Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Na Dlouhé začne v dubnu stavba parkoviště
  • Lidé v chráněném bydlení získají více soukromí

Na Dlouhé začne v dubnu stavba parkoviště

Během měsíce dubna začne stavba nového parkoviště v oblasti jednoho z největších novojičínských sídlišť. Na ulici Dlouhá přibude do léta 70 míst pro odstavení vozidel. Součástí projektu je i výsadba stromů.

Nových 71 parkovacích míst vznikne za ulicí Dlouhá, za bytovými domy číslo popisné 8 až 14, a naváže na současné parkoviště. Velikost odstavné plochy se tak zdvojnásobí.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nacházíme se na největším novojičínském sídlišti. Uvědomujeme si, že se zvyšujícím se počtem obyvatel a motorizací se samozřejmě zvyšuje i potřeba odstartovat někde vozidla.”

Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. vysazeno zde bude 18 stromů a čtyři další budou přesazeny.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Zakázka byla vysoutěžena už ve druhé polovině loňského roku. Cena je 5,1 milionů korun včetně DPH a je plně financována z vlastních zdrojů města.”

Zhotovitelská firma si v těchto dnech vytyčí sítě a zajistí zábory prostranství, aby počátkem dubna mohla začít stavět. Za tři měsíce by mělo být hotovo.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Určitě po dobu výstavby, která by měla proběhnout mezi dubnem a červnem letošního roku, dojde k určitému diskomfortu zdejších obyvatel, protože část stávajícího parkoviště bude potřeba zabrat stavební firmou pro zařízení staveniště.”

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst.

Proto radnice už vloni nechala zpracovat koncepci statické dopravy, která mapuje problémové lokality ve městě a navrhuje, jak navýšit kapacitu parkovišť.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Dává městu návod na několik dalších let, jakým způsobem řešit parkování jednak v centru a v nejproblematičtějších lokalitách, co jsou především sídliště Loučka, kde se teď nalézáme, ale potom také Dlouhá, Nerudova, Vančurova a další místa.”

Například v Loučce, kde řidiči bojují s nedostatkem parkovacích ploch v nahuštěné sídlištní zástavbě, počítá koncepce s možným navýšením odstavných míst třeba úpravou směru parkování v širších ulicích z podélného na kolmé stání.

---

Lidé v chráněném bydlení získají více soukromí

Chráněné bydlení Archa pro dospělé lidi s mentálním postižením funguje v Žilině 10 let. Připomenout výročí oslavami zatím nemůže. Jako dárek tak obyvatelům nadělilo více jednolůžkových pokojů

Velká budova v blízkosti žilinského kostela sloužila původně jako fara, později zde byla škola, která byla s klesajícím počtem dětí zrušena. Následně ji město Nový Jičín, jako vlastník, zapůjčilo Slezské diakonii. Ta v ní před 10 lety otevřela chráněné bydlení ARCHA pro dospělé lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Žijí tu v samostatných domácnostech s dopomocí asistenta.

Radka Čapková, chráněné bydlení ARCHA: “V téhle budově bydlí celkem 15 klientů. Bydlí celkem v pěti bytech, každý z nich je víceméně koncipován stejně. Je tam jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. Je tam kuchyňka s malým společným obývákem a záchod se sprchou.”

Problém, který zde v poslední době stále více vnímali, byly právě dvoulůžkové pokoje a soužití v nich.

Radka Čapková, chráněné bydlení ARCHA: “Když ta služba před deseti lety vznikala, přišli sem lidé z velkých zařízení, kde bydleli i po dvaceti na pokoji, tak pro ně byl dvoulůžkový pokoj obrovským komfortem. Ale v poslední době už k nám přicházejí lidé z domácího prostředí, kteří jsou zvyklí na určitý standard bydlení, na soukromí a určitou intimitu a dvoulůžkové pokoje už začínají být nedostačující a nedůstojné.”

Lidé, kteří zde žijí, mají většinou i přidružené duševní onemocnění a jejich existence v jednom pokoji vyvolává problémové situace. Řešením, jak rozšířit počet jednolůžkových místností, bylo přebudovat větší společnou místnost a skladovací prostor v přízemí na nový byt.


Radka Čapková, chráněné bydlení ARCHA: “Takže jsme podali projekt na Moravskoslezský kraj, do programu zvyšování kvality kvality sociálních služeb, a projekt byl úspěšný. Museli jsme si zajistit dvacetiprocentní spoluúčast od našich podporovatelů a začali jsme rekonstruovat.”

Stavební práce probíhají na jaře za plného chodu zařízení. Aby se přestavbu za těchto podmínek podařilo realizovat, požádala vedoucí chráněného bydlení o spolupráci předsedu žilinského osadního výboru.

Jaroslav Perútka (KDU-ČSL), předseda osadního výboru v Žilině: “V průběhu minulého roku mě paní vedoucí požádalo, zda bych ji neporadil, nepomohl jak s vyřizováním, tak s průběhem stavby. Jednou z podmínek bylo to, že stavba nemůže omezit provoz zařízení. Klienti takřka nepocítili, že se v budově něco děje.”

Radka Čapková, chráněné bydlení ARCHA: “Výsledkem bude to, že z pěti dvoulůžkových pokojů nám zbydou jen dva dvoulůžkové pokoje. Počet jednolůžkových pokojů se z pěti zvýší na jedenáct.”

Věra, obyvatelka chráněného bydlení ARCHA: “Mi se tu líbí, máme tady obývák, koupelnu, kuchyňku. Mám tady svoje morče, jmenuje se Bobišek. Mám se zkrátka dobře.”

V Žilině v další budově poblíž chráněného bydlení funguje ještě denní stacionář Eden pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Někteří místní lidé z počátku nebyli otevření obou zařízení nakloněni.

Jaroslav Perútka (KDU-ČSL), předseda osadního výboru v Žilině: “Byly takové předsudky, že budou problémy, ale nic z toho se neukázalo jako pravdivé. My jsme se tak nějak spolu srostli. Dnes klienti této služby jsou rovnocennými Žiliňáky. Navzájem si pomáháme, navštěvujeme se a spolupráce je naprosto úžasná.”

Část obyvatel ARCHY dochází pracovat do chráněných dílen Slezské diakonie v Novém Jičíně, v Žilině se například zapojují do dobrovolnických úklidových akcí.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry