Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Město podnikatelům pomohlo několika miliony
  • Nemocnice dárce krve potřebuje, motivuje i nováčky
  • Muzejní škola zamířila do online prostoru

Město podnikatelům pomohlo několika miliony

Radnice poskytla podnikatelům, kteří museli omezit svou práci, finanční příspěvek a slevu na nájemném. Celkem již za dobu trvání vládních opatření město na pomoc živnostníkům vydalo více než 6 a půl milionů korun.

Od pondělí 12. dubna mohou opět otevřít papírnictví nebo dětské oděvy a obuv. Dospělí lidé jsou s tímto sortimentem stále odkázáni na eshopy. Téměř čtyři měsíce už trvá uzavření dalších prodejen, restaurací a většiny služeb jako jsou kadeřnictví, manikúra nebo fitness centra. Těmto podnikatelům, kteří mají své provozovny a sídlo na území města, se radnice snaží pomoci finančním darem.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: „Alespoň symbolicky jsme se snažili podpořit podnikatele, jejichž provozovny byly od 18. nebo 28. prosince 2020, podle druhu služeb, které poskytují, nařízením vlády uzavřeny. Mezi 113 osob jsme rozdělili dva miliony korun. V průměru každý podnikatel, který splnil podmínky, dostane téměř 18 tisíc korun.“

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Během února obdrželo město 154 žádostí od podnikatelů, kteří byli způsobilí získat dar do výše dvacet tisíc korun. Rada města na svém zasedání 31. března schválila poskytnutí daru způsobilým žadatelem.”

Podmínkou pro získání této finanční pomoci byla nutnost, aby podnikatel neměl z minulosti vůči městu dluhy. Peníze budou živnostníkům odeslány na účet v průběhu dubna.

Dalším sedmi desítkám podnikatelů, kteří pracují v městských nebytových prostorách, poskytla radnice slevu na nájemném.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “My jsme, obdobně jako v loňském roce, i v letošního roku schválil slevu nájemcům podnikatelům v nebytových prostorách města ve výši 50 procent za první čtvrtletí, kdy měli provozovny uzavřeny, v celkovém objemu zhruba jeden milion korun.”

Rada města průběžně projednává i žádosti o individuální úlevy. Jedná se například o nájem pozemku za účelem vyhrazeného parkovacího stání nebo slevy na nájemném jiným subjektům než podnikatelům, kteří svou činnost nemohli provozovat.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Městský úřad jako správce poplatku plošně prominul místní poplatek místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro účely restauračních předzahrádek, a to do konce roku. V celkovém objemu to činí zhruba 100 tisíc korun.”

K podpoře podnikatelů přistoupila radnice poprvé už loni na jaře. Tehdy získali třicetiprocentní slevu na nájem městských prostor nebo již uvedené finanční dary. Stejně tak nemuseli platit za venkovní zahrádky před restauracemi a kavárnami.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Celkově tedy město Nový Jičín za toto období podpořilo zdejší podnikatele v celkové částce 6,5 milionů korun. Dvakrát to byly dotační tituly, vždy po dvou milionech, a zbývající částka jsou úlevy na nájemném.”

Oslovili jsme i několik podnikatelů, aby se k výši a formě pomoci vyjádřili. Nikdo už ale v současném dlouhém útlumu na kameru chuť hovořit neměl.

---

Nemocnice dárce krve potřebuje, motivuje i nováčky

I přes aktuální epidemiologickou situaci a různá vládní omezení mohou dobrovolníci stále darovat krev. Ta je potřeba za každé situace. Transfuzní oddělení novojičínské nemocnice proto zacílilo kampaň na prvodárce a snaží se získat mladé lidi.

Otakar Baroš už má za sebou asi 200 odběrů krve nebo plazmy, dobrovolným dárcem se stal v 18 letech. Na transfúzní oddělení novojičínské nemocnice se objednal i tento týden. Motivaci má jasnou.

Otakar Baroš, dárce krve: “Každý by si měl uvědomit, že krev nelze nahradit. Myslím si, že každý, kdo je zdravý a má 18 let, by měl dát krev, alespoň jednou v životě.”

Nicméně v době epidemie koronaviru tu úbytek dárců přece jen pociťují. Snaží se proto vyzývat nejen ty pravidelné, ale i nováčky, a připravují různé motivační programy a benefity, v dubnu například ve spolupráci s městem Kopřivnice, v květnu to bude kampaň “Daruj krev se Zdravým městem Nový Jičín”.

Markéta Matušů, vedoucí provozu transfuzního oddělení, Nemocnice Agel Nový Jičín: “Ať se nebojí, pořád vlastně chceme, aby přišli noví prvodárci, protože ti stávající stárnou a pořád je potřeba nových dárců.”

Dárcem nejvzácnější tekutiny může být zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. V této nemocnici je vítají v nově zrekonstruovaném transfuzním oddělení s 16 odběrovými lůžky.

Jan Kuběna, prvodárce krve: “Dneska je to poprvé, a motivace, ta je jednoduchá. Když to může pomoci, tak proč ne.”

Ladislav Jurišinec, prvodárce krve: “Je mi osmnáct let, takže můžu darovat Krev. Bylo to v pohodě, příště zkusím darovat plazmu. A jinak to bylo v pohodě, nejhorší byl jen ten vpich, pak už to bylo dobré. A sestřičky jsou také v pohodě.”

Transfuzní oddělení je v provozu od pondělí do pátku, na odběr se musí dárci dopředu objednat přes systém na webu nemocnice. Každý den zde odebírají plazmu a červené krvinky, pouze v pondělky a úterky plnou krev.

Markéta Matušů, vedoucí provozu transfuzního oddělení, Nemocnice Agel Nový Jičín: “Za měsíc tu máme na plazmaferézu zhruba tisíc odběrů, co se týče plné krve, tak je to v průměru asi dvě stě padesát odběrů. Plazma se může darovat častěji než plná krev. U plné krve je to u mužů pětkrát do roka, u žen čtyřikrát, ale plazmu můžete darovat co čtrnáct dnů. Dalo by se říct, že úbytek dárců plazmy pociťujeme zejména uprostřed týdne, takže bychom chtěli také vyzvat dárce, aby samozřejmě přišli v kterýkoliv den, ale pomohli by nám, kdyby to byly více středy a čtvrtky.”

Darovat krev samozřejmě prioritně pomáhá zachraňovat životy lidí, ovšem každý dárce si takto může ohlídat i své zdraví, které tak má pod kontrolou díky pravidelným rozborům krve.

---

Muzejní škola zamířila do online prostoru

Muzeum Novojičínska postupně přesouvá své projekty do online prostoru. Poprvé se prostřednictvím počítačových obrazovek koná i Muzejní škola nejen pro seniory nebo program pro zrakově postižené.

Muzejní škola nejen pro seniory si dává za cíl probudit u veřejnosti zájem o regionální historii. Vzdělávací projekt se uchytil a 19. dubna začíná už jeho sedmý ročník, ovšem v distanční premiéře. Organizátoři se tak rozhodli proto, že vládní omezení narušila už i podzimní kurz.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Podařilo se nám osobně setkat jen jednou, pak přišla omezení. Takže jsme vyčkávali, co bude, a nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme formou online. Měli jsme zároveň připravené i druhé pololetí, které mělo probíhat v dubnu a v květnu, a protože omezení trvají, bude to pět probíhat online.”

Vypsáno je 6 termínů přednášek, účastníci dostanou na každou z nich do e-mailu odkaz s předtočeným výkladem. Tento způsob realizace má výhodu v tom, že počet zájemců může být neomezený. Po prvních dvou dnech zveřejnění registrace organizátoři evidovali více než 50 posluchačů.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Zájemci, kteří mají chuť se vzdělávat, a není to omezeno věkem, se mohou jen přihlásit, je to zdarma. Stačí na můj e-mail poslat ano, mám zájem, jméno a svou e-mailovou adresu. Já si je zařadím do prezentace a budu jim každé pondělí posílat danou přednášku.”

Na tématech spolupracovali odborníci z novojičínského muzea, okresního archivu a dalších institucí. 19. dubna se účastníci školy seznámí s tradiční lidovou písničkou, dále se mohou těšit na vyprávění o rakousko-uherské expedici k severnímu pólu, nebo připomínku Jana Amose Komenského.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “V rámci přednášek si také připomeneme, jak probíhal květen 1945 v Novém Jičíně, projdeme se, virtuálně, po Štramberku s naším geologem, a určitě velmi zajímavá bude přednáška Velikonoční vajíčka a další klenoty z dílny Faberge od Kamila Rodana.”

Kromě dálkové formy tohoto projektu muzeum přetvořilo do distanční podoby i další vzdělávací program zaměřený na vlastivědná a historická témata, který připravuje ve spolupráci se Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. Osobně se zrakově postižení mohli do zámku zatím dostavit jen jednou.

Lenka Juráčková, Muzeum Novojičínska: “Měli možnost hapticky poznávat některé z předmětů a uměleckých děl. Mohli se jich dotýkat, zkoumat jejich tvar, materiál a podobně. V letošním roce ale nebylo možné tato setkávání realizovat osobně, proto jsme se zaměřili na setkávání online.”

Poslechnout už si mohli líčení, jak se slavil masopust, zajímavosti o Hranické propasti a v nejbližším termínu je čeká historie Hückelových vil. Tato vysílání probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci, ovšem na rozdíl od muzejní školy živě, protože počet účastníků je menší a lze to technicky zvládnout.

Lenka Juráčková, Muzeum Novojičínska: “Zájemci mají možnost komunikovat s přednášejícím, vstoupit do přednášky, položit konkrétní otázky, a my reagujeme na jejich zájem.”

Odkaz lze získat prostřednictvím pobočky organizace SONS v Novém Jičíně.

---Mohlo by Vás také zajímat