Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Díky lisu pojedou na skládku méně častěji
  • Deváťáci si vybírají profesi, využili i online veletrh škol
  • Výstava zdůrazňuje prestiž sociální práce

Díky lisu pojedou na skládku méně častěji

Technické služby města mají na likvidaci odpadu nového pomocníka. Jedná se o lis na velkoobjemový odpad. Jeho rozdrcením a slisováním tak ušetří na převozu i za samotné skládkování.

Pod těžkou váhou lisu praskají dřevěné kusy nábytku, různé židle, skříňky a podobné, které lidé odvezli na separační dvůr. Jejich rozdrcením se objem odpadu v kontejneru během chvilky značně sníží. Technické služby tak budou jezdit na skládku méně často a takto zpracovaného odpadu se mohou zbavovat za výhodnější cenu.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: “My si od toho slibujeme, že odpad už se bude vozit nahuštěný v těch kontejnerech, že technické služby nebudou vozit vzduch a že to bude i finančně efektivnější. Je to zařízení, které je určeno pro všechny druhy odpadu, nejen pro dřevo. Já se moc těším, až se začne stlačovat velkoobjemový odpad, protože tam ušetříte peníze i za skládkování a věřím tomu, že i větší část toho odpadu se bude využívat, něco materiálově, něco energeticky.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Pokud je to odpad, který se dá dále zpracovat, ať už materiálově nebo energeticky, to znamená, že se spálí v takzvaných energetických zařízeních na využití odpadu, tak potom je to za nižší cenu, než když se skládkuje, protože skládkování se rok od roku zvyšuje. Takže čím méně toho odpadu, který není využitelný, se nám podaří vyprodukovat, tak tím je to pro město ekonomicky výhodnější.”

Velkoobjemový odpad tvoří asi 12 procent veškerého odpadu, který město, potažmo jeho občané produkují. Pořizovací cena lisovacího zařízení byla necelý milion korun.

Petr Slotík, vedoucí úseku odpadového hospodářství TSM: “Zařízení funguje tak, že hydraulickým tlakem působí na lis, který jezdí po celé ploše kontejneru. Asi kromě skla a stavebního materiálu se dá použít na všechno. Jsme ve fázi zjišťování možností, tak se budeme snažit to využívat na všechno, na co to bude možné.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Je to nikdy nekončící proces. Odpady byly a budou. V letošním roce se podařilo zavést gastroodpady, REUSE centrum, hledáme samozřejmě nové cesty, jak zmenšit množství odpadů a snažíme se hledat cesty, jak ho zminimalizovat.”

Lis na velkoobjemový odpad je umístěn na separačním dvoře na ulici Propojovací. Ve stejném areálu je také zmíněné REUSE centrum, kde mohou občané odevzdat věci, pro které již nemají využití, ale někomu jinému by se mohly hodit. Koloběh těchto věcí je zcela zdarma.

---

Deváťáci si vybírají profesi, využili i online veletrh škol

Deváťáci opět mohou navštěvovat dny otevřených dveří středních škol a učilišť, nicméně ve výběru profesního směřování jim nadále pomáhá také online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje. Využili ho i školáci v Novém Jičíně.

Odevzdat přihlášky na střední školy budou muset i tito deváťáci ze Základní školy Tyršova v Novém Jičíně do 1. března. Dalo by se říci, že na toto rozhodnutí, co dál, mají dostatek času. Nicméně těm, kteří tápou, pomáhá i letos on line veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.

Rudolf Balon​, výchovný poradce, ZŠ Tyršova Nový Jičín: ”Každopádně ta doba se blíží. Drtivá většina z nich už je rozhodnuta, ale každá informace, která jim může usnadnit rozhodování je dobrá, a proto velmi vítáme i možnost fungování veletrhu středních škol, který je pořádaný v Moravskoslezském kraji.”

Online veletrh nabízí přehledně na jednom odkazu všechny střední školy a učiliště podle bývalých okresů, jejich prezentace a možnosti videohovorů.

Magdaléna Nitková, ZŠ Tyršova, Nový Jičín: “Nějakou představu mám, chtěla bych jít asi na zdravku. Líbí se mi, že přes ten online veletrh, že tam vidím i fotky tříd a že se můžeme i zeptat na různé otázky, i když třeba jsme nemocní a nestihneme den otevřených dveří v dané škole, tak se můžeme podívat přes internet.”

MIROSLAV BRÁZDIL, ZŠ Tyršova, Nový Jičín: “Nedávno nám pan výchovný poradce ukázal tuhle stránku, do té doby jsme věděl jen obor a už jsem si našel jednu školu a teď vybírám ještě druhou a ještě budu hledat.”

David Marek, ZŠ Tyršova, Nový Jičín: “Já ještě moc rozhodnutý nejsem, ještě hledám, ale spíš obráběč kovů.”

Rudolf Balon​, výchovný poradce, ZŠ Tyršova Nový Jičín: “Určitě jsou dny otevřených dveří, kam děti chodí podle svého zájmu, proběhla GEMA, konečně zase, kde už byli také osmáci se svými rodiči. Podařilo se v Kopřivnici uspořádat tradiční veletrh technických profesí Řemeslo má zlaté dno, chodíme na úřad práce, takže si myslím, že těch informací pro děti je dost a muže jim to hodně usnadnit jejich rozhodování.”

Právě v této škole na ulici Tyršova je letos volba povolání zmiňována intenzivněji, než tomu bylo v posledních obdobích, zejména proto, že zde mají dokonce čtyři deváté třídy a v nich 89 deváťáků.

---

Výstava zdůrazňuje prestiž sociální práce

Ve vestibulu radnice je k vidění výstava, která vyzdvihuje prestiž práce v sociální oblasti. Popisuje autentické příběhy pracovníků Slezské diakonie. Doplněna je o kreslené komiksy a fotografie.

Výstava s názvem „Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý“ je od 22. listopadu do 3. prosince k vidění v aule novojičínské radnice. Jedná se o projekt praxe studentů Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. Cílem výstavy je připomenout důležitost a prestiž sociální práce.

Gabriela Lhotská, Slezské diakonie, vedoucí oblasti Novojičínsko: “Když jsme na počátku té práce, protože jsem jedním z těch studentů, když jsem se bavili o tom, jaký ten výstup budeme mít, tak jsem se zabývali těmi problematickými okruhy, a to je hlavně málo kvalifikovaných zaměstnanců, stárnutí zaměstnanců, je to také téma, že studenti sociálních studií ztrácí motivovanost a po vystudování v oboru nezůstanou. A také obava, že v budoucnu nebude mít kdo pečovat třeba o naše maminky nebo o nás. Tak proto jsme se rozhodli tuto výstavu udělat.”

Na jednotlivých panelech jsou autentické příběhy pracovníků Slezské diakonie v Moravskoslezském kraji, kteří pracují například v oblasti sociální asistence, v denním stacionáři, sociálně terapeutických dílnách nebo i v terénní službě pro děti s drogovou závislostí. Všichni dosáhli vysokoškolského vzdělání, výstava je proto i motivací pro současné studenty.

Gabriela Lhotská, Slezské diakonie, vedoucí oblasti Novojičínsko: “Aby viděli, kam až mohou dojít, co mohou dělat, jak pestrá a odborná sociální práce je. Na těch panelech je uvedeno z jaké sociální služby ten člověk je, kde pracuje, s jakou cílovou skupinu. Kladli jsme jim také různé typy otázek, proč se rozhodli pracovat v sociálních službách, jaké metody a techniky při své práci používají, jak vidí svou práci za pět let a nebo co jim jejich výkon profese ztěžuje.”

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Sociální pracovník je průvodce lidí s nepříznivými životními situacemi a dobře odvedená sociální práce vlastně nesmí být vidět. Sociální pracovník nabízí klientovi řešení a klient přijímá to, co je mu nejbližší. A sociální pracovník musí upozadit svou osobnost, a dát prostor klientovi, aby spolu s ním našel tu pro něj nejpřijatelnější cestu. Sociální práce naučí chápat ostatní lidi, naučí nás je akceptovat, nenálepkovat, neodsuzovat.”

Rozhovory s pracovníky v sociálních službách doplňují fotografie z jejich praxe a originální komiksy.

Gabriela Lhotská, Slezské diakonie, vedoucí oblasti Novojičínsko: “Na ten komiks jsem oslovila dlouholetou kolegyni Danielu Kotalovou, která pracuje v Novém Jičíně v sociálně terapeutických dílnách, kde vede i maňáskové divadlo. A protože je všestranně nadaný člověk, tak jsem ji poprosit, a ona na základě toho rozhovoru nakreslila ke každé osobě komiks.”

Výstava je putovní, ve radnice radnice je k vidění do pátku 3. prosince.

---Mohlo by Vás také zajímat