Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Další místo pro radar se připravuje v Bludovicích
  • Architekt pomůže městu, investorům i veřejnosti

Další místo pro radar se připravuje v Bludovicích

Další lokalita pro měření rychlosti vozidel bude v místní části Bludovice, v blízkosti mateřské školy. Umístění radaru řešilo město s dopravní policií a strážníky. Silnice, která tudy vede, je plná kamionů a řidiči tu padesátku často překračují.

S měřením rychlosti vozidel začala městská policie v Novém Jičíně 1. března loňského roku na Revoluční ulici, v prosinci přibylo další měřící stanoviště na Palackého a do třetice bude radar sloužit také v Bludovicích. Místo pro jeho instalaci vybrala radnice ve spolupráci s městskou a dopravní policií. Bude u mateřské školy, v blízkosti přechodu pro chodce.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Z té úřednické činnosti dopravní policie vyplývá, že v tomto úseku se koná ta přestupková činnost, konkrétně vysoká rychlost řidičů. I na doporučení dopravní policie jsme se shodli na dalším umístění toho bodového měření. Údajně ve večerních hodinách se tu auta pohybují i rychlostí 100 kilometrů za hodin.”

Petr Brandejs, člen osadního výboru v Bludovicích: “My jsme samozřejmě rádi, že v Bludovicích bude umístěn radar, protože i po zkušenostech s předchozím radarem, který ale neuděloval pokuty, se nám zdálo, že doprava se zklidnila. Takže si myslíme, že to pomůže jak kvalitě života, to znamená ztišení té dopravy, tak i bezpečnosti v Bludovicích.”

Daniel Rýdel, ředitel MP Nový Jičín: “Zaznamenali jsme řadu stížností na nedodržování povolené rychlosti v této lokalitě. Samozřejmě, umístění radaru v této lokalitě je také z důvodu mateřské školky, kdy nám tady procházejí děti.”

Petr Brandejs, člen osadního výboru v Bludovicích: “Osadní výbor, na základě podnětů občanů, dlouhodobě pracuje na tom, aby Bludovice byly bezpečnější. Vybudovat tu přechod pro chodce trvalo několik let, stejně jako rozšíření cyklostezky a umožnění chodcům, aby se dostali k autobusové zastávce. Takže my tu dopravu vnímáme jako velice bolavé místo a těšíme se i na Palačovskou spojku, že nám uleví s nákladní dopravou a tak dále.”

Na základě podnětu osadního výboru se tu na konci roku 2019 také podařilo zrealizovat bezpečnější přecházení silnice na konci Bludovic. Hlavní komunikaci tu rozdělil ostrůvek, a vznikl zde nový prostor pro autobusovou zastávku u České školy.

Měřícího stanoviště pro umístění radaru by se místní měli dočkat letos. V současné době se připravuje projektová dokumentace.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Nejdůležitějším faktorem je, abychom splňovali metodiku umisťování těchto zařízení, to znamená, že musí být umístěno v blízkosti školského zařízení a v blízkosti přechodu pro chodce.”

Městská policie ke konci roku vyhodnotila účinnost radaru na Revoluční ulici. Ke správnímu řízení putovalo 12 a půl tisíce oznámení o překročení rychlosti.

Daniel Rýdel, ředitel MP Nový Jičín: “Dopravní situace na ulici Revoluční se nám po umístění radaru zklidnila. Po spuštění radaru se počty přestupků pohybovaly až kolem 80 denně. Po ustálení situace a přivyknutí řidičů, tak jsem se v současné době dostali na 40 až 50 přestupků denně. Samozřejmě je to v závislosti na počasí. Ta sama situace by měla nastat na ulici Palackého. K dnešnímu dni došlo k ověření jednotlivých míst a bude vše nachystáno, abychom byli schopni radar přemisťovat na ulici Palackého.”

Zařízení pro měření rychlosti na území města na konci února prověřil český metrologický ústav, ze zákona je nutné zkalibrovat tyto přístroje minimálně jednou ročně.

Samotný radar zatím město vlastní jeden a ten bude po měřících stanovištích rotovat. Rychlost měří obousměrně.---

Architekt pomůže městu, investorům i veřejnosti

Radnice hledá externího architekta. Měl by být poradcem u významných projektů, a to nejen pro město. Odbornou radu u něj získají také občané nebo investoři, kteří plánují své stavební záměry na území města.

Na počátku tohoto volebního období vedení radnice zřídilo komisi architektury jako poradní orgán rady města. Teď se navíc rozhodlo pro oblast urbanismu a územního plánování zřídit nově pozici externího městského architekta.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jedním z plánů vedení města v tomto volebním období je i právě zkvalitnění rozvoje města a větší důraz na architektonické, případně ideové soutěže, které do této doby příliš neprobíhaly. Jedním příkladem z minulého volebního období to byla obřadní síň, na kterou se dělala ideová soutěž.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “My počítáme, že tento městský architekt by měl být poradenským a konzultačním místem pro zástupce vedení města a pro stěžejní odbory, kterými jsou zejména odbor rozvoje investic, odbor územního plánování a stavebního řádu. Ale i konzultační činnost s komisí města pro architekturu a rozvoj i pro investory, kteří mají větší záměry na území města.”

Architekt by měl pro město začít pracovat ve 2. čtvrtletí letošního roku, smlouva bude znít na 500 hodin ročně.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: ”Jdeme formou veřejné zakázky, čili ten budoucí městský architekt bude pracovat na IČO jako osoba samostatně výdělečně činná. Nebude tedy přímo zaměstnancem města a bude pobírat za tuto činnost odměnu.”

Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín: “Externí spolupracovník úřadu bude mít konzultační hodiny jednou týdně a v nich poskytne osobní odbornou pomoc nejen městu, ale i veřejnosti, developerům, investorům a vlastníkům nemovitostí, aby jejich záměry nebyly v rozporu s architektonickým rozvojem a koncepcemi města.”

Jeho prvním úkolem by mohla být architektonická soutěž na multifunkční sportovní halu v areálu u Grasmanky, ale také i menší projekty rekonstrukce smuteční síně na hřbitově nebo pěší lávky na ulici Novosady. Dohlížet bude také na revitalizaci sídlišť a veřejného prostoru.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. března, detailní informace jsou na webu města.---Mohlo by Vás také zajímat