Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Novojičínský expres

Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Město bude čistší, odpad půjde pod zem
  • Město prodává zbytek pozemků v průmyslové zóně
  • Děti z okolí bádaly v nových učebnách “staré Komendy”

Město bude čistší, odpad půjde pod zem

Město bude postupně zavádět podzemní a polopodzemní kontejnery. Slibuje si od toho větší efektivitu vývozu odpadu a zlepšení estetiky veřejných prostranství. První čtyři taková stanoviště vybuduje v příštím roce.

Plán zavádění odpadních podzemních a polopodzemních kontejnerů v Novém Jičíně schválila rada města v říjnu. Nyní už je v přípravě projektový záměr, práce na vybudování prvních čtyř stanovišť začnou příští rok.

Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic, MěÚ Nový Jičín: “Máme vytipována čtyři místa, kde bychom v příštím roce rádi vybudovali polopodzemní kontejnery. Aktuálně jsem před podpisem smlouvy s projektantem. Začali jsme s tím okamžitě, jakmile rada města dala tomuto městu zelenou. Jsou to místa, která vytipoval odbor životního prostředí jako ta kapacitně velmi exponovaná, jsou v našich velkých sídlištích v oblasti ulice Dlouhá a v sídlišti v Loučce.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Počítám s tím, že bychom každý rok vybudovali přibližně čtyři místa, kde by ty kontejnery byly umístěny pod zem, protože ono je to také poměrně nákladné. Takže půjdeme takovým postupným nárůstem.”

Odpadní nádoby ovšem nebudou moci být umístěny pod zem ve všech lokalitách, například z důvodu existence inženýrských sítí nebo zeleně. Celkem je ve městě vytipováno 24 stanovišť.

Eva Rusková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Věříme, že podzemní nebo polopodzemní stanoviště pro tříděný i směsný odpad bude pro občany znamenat přínos po té estetické stránce. Samozřejmě se s tím pojí i to, že i občané budou nápomocni, že budou odpady ukládat do těchto nádob a ne kolem, protože jinak to bude vypadat podobně jako dnes. Další nepsornou výhodou je, že to množstvá odpadu se schová pod zem a je tedy možné navolit větší objem těchto nádob.”

Kontejnery pod zemí tak mohou mít až pětkrát větší objem než ty klasické, takže se sníží frekvence svozů, což povede i k provozním úsporám. A také tolik nezapáchají.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Naopak nevýhodou jsou vstupní náklady, které jsou při té realizaci větší, řekněme že u klasického kontejnerového stání je to třeba 400 tisíc, kdežto u těch polopodzemních kontejnerů to může být třeba 900 tisíc, pokud jsou to zcela podzemní, tak třeba až milion a půl.”

Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic, MěÚ Nový Jičín: “Plánujeme stavět dva typy podzemních kontejnerů. Jedny jsou polopodzemní, kdy zhruba metr výšky ční nad zem, ty bychom rádi umisťovali na sídlištích. Jiná situace je v městské památkové rezervaci a v jejím okolí, tam bychom rádi umístili zcela zapuštěné podzemní kontejnery, které jsou velmi vkusné a jsou aplikovány v městských památkových rezervacích například v Brně nebo Znojmě.”

Uvažovanými lokalitami pro tato stanoviště kontejnerů v nejbližších třech letech jsou kromě Loučky a Dlouhé také ulice Sportovní, Dvořákova, Máchova, U Jičínky, Na Valech, Gen.Hlaďo, Fibichovo náměstí a Pod Skalkou.

---

Město prodává zbytek pozemků v průmyslové zóně

Radnice prodává zbývající pozemky v lokalitě průmyslové zóny. Plocha není určena developerům, ale drobným investorům, nejlépe s výrobou.

V červnu letošního roku město prodalo hlavní část pozemků v lokalitě průmyslové zóny za ulici Propojovací, zhruba 130 tisíc metrů čtverečních, společnosti CTP Moravia North. V návaznosti na to se rada města na říjnovém zasedání rozhodla nabídnout i zbývající část území pro průmyslovou zónu drobným investorům.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Říkáme tomu pracovně průmyslová zóna 2, jedná se o plochu zhruba 11 tisíc metrů čtverečních, která sousedí s novou hasičskou stanicí, budoucím střediskem zdravotnické záchranné služby, sběrným dvorem a bývalou prodejnou Albert. Minimální nabídková cena pozemků je 960 korun za metr čtvereční bez DPH.”

Podle územního plánu je tato plocha určena k výrobě, lehkému průmyslu, případně ke skladování. Není určena developerům. Lhůta pro podání nabídek je do 31. ledna příštího roku.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Kritériem je samozřejmě nejvyšší nabídková cena, nicméně v případě rovnosti cen budou rozhodovat i další kritéria, ať už je to instalace fotovoltaiky na nově vystavěných budovách, procento zastavěnosti pro výrobu a vývoj nebo vybudování retenční nádrže.”

Vítězný uchazeč o tyto pozemky bude muset na své náklady vybudovat inženýrské sítě a přístupovou komunikaci. Ta by primární měla vést z ulice Propojovací, možné by bylo využít i příjezd od ulice Suvorovova, od sběrného dvora, tady je ale potřeba vyřešit výškové parametry této části pozemku.

---

Děti z okolí bádaly v nových učebnách “staré Komendy”

Základní škola Komenského 68 připravila projektový den pro páťáky z malotřídních škol z okolních obcí. Děti v odborných učebnách zkoumaly přírodní vlny, a to jak z ovcí, tak třeba zvukové nebo seismické.

Tuto novou učebnu dílen Základní školy Komenského 68 na jedno dopoledne obsadili páťáci ze škol ze čtyř okolních obcí, z Hostašovic, Libhoště, Rybího a Životic u Nového Jičína. Připravili tu pro ně v rámci udržitelnosti projektu Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti další projektový den. Tady konkrétně děti zkoumaly činnost sopky.

Alžběta Marková, ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína: “Teď děláme pokusy se sopkou a líbí se mi to tu hodně.”

Tomáš Bradáč, ZŠ Adolfa Zábranského Rybí: “Líbil se mi výbuch sopka a zažil jsem ti hodně zábavy.”

Letošní aktivity v rámci projektu byly nazvány Na vlně, ať už tedy na vlně ovčí, seismické nebo zvukové.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Ty aktivity se realizují jak v přírodovědné učebně, která z toho projektu byla modernizována před pěti lety, tak i v učebnách, které jsme modernizovali v dalších letech v navazujících projektech, ať už to byla počítačová učebna nebo polytechnická učebna z letošního projektu Řemesla.”

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína: “Dvakrát ročně tady jezdíme s pátými ročníky a strašně je to baví. Je to tady vždycky o pokusech o přírodě, zkouší si různé věci, prostě každá ta schůzka je úplně jiná.”

Lukáš Hlaváč, učitel ZŠ Adolfa Zábranského Rybí: “Líbí se mi to hodně, děti se podívají i do velké školy, protože v Rybím je pouze první stupeň, takže je to taková jejich aklimatizace s vyššími ročníky. A potenciálně si stále vybírají školu, do které dále půjdou.”

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Takové vybavení na svých malotřídních školách nemají, nemají tam mít možnost odborné učebny, a navíc je to pro ně zajímavé i v tom, že ty aktivity vedou pedagogové druhého stupně. Určitě je to pro děti koncipováno tak, aby je to obohatilo a aby si vyzkoušeli nové technologie.”

V přírodovědné učebně tedy hostující školáci zkoumat jak vlákna ovčí vlny, tak pod mikroskopem i srst jiných zvířat. Další učebna posloužila pro práci se zvukem.

Ondřej Chrapek, učitel ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Děti jsme pozvali do počítačové učebny, je to jedna z našich nejmodernějších učeben ve škole. Máme pro ně aktivity, co se týče zvuku, zvukových vln a frekvencí, určují se tady stáří svého sluchu, a také pro ně máme připraveno hádání a pozvání zvuků a nakonec si zkusí vyrobit telefon z kelímků a provázku.”

Filip Bystřický, ZŠ a MŠ Hostašovice: “Líbilo se mi to strašně hodně, i to poslouchání zvuků.”

Denisa Obermajerová, ZŠ a MŠ Hostašovice: “Nejvíce se mi líbilo, jak jsme poslouchali zvuky, jak jsou staré naše uši a líbilo se mi vyrábění telefonů z kelímků.”

Aktivity tohoto typu pořádá škola v rámci zmíněného projektu dvakrát ročně, třetí jarní setkání je pak koncipováno jako meziškolní soutěž.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Novojičínský expres
06. listopadu 2023, 16:20

Město bude čistší, odpad půjde pod zem

Město bude postupně zavádět podzemní a polopodzemní kontejnery. Slibuje si od toho větší efektivitu vývozu odpadu a zlepšení estetiky veřejných prostranství. První čtyři taková stanoviště vybuduje v příštím roce.

Plán zavádění odpadních podzemních a polopodzemních kontejnerů v Novém Jičíně schválila rada města v říjnu. Nyní už je v přípravě projektový záměr, práce na vybudování prvních čtyř stanovišť začnou příští rok.

Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic, MěÚ Nový Jičín: “Máme vytipována čtyři místa, kde bychom v příštím roce rádi vybudovali polopodzemní kontejnery. Aktuálně jsem před podpisem smlouvy s projektantem. Začali jsme s tím okamžitě, jakmile rada města dala tomuto městu zelenou. Jsou to místa, která vytipoval odbor životního prostředí jako ta kapacitně velmi exponovaná, jsou v našich velkých sídlištích v oblasti ulice Dlouhá a v sídlišti v Loučce.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Počítám s tím, že bychom každý rok vybudovali přibližně čtyři místa, kde by ty kontejnery byly umístěny pod zem, protože ono je to také poměrně nákladné. Takže půjdeme takovým postupným nárůstem.”

Odpadní nádoby ovšem nebudou moci být umístěny pod zem ve všech lokalitách, například z důvodu existence inženýrských sítí nebo zeleně. Celkem je ve městě vytipováno 24 stanovišť.

Eva Rusková, odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Věříme, že podzemní nebo polopodzemní stanoviště pro tříděný i směsný odpad bude pro občany znamenat přínos po té estetické stránce. Samozřejmě se s tím pojí i to, že i občané budou nápomocni, že budou odpady ukládat do těchto nádob a ne kolem, protože jinak to bude vypadat podobně jako dnes. Další nepsornou výhodou je, že to množstvá odpadu se schová pod zem a je tedy možné navolit větší objem těchto nádob.”

Kontejnery pod zemí tak mohou mít až pětkrát větší objem než ty klasické, takže se sníží frekvence svozů, což povede i k provozním úsporám. A také tolik nezapáchají.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Naopak nevýhodou jsou vstupní náklady, které jsou při té realizaci větší, řekněme že u klasického kontejnerového stání je to třeba 400 tisíc, kdežto u těch polopodzemních kontejnerů to může být třeba 900 tisíc, pokud jsou to zcela podzemní, tak třeba až milion a půl.”

Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic, MěÚ Nový Jičín: “Plánujeme stavět dva typy podzemních kontejnerů. Jedny jsou polopodzemní, kdy zhruba metr výšky ční nad zem, ty bychom rádi umisťovali na sídlištích. Jiná situace je v městské památkové rezervaci a v jejím okolí, tam bychom rádi umístili zcela zapuštěné podzemní kontejnery, které jsou velmi vkusné a jsou aplikovány v městských památkových rezervacích například v Brně nebo Znojmě.”

Uvažovanými lokalitami pro tato stanoviště kontejnerů v nejbližších třech letech jsou kromě Loučky a Dlouhé také ulice Sportovní, Dvořákova, Máchova, U Jičínky, Na Valech, Gen.Hlaďo, Fibichovo náměstí a Pod Skalkou.

---

Město prodává zbytek pozemků v průmyslové zóně

Radnice prodává zbývající pozemky v lokalitě průmyslové zóny. Plocha není určena developerům, ale drobným investorům, nejlépe s výrobou.

V červnu letošního roku město prodalo hlavní část pozemků v lokalitě průmyslové zóny za ulici Propojovací, zhruba 130 tisíc metrů čtverečních, společnosti CTP Moravia North. V návaznosti na to se rada města na říjnovém zasedání rozhodla nabídnout i zbývající část území pro průmyslovou zónu drobným investorům.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Říkáme tomu pracovně průmyslová zóna 2, jedná se o plochu zhruba 11 tisíc metrů čtverečních, která sousedí s novou hasičskou stanicí, budoucím střediskem zdravotnické záchranné služby, sběrným dvorem a bývalou prodejnou Albert. Minimální nabídková cena pozemků je 960 korun za metr čtvereční bez DPH.”

Podle územního plánu je tato plocha určena k výrobě, lehkému průmyslu, případně ke skladování. Není určena developerům. Lhůta pro podání nabídek je do 31. ledna příštího roku.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Kritériem je samozřejmě nejvyšší nabídková cena, nicméně v případě rovnosti cen budou rozhodovat i další kritéria, ať už je to instalace fotovoltaiky na nově vystavěných budovách, procento zastavěnosti pro výrobu a vývoj nebo vybudování retenční nádrže.”

Vítězný uchazeč o tyto pozemky bude muset na své náklady vybudovat inženýrské sítě a přístupovou komunikaci. Ta by primární měla vést z ulice Propojovací, možné by bylo využít i příjezd od ulice Suvorovova, od sběrného dvora, tady je ale potřeba vyřešit výškové parametry této části pozemku.

---

Děti z okolí bádaly v nových učebnách “staré Komendy”

Základní škola Komenského 68 připravila projektový den pro páťáky z malotřídních škol z okolních obcí. Děti v odborných učebnách zkoumaly přírodní vlny, a to jak z ovcí, tak třeba zvukové nebo seismické.

Tuto novou učebnu dílen Základní školy Komenského 68 na jedno dopoledne obsadili páťáci ze škol ze čtyř okolních obcí, z Hostašovic, Libhoště, Rybího a Životic u Nového Jičína. Připravili tu pro ně v rámci udržitelnosti projektu Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti další projektový den. Tady konkrétně děti zkoumaly činnost sopky.

Alžběta Marková, ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína: “Teď děláme pokusy se sopkou a líbí se mi to tu hodně.”

Tomáš Bradáč, ZŠ Adolfa Zábranského Rybí: “Líbil se mi výbuch sopka a zažil jsem ti hodně zábavy.”

Letošní aktivity v rámci projektu byly nazvány Na vlně, ať už tedy na vlně ovčí, seismické nebo zvukové.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Ty aktivity se realizují jak v přírodovědné učebně, která z toho projektu byla modernizována před pěti lety, tak i v učebnách, které jsme modernizovali v dalších letech v navazujících projektech, ať už to byla počítačová učebna nebo polytechnická učebna z letošního projektu Řemesla.”

Eva Zemanová, ředitelka ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína: “Dvakrát ročně tady jezdíme s pátými ročníky a strašně je to baví. Je to tady vždycky o pokusech o přírodě, zkouší si různé věci, prostě každá ta schůzka je úplně jiná.”

Lukáš Hlaváč, učitel ZŠ Adolfa Zábranského Rybí: “Líbí se mi to hodně, děti se podívají i do velké školy, protože v Rybím je pouze první stupeň, takže je to taková jejich aklimatizace s vyššími ročníky. A potenciálně si stále vybírají školu, do které dále půjdou.”

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Takové vybavení na svých malotřídních školách nemají, nemají tam mít možnost odborné učebny, a navíc je to pro ně zajímavé i v tom, že ty aktivity vedou pedagogové druhého stupně. Určitě je to pro děti koncipováno tak, aby je to obohatilo a aby si vyzkoušeli nové technologie.”

V přírodovědné učebně tedy hostující školáci zkoumat jak vlákna ovčí vlny, tak pod mikroskopem i srst jiných zvířat. Další učebna posloužila pro práci se zvukem.

Ondřej Chrapek, učitel ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Děti jsme pozvali do počítačové učebny, je to jedna z našich nejmodernějších učeben ve škole. Máme pro ně aktivity, co se týče zvuku, zvukových vln a frekvencí, určují se tady stáří svého sluchu, a také pro ně máme připraveno hádání a pozvání zvuků a nakonec si zkusí vyrobit telefon z kelímků a provázku.”

Filip Bystřický, ZŠ a MŠ Hostašovice: “Líbilo se mi to strašně hodně, i to poslouchání zvuků.”

Denisa Obermajerová, ZŠ a MŠ Hostašovice: “Nejvíce se mi líbilo, jak jsme poslouchali zvuky, jak jsou staré naše uši a líbilo se mi vyrábění telefonů z kelímků.”

Aktivity tohoto typu pořádá škola v rámci zmíněného projektu dvakrát ročně, třetí jarní setkání je pak koncipováno jako meziškolní soutěž.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/novojicinsky-expres/novojicinsky-expres-06-11-2023-16-24