Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Kontrolní výbor zastupitelstva je opět bez předsedy
  • Vypůjčit knihy lze na objednání, vrátit kdykoliv
  • Město se snaží účelně využít prázdné budovy

Kontrolní výbor zastupitelstva je opět bez předsedy

Ke konci března rezignoval na svou funkci předseda kontrolního výboru zastupitelstva. Uvedenou pozici zastávala nejsilnější opoziční strana, tedy sociální demokracie. V současném volebním období dochází už ke druhé výměně na tomto postu.

Pavel Andrýsek oznámil odchod z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva na schůzi, která se konala 15. března.

Pavel Andrýsek (BEZPP za ČSSD), zastupitel Nového Jičína, bývalý předseda KV: “Já jsem po dvou letech činnosti ve funkci předsedy zjistil, že nejsem v té funkci úspěšný, protože většina závěrů činnosti komise se nepromítla do zastupitelstva, do reakcí vedení města. Z toho důvodu jsme to pojal jako osobní víceméně selhání a vyvodil jsem z toho osobní důsledky. Za dva roky jsme provedli asi deset kontrol, ze všech vznikly nějaké podněty, většina z nich se nepromítla do další činnosti městského úřadu.”

Podle něj město nereagovalo například na podnět vyčíslit rozsah škod vzniklých v souvislosti se zmařením projektu výstavby Útulku pro psy v Bludovicích a vymáhat je po viníkovi. Nebo na návrh vytvoření směrnice řízení investičních akcí města.

Pavel Andrýsek (BEZPP za ČSSD), zastupitel Nového Jičína, bývalý předseda KV: “Aby ty projekty byly nějakým způsobem definovány nějakou legislativou, nějakou metodikou, aby nedocházelo k neekonomickým krokům, ať už zaviněným nebo nezaviněným. Aby ty projekty a jejich realizace měly nějaký řád a neděly se takové věci, že se projekt odloží na tři roky, pak se přehodnocuje, není aktuální projektová dokumentace, a pořád vznikají další náklady spojené s tím, aby se projekt dokončil.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Jako hlavní argument uvedl absenci směrnice řízení investičních akcí města. Z mého pohledu je to dost nešťastné, možná, že jsme se nějakým způsobem minuli v termínu této směrnice. Ale tato směrnice, když řeknu lidově, není svéspásná. My jako město neustále investujeme, stavíme a provozujeme. Co se týče samotné směrnice a kontrolního výboru, tak opravdu kontrolní výbory fungovaly i bez této směrnice a kontrolovaly zákonnost a chod celého města.”

Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “My jsme samozřejmě měli ty signály, jako ČSSD, že kontrolní výbor nemůže plnit tu funkci, pro kterou je zřízen, to znamená kontrolovat jak zastupitelstvo, tak potažmo radu a vedení města. A my se teď bavíme, jestli má pro nás vůbec smysl, obsadit místo předsedy kontrolního výboru.”

První výměna ve funkci předsedy kontrolního výboru v tomto volebním období nastala v roce 2019, kdy zastupitelstvo hlasy čtyřkoalice odvolalo Pavla Rozbroje ze sociální demokracie. Nebylo spokojeno s navrženým plánem kontrolní činnosti.

V návaznosti na druhou rezignaci předsedy se 29. března konalo mimořádné jednání kontrolního výboru, kterého se zúčastnilo také vedení města, a jednání se dotklo rovněž diskutované směrnice. Na základě výsledku schůze dal Pavel Andrýsek sociální demokracii podnět, aby se o pozici předsedy kontrolního výboru dále ucházela.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Bývá dobrým zvykem, že post předsedy kontrolního výboru mívá zástupce opoziční strany. Takto je to uvedeno i v tomto volebním období v koaliční smlouvě. Z hlediska zákona o obcích musí být předseda kontrolního výboru členem zastupitelstva, takže budeme čekat, koho největší opoziční strana ČSSD nominuje. V případě, že nebude nárokovat tento post, tak budeme tuto situaci operativně řešit.”

Nového předsedu kontrolního výboru by mělo schválit červnové zastupitelstvo.

---

Vypůjčit knihy lze na objednání, vrátit kdykoliv

Knihovna v Novém Jičíně od 19. února stále funguje alespoň formou výdejního okénka. To se nachází v suterénu budovy. Čtenáři si mohou přicházet pro dopředu objednané knihy a průběžně mohou vracet vypůjčené tituly. Právě knihy, které lidé mají už delší dobu doma, v půjčovně schází.

Výdejní okénko knihovny je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 11 hodin a od 12 do 4 odpoledne.

Radmila Grofová, knihovnice dětského oddělení: “Nazývá se to výdejní okénko, ale znamená to, že lidé mohou přijít knížky i vrátit, a o to nám celkem i jde. Spoustu knih je mezi lidmi půjčených, oni ještě z různých důvodů možná neví, že ta knihovna je otevřena, také se možná bojí. y se ale maximálně snažíme, aby návštěva knihovny proběhla velmi rychle, skoro by se dalo říct bezkontaktně. Takže nemusí mít strach a mohou přijít knížky vrátit.”

 Přinést vypůjčené knihy mohou lidé kdykoliv v tomto čase. Odnést si knížku mohou pouze na základě objednávky, kterou lze provést telefonicky, e-mailem nebo předat seznam jednoduše napsaný na lístek. Knihovnice dostupné tituly nachystají do 24 hodin.

I za současného stavu se mohou registrovat i noví čtenáři.

Radmila Grofová, knihovnice dětského oddělení: “Ale musí samozřejmě akceptovat to, že knihy si nemůže vybrat v prostorách knihovny ani standardně knihovnu prohlédnout. Takže knihovna, až na to, že se lidé nemohou dostat do běžných prostor, tak funguje naprosto normálně. A myslím si, že lidé kvituji, jsou rádi, že knihovna je otevřena.”

Knihovna také stále průběžně každý týden dokupuje novinky, které čtenáři mohou okamžitě vidět i v online katalogu.

---

Město se snaží účelně využít prázdné budovy

Město se snaží účelně využít prázdné budovy. Opravilo kotelnu, která nefungovala už deset let, a přestěhuje do ní část technických služeb. Podnět pro zlepšení hospodaření s nemovitým majetkem vzešel z auditu.

Radnice nechala audit ekonomické využitelnosti nemovitého majetku ve správě bytového odboru zpracovat v roce 2019. Městu doporučil, jak zlepšit hospodaření s budovami, které si má ponechat a opravit je, a které má naopak prodat nebo je nechat zdemolovat.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Na základě tohoto auditu jsme také tuto bývalou kotelnu v areálu střední školy Educa vytipovali jako objekt, který může nalézt nové využití, a to po deseti letech, kdy kotelna již nefunguje.”

Revitalizace objektu, která proběhla ve druhé polovině loňského roku, stála 1,8 milionů korun včetně DPH. Od 1. dubna bývalou kotelnu užívají technické služby jako zázemí pro část střediska zeleně, které má hlavní sídlo o několik desítek metrů dále na Palackého ulici. Tam ale musel být v roce 2020 zbourán dřevěný, už nevyhovující objekt, a tím pádem službám chyběly prostory.

Pavel Tichý, ředitel TSM Nový Jičín: “Hledali jsme náhradu pro zázemí zaměstnanců střediska veřejné zeleně. Tento objekt bude sloužit pro skladování a údržbu drobné zahradní techniky. Budeme zde techniku taktéž zazimovávat, dojde zde k uložení sezónní techniky, ale v prvé řadě zde bude zázemí pro zaměstnance, které bude sloužit jako přípravna, dílna, uložení materiálu, například při tvorbě výzdob na jarmarky, Vánoce a podobně.”

Další budovou, která na základě auditu najde nový smysl a účel, bude například bývalá čistička odpadních vod v místní části Žilina. V té by měl být pro místní obyvatele vybudován spolkový dům.---Mohlo by Vás také zajímat