Magazín TV medicína

  • Ambulance v onkologickém pavilonu Slezské nemocnice jsou přestěhované
  • Martin Gebauer, náměstek hejtmana MSK pro zdravotnictví: Plán a realita investic

Vítám vás u dalšího vydání pořadu o zdraví. jak se jednotlivé nemocnice vypořádají s navýšením cen na úrovni všech vstupů, budou se redukovat investice do rozvoje nemocnic nebo má zřizovatel Moravskoslezský kraj rezervy. Nejen o tom, ale i o stomatologické péči bude mluvit náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Ambulance v onkologickém pavilonu Slezské nemocnice jsou přestěhované

Slezská nemocnice rekonstruuje onkologický pavilon. A tak je nyní zdravotnická péče přesunutá do jiných prostor. Pacienti najdou ambulance v sousedním areálu.

Donedávna sídlila onkologie v tomto pavilonu T v areálu Slezské nemocnice. Postavený byl před sto lety a původně se zde nacházelo technické zázemí nemocnice. Dnes už tato stavba neodpovídá moderním požadavkům.

Jan Vaněk, náměstek ředitele, Slezská nemocnice v Opavě: „Jak si můžete všimnout, tyto prostory jsou poněkud stísněné. A pro obor jako je onkologie už byly nedostatečné. Proto jsme přistoupili k rekonstrukci tohoto pavilonu.“

Postupně se zde vymění inženýrské sítě, osadí se nová okna, budova se zateplí a také rozšíří o jednopodlažní přístavbu. Rovněž zde přibudou parkovací místa. Na financování této stavby se podílí z velké části zřizovatel zařízení, Moravskoslezský kraj, a pak také samotná Slezská nemocnice. Karel Siebert, ředitel, Slezská nemocnice v Opavě: „Jedná se o kompletní rekonstrukci celé budovy v hodnotě asi 40 mil. Kč včetně nábytku.“

Změna vnitřních dispozic zajistí odpovídající prostor pro pacienty i personál. K původním dvěma ambulancím přibude třetí a zvýší se také počet míst pro aplikaci chemoterapie či léků.

Onkologická ambulance vznikla ve Slezské nemocnici v roce 2000. Samostatným oddělením se stala ale až vloni. Zatímco před více než dvaceti lety se zde léčilo pár jednotek pacientů, nyní jsou to stovky. Péče se rozšířila o podpůrnou léčbu bolesti, anémie či nevolnosti. Margita Nováčiková, primářka onkologického odd., Slezská nemocnice v Opavě: „My jsme tenkrát přebrali do péče 4 pacienty, kteří měli systémovou chemoterapii. Počet pacientů v čase narůstal.“ Protože se nyní onkologický pavilon proměnil ve staveniště, musela být péče o pacienty přesunuta do náhradních prostor. Ty se našly v pavilonu č. 7 Psychiatrické nemocnice, která se Slezskou nemocnicí sousedí.

Margita Nováčiková, primářka onkologického odd., Slezská nemocnice v Opavě: „Na dobu stěhování jsme přerušili krátkodobě provoz. Teď kontinuálně pokračujeme. Teď už nabíháme na obvyklý provoz, aby se to nedotklo léčby pacientů.“ K prozatímnímu onkologickému pracovišti se pacienti dostanou buď vjezdem do Psychiatrické nemocnice z Olomoucké ulice, nebo také průjezdem areálu Slezské nemocnice. Na tomto místě ambulance zůstanou až do června příštího roku, kdy bude rekonstrukce původního nemocničního pavilonu dokončená.

Martin Gebauer, náměstek hejtmana MSK pro zdravotnictví: Plán a realita investic

Simona Součková, TV Polar: Jsem moc ráda, že už ve studiu se mnou je náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer. Dobrý den.

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Dobrý den.

Simona Součková, TV Polar: Pojďme hned k investicím do krajských zařízení. Letošní plány a skutečnost, co se povedlo z toho, co se plánovalo?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Já bych řekl, že se povedlo tak 80 % z toho, co se plánovalo, a těch 20 %, co se nepovedlo, v podstatě se zdrželo na nějaké administrativně výběrových zakázek anebo na nějakých námitkách u neúspěšných žadatelů, ale to, co jsme chtěli, to jsme opravdu vysoutěžili.

Simona Součková, TV Polar: Na příklad?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Třeba v Třinci se nám konečně podařilo napotřetí vysoutěžit v podstatě stavbu, respektive dostavbu rehabilitace, aby byla v souladu s moderními trendy. Přístroje se průběžně nakupují, konečně teda je ukončeno výběrové řízení na magnetickou rezonanci do Karviné. Bude obměna magnetické rezonance v Třinci. Máme v podstatě nejlépe vybavenou oční kliniku na Moravě, co se týče Karviné a takhle postupujeme dál.

Simona Součková, TV Polar: Výborně. Co udělají s hospodařením v nemocnicích vyšší ceny nejen za energie, ale de facto za všechny vstupy? Vydal kraj nějaký manuál na šetření s energiemi?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Samozřejmě na jaře nebo respektive v létě vydal manuál, co by se tak asi mělo dělat. Nicméně ten manuál neříká nic jiného než to, co hlásá zdravý rozum. To asi doma děláme všichni ostatní. Nicméně dostali v podstatě takovou motivaci naši ředitelé nemocnic, že v podstatě musí snížit vstupy energií o 20%. V tom případě, ne v tom případě, ale v tom případě kraj jim opravdu bude nápomocen od toho, aby jim pomohl zaplatit ty energie, ale tím, že jsme se několik měsíců potáceli v nejistotě a nevěděli jsme, co bude, za kolik bude, jak to bude, kdy kraj nakoupil nějaké energie na celý příští rok. Potom naštěstí přišla vláda s tím, že teda se to zastropuje. To znamená, ta cena se snížila. Zároveň jsme my soutěžili minulý týden necelý objem plynu, který potřebujeme, ale zase za spotové ceny. To znamená, my dneska nevíme, kolik zaplatíme v lednu za plyn, co se týče těch hotových cen. Takže máme nějakou rezervu finanční, co se týče, abychom mohli pomoc eventuálně nemocnicím.

Simona Součková, TV Polar: Dobře. Já jsem spíš jako bych chtěla uklidnit diváky, že tak, jak se radí v domácnosti, že máme snížit teplotu v místnosti, že nemáme svítit tam, kde nemusíme, to tak úplně v nemocnicích nejde, protože nemůžeme snížit teplotu na dvacet stupňů v pokojích u ležících pacientů a nemůžeme zhasínat na chodbách, když jsou to prostory, kde se svítit musí.

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : To jistě ne, protože ti pacienti si zasloužili svůj komfort a to, co vymyslela vláda eventuálně s těmi zastropováními teplotami se tady použít nedá, ale samozřejmě rezervy tam nějaké jsou. To znamená nějaké účelné krátkodobé větrání třeba v zimě a naopak neúčelné využívání klimatizací a takových věcí. Na tom se dá ušetřit, ale rozhodně se nebude šetřit na péči o pacienta a na tom komfortu o pacienta.

Simona Součková, TV Polar: Jak je to se zubaři v Moravskoslezském kraji?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : To je takový evergreen. Pomaličku, postupně se to snažíme napravovat. Dobré zprávy z Ostravy respektive z fakulty jsou, že mají dokonce i zubaře, kteří by chtěli se tam proškolit a nastoupit do terénu. Jsou to sice jednotky, ale celkově v Moravskoslezském kraji chybí teďka akutně zhruba dvacet zubařů. To znamená, to by se dalo nahradit do těch dvou let. Do té doby, doufám, si otevře ta stomatologická fakulta, kde potom po šesti letech bude minimálně třicet zubařů každý rok saturovat do Moravskoslezského kraje. Takže musíme ještě chvilku vydržet. Já osobně momentálně jsem součásti pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví, kde se to snažíme v krátkodobém horizontu řešit. Bohužel stále pan doktor Šmucler nám do toho hází klacky. Tak uvidíme, co se nám podaří dojednat na ministerstvu.

Simona Součková, TV Polar: Držíme palce. Jaké jsou plány na rok 2023?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Na rok 2023 stabilně přístroje, obměna přístrojové techniky, ale to není úplně to nejdůležitější. My rozjíždíme dvě velké akce. Já už jsem o té jedné mluvil, kdy chceme během pár let vystavět ve Frýdku-Místku, respektive zbourat jeden starý pavilon a postavit tam v podstatě pavilon, který v případě jakékoliv pandemie nebo nějakého ohrožení se dá zavřít a bude fungovat jenom pro ty nakažené, eventuálně, jinak to bude fungovat jako klasické standardní oddělení, ale bude to mít tu výhodu, že tam bude ARO, operační sál. Všechno toto a něco podobného budeme stavět v Opavě, kdy postavíme cvičnou nemocnici, která spolupracovala s opavskou univerzitou, s fakultou nelékařských oborů, kde ti studenti se budou na tomto cvičit.

Simona Součková, TV Polar: Ale že chcete vystavět, postavit, to je horizont pěti let, čtyř?

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Samozřejmě se musí udělat nějaká výběrová řízení, musí se udělat projektová dokumentace. Ale už jsme začali a jsou na to alokované prostředky. A to je to nejdůležitější.

Simona Součková, TV Polar: Dobře. Vy jste přišli i s novinkou, že Moravskoslezský kraj má pracovníky vyškolené na krizové situace a kteří budou nebo jsou k dispozici i nemocnicím a zdravotnickým zařízením.

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Přesně tak. Prvotně to bylo pod záchrannou službou. Jsou to takzvaní peerové, kteří jsou vyškolení opravdu na tu psychologickou pomoc buďto zraněným, anebo pozůstalým, bohužel v těchto případech. Ta záchranka si to vzala za své. Kdy vlastně oni jsou zaměstnanci záchranné služba v případě jakékoliv žádosti a nutnosti nemocnic a nejenom našich nemocnic, služby to nabídli všem, jsou schopni okamžitě vyjet a zasahovat v těch jednotlivých nemocnicích. Kraj to platí, záchranka to menežuje. Já si myslím, že to je úžasná věc.

Simona Součková, TV Polar: Rozděluj a panuj, že? Já bych se chtěla ještě dotknout jedné velmi úspěšné akce, kterou děláte vlastně pro zaměstnance, a to je Moravskoslezská sestra roku.

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Rok od roku je to, bych řekl, lepší akce. Ty sestřičky, respektive ten střední zdravotnický personál, se na to strašně těší, protože to je obrovské poděkování těm lidem. Je to show, která trvá hodinu a půl, dvě hodiny. Potom je společenské setkání neformálně při skleničce. Opravdu je o to zaprvé obrovský zájem a za druhé je to opravdu zhodnocení a je to taková prestiž pro ty pracovníky, kdy opravdu si můžou i u té skleničky potom neformálně vyměnit své zkušenosti.

Simona Součková, TV Polar: Já Vám děkuji, pane náměstku, za Vaše slova. Vám divákům přeji hezké dny, ale nezapomínejte také děkovat zdravotníkům za péči, kterou poskytují vašim příbuzným. Je to někdy více než finanční odměna. Mějte se hezky, na shledanou.

Martin Gebauer (ANO), náměstek hejtmana MS kraje pro zdravotnictví : Krásný den.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat