Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Kácení v lokalitě Luční je nutné, stromy byly suché
  • Město podpoří TJ při opravě umělého trávníku
  • V lesích u Žiliny je opravená cesta a sněžná jáma

Kácení v lokalitě Luční je nutné, stromy byly suché

Na březích potoka Rakovce, v úseku, kde prochází obydlenou zónou, nechalo město skácet téměř 80 stromů. Zásah byl nutný vzhledem k tomu, že dřeviny byly suché a tedy nebezpečné.

Stav stromů na pozemcích města v lokalitě mezi ulicemi Luční a Slezská, u toku Rakovce, kterému místní říkají také Křivý potok, sledoval odbor životního prostředí městského úřadu více než rok. Dendrologický posudek pak rozhodl, že desítky stromů z břehového porostu, především jasany, musí pryč. Další podstoupily zásah arboristů.

Olga Kubálková, Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín: “Odstraňuje se 78 stromů, další zásahy, především ořezy, probíhají na 42 stromech. Stromy, které se kácí, byly ve špatném zdravotním stavu, byly suché nebo hodně nahlé. Některé byly částečně polámané.”

Kácení tady bylo prováděn z bezpečnostních důvodů, protože kolem obou břehů potoka bydlí lidé a je tu i dětské hřiště. V posledních měsících docházelo k samovolnému vyvracení stromů, jejichž kořeny mnohdy také podemlela voda. Proto město přistoupilo k radikálnějšímu zásahu, ke skácení většího množství stromů najednou.

Pokud to ale bylo možné, odbor životního prostředí se ve spolupráci s odbornou firmou snažil dřeviny zachránit ořezem.

Aleš Država, arborista: ”Ty větve mohou být nebezpečné z provozního hlediska, pro lidi, kteří tady chodí, hrají si tady děti, takže odstraňujeme tyhle suché větve tak, aby byla provozní bezpečnost zajištěna na maximum.”

S náhradní výsadbou stromů tu odbor životního prostředí nepočítá. Nový porost zde vzejde přirozeně z ponechaných náletů.

Olga Kubálková, Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín: “To je smíšený břehový porost přírodního charakteru, takže se tu vyskytují jasany, olše, duby, javory, břízy. lípy a jsou tu ovocné stromy, třeba třešně a střemchy.”

Tato pestrost dřevin tu tedy bude přirozeným způsobem zachována i nadále.

---

Město podpoří TJ při opravě umělého trávníku

Umělá travnatá plocha v areálu letního stadionu už je za zenitem. Nemá certifikát a nesmí se na ni hrát mistrovské zápasy. Tělovýchovná jednota připravuje rekonstrukci sportoviště a zastupitelstvo města požádala o finanční podporu.

Umělý koberec fotbalového hřiště v areálu letního stadionu už dosloužil. Jeho stav, po několika udělených výjimkách, už nesplňuje podmínky pro to, aby se na něm mohly hrát mistrovské zápasy.

Jiří Hrachovec, předseda TJ Nový Jičín: “Ta plocha už je po životnosti. Nemá certifikát, je určena pouze ke trénování. Je zpracována projektová dokumentace a po vypsání dotačního titulu, bude zpracovaná žádost a bude požádáno o dotaci i na rekonstrukci této plochy.”

Hlavním investorem má být Národní sportovní agentura, ovšem tělovýchovná jednota potřebuje i část prostředků zajistit z jiných zdrojů. O finance požádala město. Zastupitelstvo v listopadu podporu schválilo.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Tam jsme rádi, že se tělovýchovná jednota pokusí získat dotaci z Národní sportovní agentury, protože ta celková rekonstrukce je v hodnotě 13 milionů 800 tisíc korun. Pokud se TJ podaří získat 60 až 70 procent z dotace, tak jsme schválil, že jako město budeme ochotni záměr spolufinancovat v příštím roce.”

Rekonstrukce hřiště bude spočívat ve výměně umělého koberce, drobných stavebních úprav a nové bude LED osvětlení. Odhad termínu realizace je v polovině příštího roku.

---

V lesích u Žiliny je opravená cesta a sněžná jáma

Lesní cesta v lokalitě Žiliny, poškozená deštěm a stahováním kůrovcového dřeva, je opravená. U této trasy, kterou využívají i turisté, vznikla nedávno také malá stavba. Správce lesa ji nazývá sněžnou jámou.

Městské lesy se podařilo zbavit kůrovcové kalamity, která je v nejsilnější vlně napadla v letech 2014 a 2015. Jedním z negativních dopadů likvidace zasažených stromů, které se ve zvýšené míře těžily a vyvážely z lesa, bylo poškození lesních cest. Například na této komunikaci v lokalitě Žiliny směrem na Libotín se ale podepsalo více faktorů.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Nyní se nacházíme na tom úseku, který se opravil letos. Tady hlavní příčinou byla tekoucí voda z polí, kdy ty dešťové srážky tu udělal výmoly až dvacet centimetrů a osobním autem se tady vůbec nedalo projet.”

Cesta slouží pro správu lesa a je také součástí značené turistické trasy. Město, jako vlastník, kolem ní musí provádět pravidelnou prevenci.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Kontroluje nejen stav té cesty, ale i okolních stromů, aby nedošlo k nějakému neštěstí právě třeba při zvýšeném větru, teď jsou ty porosty podmáčené, tak prostě zdravotně závadné stromy odstraňujeme, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Kontrola se provádí jednou týdně a obvykle po deštích a prudkých větrech.”

Po stejné cestě se dá také dojít k malé stavbě zapuštěné do svahu, která se tu nachází od roku 2019. Je to tzv. sněžná jáma neboli lednička.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Říká se jí tak proto, že v minulosti se dělaly takové drobné stavby přímo v lesích, a pokud byla sněhová pokrývka, tak se tam lopatou naházelo asi dvacet centimetrů sněhu. Vrstva se udusala a dávaly se na ni sazenice pro výsadbu.”

Takovéto zchlazení zpozdí nástup vegetace sazenic až o měsíc a pracovníci mají delší čas na jejich výsadbu. Ta probíhá od poloviny března nejpozději do 5. května. Město muselo například po kůrovcové kalamitě vysadit v jednom roce až 45 tisíc sazenic nových stromků.

Jiří Schindler, správce městských lesů v NJ: “Takže jsme tady nechali zhotovit tuto stavbu. Je to dobře zvolené místo zastíněné po celý den, celý rok. Blízko je také studánka, takže můžeme sazenice i kropit vodou, aby nevyschly.”

Dovnitř tedy vejde až 20 tisíc kusů sazenic. V dalších částech roku může objekt sloužit jako sklad, například pro nátěrové prostředky proti okusu stromků zvěří.

---Mohlo by Vás také zajímat