Novojičínský expres

  • Třetí schůze zastupitelů města
  • Jarní detox skříní umožnil Bleší trh
  • V Domově Duha slavili další stoleté narozeniny

Třetí schůze zastupitelů města

Zastupitelé města se v tomto volebním období sešli na své třetí schůzi. Řešili například odměny zastupitelům, předsedu kontrolního výboru nebo strategické dokumenty týkající se parkování a rozvoje města.

Poprvé v letošním roce, potřetí v tomto volebním období se sešli zastupitelé města. Jedním z bodů březnového jednání byl návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “K tomu musím pouze konstatovat, že se nejedná o navýšení platů starosty ani uvolněných místostarostů, ale město tím reaguje na nařízení vlády číslo 318 z roku 2017. Jedná se tedy o navýšení o 10 procent, což u klasického běžného zastupitele činí řádově 257 korun. Navýšení se vztahuje na členy komisí a výborů města. Osobně jsme také v minulosti podpořil a souhlasil s návrhem politického sdružení Čas na změnu, které navrhlo zvýšení odměn členům osadních výborů v místních částech Nového Jičína.”

Zastupitelé se také zabývali počtem členů Osadního výboru v Loučce, na podnět místních občanů jej zvýšili z devíti na jedenáct

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Dále došlo k volbě chybějícího předsedy kontrolního výboru. Nejsilnější opoziční strana Víc pro Nový Jičín s ČSSD opět nominovala Jiřího Kleina, který tentokrát zvolen byl. A byl dále zvolen chybějící devátý člen finančního výboru, taktéž nominant volebního subjektu Víc pro Nový Jičín s ČSSD.”

Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Schvaloval se už podruhé předseda kontrolního výboru, tentokrát prošel náš kandidát Jiří Klein, ale neprošel náš první navrhovaný kandidát na člena finančního výboru inženýr Zetocha. Když jsme byli my na radnici, tak jsme ctili návrhy opozičních stran na své nominanty, mohl jsem si o nich myslet cokoliv, ale ty návrhy jsme vždycky brali. Takže nám se to nelíbí, nakonec jsme navrhli, aby prošel, jiného kandidáta, kandidátem je kolega Rešl.”

Dále pak zastupitelé schválili novou vyhlášku o odpadech, která umožnila sběr plastů a kovů do společných kontejnerů, a přijali dva strategické dokumenty. Jeden se týká parkování, tedy Koncepce statické dopravy.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ke které každý rok schvalujeme nový akční plán podle aktuálního vývoje situace. Tentokrát je doplněný o další kolonky, ve kterých se občané dozví, jestli už je k danému opatření přípravná projektová dokumentace, případně, jestli bylo realizováno. Je ke stažení na stránkách města v sekci Strategické dokumenty a koncepce statické dopravy. A druhým, ještě možná o něco důležitějším strategickým dokumentem, je strategický plán města na rok 2021 až 2027, byly k němu také schváleny aktualizace. No a potom jsme schválil také akční plán na další dva rok, čili 2023 a 2024.”

Jaroslav Dvořák (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Opět tam máme problém, protože ty vize, které tam byly navrženy, k jejich plnění vůbec nedochází, ať je to průmyslová zóna, která se prodává, vůbec nevíme, co bude s kulturním domem, nebo Hücklovými vilami.”

Na programu jednání byla rovněž změna územního plánu Nového Jičína, která mimo jiné souvisí s připravovanou stavbou velké křižovatky a budoucího obchvatu směr Šenov, Kunín.

Jaroslav Perútka (KDU-ČSL), místostarosta Nového Jičína: “Zde byly řešeny požadavky města a vlastníků pozemků, které byly schváleny zastupitelstvem v minulém období. Do změny byly zapracovány požadavky vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace, například posunut obchvat silnice I/57.”

V neposlední řadě zastupitelé vyhodnotili opakované a snad definitivně poslední nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu rodinných domů Za školou v Žilině. V tuto chvíli, po zhruba třech letech, tak město prodalo poslední ze 24 parcel v této lokalitě.

---

Jarní detox skříní umožnil Bleší trh

Návštěvnické centrum uspořádalo Bleší trh. Lidé se mohli zbavit nepotřebných věcí, které ale ještě nechtěli vyhodit. Druhou šanci tak získaly například zámky na kola, oblečení nebo kabelky.

Bleší trh - druhá šance, to byl název akce, která se v sobotu 18. března konala v jinak prázdném městském domě na ulici 28. října. Zájemci z řad prodejců mohli, jak se říká, dopřát svým skříním jarní detox. Smysl ale dávala tato akce i v jiných ohledech.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Má v podstatě dva účely, jednak abychom zase mohli najít využití pro věci, které by třeba jinak skončily jako odpad, což je nežádoucí, ale potom taky využití této budovy, která v minulosti byla využita dvakrát městem. Jednou to byl minimarket a na podzim Vinný trh, který se zde konal s velkým úspěchem. Teď tedy zkoušíme novou akci, Bleší trh, a vypadá to, že se to ujalo. Lidé přišli, takže předpokládám, že to budeme opakovat. A samozřejmě je to příležitost i pro ostatní, kteří neprodávají, si ti najít něco, co mohou využít, co je láká.”

návštěvníci:

“Jistě, plnou tašku toho tady máme. Je to tady výborné, dobře a levně jsme nakoupili. Jsme spokojeni,”

“Třeba ruční vysavač, pro sebe jsem si tady kabelku našla, pro vnoučata zámky na kola za pár korun.”

Prodávat na Bleším trhu mohl kdokoliv, kdo nemá prodej daného zboží jako živnost. Plochu ve dvou patrech využilo více než dvacet zájemců.

Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum Nový Jičín: “Výzva byla na internetu, informace visela i na plakátovacích plochách, kde byl telefonický kontakt, takže se mohli registrovat i přes telefon. A nebo právě pomocí online odkazu na facebooku a webových stránkách.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Základní podmínka byla, že by to neměly být právnické osoby, čili měly to být fyzické osoby, které prodávají své věci z domácnosti a podobně, aby se nestalo, že tady budou různé obchody nabízet své zboží. A pro tyto prodejce byl vstup zdarma.”

Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum Nový Jičín: “Máme tady oblečení, knihy, gramofonové desky, viděla jsem tady sportovní oblečení, skleničky, nádobí, je to pestře namixované.”

Lucie Španihelová, prodejce: “Ta možnost, zbavit se těch věcí, je super, protože každému se doma válí milion věcí, které nám už nebudou, takže si myslím, že je to super. A já zatím všechno, co jsem tady vydělal, jsem i utratila, protože jsou tady lidé, kteří mají opravdu super kousky.”

Zuzana Rosová, prodejce: “Mně se ten nápad líbí moc, mám dvě děti a během těch let se nám doma nastřádala spousta oblečení a je to lepší, že si to člověk může prodat sám. Na internetu to není tak pohodlné, tady mohu s těmi lidmi i komunikovat, což je přidaná hodnota té akce. Mi se ten nápad líbí a doufám, že se bude opakovat více než jedenkrát za rok.”

Bleší trhy se v Novém Jičíně dříve konaly například v bývalé Tatrovance, před několika lety proběhla podobná akce ve Středisku volného času Fokus.

---

V Domově Duha slavili další stoleté narozeniny

Nový Jičín má další stoletou občanku. Kulaté životní jubileum oslavila Anna Geryková, rodačka z Mořkova, která ale více než dvacet let žije ve zdejším Domově Duha.

Oslava stoletých narozenin Anny Gerykové se konala ve společenské místnosti Domova Duha na Bezručově ulici, kde žije už 22 let. Narodila se ale 8. března 1923 v Mořkově.

Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha Nový Jičín: “Takže slavíme dneska stoleté narozeniny paní Aničky a udělali jsme to s velkou láskou tu oslavu.”

Anna Geryková, stoletá oslavenkyně: “Práce, práce, práce. Já jsme od třinácti roků pracovala. Prozatím jsem spokojená, všechno mi donesou, udělají, tak jsem spokojená.”

Po ukončení obecní školy nastoupila ve dvanácti letech do služby, pak pracovala v Tonaku a v Tatře v Kopřivnici. I přes to, že paní Anna pochází ze čtyř dětí, má dnes z nejbližší rodiny už jen jednoho synovce. Pogratulovat ji tak přijeli i sousedé z rodné obce, přátelé a zaměstnanci domova, a také zástupci města a kraje.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Sto let, to je opravdu věk, který je úžasný. Paní pochází z Mořkova, ale 22 let žije v Novém Jičíně.”

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje pro sociální oblast: “Já jsem ji dnes přišel poblahopřát i se sousedy z Mořkova, kteří za ní často dojíždějí, a paní Geryková vypadá skvěle na sto let, to bychom ji mohli mnozí závidět. Hlavně bych chtěl poděkovat personálu, všem pracovníkům tady v Novém Jičíně, protože díky nim se mohou dožívat tohoto věku a opravdu v úctyhodném stavu.”

Dana Jančálková, ředitelka Domova Duha Nový Jičín: “Stáří je celkově složité a mezilidské vztahy jsou také složité a my se snažíme těm lidem být rodinou, přáteli a důstojně jim tady poskytovat péči, službu, lásku, tak možná proto se jim tady s námi tak líbí. A opravdu někdy stačí pár slov, úsměv, dotek, pohlazení, hezké vlídné slovo a dá se to s tím člověkem posouvat dál.”

Nový Jičín má v současné době pět stoletých občanů. Všechno jsou to ženy. Zhruba před dvěma měsíci, v lednu, se v zařízení Domova Duha podobná oslava konala i pro paní Annu Květoňovou.

Jiří Navrátil (KDU-ČSL), náměstek hejtmana MS kraje pro sociální oblast: “Je pravda, že to jsou ty válečné ročníky, které prožily válku, a asi to v nich zanechalo tu sílu, a vidíme, že těch žen opravdu přibývá.”

Paní Anna Geryková byla celý život velmi společenská, milovala zájezdy, těšila ji práce kolem domu a na zahradě. V současné době jí trápí především potíže s nohama. Den tak tráví většinou v polohovacím křesle, ráda se ale zúčastňuje společných aktivit v domově, zejména kavárniček, tvoření a menších výletů.

---Mohlo by Vás také zajímat