Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Město prodává pozemky Pod Skalkou developerovi
  • Pokračuje příprava staveniště Za Školou
  • Opravené harmonium je zpět v bludovické kapli

Město prodává pozemky Pod Skalkou developerovi

Po prodeji parcel pro výstavbu rodinných domů v Žilině teď radnice nabídne stavitelům další lokalitu v místě pod Skalkami. Tentokrát ale město nebude prodávat pozemky jednotlivcům, ale prostřednictvím developera.

V Novém Jičíně by v řádu několika let mohlo stát na původních pozemcích města 46 nových rodinných domů. 23 parcel prodávala radnice jednotlivě v Žilině. Dvě z nich zatím nemají svého vlastníky, nabídkové řízení na ně již bylo vyhlášeno a trvá do 13. srpna. vyhlašovací cena je stále stejná, 1 650 korun za metr čtvereční bez daně. Celou oblast teď musí město ještě na vlastní náklady zasíťovat. Tato investice činí více než 42 milionů korun. Pro další stavební místa pod Skalkami teď zvolilo jiný způsob prodeje.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Zastupitelé rozhodli poměrně většinově, že tato lokalita se prodá budoucímu developerovi, který pozemky rozdělí, zasíťuje a pak je zájemcům o výstavbu rodinných domů bude prodávat.”

Město nechalo v loňském roce zpracovat na danou lokalitu zastavovací studii. Jedná se o místo pod rekreační oblastí Skalky, kde už v minulých letech v několika vlnách výstavba domků probíhala.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Na základě této studie by zde mělo vzniknout 23 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Součástí lokality jsou samozřejmě objekty veřejné infrastruktury, tedy chodníky, komunikace, veřejná zeleň a sítě. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku je 14,6 milionů korun bez daně.”

S prodejem pozemků developerovi ale vyjádřil na zastupitelstvu nesouhlas klub sociální demokracie.

Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Ta lokalita Pod Skalkou je jedna z nejcennějších a hlavně jedna z posledních, ne-li poslední, co pro výstavbu rodinných domů máme. A takto se jí zbavit je pro celý náš klub a většinu opozice, nepochopitelné. Tento projekt vzbuzuje řadu otázek, proč developerovi, proč za takovou sumu. To je plus mínus pět set korun za metr čtvereční, plus zasíťování, to si troufnu spočítat ze zkušeností, že to bude kolem tisícovky za metr čtvereční, a prodávat se v této cenné lokalitě, si myslím, může i kolem dvou tisíc za metr čtvereční, takže rozhodně to není projekt pro občany.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V lokalitě za školou, kterou město investovalo samo a rozprodávalo parcely, se ukázalo, že město není úplně dobrým investorem. Protože první rozhodnutí na vybudování infrastruktury bylo v roce 2008 a stavíme v roce 2021. Tím, že město je plátcem DPH, je veřejným zadavatelem, tak se celá investiční výstavba prodražuje.”

Podle vedení radnice dokáže developer projekt realizovat dříve než město. Na své náklady bude muset vybudovat inženýrské sítě včetně chodníků a komunikací a následně je bezplatně předat městu.

Radnice prodej lokality vyhlásila 18. června, záměr trvá do 11. srpna. Informace, včetně podmínek a termínů realizace jsou zveřejněný na webu města.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Město neuvažuje v této lokalitě o nějakých významných regulativech, protože tato lokalita je plně zastavěná a jedná se pouze o 24 nových parcel. Co se týče barevnosti domů, střech tak město je v této fázi benevolentní. Tuto problematiku jsme řešili s architektem města i s komisí architektury.”

První stavební práce by podle starosty mohly být pod Skalkami zahájeny v příštím roce.

---

Pokračuje příprava staveniště Za Školou

Pokračuje příprava lokality pro výstavbu rodinných domů v Žilině. Stavební firma tu vybuduje komunikace, vodovod a veřejná prostranství. Práce budou hotovy do poloviny příštího roku. Pak budou moci noví vlastníci parcel začít stavět.

S pozemními pracemi začala stavební firma v lokalitě Za Školou v Žilině na konci srpna. Jedná se o další etapu přípravných prací, na které tu naváže výstavba více než 20 rodinných domů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V letošním roce byla vysoutěžena zakázka na stavbu veřejné infrastruktury. Předmětem stavebních prací je vybudování místní komunikace, chodníků, veřejné zeleně, veřejných prostranství a inženýrských sítí, čili vodovodu a kanalizace. Elektřina již byla položena.”

Práce, které kvůli problémům s přípravou stavby a převzetí staveniště začaly se zhruba dvou měsíčním zpožděním, by měly trvat do poloviny příštího roku. Cena stavby je 29, 3 miliony korun včetně daně.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “V loňském roce jsme podali žádost o dotaci z dotačního programu Podpora vybudování technické infrastruktury pro bydlení z ministerstva pro místní rozvoj. Tato žádost byla doporučena ke schválení dotace. Čili v případě, že bude vydáno rozhodnutí, měli bychom na tuto investiční akci získat dotaci ve výši 1 milion 840 tisíc korun. Tento projekt výstavba veřejné technické a dopravní infrastruktury v této lokalitě se v podstatě táhne více než 15 let. Již v roce 2008 bylo vydáno první územní rozhodnutí, nicméně minulé vedení města tento projekt nepovažovalo za úplnou prioritu.”

S prodejem jednotlivých stavebních parcel začalo město počátkem roku, proběhl v několika kolech. Vítězné kupce parcel vždy musí potvrdit zastupitelstvo, naposledy se tak stalo na jednání 13. září.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: ”Zastupitelé schválili prodej dvou posledních pozemků v lokalitě Za školou, tyto pozemky jsou opět určeny pro výstavbu rodinných domů. Lze shrnout, že tato lokalita byla prodána úspěšně ve velmi krátkém čase.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ale s tím, že z předchozích kol máme avízo, že dva pozemky nebudou prodány, respektive, že nebude uzavřena kupní smlouva, takže na podzim bychom měli vyhlašovat záměr prodeje ještě dvou parcel.”

Noví vlastníci pozemků, kteří jsou již zapsáni v katastru nemovitostí, by mohli začít stavět ve druhé polovině příštího roku.

Celou tuto lokalitu, včetně již stojících rodinných domů, která se jmenuje Za školou, čeká ale také proces pojmenování ulic. Stávající obyvatelé dostali dotazník, ve kterém se mohou k návrhům vyjádřit.

---

Opravené harmonium je zpět v bludovické kapli

Do bludovické kaple se po opravě vrátilo vzácné harmonium. Nástroj je z dílny proslulé varhanářské rodiny. Jeho opravu zaplatilo město a lidé, kteří sesbírali peníze během benefičního koncertu.

Více než sto let staré harmonium z dílny Karla Neussera, proslulého majitele varhanářské firmy z Nového Jičína, je po opravě zpět v kapli sv. Michala v novojičínské místní části Bludovice.

Jaroslav Perútka (KDU-ČSL), zastupitel města: “Harmonium je zpátky, organolog, pan Krátký, který ho opravoval, nám na něj zahrál, takže vypadá úžasně a hraje ještě lépe.”

Jiří Krátký, odborník, který se stará o varhany v kostelech ostravsko-opavské diecéze, odvezl harmonium z Bludovic na podzim loňského roku. Nástroj poškodil zub času a voda, která během povodní v roce 2009 zaplavila celou kapli.

Jaroslav Perútka (KDU-ČSL), zastupitel města: “Ta iniciativa začala v Žilině, protože jsme s panem Krátkým prohlíželi žilinské varhany, které je potřeba opravit, a poprosil jsme jej, jestli by se podíval také do Bludovic. Pan Krátký tady při prohlídce kapličky uviděl to poškozené harmoniem a říkal, že by bylo dobré jej zachránit, že je neméně tak vzácné jako žilinské varhany, že je ze stejného období od stejného výrobce.”

Bludovická kaple není kulturní památkou, přesto Nový Jičín, jako vlastník, investoval do její záchrany. Opravy interiéru, sanace zdiva a výmalby, stály více než půl milionu korun.

Marie Machková, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín: “Město také přispělo na obnovu harmonia z přelomu 19. a 20. století, které je umístěno v kapli svatého Michala v Bludovicích.”

Oživení harmonia přišlo na 25 tisíc korun, práce zaplatilo město a také lidé, kteří sesbírali 10 tisíc korun během loňského benefičního koncertu Mariana Jurečky a seskupení Porta Benfica.

Zatím si zvuk opraveného nástroje mohlo poslechnout jen pár lidí při jeho návratu, oficiální koncert tu plánují až na příští rok.

---Mohlo by Vás také zajímat