Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Hnilička si prošel sportoviště a nastínil možné dotace
  • Nový Jičín prodává tři domy, doporučil to audit
  • Slezská diakonie přináší světlo do života 30 let

Hnilička si prošel sportoviště a nastínil možné dotace

V Novém Jičíně se i díky státním dotacím podařilo opravit několik sportovišť. Radnice teď připravila i nový projekt revitalizace celé sportovní lokality. Vedení města jej nyní představilo vládnímu zmocněnci pro sport Milanu Hniličkovi.

Během posledních dvou let přispěl stát v Novém Jičíně na rekonstrukci několika sportovišť. Na opravu střechy zimního stadionu získalo město z ministerstva školství přes 25 milionů korun. Tělovýchovná jednota obdržela 21,5 milionu korun na revitalizaci haly ABC. Právě probíhající oprava fotbalového trávníku včetně atletických sektorů přijde na 36 a půl milionu korun, 70 procent částky pokryje dotace ministerstva, zbytek prostředků, 13 a půl milionu korun, platí město.

Jiří Strýček (ANO), poslanec, zastupitel Nového Jičín: “Já jsem hlavně rád, že se tady na novojičínském stadionu konečně pohnuly ledy, podařilo se na to zajistit peníze formou dotace a rekonstrukce stadionu v současné době probíhá. Do budoucna je to pak otázka umělé plochy na fotbal, která se musí komplexně zrekonstruovat, a v dlouhodobém výhledu je to celková revitalizace tohoto areálu.”

Radnice tedy chtěla také zjistit, jaké jsou další možnosti spoluúčasti státu na připravovaném projektu kompletní obnovy celé této sportovní lokality. Do Nového Jičína si pozvala vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Právě Národní sportovní agentura nyní oblast podpory sportu od ministerstva školství převzala.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ten je pozvaný do Nového Jičína ze dvou základních důvodů. Abychom mu ukázali, co jsem za peníze “z Prahy” dokázali za dva roky vybudovat. Samozřejmě bychom rádi věděli, jaké jsou další možnosti spolupráce s touto Národní agenturou pro sport, protože máme v plánu vystavět novou multifunkční halu, halu na tenis a úpolové sporty. Chceme se domluvit na nějakém postupu a jsme hlavně zvědavi, jaké dotační tituly budou vypsány.”

Milan Hnilička, (bez pol. příslušnosti za ANO), poslanec, vládní zmocněnec pro sport: “Mám pocit, že tady je potenciál ke stvoření opravdu krásného sportovního areálu, dá se říct až možná i pro mezinárodní turnaje.”

Hrubý odhad nákladů na revitalizaci sportovní lokality je okolo 400 milionů korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ty dotační tituly, co se týče města versus ministerstvo školství byly padesát na padesát. V tomto případě by tato akce pro naše akce nebyla ufinancovatelná. Z mého pohledu, každá akce, která je stoprocentní, je ideální, ale nejsem naivní. O tom se tedy dnes bude diskutovat, jestli to bude alespoň v poměru 75 ku 25, nebo 90 ku 10.”

Předseda Národní sportovní agentury později potvrdil, že v příštím roce by měly být vypsány dotační tituly, které by mohly pokrýt až 70 procent finančních nákladů na zamýšlenou výstavbu.

---

Nový Jičín prodává tři domy, doporučil to audit

Novojičínská radnice prodává tři domy v blízkosti centra. Záměr vyplynul z auditu ekonomické využitelnosti nemovitého majetku, který město nechalo loni zpracovat. Budovy lze využít k bydlení a částečně také k podnikání.

Jeden dům stojí na ulici Dolní brána a dva na Hoblíkově. Všechny tři jsou kousek od novojičínského centra. Jejich prodej doporučil radnici audit ekonomické využitelnosti nemovitého majetku ve správě bytového odboru, který nechala zpracovat loni na podzim.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ten celkový stav našeho majetku z tohoto odboru je silně podfinancován. Zhruba jedna miliarda korun by musela být do toho majetku vložena, aby se dal do optimálního standardu.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Objekt na ulici Hoblíkova 3 jsme získali na základě výkupu areálu bývalého depa České pošty, takže tento objekt je pro město zbytný a proto se jej snažíme prodat.”

V dalších dvou domech jsou většinou byty nebo v přízemí prostor pro podnikání. Potřebují rekonstrukci a ta je pro městskou pokladnu příliš nákladná. Podmínkou prodeje ovšem je, aby větší část plochy stále zůstala zachována pro bydlení.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Dali jsme i podmínku, aby minimálně sedmdesát procent plochy zůstalo určeno pro bydlení, nikoliv ubytovací zařízení nebo ubytovny.”

Nabídková řízení na prodej domů obálkovou metodou běží do 21. října. Vyhlašovací cena je stanovena dle znaleckých posudků. Ke schválení prodeje vítěznému uchazeči by mělo dojít na prosincovém zastupitelstvu města.

---

Slezská diakonie přináší světlo do života 30 let

Již třicet let pomáhá Slezská diakonie přinášet světlo do života potřebným lidem. Třináct let poskytuje sociální služby i v Novém Jičíně. Její činnost připomíná výstava v Návštěvnickém centru.

Slezská diakonie začala své aktivity založené na křesťanských principech vyvíjet ihned po pádu totality v roce 1990. V současné době poskytuje služby téměř 9 000 klientům na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Přímo na Novojičínsku provozuje 7 sociálních služeb.

Gabriela Lhotská, vedoucí sociálně terapeutických dílen Effatha: “Jedním ze zakladatelů Slezské diakonie je pan Česlav Santarius, který navázal na práci svého otce pastora. Pracovali s lidmi potřebnými, se sirotky a s lidmi bez domova.”

Třicetiletou historii Slezské diakonie a její konkrétní působení na Novojičínsku připomínají dvě výstavy v Návštěvnickém centru. Série fotografií v přízemí, nazvaná Přinášíme světlo do života potřebným”, mapuje činnost těchto služeb a vysvětlují jejich poslání. V expozici klobouků si pak lze prohlédnout výrobky jejich klientů.

Eva Liďáková, vedoucí denního stacionáře Eden, Nový Jičín: “Přímo v Novém Jičíně je to ta nejstarší služba, která tu funguje od roku 2007, což je denní stacionář Eden pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Potom jsou to sociálně terapeutické dílny Effatha, které jsou zde deset let, a jsou také určeny lidem s těmito handicapy.”

Před pěti lety tu zahájila své působení také sociální rehabilitace RÚT. Pomáhá v uplatnění na trhu práce lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. V místní části Žilině se od roku 2012 nachází chráněné bydlení Archa.

Eva Liďáková, vedoucí denního stacionáře Eden, Nový Jičín: “To je bydlení určené pro lidi mentálním a kombinovaným postižením, kteří se o své potřeby dokážou základně postarat, ale potřebují pomoc asistenta při vyřizování na úřadech, nakupování a podobně.”

V těchto a dalších zařízeních na Novojičínsku pečují pracovníci a dobrovolníci Slezské diakonie o více než 50 osob.

Gabriela Lhotská, vedoucí sociálně terapeutických dílen Effatha: “Mottem Slezské diakonie je přinášet světlo do života potřebným. A to je to základní, na čem celá organizace a všechny služby stojí. Základem jsou pracovníci, kteří to dělají ze srdce, dělají svou práci rádi, a když jsou spokojení pracovníci, tak samozřejmě jsou spokojeni i klienti. Důležitým je pro nás podpora důstojnosti klienta a respektování jeho individuálních potřeb.”

Výstava, která více prozradí o běžném životě sociálních služeb, potrvá v prostorách Návštěvnického centra až do 29. listopadu.

---Mohlo by Vás také zajímat