Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Pokračuje oprava domu, který odolal odstřelu
  • Analýza ukázala, kolik odpadu netřídíme

Pokračuje oprava domu, který odolal odstřelu

Další etapou pokračuje postupná rekonstrukce historického domu, který osamoceně stojí mezi moderní zástavbou u autobusového nádraží. Je to jediná budova, která v této lokalitě odolala demolicím ze sedmdesátých let.

Ojedinělá historická budova mezi autobusovým nádražím, supermarketem a novostavbou banky u centra Nového Jičína sice není památkově chráněná, ale protože se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, přistoupila radnice k citlivě rekonstrukci rozdělené na několik etap. V té první dostal dům nová okna za téměř 2 miliony korun, nyní začala oprava střechy včetně krovů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Jednotlivé etapy jsou financovány výhradně z vlastních zdrojů města. Ta letošní etapa vyjde město na 2,8 milionu korun včetně DPH. Staveniště bylo předáno začátkem září a v průběhu ledna by měla být rekonstrukce dokončena.”

Vnitřní prostory domu jsou pronajaty jako kanceláře, z velké zčásti také pro sociální služby a zdravotnické organizace, v podkroví se nachází jeden byt. V počátku 2. poloviny 19. století to ovšem bylo sídlo významné soukenické rodiny Preisenhammerů, která silně zasáhla také do průmyslové revoluce v tomto městě.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Zhruba v roce 1848 si v těchto místech začal Johann Nepomuk Preisenhammer začal stavět velkou továrnu. V té době probíhala v tehdejším Rakousku revoluce a dělnictvo z Nového Jičína se postavilo proti této stavbě a výstavbě parního kotle. Zasáhnout musela zdejší Národní garda. Vystavěl také své sídlo luxusní sídlo, které bylo přímo před vstupem do této továrny.”

Po druhé světové válce znárodněný komplex, tehdy už pod názvem Lodena, byl v roce 1977 odstřelen a zmizel z povrchu zemského. Místo něj stojí autobusové nádraží. Demoličním snahám odolala jen tato vila.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: ”Patrně kvůli tomu, že zde sídlily důležité organizace města, například Český červená kříž a další, zůstala tato stavba do dnešních dnů zachována.”

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Je to historický objekt. nachází se v ochranném pásmu městské památkové rezervace, čili postupujeme i v součinnosti s orgánem státní památkové péče.”

Revitalizace domu by měla být dokončena novou fasádou v roce 2022.

---

Analýza ukázala, kolik odpadu netřídíme

Město zná výsledky analýzy směsného odpadu, která proběhla před měsícem přímo na ploše náměstí. Rozbor ukázal, že v kontejnerech zůstává více než 70 procent odpadků, které by nemusely skončit na skládce.

Koncem září se v centru města konal z jara odložený Den Země. Součástí programu zaměřeného na recyklaci byla analýza vzorku směsného odpadu, kterou přímo na náměstí provedli členové neziskové organizace Institut Cirkulární Ekonomiky.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Nechali jsme si navézt čtyři kontejnery o celkové hmotnosti zhruba 400 kilogramů. Byly to kontejnery ze sídliště, nikoliv od rodinných domů. Tento odpad se pak přímo na náměstí na připravené plachtě vytřídil.

Z vypracované zprávy vyplynulo, že 413 kilogramů směsného komunálního odpadu, který prošel kontrolou, ze 73 procent tvořily dále využitelné složky.

Marta Kiššová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Chtěla bych říct, že jsme byli také velmi překvapeni, že toto množství je poměrně dost vysoké, čekali jsme, že ta čísla budou nižší. Ale jak jsme později zjišťovali, je to běžná cifra, které se vyskytuje v rámci celé republiky.”

Největší zastoupení v nevytříděné hromadě odpadků tvořil ze 33 procent biologicky rozložitelný odpad, zejména zahradní zeleň a zbytky potravin z kuchyně.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Já jsme se toho rozboru chvíli i sám účastnil, byla to velmi zajímavá zkušenost prohrabávat se v odpadcích, nicméně, co mě zarazilo, je že v tom odpadu bylo poměrně hodně PET lahví. A já jsme si, přiznám se, myslel, že toto už je věc, kterou snad třídí každý.”

Obyvatelé města vyprodukují ročně celkem kolem 9 tisíc tun odpadu, z toho směsný komunální odpad se pohybuje kolem čtyř tisíc tun.

---Mohlo by Vás také zajímat