Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Parkování v Loučce se vrátí do normálu příští rok
  • Poděkování lidem s otevřeným srdcem
  • Na věnci už svítí i svíce radosti
  • Herní Mikulášská stezka protnula náměstí

Parkování v Loučce se vrátí do normálu příští rok

Budova krytého stání v Loučce byla v havarijním stavu, který si vynutil rekonstrukci. Stavební práce už měly v těchto dnech končit, dodatečně odkryté technologické komplikace ale protáhnou stavbu do příštího roku.

Rekonstrukce krytého stání v Loučce začala o prázdninách a měla trvat pět měsíců. Součástí stavebních prací je oprava vnitřních prostor, elektroinstalace, ale i odvodnění, dále rekonstrukce parkovací střechy a osvětlení. Vjezdy do garáže budou osazeny bránami se senzorovým otevíráním.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Stavba byla zahájena v červenci, měla končit 20. prosince. Nicméně i vzhledem k průběhu stavby z hlediska stavební firmy, ale i vzhledem k nepředvídaným vícepracím a změně stavebních technologií, které bylo nutné provést, dojde k prodloužení samotné stavby pravděpodobně do konce ledna.”

Původní vysoutěžena cena této zakázky byla necelých 11 milionů korun. Vícepráce ji o něco navýší.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Bohužel projektová dokumentace nebyla dokonalá a v průběhu stavby byla stavební firma i my překvapení z některých okolností, které bylo nutné řešit. Byla to například existence železobetonové desky pod povrchem této komunikace, respektive střechy. Takže z toho důvodu bylo nutné zajistit změnové listy a provést úpravy, které se, bohužel, promítly do zvýšení ceny díla.”

Kryté stání pojme 36 aut, další parkují na střeše objektu a v jeho bezprostřední blízkosti. Rekonstrukce budovy tak omezuje v této lokalitě odstavení asi stovky vozidel.

Náhradní plocha pro parkování je zajištěna na oválu hřiště Základní školy Dlouhá. Problém s parkováním je tu ale i tak trvale velký.

obyvatelka Loučky:

“Dopoledne do té jedné hodiny se to dá, odpoledne už není možné. To už člověk musí opravdu tu Loučku objet třeba dvakrát a není to úplně jednoduché.”

Kryté stání bude znovu k dispozici pravděpodobně od února. Pronájem jednoho místa dosud řidiče stál zhruba 550 korun měsíčně, po opravě radnice zvedá taxu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Stávající nájemci, kteří v případě, že byli ochotni přistoupit na nové podmínky, tak jim bylo vyhověno a byl uzavřen dodatek ke smlouvě. Nicméně na zbývajících 19 parkovacích míst, které jsou v tuto chvíli volné, bylo vyhlášeno nabídkové řízení. S tím, že oproti minulému stavu jsem zavedli nový režim, že se budou tyto parkovací místa soutěžit. Máme stanovenou minimální nabídkovou cenu a jdeme cestou otevřeného nabídkového řízení.”

Tato minimální cena je 968 korun měsíčně. Uzávěrka nabídkového řízení je 10. ledna. Zájemci najdou podrobné informace na webu města.

---

Poděkování lidem s otevřeným srdcem

Město spolu se sociálními organizacemi poděkovalo dobrovolníkům za pomoc v letošním roce. Jejich přítomnost obohatila život seniorům, nemocným, a také dětem.

Mezinárodní den dobrovolníků je připomínán 5. prosince, a nezapomněli na něj ani v Novém Jičíně. Zástupci města spolu se sociálními organizacemi jim poděkovali během setkání na radnici.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Dobrovolnictví, to je naše prodloužená podaná ruka organizacím, které město Nový Jičín podporuje v rámci svého dotačního řízení. My tu máme rozvinutou síť sociálních služeb, které město finančně podporuje, ale samozřejmě v těch službách je důležitá a neoddiskutovatelná pomoc dobrovolníků.”

Dobrovolníky lze v Novém Jičíně najít na mnoha místech, nezištěně věnují svůj čas lidem v domovech pro seniory, v zařízeních pro lidi s handicapy, v azylovém domě, a také dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Gabriela Lhotská, Slezská diakonie, vedoucí oblasti Novojičínsko: “My jsme velmi vděčni za dobrovolníky ve Slezské diakonii. Na Novojičínsku hlavně v chráněném bydlení a v domově se zdravotním postižením v Tiché, kde žijí to klienti a potřebují někoho, kdo za nimi přijde, kdo si s nimi popovídá, zajde na procházku, upeče cukroví. A tak jsme vděčni za každého člověka, který k nám přichází.”

Na Novojičínsku působí dobrovolnické centrum ADRA se sídlem ve Frýdku-Místku zhruba 10 let. Dobrovolnictví se tu aktuálně věnuje kolem 70 lidí.

Stanislav Staněk, vedoucí dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek: “Asi před sedmnácti lety se jedni manželé ve Frýdku-Místku rozhodli, že by chtěli dělat něco, co chybí ve společnosti, co postrádá i to město. A tak se rozhodli, že založí dobrovolnické centrum a já jsme jejich nástupce. Takž organizujeme dobrovolnictví, myslím si, že jsme zprofesionalizovali tu službu a že se snažíme pomáhat. Moc nás těšilo, když začala fungovat i spolupráce s Novým Jičínem a začali jsme mít dobrovolníky i na Novojičínsku a potěšilo nás také to, že nás město začalo finančně podporovat.”

Adéla Výskalová, koordinátorka dobrovolnického centra ADRA pro NJ: “Přes tu covidovou dobu se nám ozývali dobrovolníci i sami, protože měli spoustu volného času a chtěli být nápomocni lidem, kteří tu pomoc potřebovali. A my jsme za to velmi vděčni.”

Stanislav Staněk, vedoucí dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek: “Dobrovolník, to je člověk, který se nedá zaplatit. Ne proto, že by na to nebyly peníze, ale protože ta práce je k nezaplacení. Je to něco, co vychází z něj a dává do toho své srdce. Kdybych měl definovat dobrovolníka, tak je to člověk, který má otevřené srdce a chce přinášet lidem sám sebe.”

Informace, jak se stát dobrovolníkem, získají zájemci na webových stránkách ADRY.

---

Na věnci už svítí i svíce radosti

V předvečer stříbrné neděle se na adventním věnci na Masarykově náměstí rozsvítila třetí svíce. Lidé si opět mohli vyslechnout stručné povídání o její symbolice z úst děkana Římskokatolické církve Aloise Peroutky.

---

Herní Mikulášská stezka protnula náměstí

Náměstím vede Mikulášská stezka, kterou připravilo Rodinné centrum Mozaika. Vydat se po ní mohou rodiče s dětmi kdykoliv. Herní instrukce získají v Andělském okénku.

Na Mikulášskou stezku se od 3. do 17. prosince mohou vydat děti v centru Nového Jičína. Vede po šesti stanovištích Masarykovým náměstím. Hrací kartu s instrukcemi si zájemci mohou vyzvednout v Andělském okénku v Rodinném centru Mozaika, které stezku připravilo, a pak už mohou plnit zadané úkoly.

Zuzana Rosová, RC Mozaika: “Vyzvednete si tu hrací kartičku, kde se dozvíte, kde Vám Mikuláš připravil Mikulášské úkoly. Když úkol splníte, tak v hracím balíčku naleznete nálepku, kterou nalepíte do hrací kartičky. Úkoly jsou pohybové, abychom se v těch chladných dnech zahřáli, a otázky, na které budete odpovídat, jsou zaměřeny na adventní a mikulášský čas.”

Podobnou hru už Mozaika připravila v červnu ke Dni dětí a opět nyní ke spolupráci oslovila Návštěvnické centrum a některé provozovatele prodejen a kaváren na náměstí. V jejich výlohách byly úkoly umístěny.

Zuzana Rosová, RC Mozaika: “Jsem moc ráda, že jsme i díky těmto akcím, dokázali spojit neziskový sektor s podnikatelským sektorem. Tím pádem se to náměstí může znovu oživit, rodiny si tam mohou spolu krásně vyhrát a samozřejmě to mohou spojit s návštěvou toho nějakého obchodu. A jako odměnu, když děti splní všechny úkoly, tak budou mít pomocí QR kódu živý pozdrav od Mikuláše a jeho družiny.”

Rodinné centrum dětem tímto způsobem vynahradilo tradiční Mikulášské odpoledne, které obvykle připravovalo ve svých prostorách. Varianta na čerstvém vzduchu byla také vítána, rodiny si stezky mohou projít individuálně kdykoliv. Během prvních dnů si v Andělském okénku vyzvedli více než 70 hracích karet.

---Mohlo by Vás také zajímat