Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Novojičínský expres

Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • “Stará” Komenská vymění klece za šatní skříňky
  • Tématem prevencí na školách je také kyberšikana
  • Zvládli pěveckou soutěž, i když obvykle neradi mluví

“Stará” Komenská vymění klece za šatní skříňky

Vedení radnice letos postupně navštěvuje všechny městské základní školy. Zjišťuje aktuální potřeby a nedostatky, zejména co se týče stavu budov. V únoru proběhla tato revize v Základní škole Komenského 68.

Město je zřizovatelem čtyř základních škol, které organizačně fungují na pěti pracovištích. Všechny školské budovy si chce vedení radnice prohlédnout a zjistit aktuální stav a největší nedostatky.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “V letošním roce si ty budovy projdeme, ať zjistíme stavebně technický stav, ale i vedení města ať zhodnotí, které investiční akce do těchto budov budou mít přednost.”

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Návštěvu vedení města budeme určitě směřovat do nově vybudovaných modernizovaných učeben, kterých se za poslední léta podařilo realizovat spousty s využitím projektů Evropské unie. Je to přírodovědná učebna, jazykový učebna, počítačová a polytechnické učebny, nové dílny včetně žákovské kuchyňky.”

Samotné město tu v posledních deseti letech investovalo několik milionů korun do kompletně nové elektroinstalace a do modernizace sociálních zařízení. Budova je zateplená, střecha nově natřená.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Co ještě bychom chtěli modernizovat v této budově, tak to jsou určit zastaralé klecové šatny pro žáky, protože trend je, aby každé dítě mělo svou skříňku, kde si bude ukládat své věci. Ale je to již v plánu, město připravuje projektovou dokumentaci.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “V letošním roce jsme ve fázi projektování, jestliže proběhne bez komplikací i povolovací část, jsou na to alokovány peníze. Otázkou je, zda projektant dodrží termíny. Rádi bychom investovali letošním roce.”

Další bolístkou nejen této škola, ale také sousední Komenského 66, je zastaralý a už téměř nepoužitelný sportovní areál. I jeho rekonstrukce za více než 30 milionů korun je letos v plánu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Toto hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách k výuce a odpoledne pustíme do areálu veřejnost, a také zapsané spolky, sportovní kluby a určitě tu na novém travnatém hřišti najde prostor i fotbalový oddíl.”

V lednu už vedení města navštívilo budovy škol na ulicích Jubilejní a Dlouhá, tam je hlavním problém stav školní kuchyně, o kterém jsem již ve vysílání informovali. Zbývá tak prohlídka Základní školy Tyršova a Komenského 66.

---

Tématem prevencí na školách je také kyberšikana

Městská policie v rámci své preventivní činnosti navštěvuje znovu všechny novojičínské základní školy. Přednášky zaměřuje na aktuální problémy - zejména kyberšikanu a bezpečnou komunikaci na sociálních sítích.

V prvním únorovém týdnu zamířili preventisté městské policie do Základní školy Komenského 66, mimo jiné i do páté a šesté třídy.

Ilona Majorošová, preventistka MP Nový Jičín: “V páté třídě nás trápí celkem to, že děti nevědí všechno o sprejerství, jak je to závažné. Nevědí, že když něco ukradnu v obchodě, i malého, že za to mohou být potrestány. A že to není taková legrace, dostat se do party nějakých kamarádů jen proto, že něco někde ukradu, že to není nejlepší způsob. A také jsem se zaměřili na chování v kolektivu mezi spolužáky.”

Zde jsou první postřehy mladých posluchačů na právě získané informace.

žáci 5. B, ZŠ Komenského 66:

“Mě zaujalo, že je tak hodně trestáno to sprejerství.”

“Že děti, které dělají sprejerství nebo něco malují fixem, že dělají trestné činy.”

“Že i osmileté děti způsobují škody za několik milionů.”

“Že by někdo kradl, aby se někam dostal do skupiny. Což je hodně špatné.”

Velkou část přednášky se pak strážníci věnovali komunikaci na sociálních sítích, jednak aby byla bezpečná a aby neubližovala jiným.

Ilona Majorošová, preventistka MP Nový Jičín: “Děti pořád ještě nevědí, že všechno, co na síť dají, i jejich komunikace, je veřejná, že jim to taky může v životě ublížit. Je potřeba je upozornit na to, na co si opravdu mají dát pozor, a také na to, že všechno mají konzultovat rodiči.”

Na druhém stupni, v šesté třídě, už preventisté předpokládají určité větší právní vědomí dětí.

Rostislav Čubok, strážník MP Nový Jičín: “Měli by vědět, co je to přestupek, co je trestný čin, že i když jsou děti na základní škole, že za to mohou být potrestány. A samozřejmě hodně jsme probírali sociální sítě. Opravdu, co se týče sociálních sítí, udivilo mě, že si myslí, že když dělají něco špatného na sociálních sítích, že neví, že to pro ně může být trestné. Pořád si myslí, že jsou děti, že si tam mohou dělat co chtějí.”

Alena Janiš Bolomová, metodik prevence, ZŠ Komenského 66: “My jsme za to samozřejmě vděční, protože prevence je základem vůbec klimatu školy a na tom si zakládáme, na pozitivní klimatu školy, s tím že samozřejmě v poslední době řešíme hodně incidentů v oblasti třeba kyberšikanování. Takže jsme rádi, že městská policie v letošním roce v těch třídách, kterých se to týkalo, tu prevenci provedla ve smyslu toho internetového bezpečí a budování dobrých vztahů i v rámci té internetové komunikace.”

Přednášky tematicky přizpůsobené různým ročníkům absolvují preventisté městské policie postupně na všech základních školách.

---

Zvládli pěveckou soutěž, i když obvykle neradi mluví

Praktická škola a odborné učiliště pořádala další ročník pěvecké soutěže Doremi. Prezentovat se na ni mohou děti s lehčím a středním mentálním postižením. Všichni letošní soutěžící stáli před publikum poprvé.

Elena Rašková, loňské vítězka soutěže Doremi, měla tu čest zahájit její letošní ročník - zazpívala svou oblíbenou písničku od Katy Perry.

Elena Rašková, vítězka Doremi 2023: “Vybrali jsem písničku Firework, protože ta písnička dává sílu, je to velmi silná písnička a hrozně se mi líbí. Trošku mám nervozitu, ale musím to dát.”

Sál Střediska volného času Fokusu se tedy opět po roce stal místem konání soutěže, jejímž pořadatelem je odborné učiliště a praktická škola. Děti, které vystoupily, se většinou potýkají s lehčím a středním mentálním postižením, často s poruchou autistického spektra. Před publikem veřejně zazpívaly vůbec poprvé.

Andrea Havlíková, zástupce ředitele OU a PrŠ Nový Jičín: “Je to osmý ročník, letos nám vystupuje osm zpěváků, takže je to takové osudová. Věřím, že si to dnes opět všichni užijeme a držím všem zpěvákům palce, protože se připravovali a těší se na to.”

Dagmar Pospěchová, učitelka OU a PrŠ Nový Jičín: “V lednu proběhlo školní kolo, přihlášených bylo 14 zpěváků, do finále se probojovalo sedm. Finále se dneska zúčastní osm zpěváků, jeden se ještě nově přihlásil ze školy z Bílovce.”

Filip Chuchma, účastník soutěže: “Budu zpívat písničku od Pokáče V lese, protože rád chodím do lesa. A jsem spíše hodně ve stresu.”

Denis Gřes, účastník soutěže: “Salvation poem, to je závěrečná písnička z první epizody Superbook.”

Andrea Havlíková, zástupce ředitele OU a PrŠ Nový Jičín: “Myslím si, že to prožívají úplně stejně jako zdravý člověk a možná do toho dávají více srdce a více to prožívají. Je to pro ně příležitost ukázat, co umí.”

Dagmar Pospěchová, učitelka OU a PrŠ Nový Jičín: “Letos je to tak vyrovnané, uvidíme, co s nimi udělá tréma, nějakého favorita mám, ale neprozradím.”

O výsledcích soutěže rozhodla jak porota, tak každý divák, který měl možnost dát svůj jeden hlas. Vítězem letošního Doremi se stal Denis Gřes.
V hledišti se o skvělou atmosféru během vystoupení postarali jednak současní i bývalí žáci odborného učiliště a praktické školy, ale také děti ze speciální mateřské a základní školy z Komenského ulice, ze Základní školy Dlouhá 54 a skupinka z Bílovce.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Novojičínský expres
16. února 2024, 16:20

“Stará” Komenská vymění klece za šatní skříňky

Vedení radnice letos postupně navštěvuje všechny městské základní školy. Zjišťuje aktuální potřeby a nedostatky, zejména co se týče stavu budov. V únoru proběhla tato revize v Základní škole Komenského 68.

Město je zřizovatelem čtyř základních škol, které organizačně fungují na pěti pracovištích. Všechny školské budovy si chce vedení radnice prohlédnout a zjistit aktuální stav a největší nedostatky.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “V letošním roce si ty budovy projdeme, ať zjistíme stavebně technický stav, ale i vedení města ať zhodnotí, které investiční akce do těchto budov budou mít přednost.”

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Návštěvu vedení města budeme určitě směřovat do nově vybudovaných modernizovaných učeben, kterých se za poslední léta podařilo realizovat spousty s využitím projektů Evropské unie. Je to přírodovědná učebna, jazykový učebna, počítačová a polytechnické učebny, nové dílny včetně žákovské kuchyňky.”

Samotné město tu v posledních deseti letech investovalo několik milionů korun do kompletně nové elektroinstalace a do modernizace sociálních zařízení. Budova je zateplená, střecha nově natřená.

Svatava Hajdová, ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín: “Co ještě bychom chtěli modernizovat v této budově, tak to jsou určit zastaralé klecové šatny pro žáky, protože trend je, aby každé dítě mělo svou skříňku, kde si bude ukládat své věci. Ale je to již v plánu, město připravuje projektovou dokumentaci.”

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “V letošním roce jsme ve fázi projektování, jestliže proběhne bez komplikací i povolovací část, jsou na to alokovány peníze. Otázkou je, zda projektant dodrží termíny. Rádi bychom investovali letošním roce.”

Další bolístkou nejen této škola, ale také sousední Komenského 66, je zastaralý a už téměř nepoužitelný sportovní areál. I jeho rekonstrukce za více než 30 milionů korun je letos v plánu.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Toto hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách k výuce a odpoledne pustíme do areálu veřejnost, a také zapsané spolky, sportovní kluby a určitě tu na novém travnatém hřišti najde prostor i fotbalový oddíl.”

V lednu už vedení města navštívilo budovy škol na ulicích Jubilejní a Dlouhá, tam je hlavním problém stav školní kuchyně, o kterém jsem již ve vysílání informovali. Zbývá tak prohlídka Základní školy Tyršova a Komenského 66.

---

Tématem prevencí na školách je také kyberšikana

Městská policie v rámci své preventivní činnosti navštěvuje znovu všechny novojičínské základní školy. Přednášky zaměřuje na aktuální problémy - zejména kyberšikanu a bezpečnou komunikaci na sociálních sítích.

V prvním únorovém týdnu zamířili preventisté městské policie do Základní školy Komenského 66, mimo jiné i do páté a šesté třídy.

Ilona Majorošová, preventistka MP Nový Jičín: “V páté třídě nás trápí celkem to, že děti nevědí všechno o sprejerství, jak je to závažné. Nevědí, že když něco ukradnu v obchodě, i malého, že za to mohou být potrestány. A že to není taková legrace, dostat se do party nějakých kamarádů jen proto, že něco někde ukradu, že to není nejlepší způsob. A také jsem se zaměřili na chování v kolektivu mezi spolužáky.”

Zde jsou první postřehy mladých posluchačů na právě získané informace.

žáci 5. B, ZŠ Komenského 66:

“Mě zaujalo, že je tak hodně trestáno to sprejerství.”

“Že děti, které dělají sprejerství nebo něco malují fixem, že dělají trestné činy.”

“Že i osmileté děti způsobují škody za několik milionů.”

“Že by někdo kradl, aby se někam dostal do skupiny. Což je hodně špatné.”

Velkou část přednášky se pak strážníci věnovali komunikaci na sociálních sítích, jednak aby byla bezpečná a aby neubližovala jiným.

Ilona Majorošová, preventistka MP Nový Jičín: “Děti pořád ještě nevědí, že všechno, co na síť dají, i jejich komunikace, je veřejná, že jim to taky může v životě ublížit. Je potřeba je upozornit na to, na co si opravdu mají dát pozor, a také na to, že všechno mají konzultovat rodiči.”

Na druhém stupni, v šesté třídě, už preventisté předpokládají určité větší právní vědomí dětí.

Rostislav Čubok, strážník MP Nový Jičín: “Měli by vědět, co je to přestupek, co je trestný čin, že i když jsou děti na základní škole, že za to mohou být potrestány. A samozřejmě hodně jsme probírali sociální sítě. Opravdu, co se týče sociálních sítí, udivilo mě, že si myslí, že když dělají něco špatného na sociálních sítích, že neví, že to pro ně může být trestné. Pořád si myslí, že jsou děti, že si tam mohou dělat co chtějí.”

Alena Janiš Bolomová, metodik prevence, ZŠ Komenského 66: “My jsme za to samozřejmě vděční, protože prevence je základem vůbec klimatu školy a na tom si zakládáme, na pozitivní klimatu školy, s tím že samozřejmě v poslední době řešíme hodně incidentů v oblasti třeba kyberšikanování. Takže jsme rádi, že městská policie v letošním roce v těch třídách, kterých se to týkalo, tu prevenci provedla ve smyslu toho internetového bezpečí a budování dobrých vztahů i v rámci té internetové komunikace.”

Přednášky tematicky přizpůsobené různým ročníkům absolvují preventisté městské policie postupně na všech základních školách.

---

Zvládli pěveckou soutěž, i když obvykle neradi mluví

Praktická škola a odborné učiliště pořádala další ročník pěvecké soutěže Doremi. Prezentovat se na ni mohou děti s lehčím a středním mentálním postižením. Všichni letošní soutěžící stáli před publikum poprvé.

Elena Rašková, loňské vítězka soutěže Doremi, měla tu čest zahájit její letošní ročník - zazpívala svou oblíbenou písničku od Katy Perry.

Elena Rašková, vítězka Doremi 2023: “Vybrali jsem písničku Firework, protože ta písnička dává sílu, je to velmi silná písnička a hrozně se mi líbí. Trošku mám nervozitu, ale musím to dát.”

Sál Střediska volného času Fokusu se tedy opět po roce stal místem konání soutěže, jejímž pořadatelem je odborné učiliště a praktická škola. Děti, které vystoupily, se většinou potýkají s lehčím a středním mentálním postižením, často s poruchou autistického spektra. Před publikem veřejně zazpívaly vůbec poprvé.

Andrea Havlíková, zástupce ředitele OU a PrŠ Nový Jičín: “Je to osmý ročník, letos nám vystupuje osm zpěváků, takže je to takové osudová. Věřím, že si to dnes opět všichni užijeme a držím všem zpěvákům palce, protože se připravovali a těší se na to.”

Dagmar Pospěchová, učitelka OU a PrŠ Nový Jičín: “V lednu proběhlo školní kolo, přihlášených bylo 14 zpěváků, do finále se probojovalo sedm. Finále se dneska zúčastní osm zpěváků, jeden se ještě nově přihlásil ze školy z Bílovce.”

Filip Chuchma, účastník soutěže: “Budu zpívat písničku od Pokáče V lese, protože rád chodím do lesa. A jsem spíše hodně ve stresu.”

Denis Gřes, účastník soutěže: “Salvation poem, to je závěrečná písnička z první epizody Superbook.”

Andrea Havlíková, zástupce ředitele OU a PrŠ Nový Jičín: “Myslím si, že to prožívají úplně stejně jako zdravý člověk a možná do toho dávají více srdce a více to prožívají. Je to pro ně příležitost ukázat, co umí.”

Dagmar Pospěchová, učitelka OU a PrŠ Nový Jičín: “Letos je to tak vyrovnané, uvidíme, co s nimi udělá tréma, nějakého favorita mám, ale neprozradím.”

O výsledcích soutěže rozhodla jak porota, tak každý divák, který měl možnost dát svůj jeden hlas. Vítězem letošního Doremi se stal Denis Gřes.
V hledišti se o skvělou atmosféru během vystoupení postarali jednak současní i bývalí žáci odborného učiliště a praktické školy, ale také děti ze speciální mateřské a základní školy z Komenského ulice, ze Základní školy Dlouhá 54 a skupinka z Bílovce.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/novojicinsky-expres/novojicinsky-expres-16-02-2024-16-24