Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Do areálu se vejdou auta i veřejně prospěšné práce
  • Konec války připomínají akce bez veřejnosti
  • Oběti války a veterány uctil pietní akt na hřbitově
  • Čarodějnice obsadily mateřskou školu

Do areálu se vejdou auta i veřejně prospěšné práce

Město připravuje v blízkosti centra stavbu nového parkoviště. Vznikne v areálu, který vykoupilo od České pošty. Současně zde najde zázemí i středisko veřejně prospěšných prací technických služeb.

Majitelem rozlehlého pozemku u Hoblíkovy ulice v blízkosti centra města se Nový Jičín stal v loňském roce. Od České pošty jej radnice vykoupila včetně dalších nemovitostí a menších objektů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Kupní cena byla šest a půl milionu korun. Hlavním účelem výkupu je vybudování parkoviště v této lokalitě. V loňském roce byla zpracovaná koncepce statické dopravy, čili parkování na území města, a tato strategie počítá už i s tímto areálem. Do budoucna by zde mělo vzniknout několik desítek míst. Konkrétní počet a následný provoz areálu bude řešena v projektové dokumentaci. “

Radnice vypsala nabídkové řízení na zpracování projektové dokumentace. Postupně se také zbavuje objektů, které v areálu pro své účely nepotřebuje, nebo jsou ve špatném technickém stavu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Byly tady čtyři plechové garáže, které se v loňském roce podařilo buď prodat nebo darovat spolkům, jedna garáž šla na technické služby. V dubnu letošního roku byly odstraněny nepotřebné unimobuňky a bývalá vrátnice tohoto areálu. Garáž, která zde je, tu se podařilo pronajmout. V březnu zastupitelstvo schválilo prodej trafostanice společnosti ČEZ. Součástí výkupu byl i objekt na ulici Hoblíkova 3, který pro město byl zbytný, ten se na základě nabídkového řízení podařilo letos v březnu prodat.”

Úpravami areálu město v daném prostoru vytvoří i nové možnosti jiného využití, třeba jako zázemí pro část technických služeb.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Pokud jde o prostor pod bývalými unimobuňkami, které byly odstraněny, tak je zde plán na vybudování střediska veřejně prospěšných prací technických služeb.”

Počítá se zde s montovaným objektem z nových unimobuněk, podobným, jako v areálu střediska zeleně na Palackého ulici, který technické služby pořídily v loňském roce.

V současné době využívají pracovníci veřejně prospěšných prací jako svou základnu dům přímo u náměstí v blízkosti Žerotínského zámku. Lukrativní prostory by bylo, podle vedení radnice, vhodnější využít spíše pro komerční účely.---

Konec války připomínají akce bez veřejnosti

Příznivci vojenské historie připomněli osvobozovací boje na sklonku druhé světové války. Tradičních ukázek v okolí Hrabyně se zúčastnil také zdejší klub FENIX. Samotný Nový Jičín opustila německá posádka 6. května.

Ostravsko-opavská operace skončila před 76 lety 5. května. Byla poslední velkou bojovou účastí československého vojska při osvobozování republiky. Událost tradičně připomněli příznivci vojenské historie, mezi nimi také klub FENIX z Nového Jičína, který ztvárnil protivníka, tedy německé vojsko.

Libor Chyba, KVH FENIX Nový Jičín: “Nacházíme se na autentických místech, kde probíhaly boje za 2. světové války. Je to okolí Hrabyně, kde probíhaly opravdu těžké boje, i dnes se můžeme podívat, že tady jsou pozůstatky bojů, to znamená okopy, které jsou dodnes viditelné.”

Libor Hrabal, Československá obec legionářská: “Měli jsme ztvárnit československou tankovou brigádu, která osvobozovala tento kraj, a ztvárnit ji na autentických místech, kde naši tankisté opravdu bojovali. Proto se nacházíme na kótě Těžkovice u Chabičkova.”

Libor Hrabal, Československá obec legionářská: “Technika tady byla bohatá, opět jsme chtěli respektovat historii.”

Libor Chyba, KVH FENIX Nový Jičín: “Co se týče techniky na této akci, tak na německé straně to bylo klasické Kübelwagen vozidlo, motocykl zundapp KS 750, polopásové vozidlo SDKFZ11R. Na ruské straně převážně jeepy, a legendární tank T34.”

V bojových ukázkách si příznivci vojenské historie také vyzkoušeli některé scény do vznikajícího filmu Poslední výšina, který zdokumentuje závěr bojů ostravské operace. Pro autentičnost záběrů využili právě toho, že se akce konala bez přítomnosti veřejnosti.

Samotné osvobození Nového Jičína proběhlo v roce 1945 v neděli 6. května zřejmě nejklidněji v rámci zdejšího regionu.

Martin Vitko, Státní okresní archiv v Novém Jičíně: “Oproti jiným městům regionu a širšího okolí byl Nový Jičín osvobozen v průběhu jednoho dne a bez větších bojů. Udává se, že celkem padlo sedm vojáků Rudé armády. Dá se říci, že to město bylo z několika stran obsazované sovětskými vojáky. Německá posádka stihla vyhodit do vzduchu tři nebo čtyři mosty a bylo rozhodnuto, že ustoupí do lepších pozic směrem na starý Jičín a dále na západ.”

Původně ale německé velení v Novém Jičíně uvažovalo o tom, že se město, ve kterém tehdy žila většina obyvatel německé národnosti, bude před vstupem sovětských vojsk bránit.

Martin Vitko, Státní okresní archiv v Novém Jičíně: “Nakonec, i na podnět místního obyvatelstva, které den před osvobozením 5. května apelovalo na místního starostu Schollicha, aby město bylo vydáno bez boje a nebylo bráněno jako nějaká pevnost.”

Tím pádem byl Nový Jičín ušetřen velkých ztrát na životech i majetku.

---

Oběti války a veterány uctil pietní akt na hřbitově

Výročí konce 2. světové války si v Novém Jičíně připomněli zástupci města, legionářů, bojovníků za svobodu a další lidé na tradičním místě - malou pietou u pomníku padlých na hřbitově.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Nový Jičín si právě připomíná 76 let od osvobození Rudou armádou, která vstoupila na území našeho města v odpoledních hodinách 6. května. Konec 2. světové války byl velkou úlevou pro naši zemi a i pro celou Evropu. Přestože se v průběhu doby několikrát měnil název státního svátku i oficiální datum osvobození Československa, neubírá to na významu tohoto mezinárodního mezníku. I dnes je velmi důležité mít na paměti, že těžce nabytou svobodu je stále třeba chránit a připomínat, Připomínání negativních stránek dějin a totalitních režimů by mělo mít jediný cíl, a to je vyvarovat se jejich opakování.”

Stejný akt, který uctil obětí válek a veterány, položení kytic a zapálení svíček, pak skupinka lidí zopakovali také u pomníku v místní části Žilina.---

Čarodějnice obsadily mateřskou školu

Trvající omezení už podruhé nedovolila konání veřejného pálení čarodějnic. Magický zvyk si ale připomněli například v mateřské škole na Jubilejní ulici. Akci protáhli na celý týden a byla i pro děti, které do školky nemohly.

V Novém Jičíně se od poloviny devadesátých let konalo vždy vyhlášené pálení čarodějnic na křížení ulic u Masarykova náměstí. Poslední dva roky je ale tato tradice ze známých důvodů přerušená. Akce mohou být jen v omezeném kolektivu. Na čarodějnice si tak zahráli například ve všech čtyřech mateřských školách subjektu Máj, včetně té na ulici Jubilejní.

Jana Štalmachová, vedoucí učitelka MŠ Jubilejní, Nový Jičín: “Děvčata byla velmi kreativní, nachystala spoustu soutěží, hledání v lahvích, slalom na koštěti, lektvary. Rodiče byli skvělí, protože nám donesli občerstvení, takže tam máme bar U strakaté kočky.”

Putování za čarodějnickým kouzlem se mohly přímo 30. dubna zúčastnit předškoláci a děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, kterým je v současné době návštěva mateřské školy umožněna.

anketa: děti MŠ Jubilejní, Nový Jičín:

“Mně se líbilo, jak jsme krmili ty čarodějnice.”

“Mi se líbilo, jak jsme vyráběli košťátka.”

“Jak jsme dělali ty lektvary.”

Stejný zážitek se ale mateřinka snažila poskytnout i dětem, které musely být doma.

Jana Štalmachová, vedoucí učitelka MŠ Jubilejní, Nový Jičín: “My jsme koncipovali celý ten den tak, aby byl prostor nejen pro děti, které chodí do školky, ale i ty, které zůstaly doma, ty menší. Takže tady mají přístup po celou dobu, kdy je tady otevřeno, a všechny ty soutěže si mohou splnit taky.”

Čarodějnické úkoly tak byly na plotě školky a před vstupní částí k dispozici každému dítěti po celý první květnový týden.

---Mohlo by Vás také zajímat