika lety přímo na porodnickém oddělení, kdy vlastně šetříme rodičům cestu na úřad.”

Moderní pavilon je vybavený i ergoterapeutickými místnostmi, tělocvičnou, terasou, psychoterapií a součástí budovy budou i dílny pro práci se dřevem, kovem, zahradnickým materiálem a také keramická dílna.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Na příspěvek navážeme v rozhovoru s primářem psychiatrického oddělení Petrem Šilhánem. Dobrý den, u nás ve studiu.

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Dobrý den.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Jakou teď budete poskytovat péči v nových prostorách?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: My budeme konečně poskytovat standardní psychiatrickou péči, jaká odpovídá fakultním nemocnicím, protože roky jsme byli trošku hendikepovaní proti ostatním zařízením a teď konečně budeme mít plnohodnotnou péči pro dospělé. Tři oddělení lůžková, budeme mít výrazně posílený dětský pavilon a máme spoustu zázemí pro nejrůznější aktivity pacientů od nějakých rukodělných až po pohybové.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Má teď smysl ještě dát otázku, jak je uspořádán pavilon? Jestli to ještě více rozklíčujete pro naše diváky?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Nový pavilon má čtyři poschodí. Dolní patro je v podstatě vymezeno právě pro ten velký dětský ambulantní trakt, který je asi jeden z největších nebo možná největší v ČR. Plus je tam nějaké právě to terapeutické zázemí, kovodílna, zahradní dílna, arteterapie, tělocvična apod. Potom máme tři lůžková patra pro dospělé.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Vy jste teď vypíchl to, že Fakultní nemocnice Ostrava má největší pavilon v rámci ČR pro děti. Je to tady nutné v Moravskoslezském kraji?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Za prvé, nedá se říct, že máme největší pavilon pro děti, ale myslím si, že ta kapacita, kterou pro ty dětské pacienty máme, je opravdu nejspíš největší. Především tam máme nejkomplexnější služby. To znamená, že tam máme výrazně posílený ambulantní provoz, ale kromě toho taky multidisciplinární tým pro děti a denní stacionář. V Moravskoslezském kraji je to potřeba jako všude jinde. Navíc ten dětský stacionář, který se bude otevírat teďka v dohledné době, zatím nemá žádný předobraz nikde jinde. Takže naši kolegové momentálně vytvářejí ten terapeutický program a konzultují to s kolegy v Mannheimu na klinice a jezdí tam i na stáže, dávají dohromady program, protože podobné zařízení tady není v tuhle chvíli.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Takže i tak bude mít fakultní nemocnice v rámci České republiky v této péči takovou vlajkovou loď. Je to tak?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: To se tak dá říct, protože ta jedna věc je, že už teďka provozujeme druhý rok multidisciplinární tým pro děti, což je jeden ze tří týmů v ČR, ale jediný v nemocnici. V tom pracují kromě teda multidisciplinární, spočívá v tom, že tam pracují kromě zdravotníků taky sociální pracovníci, speciální pedagogové, rodinný terapeut. Čili o ty děti s těmi nejtěžšími potížemi se oni starají velmi komplexně, každý den se scházejí, vyměňují informace, starají se i o rodiny a nezůstávají teda jenom uzavřeni v těch ambulancích, ale když je potřeba, vyjíždějí do škol, do místa bydliště apod. Ta druhá věc je teda, že tam bude navíc ještě ten denní stacionář, takže to umožní dětem, aby v případě, že není nezbytná hospitalizace, což někdy samozřejmě je, mají tu možnost chodit na intenzivní léčbu jenom tou formou té denní docházky na šest až osm hodin, kdy se zase poté léčbě intenzivní vracejí domů k rodinám do svého bydliště.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: S tím, jaké teď prostory máte, teď už se vracíme k dospělým pacientům, mají větší šanci potom na hospitalizaci? Samozřejmě, pakliže ji potřebují.

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Jasně, první věc je, že se těm pacientům dostane to, že pacienti z Ostravy museli být momentálně hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici v Opavě, kde dostali skvělou péči, ale přece jenom je to, že z ruky, příbuzní je nemohou navštěvovat apod. Takže je to nějaký komfort, že se dostanou do místa svého bydliště, mají tam u toho zázemí té moderní nemocnice, protože často už dneska se musíme spojit s odborníky taky z jiných oborů, moderní zobrazovací metody apod. A ano, pokud se ptáte, poté, co na začátku roku otevřelo svá rozšířená lůžka ještě také psychiatrické oddělení v Havířově, teď přicházíme my s další lůžkovou kapacitou, takže je pravděpodobné, že ta lůžková kapacita bude dostupnější.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Podle toho, co říkáte, že se navyšuje kapacita psychiatrické péče tady v Moravskoslezském kraji, znamená to, že se zvyšuje i počet pacientů, kteří to potřebují?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: My to tak rozhodně vnímáme z toho, jak nám přibývá různých akutních pacientů, kteří se k nám dostavují bez nějakého objednání, tak je vidět, že ta poptávka po té péči stoupá. A stoupá teda nejenom v té dospělé, ale hrozně moc právě i v té dětské psychiatrii.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: A důvod?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Já si myslím, že ty důvody jsou komplexní a úplně nevím, jestli na to máme čas. Začíná to nějakými odlišnými způsoby výchovy, které dneska ty děti, úplně na ně nekladou ty nároky. Přechází to přes nějaký obecný trend v té společnosti, kde ta společnost je tvrdší, k sobě nekompromisní. Do toho zasahují různé sociální sítě, využívání volného času ve smyslu mnohem více zase sezení u počítače a na sociálních sítích. Ten organismus na to není úplně tady na toto místo založen a a potřebuje pracovat. Komplexně, protože když sedíte u počítače, dostanete rychlé uspokojení z hlediska toho, že nějaká hra vám poskytne velké vzrušení, ale to tělo u toho sedí a napětí v těle narůstá a je to poměrně i velký tlak mezi těmi vrstevníky, vzájemně na sebe a to porovnávání sebe. Takže mají to ti mladí dneska to jako by asi o dost těžší.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Velmi krátká odpověď na moji otázku, jak je pamatováno v novém pavilonu na bezpečí jednak pacientů a jednak i personálu?

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Na bezpečí, my se snažíme pamatovat nadstandardně, což vychází z nějaké naší zkušenosti a máme tam spoustu různých technických vymožeností, které umožňují právě to bezpečí těch pacientů i toho personálu zajistit. Namátkou máme elektronické otevírání dveří, náramky, které pomocí čipu si pacient otevře jenom své dveře. Může si díky tomu přivolat pomoc, jsme schopni na monitoru zlokalizovat, kde se právě nachází apod.

Renáta Eleonora Orlíková, TV Polar: Pane primáři, já Vám děkuji za odpověď a my pokračujeme příspěvkem z kardiologické konference.

Petr Šilhán, primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava: Děkuji za pozvání.


1. ročník kongresu Colours of Cardiology

Na 1. ročník akce s názvem Colours of cardiology přijelo do Kongresového centra Clarion Congress Hotelu Ostrava téměř 160 lékařů, sto sester a lékařskou sekci po oba dny sledovalo také 70 studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, přednosta, Interní a kardiologická klinika FNO: Hlavní zaměření kongresu bude na nová doporučení na předoperační vyšetření a přípravu, protože je to problém, který denně řeší velká část internistů a kardiologů. Tato doporučení jsou zcela inovovaná.

 A zazněly i novinky z doporučení Evropské kardiologické společnosti, která byla publikována před necelým měsícem v Barceloně.

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, přednosta, Interní a kardiologická klinika FNO: Součástí kongresu jsou také workshopy, věnované ultrazvukovým vyšetřením jak v kardiologii, tak v oblasti cévní, a také workshop věnovaný kontrole a nastavování kardiostimulátoru a defibrilátoru.

A na témata barevná byla i sesterská část kongresu.

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kliniky interní a kardiologické FN Ostrava: Začínáme od dětské kardiologie, která určitě má co říct. My vlastně ty pacienty dětské následně přebíráme.

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., přednosta Kliniky dětského lékařství FNO: To, co nás trápí nejvíce, jsou vlastně vrozené srdeční vady. Takové to procento, které se dobře pamatuje, tak je, že jedno procento z nás má srdeční vadu.

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., vrchní sestra Kliniky interní a kardiologické FN Ostrava: Pak je to program, který se týká pacientů po akutních infarktech myokardu nebo po reususcitacích, nebo po arytmických bouřích.

A určitě nejen zdravotníci ostravské fakultní nemocnice přivítali informaci, která zazněla v úvodním slovu ředitele.

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava: Co se týče investic, tak se nám podařilo obnovit – nebudu říkat vozový park, ale naše angiolinky, které jsou dneska vyměněny a začíná se u nás budovat arytmologické pracoviště s hybridním sálem, takže myslím, že v příštím roce to bude pro naši kliniku Interní a kardiovaskulární dárek v podobě nového sálu .

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry