Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Novojičínský expres

Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Vize tělocvičny Tyršovy školy už má reálné obrysy
  • Rodáci vyhlásili jaro Karla Kryla
  • Spolek aktivních Novojičíňáků hraje divadlo a tančí

Vize tělocvičny Tyršovy školy už má reálné obrysy

Absenci kvalitní tělocvičny se základní škola na Tyršově ulici snaží řešit asi dvacet let. Nyní rada města její požadavek posvětila, schválila studii nového školního sportoviště, to by mohlo stát do čtyř let.

Plocha zhruba 13 x 7 metrů - to je prostor, ve kterém absolvují hodiny tělesné výchovy děti z prvního stupně Základní školy Tyršova. Starší děti chodí do haly v areálu stadionu, učitelé tělocviku tuto trasu denně absolvují několikrát. O stavbě nové tělocvičny tu hovoří dvacet let.

Gustav Žídek, učitel tělesné výchovy ZŠ Tyršova Nový Jičín: “Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvouhodinovkách, děti druhého stupně docházejí na halu ABC, čímž vlastně tou cestou, tím přesunem, ztrácejí 20 minut tam, 20 minut zpět, takže toho času na samotnou výuku je daleko méně, než by bylo, kdyby ta tělocvična stála. Takže my jako tělocvikáři to vítáme ze všech stran, jednak více času pohybu pro děti, a taky lepší pracovní podmínky pro tělocvikáře.”

Magda Trávníčková, ředitelka ZŠ Tyršova Nový Jičín: “Po devatenácti letech ve funkci ředitelky školy odcházím do důchodu s dobrým pocitem, že se konečně podařilo prosadit stavbu tělocvičny pro Tyršovku. Děkuji samozřejmě i rodičům, kteří nám pomohli s prosazením tohoto záměru. Můj předchůdce, pan ředitel Hajda, měl v roce 2005 připravený plány, bohužel, škola je stará a bylo potřeba během let jiné financování, to znamená, opravila se střecha, fasáda, proběhla výměna oken, postavili se nové šatny, takže po celou tu dobu vlastně se nenašly finance na stavbu nové tělocvičny.”

Letos rada města rozhodla, že stavba nové tělocvičny u této školy dostává zelenou. Diskutovala také ještě o tom, zda nejít do větší haly, ale vzhledem ke stísněnému prostoru a velkým finančním nákladům posvětila variantu 24 x 15 metrů.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Momentálně je tedy radou schválena studie, bude se zadávat projektová dokumentace, která by měla být zpracována během tohoto a příštího roku, a následně, pokud budou finance, tak by mohla být zahájena stavba. Předpokládané náklady jsou asi 98 milionů korun.”

Ondřej Kafka, Ateliér MOAD Nový Jičín: “Na této vizualizaci je vidět vstup z ulice Derkova, kde vidíme hlavní benefit našeho přístupu k návrhu, kde bezbariérově vstupujeme na rozptylovou plochu, na takový herní předprostor, odkud je bezbariérových vstup do hlavního vstupu do budov Derkova. Tělocvična je tady prezentována jako jednoduchá kostka, kde, aby byla zajištěna interaktivita, aby bylo vidět, jakou funkci ta kostka má, tak ze zadní strany je vidět průhled do herní plochy, která se nachází o patro níže.”

Tělocvična bude mít zelenou střechu. Zpracovatelé studie ovšem neřeší jen samotnou stavbu, ale i využití byť malého prostoru v jejím okolí, ve kterém navrhují zřetelně oddělit plochu pro pohyb dětí a dopravní obslužnost, prostor ozelenit a propojit jej s venkovním hřištěm školy.

Ondřej Kafka, Ateliér MOAD Nový Jičín: “A protože toho místa nemáme moc, tak se snažím stavbu rozvrstvovat vertikálně. To znamená, že do podzemí umisťujeme zázemí tělocvičny, včetně šaten, nad nimi vytváříme venkovní volný rozptylový prostor a na střechu tělocvičny umisťujeme venkovní učebnu.”

K samotné realizaci stavby by mohlo dojít do čtyř let. Město má ovšem v plánu komplexní úpravu prostoru mezi základní školou, knihovnou a katastrálním úřadem. Mělo by tu vzniknout parkoviště, i pro potřeby budoucího kulturního domu v Novém Slunci. Záměr se zásadně nedotýká budovy bývalého Artefaktu na Slovanské ulici.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ano, budova Artefaktu zůstane stát. Je možné, že bude potřeba zbourat část toho zadního traktu. Nicméně ta přední část určitě zůstane stát. Národní památkový ústav avizoval, že by nesouhlasil s tím zbouráním, vzhledem k tomu, že to je ještě v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Jedna z úvah, kterou se také zabýváme, je i ta, že by do budoucna ta budova Slovanské 3 mohla být využita pro samotnou školu.”

---

Rodáci vyhlásili jaro Karla Kryla

Klub rodáků a přátel města vyhlásil jaro Karla Kryla. Tento čestný občan Nového Jičína se před 80 lety narodil - a před 30 lety zemřel.

Také Novojičínští si letos připomněli dvě kulatá výročí spojená s básníkem, písničkářem a představitelem protikomunistického protestsongu Karlem Krylem. Před 80 lety, 12. dubna se narodil v Kroměříži, před 30 lety zemřel v Mnichově. Čestným občanem Nového Jičína se stal v roce 2021. 

Dagmar Jahnová, předsedkyně Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína: “Hlavním úkolem klubu rodáku je práv připomínat osoby, nejen rodáky, ale i osoby, které se nějak váží k Novém Jičínu. A Karel Kryl má velký přesah do Nového Jičína, protože už je ho dědeček tady založil českou tiskárnu Kryl a Scotti, následně jeho tatínek pracoval jako knihtiskař tady v Novém Jičíně, žije tady jeho bratr a pochoval tu maminku, takže má velké vazby na Nový Jičín. A také proto se klub rodáků k jeho výročím připojil a vzal si za své, aby letošní rok bylo jaro Karla Kryla. V březnu jsme udělali besedu, kde jsme vzpomínali s bratrem Karla Kryla Janem na jejich dětství, na jejich mládí.”

Dům rodiny Krylových stával v místě dnešního vjezdu do čerpací stanice Shell. Karel Kryl tu prožil kousek dětství kolem roku 1957. Toto město navštívil i v době, když se tu zakládalo Občanské fórum. Dnes tu na něj odkazují tři připomínky. První z nich je pamětní kámen v Janáčkových sadech, kde se také odehrála neformální vzpomínka v den jeho úmrtí. Na původ myšlenky jeho instalace zavzpomínal bývalý starosta Pavel Wessely.

Pavel Wessely, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Bylo pro mě svého času velmi milým překvapením, a moc jsem podobných situací na radnici nezažil, když přišli dva mladíci a řekli, že by chtěli v parku nainstalovat něco, co připomene Karla Kryla. My jsme neváhali, paní doktorka Švubová, tehdejší má kolegyně, byla také okamžitě pro, a tak jsme docela spontánně, aniž to tehdy schválil orgán města, to musím přiznat, řekli ano, to je sympatické, a tak vlastně vznikla ta deska, u které teď stojíme.”

Druhou připomínkou na legendárního básníka a písničkáře je nedaleko parku ulice Karla Kryla.

Dagmar Jahnová, předsedkyně Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína: “A máme tu ještě jednu, třetí připomínku, o které mnoho lidí neví. Je to dřevěná kytara Karla Kryla, která je blízko autobusového nádraží. Je to dřevěná kytara s vodní fontánkou, bohužel, fontánka málokdy zurčí a málokdy tam ta voda teče. Je úkolem našeho klubu, abychom přinutili technické služby dát toto dílo do pořádku.”

Jan Zemánek, autor dřevěné kytary, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Vtip té fontány byl ten, že z toho dřevěného korpusu té kytary stříká šest pramínků vody, a to byl ten zvuk i ten třpyt i ten vjem vody jako prvku života, a bohužel, je to vždycky jenom někdy. A to je škoda, mě to osobně také mrzí.”

---

Spolek aktivních Novojičíňáků hraje divadlo a tančí

Skupina Novojičíňáků, kteří, byť už mají svou pracovní kariéru za sebou, se rozhodla iniciativně zapojit do místního dění. Založila spolek s názvem “Být spolu aktivní”. Pořádá taneční odpoledne a hraje divadlo pro děti.

To je ukázka z premiérového představení pohádky O Červené Karkulce, kterou dětem z mateřské školy Trojlístek zahrála skupina žen z nově vzniklého novojičínského spolku s názvem Být spolu aktivní.

Vítězslava Lebeděvová, předsedkyně spolku Být spolu aktivní: ”No vzniklo to vlastně v mé hlavě. Já jsem skončila aktivní činnost v cestovní kanceláři a mám vnučky, a vnučka, která bydlí ve Frýdku-Místku, mně řekla: babičko, já jsem byla v divadélku. Mě zajímalo v jakém divadélku, tak jsem se ptala paní učitelky, a ta řekla, že senioři ve Frýdku-Místku pro děti hrají pohádku. Tak jsem si na to šla podívat. Senioři ve Frýdku-Místku hráli loutkovou pohádku a já jsem si říkala, ne ne, my jsme přece ještě aktivní a schopní, takže nacvičíme pohádku pro děti my dospělé. To byla myšlenka v listopadu v loňském roce. Když jsem hledala aktivní herce neherce, tak se mi všichni smáli. A najednou jsem získala skupinu lidí, které to taky nadchlo, a začali jsme nacvičovat pohádku O Červené Karkulce.”

Hlavní role se ujala bývalá učitelka obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína.

Jarmila Kudělková, spolek Být spolu aktivní: “Abych vám řekla pravdu, tak jsem si myslela, že je to nejprve taková myšlenka úplně střelená. Pokývala jsem hlavou, ano, velmi ráda budu hrát Karkulku, jo budu to uvádět. A pak, když se to stalo skutečností, tak jsem se s tou myšlenkou úplně sžila, protože mám děti moc ráda. A představa, že stará generace se spojí s malými, a že jim zahrajeme divadlo, tak to není co řešit.”

Pohádku O Červené Karkulce má toto divadélko v plánu odehrát v dubnu pro děti z mateřinek asi osmkrát. Prostor poskytl klub seniorů na ulici Msgr. Šrámka. S přípravou kulis pomohli dobrovolníci.

Jarmila Kudělková, spolek Být spolu aktivní: “Kulisy malovaly děti manželů Nevřivových, Tonda byl náš student obchodní akademie. Byli nesmírně ochotní, dokonce nám pomohli ty kulisy pověsit. malovali to ve své garáži a je to opravdu velice hezké a nám se tady moc pěkně pracuje.”

Vítězslava Lebeděvová, předsedkyně spolku Být spolu aktivní: “Nám totiž to slovo senior moc nesedělo, naší skupině. Proto jsem založili ten spolek Být spolu aktivní, ale nepoužívat slovo senior. Prostě máme pocit, že je to pro nás ještě takové trošku hanlivé v našem věku.”

Spolek od svého vzniku loni na podzim začal vyvíjet i další činnost pro aktivní lidi vyššího věku, od ledna pořádá hudební a taneční odpoledne v kavárně Hotelu Praha. Na první přišlo třicet lidí, na čtvrté už bezmála devadesát. Nejbližší taneční setkání je 26. dubna od 16 hodin, další 31. května.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Novojičínský expres
22. dubna 2024, 16:20

Vize tělocvičny Tyršovy školy už má reálné obrysy

Absenci kvalitní tělocvičny se základní škola na Tyršově ulici snaží řešit asi dvacet let. Nyní rada města její požadavek posvětila, schválila studii nového školního sportoviště, to by mohlo stát do čtyř let.

Plocha zhruba 13 x 7 metrů - to je prostor, ve kterém absolvují hodiny tělesné výchovy děti z prvního stupně Základní školy Tyršova. Starší děti chodí do haly v areálu stadionu, učitelé tělocviku tuto trasu denně absolvují několikrát. O stavbě nové tělocvičny tu hovoří dvacet let.

Gustav Žídek, učitel tělesné výchovy ZŠ Tyršova Nový Jičín: “Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvouhodinovkách, děti druhého stupně docházejí na halu ABC, čímž vlastně tou cestou, tím přesunem, ztrácejí 20 minut tam, 20 minut zpět, takže toho času na samotnou výuku je daleko méně, než by bylo, kdyby ta tělocvična stála. Takže my jako tělocvikáři to vítáme ze všech stran, jednak více času pohybu pro děti, a taky lepší pracovní podmínky pro tělocvikáře.”

Magda Trávníčková, ředitelka ZŠ Tyršova Nový Jičín: “Po devatenácti letech ve funkci ředitelky školy odcházím do důchodu s dobrým pocitem, že se konečně podařilo prosadit stavbu tělocvičny pro Tyršovku. Děkuji samozřejmě i rodičům, kteří nám pomohli s prosazením tohoto záměru. Můj předchůdce, pan ředitel Hajda, měl v roce 2005 připravený plány, bohužel, škola je stará a bylo potřeba během let jiné financování, to znamená, opravila se střecha, fasáda, proběhla výměna oken, postavili se nové šatny, takže po celou tu dobu vlastně se nenašly finance na stavbu nové tělocvičny.”

Letos rada města rozhodla, že stavba nové tělocvičny u této školy dostává zelenou. Diskutovala také ještě o tom, zda nejít do větší haly, ale vzhledem ke stísněnému prostoru a velkým finančním nákladům posvětila variantu 24 x 15 metrů.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Momentálně je tedy radou schválena studie, bude se zadávat projektová dokumentace, která by měla být zpracována během tohoto a příštího roku, a následně, pokud budou finance, tak by mohla být zahájena stavba. Předpokládané náklady jsou asi 98 milionů korun.”

Ondřej Kafka, Ateliér MOAD Nový Jičín: “Na této vizualizaci je vidět vstup z ulice Derkova, kde vidíme hlavní benefit našeho přístupu k návrhu, kde bezbariérově vstupujeme na rozptylovou plochu, na takový herní předprostor, odkud je bezbariérových vstup do hlavního vstupu do budov Derkova. Tělocvična je tady prezentována jako jednoduchá kostka, kde, aby byla zajištěna interaktivita, aby bylo vidět, jakou funkci ta kostka má, tak ze zadní strany je vidět průhled do herní plochy, která se nachází o patro níže.”

Tělocvična bude mít zelenou střechu. Zpracovatelé studie ovšem neřeší jen samotnou stavbu, ale i využití byť malého prostoru v jejím okolí, ve kterém navrhují zřetelně oddělit plochu pro pohyb dětí a dopravní obslužnost, prostor ozelenit a propojit jej s venkovním hřištěm školy.

Ondřej Kafka, Ateliér MOAD Nový Jičín: “A protože toho místa nemáme moc, tak se snažím stavbu rozvrstvovat vertikálně. To znamená, že do podzemí umisťujeme zázemí tělocvičny, včetně šaten, nad nimi vytváříme venkovní volný rozptylový prostor a na střechu tělocvičny umisťujeme venkovní učebnu.”

K samotné realizaci stavby by mohlo dojít do čtyř let. Město má ovšem v plánu komplexní úpravu prostoru mezi základní školou, knihovnou a katastrálním úřadem. Mělo by tu vzniknout parkoviště, i pro potřeby budoucího kulturního domu v Novém Slunci. Záměr se zásadně nedotýká budovy bývalého Artefaktu na Slovanské ulici.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ano, budova Artefaktu zůstane stát. Je možné, že bude potřeba zbourat část toho zadního traktu. Nicméně ta přední část určitě zůstane stát. Národní památkový ústav avizoval, že by nesouhlasil s tím zbouráním, vzhledem k tomu, že to je ještě v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Jedna z úvah, kterou se také zabýváme, je i ta, že by do budoucna ta budova Slovanské 3 mohla být využita pro samotnou školu.”

---

Rodáci vyhlásili jaro Karla Kryla

Klub rodáků a přátel města vyhlásil jaro Karla Kryla. Tento čestný občan Nového Jičína se před 80 lety narodil - a před 30 lety zemřel.

Také Novojičínští si letos připomněli dvě kulatá výročí spojená s básníkem, písničkářem a představitelem protikomunistického protestsongu Karlem Krylem. Před 80 lety, 12. dubna se narodil v Kroměříži, před 30 lety zemřel v Mnichově. Čestným občanem Nového Jičína se stal v roce 2021. 

Dagmar Jahnová, předsedkyně Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína: “Hlavním úkolem klubu rodáku je práv připomínat osoby, nejen rodáky, ale i osoby, které se nějak váží k Novém Jičínu. A Karel Kryl má velký přesah do Nového Jičína, protože už je ho dědeček tady založil českou tiskárnu Kryl a Scotti, následně jeho tatínek pracoval jako knihtiskař tady v Novém Jičíně, žije tady jeho bratr a pochoval tu maminku, takže má velké vazby na Nový Jičín. A také proto se klub rodáků k jeho výročím připojil a vzal si za své, aby letošní rok bylo jaro Karla Kryla. V březnu jsme udělali besedu, kde jsme vzpomínali s bratrem Karla Kryla Janem na jejich dětství, na jejich mládí.”

Dům rodiny Krylových stával v místě dnešního vjezdu do čerpací stanice Shell. Karel Kryl tu prožil kousek dětství kolem roku 1957. Toto město navštívil i v době, když se tu zakládalo Občanské fórum. Dnes tu na něj odkazují tři připomínky. První z nich je pamětní kámen v Janáčkových sadech, kde se také odehrála neformální vzpomínka v den jeho úmrtí. Na původ myšlenky jeho instalace zavzpomínal bývalý starosta Pavel Wessely.

Pavel Wessely, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Bylo pro mě svého času velmi milým překvapením, a moc jsem podobných situací na radnici nezažil, když přišli dva mladíci a řekli, že by chtěli v parku nainstalovat něco, co připomene Karla Kryla. My jsme neváhali, paní doktorka Švubová, tehdejší má kolegyně, byla také okamžitě pro, a tak jsme docela spontánně, aniž to tehdy schválil orgán města, to musím přiznat, řekli ano, to je sympatické, a tak vlastně vznikla ta deska, u které teď stojíme.”

Druhou připomínkou na legendárního básníka a písničkáře je nedaleko parku ulice Karla Kryla.

Dagmar Jahnová, předsedkyně Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína: “A máme tu ještě jednu, třetí připomínku, o které mnoho lidí neví. Je to dřevěná kytara Karla Kryla, která je blízko autobusového nádraží. Je to dřevěná kytara s vodní fontánkou, bohužel, fontánka málokdy zurčí a málokdy tam ta voda teče. Je úkolem našeho klubu, abychom přinutili technické služby dát toto dílo do pořádku.”

Jan Zemánek, autor dřevěné kytary, Klub rodáků a přátel města Nového Jičína: “Vtip té fontány byl ten, že z toho dřevěného korpusu té kytary stříká šest pramínků vody, a to byl ten zvuk i ten třpyt i ten vjem vody jako prvku života, a bohužel, je to vždycky jenom někdy. A to je škoda, mě to osobně také mrzí.”

---

Spolek aktivních Novojičíňáků hraje divadlo a tančí

Skupina Novojičíňáků, kteří, byť už mají svou pracovní kariéru za sebou, se rozhodla iniciativně zapojit do místního dění. Založila spolek s názvem “Být spolu aktivní”. Pořádá taneční odpoledne a hraje divadlo pro děti.

To je ukázka z premiérového představení pohádky O Červené Karkulce, kterou dětem z mateřské školy Trojlístek zahrála skupina žen z nově vzniklého novojičínského spolku s názvem Být spolu aktivní.

Vítězslava Lebeděvová, předsedkyně spolku Být spolu aktivní: ”No vzniklo to vlastně v mé hlavě. Já jsem skončila aktivní činnost v cestovní kanceláři a mám vnučky, a vnučka, která bydlí ve Frýdku-Místku, mně řekla: babičko, já jsem byla v divadélku. Mě zajímalo v jakém divadélku, tak jsem se ptala paní učitelky, a ta řekla, že senioři ve Frýdku-Místku pro děti hrají pohádku. Tak jsem si na to šla podívat. Senioři ve Frýdku-Místku hráli loutkovou pohádku a já jsem si říkala, ne ne, my jsme přece ještě aktivní a schopní, takže nacvičíme pohádku pro děti my dospělé. To byla myšlenka v listopadu v loňském roce. Když jsem hledala aktivní herce neherce, tak se mi všichni smáli. A najednou jsem získala skupinu lidí, které to taky nadchlo, a začali jsme nacvičovat pohádku O Červené Karkulce.”

Hlavní role se ujala bývalá učitelka obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína.

Jarmila Kudělková, spolek Být spolu aktivní: “Abych vám řekla pravdu, tak jsem si myslela, že je to nejprve taková myšlenka úplně střelená. Pokývala jsem hlavou, ano, velmi ráda budu hrát Karkulku, jo budu to uvádět. A pak, když se to stalo skutečností, tak jsem se s tou myšlenkou úplně sžila, protože mám děti moc ráda. A představa, že stará generace se spojí s malými, a že jim zahrajeme divadlo, tak to není co řešit.”

Pohádku O Červené Karkulce má toto divadélko v plánu odehrát v dubnu pro děti z mateřinek asi osmkrát. Prostor poskytl klub seniorů na ulici Msgr. Šrámka. S přípravou kulis pomohli dobrovolníci.

Jarmila Kudělková, spolek Být spolu aktivní: “Kulisy malovaly děti manželů Nevřivových, Tonda byl náš student obchodní akademie. Byli nesmírně ochotní, dokonce nám pomohli ty kulisy pověsit. malovali to ve své garáži a je to opravdu velice hezké a nám se tady moc pěkně pracuje.”

Vítězslava Lebeděvová, předsedkyně spolku Být spolu aktivní: “Nám totiž to slovo senior moc nesedělo, naší skupině. Proto jsem založili ten spolek Být spolu aktivní, ale nepoužívat slovo senior. Prostě máme pocit, že je to pro nás ještě takové trošku hanlivé v našem věku.”

Spolek od svého vzniku loni na podzim začal vyvíjet i další činnost pro aktivní lidi vyššího věku, od ledna pořádá hudební a taneční odpoledne v kavárně Hotelu Praha. Na první přišlo třicet lidí, na čtvrté už bezmála devadesát. Nejbližší taneční setkání je 26. dubna od 16 hodin, další 31. května.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/novojicinsky-expres/novojicinsky-expres-22-04-2024-16-24