Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Město pomůže penězi nebo slevou nájmu
  • Úklid začal, dobrovolníci vyčistili, co bylo na očích

Město pomůže penězi nebo slevou nájmu

Finanční dar nebo sleva na nájemném. To je pomoc, kterou opět nabízí město zdejším podnikatelům. Opakuje tak systém podpory z loňského roku. Celkem jde o výdaj přesahující 6 milionů korun.

Slevu nájemcům v městských nebytových prostorách, prominutí sankcí za pozdní úhradu nájemného a služeb nebo finanční dar podnikatelům, kteří mají na území Nového Jičína sídlo a provozovnu. Takto radnice pomůže živnostníkům, kteří musí mít v období nouzového stavu zavřeno.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Město Nový Jičín, co se týče podpory podnikatelům a drobným živnostníkům, vyhlásilo loni na podzim ale i letos dotační pobídku v hodnotě vždy 2 milionů korun. Další forma podpory spočívá v odpuštění nájemného v našich nebytových prostorách ve výši 50 procent. O slevu ve výši dalších 50 procent mohou požádat stát.

O přímou finanční pomoc v maximální výši 20 tisíc korun mohli podnikatelé žádat do konce února.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Bylo podáno celkem 156 žádostí a rada města na své schůzi 31. března by měla schválit poskytnutí daru způsobilým žadatelům. I v loňském i v letošním roce těch žádostí bylo více, takže v loňském roce se výše daru určila poměrně, takže loni si podnikatelé přišli na zhruba 16 a půl tisíce korun.”

Město také letos dále plánuje úlevy za pronájem pozemků ke zřízení restauračních zahrádek nebo vyhrazeného parkování. Rovněž odpustí nájmy spolkům, které nemohou vyvíjet svou činnost. Podnikatelé také mohou přicházet s individuálními žádostmi.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: ”V loňském roce ta finanční podpora, ať už přímá nebo nepřímá, čítala přes 3 miliony korun. V letošním roce s tou poslední podporou, s těmi dary podnikatelům, se budeme pohybovat ve výši zhruba 3 a čtvrt milionu korun.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Všechny tyto kroky směřují k tomu, abychom co nejvíce provozoven ve městě udrželi. Co se týče centra města a náměstí, tak prozatím se nám všechny provozovny daří udržet. Výjimkou je pekárna na Lidické ulici, která svou činnost ukončila v loňském roce.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Pokud jde o nájemce nebytových prostor, kteří z různých důvodů v tomto období skončili, tak bytový odbor průběžně předkládá návrhy na vyhlášení nabídkových řízení na jejich pronájem. Takže i prostory bývalé pekárny na ulici Lidická jsou nyní vyhlášeny jako záměr na pronájem.”

Prázdný je také například městský prostor po bývalém zlatnictví na náměstí, nicméně ne z důvodů souvisejících s omezením provozu. Některé další obchody, například pekárny v blízkosti centra, pak přestaly fungovat v soukromých objektech.
---

Úklid začal, dobrovolníci vyčistili, co bylo na očích

V Novém Jičíně začal už předčasně jarní úklid. Zatím ale jen formou dobrovolnické aktivity, která se během pár hodin zrodila na facebooku. Malá skupina lidí se vydala zbavit nepořádku soukromý pozemek v blízkosti Střediska volného času Fokus.

Sníh ztál a odkryl některá nepěkná překvapení. To, které upoutalo pozornost na první pohled, se nacházelo v těsném sousedství Střediska volného času Fokus. Nutno dodat, že se nejedná o pozemkem města, ale patří k objektu bývalé Jednoty. Na facebooku se během několika hodin zrodila aktivita, jejímž výsledkem byl bleskový úklid.

Jiří Klein (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Já jsem si všiml, když jsme kolem chodil, že tady je dlouhodobě nepořádek, tak mě to trochu štvalo, zkoušel jsem zjisti, čí to je, ten dům je prázdný, tak jsem si řekl, že by bylo dobré to uklidit. Já jsem to napsal na takový nový facebookový profil Otevřené fórum Nový Jičín, že se mohou lidé přidat, a jsem rád, že také někdo další přišel pomoci.”

Dobrovolníci se sice dali spočítat na prstech jedné ruky, ale i tak úklid během 15 minut zvládli.

Monika Vindišová, SVČ Fokus Nový Jičín: “Je to místo, kolem kterého každé ráno chodím do práce, ale nejen já. Blízko je park, kolem chodí děti, ať už navštěvují naše zařízení Fokus nebo jdou do přírody. A jak můžete teď vidět, už se na to místo dá docela podívat a jsem ráda, že jsme to udělali.”

Monika Vindišová, SVČ Fokus Nový Jičín: “Našli jsme tam asi úplně všechno od odpadků, zbytků od jídla, tento prostor asi slouží i jako toalety, podle toho, co jsme viděli, takže byl to nepříjemný nepořádek.”

Nad vyčištěným prostorem s podrostem keřů a stromů, který lemuje chodník, se nachází terasa se stříškou, která evidentně slouží jako ubytovna pro bezdomovce. Jeden tu v době úklidu i přespával.

Monika Vindišová, SVČ Fokus Nový Jičín: “Uklidili jsme ten prostor, ale je to pro další řešení, ať už to bude městská policie nebo sociální služby, protože na tomto místě se schází bezdomovci, takže bychom byli rádi, kdyby se to posunulo ještě dál a byla by tato situace vyřešena i do budoucna.”

Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP Nový Jičín: “S osobami, které jsou bez domova, je vždy velký problém, že se zdržují na místech, kde lidem vadí a dělají kolem sebe nepořádek. Jedno takové místo je na ulici K nemocnici u bývalé Jednoty, kde se v současné době zdržuje jeden bezdomovec, přijali jsme oznámení, strážníci už tam byli. Osobu upozornili, aby si po sobě uklidili a aby se na tomto místě nezdržovala."

Jak dále tisková mluvčí sdělila, strážníci budou kontaktovat majitele pozemku a objektu, aby se o svůj majetek postaral a zapojil se do řešení situace.

Jiří Klein (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Město se většinou dobře stará o zásadní plochy, ale jsou sporné plochy, kde je majitel, který nesídlí v Novém Jičíně nebo je z dálky, takže tady u těch ploch je dobré, když si pomůžeme a uděláme si to prostředí hezké sami. Z toho vznikla ta iniciativa. Pokud přijde lidem jako smysluplná, tak přivítáme, když nám dají vědět o dalších prostorách a můžeme se sejít i ve větším počtu a můžeme udělat pořádek zase někde jinde. ”

---Mohlo by Vás také zajímat