Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Odpad z domu naplnil více než dvacet kontejnerů
  • Přes Loučku a Hřbitovní jezdí více příměstských autobusů
  • Stáří fotografií pomáhají určit historické klobouky

Odpad z domu naplnil více než dvacet kontejnerů

Více než dvacet kontejnerů už naplnil odpad, který byl doslova vtěsnaný do rodinného domu na ulici Žižkova. Desítky let jej uvnitř i na okolním pozemku shromažďoval původní majitel. Teď už má dům nového vlastníka a ten začal s jeho generálním úklidem.

Pohled na dům a okolní pozemek přeplněný papírem, dřevem, starými spotřebiči, a dalšími předměty, jako jsou části jízdních kol nebo další kovový odpad se létá naskýtal sousedům a všem lidem, kteří procházeli Žižkovou ulicí. Různými věcmi plnil všechny pokoje dvoupatrového domu, včetně půdy a sklepa, jeho původní majitel zhruba čtyřicet let. Od loňského srpna už má ale dům nového vlastníka.

Daniel Chrustawczuk, nový majitel domu: “Nemovitost mi přišla zajímavá svým umístěním v centru, a také jsem chtěl přispět k tomu, aby se ten neutěšený stav, který tady byl dlouhá léta, zlepšil.”

V listopadu začal současný majitel s vyklízením domu. Původně předpokládal, že na to budou stačit dva týdny, práce ale intenzivně běží více než měsíc.

Daniel Chrustawczuk, nový majitel domu: “Bylo odvezeno 23 velkých kontejnerů komunálního odpadu a dále pak kontejnery dřeva a železa. Snažíme se to nějakým způsobem i třídit tak, ať toho komunálu je co nejméně.”

Na situaci, kdy dům a jeho okolí de facto představovalo skládku v blízkosti centra města, si stěžovala řada obyvatel, stížnosti směřovaly i na radnici.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Město není majitelem objektu, tudíž mělo malý manévrovací prostor, jak tuto situaci řešit. Jsme rádi, že nemovitost koupil nový majitel, se kterým mám město dobré zkušenosti. ta situace se tak odblokovala. Evidovali jsme roky stížnosti sousedů a vůbec občanů města, kteří si stěžovali na vizuální estetický pohled, ale i na různé zdravotní a hygienické komplikace. Ale město jako samospráva skutečně nemělo moc manévrovacího prostoru, jak tuto situaci řešit. Záležitost řešili hasiči, hygiena, odbor životního prostředí. Pán, který měl v minulosti tuto nemovitost, schraňoval ty věci dokonce i na chodníku takže tam byly řešeny přestupky. Dávali jsme i určité právní poradenství sousedům, z hlediska možnosti podání žaloby na ochranu vlastnického práva proti imisím, nicméně byla to skutečně soukromě-právní záležitost, kde město nemohlo figurovat.”

Ukončení vyklízecích prací předpokládá Daniel Chrustawczuk zhruba za dva týdny. Pak nastoupí firma, která provede kompletní deratizaci, dezinfekci a dezinsekci objektu.

Podle nového majitele není technický stav domu tak špatný, jak by se dalo vzhledem ke způsobu jeho užívání očekávat. Po rekonstrukci bude sloužit k bydlení.

Daniel Chrustawczuk, nový majitel domu: “Buď pro rodinu nebo jako vícegenerační bydlení, nebo tam lze udělat tři samostatné bytové jednotky, které lze pronajímat.”

Likvidací nepořádku v tomto domě ale uklízecí práce v dané lokalitě nekončí. Stejný muž, který původně vlastnil dům na Žižkově, vytvářel další skládku na svém pozemku o pár metrů dále. I ten už změnil majitele a do měsíce tu bude čisto.

---

Přes Loučku a Hřbitovní jezdí více příměstských autobusů

Městské autobusy jezdí podle upraveného jízdního řádu. Zvýšil se počet spojů a přibyly zastávky. Lidé mohou za jednu cenu využít městské i příměstské autobusy. Některé detaily bude město ještě po uvedení do praktického provozu korigovat

První výraznější změna jízdního řádu městské hromadné dopravy platí od loňského prosince. Pro cestující je podstatnou informaci, že v rámci Nového Jičína a jeho místních částí mohou za jedno jízdné využít městské autobusy i ty příměstské v rámci zóny 70. Lze mezi nimi i přestupovat.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Protože jízdní řády pro nás připravoval KODIS, což je koordinátor krajského systému integrované dopravy, tak jsme se domluvili, že více příměstských linek převedli přes Loučku a Hřbitovní tak, aby se celkově zvýšil počet spojů.”

V těchto dotčených částech se tak nově objevily jízdní řády s barevným značením - červená je městská linka, modrá příměstská.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tady vidíme, že nově přes Loučku jezdí linka 988, která následně pokračuje směrem k nemocnici a ke Kauflandu. Když se na to zběžně podívám, tak vidím, že občas jede za hodinu i pět spojů, třeba ráno mezi sedmou a osmou. Samozřejmě mimo špičku jsou to třeba dva spoje za hodinu, ale obvykle tak tři, čtyři spoje za hodinu tam jsou. Takže spojů z Loučky je poměrně hodně. A tím jsem trošičku kompenzovali to, že nově linky 601 a 602 jezdí nikoli přes Loučku, ale přes Bohuslava Martinů a Dlouhou, čímž zajišťují lepší obslužnost těchto částí.”

Podobně je řešena i Hřbitovní ulice, kterou nově projíždí příměstská linka 698. Změnilo se tak i spojení této lokality s poštou a nemocnicí. Přímá linka 601 je omezena na 4 ranní spoje, ale je nahrazena linkou 602.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Ta přímá návaznost je zajištěna tak, že autobus přijíždí v celou hodinu a 49 minut na autobusové nádraží, a ten černý trojúhelníček v jízdním řádu znamená, že na něj následně navazuje další linka, a to linka 601, která pokračuje právě k poště a k nemocnici. Není ale potřeba přestupovat, jízdenka, i kdyby neměl cestující ODISKu, tak platí i na tuto linku.”

To znamená, že cestující ze směru Hřbitovní na autobusovém nádraží z autobusu nevystupuje, ten se plynule překlopí v linku 601.

Podnětem veřejnosti, který bude město dále řešit a měl by se promítnout ve změnách jízdních řádů od 6. března, je chybějící přímé ranní spojení mezi Loučkou a Suvorovovou ulicí, kde lidé dojíždí za prací. Doladí také jednodušší víkendové propojení mezi Loučkou a hřbitovem.

Pozitivně je dle ohlasů vnímáno to, že linka 603 nyní zajíždět do Šenova k obchodnímu centru, využívaný je také nový víkendový spoj na Kojetín, tedy kolem Čerťáku a Svince. Všechny autobusy teď na znamení zastavují na zastávce Sokolovská.

Ondřej Syrovátka (Zelení), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jako pozitivní aspekt nových jízdních řádů lidé zmiňují fakt, že spoje často odjíždí v každou konkrétní minutu. Stačí vědět, že linka 601 odjíždí každou padesátou minutu ve směru k nemocnici a na Dlouhou, linka 602 naopak každou desátou minutu, obdobné je to i u dalších linek. Samozřejmě jsou i spoje, kde to tak není, třeba ve špičce, kde je potřeba se přizpůsobit jiným faktorům.”

Odkaz na jízdní řády je na titulní straně webu města. V tištěné podobě je k dispozici v Návštěvnickém centru. Další připomínky mohou lidé psát na e-mail mhd@novyjicin.cz.

---

Stáří fotografií pomáhají určit historické klobouky

Národní památkový ústav vydal publikaci, která pomáhá určit stáří historických fotografií. Metodika je z velká části založena na pánských kloboucích a dalších pokrývkách hlavy. Autorem je Radek Polách z Muzea Novojičínska.

Národní památkový ústav vydal publikaci “Pánové, prosím, smekněte”. Jedná se o metodiku datování fotografií z let 1850 až 1918 pomocí historické pánské módy. Autorem je Radek Polách z Muzea Novojičínska, který identifikaci stáří fotografií propojil i s Novým Jičínem, respektive se z velké části opírá o klobouky a další pokrývky hlavy, které se ve městě vyrábějí více než 220 let.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Samozřejmě se jedná i o módní doplňky, oděvy, a také módní střihy, které jsou v publikaci zanesena, ale primárně se vše odvíjí od pokrývek hlavy.”

Publikace je určena odborné veřejnosti, nicméně forma zpracování umožňuje její využití i pro laiky. Lidé se poměrně často ozývají do muzea, zda by jim pomohlo zadatovat starší fotografie. Podle Radka Polácha je to nejjednodušší právě podle klobouků a také přileb armády a četnictva, které mají specifické znaky.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Například u této přilby městského strážníka z Nového Jičína je přesná datace 1898 až 1918. kdy se používala. Byla nasnímána na několika historických fotografiích města Nového Jičína, a to i ve spojitosti s návštěvami šlechtických představitelů.”

O této dragounské přilbě, která je také ve sbírkách Muzea Novojičínska se zase ví, že pochází z období kolem roku 1910.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Na základě vědeckovýzkumného úkolu jsme i s kolegy prošli asi zhruba 130 tisíc fotografií z Národního památkového ústavu, které jsou původem ze šlechtických sbírek.”

Předmětem bádání byla také například fotodokumentace šlechty ze Zámku Kunín.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Kde mi kolega Jaroslav Zezulčík pomohl s tím, že jsme identifikovali například Fritze Fürstenberga na základě jeho dochovaných fotografií, podle různých armádních schematismů a dalších publikací, které se k tomu váží.”

Definovat správné období pomáhají také vojenská vyznamenání nebo zdobení knoflíků.

Pánskou módu zpracoval Radek Polách pro metodiku zejména proto, že na rozdíl od té dámské, se jí nikdo v takové míře v České republice nevěnuje.---Mohlo by Vás také zajímat