Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>
Novojičínský expres

Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Stavební parcely Pod Skalkou budou na podzim hotovy
  • Den Země v muzeu provedl děti životem v podzemí
  • Magická noc si podmaní centrum města

Stavební parcely Pod Skalkou budou na podzim hotovy

Na pozemcích Pod Skalkou pokračuje příprava infrastruktury pro 23 stavebních parcel. Současně tu vznikají dvě nové ulice, pro které radnice hledá jména. Podle územního plánu je to poslední lokalita ve městě, kde je možné rodinné domy stavět.

Prodej pozemků Pod Skalkou, určených pro výstavbu rodinných domů, soukromému vlastníkovi odsouhlasilo zastupitelstvo na podzim 2021. Realitní společnost ze Vsetína, Feigen Project Financing, za ně nabídla 15,1 milionu.

Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Podle územního plánu je toto poslední lokalita, kde je umožněno vystavět rodinné domy. Město Nový Jičín v roce 2021 tuto lokalitu prodalo developerovi, který nyní staví infrastrukturu. Ta plocha má zhruba 38 tisíc metrů čtverečních a má zde vzniknout 23 parcel pro výstavbu rodinných domů.”

Inženýrské sítě tedy financuje realitní společnost, ta také parcely odprodala jednotlivým stavitelům.

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “Naší záležitostí je zasíťovat lokalitu, vodovodem, kanalizací, veřejným osvětlením a vybudovat jednotlivé přístupové cesty do této lokality. Dvě přístupové cesty do této lokality jsou od stávající komunikace Tolstého a potom jedna pro pěší u budoucího dětského hřiště, kde v budoucnu toto hřiště plánuje zbudovat město.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Město se účastní pravidelně kontrolních dnů, protože v kupní smlouvě je závazek a smlouva o smlouvě budoucí, že budoucí infrastrukturu, čili inženýrské sítě a taktéž dopravní infrastrukturu, chodníky a komunikace, nabyde do svého vlastnictví město.”

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “My předpokládáme dokončení této lokality na přelomu srpna a září. Pak bude probíhat kolaudace jednotlivých sítí a předpokládám, že když stavitelé začnou vyřizovat stavební povolení pro jednotlivé domy, tak by mohli ještě na podzim, případně hnedka na jaře, začít s realizaci svých domků.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Pokud bychom měli vzít analogii s lokalitou Za Školou, kde město budovalo infrastrukturu, tak příprava této výstavby a samotný prodej trval zhruba 15 let. V roce 2008 bylo první územní rozhodnutí a v roce 2023 jsme prodávali poslední pozemek, prodalo se všech 23 pozemků. Takže v tomto ohledu je vidět, že město není úplně zdatný “developer”. Proto jsme se rozhodli jít cestou jinou, a to nabídnout celou plochu k výstavbě developerovi, a z této zkušenosti vidíme, že opravdu soukromý sektoru umí budovat rychleji, protože zhruba za dva roky po nabytí vlastnického práva už dochází k realizaci vlastní stavební činnosti.”

Přestože město tyto pozemky prodalo developerovi, ten nemá úplně volné ruce, závazná je pro něj zastavovací studie této lokality. Nicméně došlo ke dvěma změnám, které v ní město posvětilo. Jednak zde byla umožněna výstavba trafostanice ČEZu z důvodu nedostatečné kapacity elektrické energie.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Druhá změna, která proběhla, tak zastupitelstvo v loňském roce schválilo výjimku ze studie v podobě toho, že developer nemusí budovat plyn v této lokalitě. Jednak z důvodů, řekněme geopolitických, a také mezi budoucími vlastníky těch pozemků není o plyn zájem.”

Dalším zájmem města v této lokalitě jsou i navazující pozemky ve vlastnictví státního pozemkového úřadu. Radnice požádala o jejich převod a do budoucna tu chce vybudovat suchý poldr, nádrž pro zadržování dešťové vody, a prostranství veřejné zeleně.

Aktuálně teď také město spolu s realitní společností a novými vlastníky jednotlivých parcel řeší pojmenování dvou nových ulic, které tu vzniknout. Osloven byl i Klub rodáků a přátel města, Státní okresní archiv a osadní výbor Loučka.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Z došlých návrhů a podnětů, které jsme obdrželi, se objevují i někteří rodáci města a významné osobnosti města, ale objevuje se i pojmenování po té lokalitě, jak ji tady známe, čili ulice Bocheta nebo K Bochetě, a nebo dokonce Ke střelnici, protože v minulosti tady proběhly střelecké závody.”

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “Navrhovali jsme jména ulic Ervína Bártka a Václava Ptáčka. Vlastně tady ti dva pánové jsou rodáci z Nového Jičína a mají blízko k hudbě.”

O pojmenování ulic rozhodne dle předložených návrhů zastupitelstvo v průběhu letošního roku.

---

Den Země v muzeu provedl děti životem v podzemí

Typickou dubnovou akcí v Muzeu Novojičínska je Den Země. Ten zde ovšem letos pojali velmi netradičně a návštěvníkům zprostředkovali život pod zemí.

Nevšední zážitek si odnášeli z Žerotínského zámku návštěvníci jeho dubnového vzdělávacího programu. Ten byl klasicky věnován Dni Země. Ovšem jeho pojetí zavedlo účastníky, především školní děti, do říše půdních živočichů.

Markéta Machová, zooložka, Muzeum Novojičínska: “Letos jsme zaměřeni na téma život pod zemí. Největším zážitkem asi bude procházka podzemím, kde potkají zvířata, typické zástupce podzemní fauny, potom je samozřejmě seznámíme s preparáty, které muzeum ve svých sbírkách má. Celkově se to zaměřuje na savce žijící pod zemí. Program je připraven na děti mateřských škol a první stupeň základní školy.”

návštěvníci akce:

“Já jsme tam viděla různé zvířata, byla tam strašná tma, ještě že jsme měli tu baterku.

“Já jsem tam viděl lišku, myslel jsem, že liška je na Slovensku, nevěděl jsem, že je i v Česku. Byla tam strašná tma, nebál jsem se.”

Velká oslava Dne Země, tentokrát pod taktovkou Střediska volného času Fokus, se měla v Novém Jičíně konat i na Masarykově náměstí, a to v úterý 23. dubna, ovšem z důvodu nepříznivého počasí byla zrušena. Neuskutečnilo se ani odpolední slavnostní otevření Stezky hajného na Skalkách, to ale proběhne v náhradní termínu.

---

Magická noc si podmaní centrum města

První velkou akcí pod širým nebem bude v Novém Jičíně posledního dubna tradiční pálení čarodějnic. V tento den se otevře i rekonstruované Laudonovo nádvoříčko a novinkou bude ohňová show.

Akce pálení čarodějnic má v Novém Jičíně zhruba třicetiletou tradici. Začali ji podnikatelé v pohostinství a dnes se koná ve spolupráci s městským kulturním střediskem a Muzeem Novojičínska. Vše začne v úterý 30. dubna programem pro děti s Rodinným centrem Mozaika.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Co se týče Čarodějné stezky, na ní se mohou přijít zapisovat účastníci na Nádvoříčko Václava Havla, kde bude velký celt čarodějnic. To začíná od tří hodin a mohou se registrovat až do půl šesté, a mohou se hlásit i do soutěže o nejlepší čarodějnou masku.

Jedno ze stanovišť Čarodějné stezky, která prioritně povede náměstím, bude také na Laudonově nádvoříčku, které se tak otevře poprvé po dokončení rekonstrukce.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Co bude úplná novinka, tak bude ohňová show, která bude večer po ukončení čarodějného průvodu a vyhlášení nejlepší čarodějné masky. Ohňová show má symbolizovat tu vatru, ten oheň, který bývá na svatojakubskou noc, který ale my nemůžeme tady na náměstí udělat. Takže to je nová věc.”

Ohňová show tedy bude na II. nádvoří Žerotínského zámku pět minut před 20. hodinou. A právě i Muzeum Novojičínska připravilo od 15. do 22. hodiny program, ve kterém i vysvětlí podstatu a původ této magické noci.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Žerotínský zámek si jako každý rok zapojuje do čarodějné filipsko-jakubské nebo Valpružiny noci, jak ji známe v celoevropském měřítku, a máme připravený program, který se týká obyčejů, které v tu noc před 1. májem naší předkové dodržovali. Proběhne přednáška na téma filipojakubská noc, bude taky muzejní hledačka k tomuto tématu, kde se děti dozví všechno o těchto obyčejných, bude program v edukační místnosti, kde budeme čarovat s bylinkami. Připraveno bude také stínové divadlo, balet na téma pohádek, které se váží k této tajemné divutvorné noci.”

Program se bude odehrávat na obou nádvořích a také uvnitř zámku.

Hlavní čarodějnický rej se odehraje na Žerotínově ulici, kde bude připraveno posezení, občerstvení a koncerty.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Kapely začnou na Žerotínově ulici hrát o půl páté, lidé se mohou těšit Kliku NJ blues, což je novojičínská kapela, potom kolem osmé hodiny zahraje pop rocková kapela Acoustic Velvet, která hraje různé převzaté skladby, a závěr bude patřit kapele R. Hekto.”

Podrobný program je na webu a sociálních sítích kulturního střediska a muzea. Lidé, žijící v centru města, budou muset od večera 29. dubna do poledne 1. května počítat s dopravními omezeními.

---

Mohlo by Vás také zajímat

Pořad: Novojičínský expres
29. dubna 2024, 16:20

Stavební parcely Pod Skalkou budou na podzim hotovy

Na pozemcích Pod Skalkou pokračuje příprava infrastruktury pro 23 stavebních parcel. Současně tu vznikají dvě nové ulice, pro které radnice hledá jména. Podle územního plánu je to poslední lokalita ve městě, kde je možné rodinné domy stavět.

Prodej pozemků Pod Skalkou, určených pro výstavbu rodinných domů, soukromému vlastníkovi odsouhlasilo zastupitelstvo na podzim 2021. Realitní společnost ze Vsetína, Feigen Project Financing, za ně nabídla 15,1 milionu.

Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Podle územního plánu je toto poslední lokalita, kde je umožněno vystavět rodinné domy. Město Nový Jičín v roce 2021 tuto lokalitu prodalo developerovi, který nyní staví infrastrukturu. Ta plocha má zhruba 38 tisíc metrů čtverečních a má zde vzniknout 23 parcel pro výstavbu rodinných domů.”

Inženýrské sítě tedy financuje realitní společnost, ta také parcely odprodala jednotlivým stavitelům.

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “Naší záležitostí je zasíťovat lokalitu, vodovodem, kanalizací, veřejným osvětlením a vybudovat jednotlivé přístupové cesty do této lokality. Dvě přístupové cesty do této lokality jsou od stávající komunikace Tolstého a potom jedna pro pěší u budoucího dětského hřiště, kde v budoucnu toto hřiště plánuje zbudovat město.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Město se účastní pravidelně kontrolních dnů, protože v kupní smlouvě je závazek a smlouva o smlouvě budoucí, že budoucí infrastrukturu, čili inženýrské sítě a taktéž dopravní infrastrukturu, chodníky a komunikace, nabyde do svého vlastnictví město.”

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “My předpokládáme dokončení této lokality na přelomu srpna a září. Pak bude probíhat kolaudace jednotlivých sítí a předpokládám, že když stavitelé začnou vyřizovat stavební povolení pro jednotlivé domy, tak by mohli ještě na podzim, případně hnedka na jaře, začít s realizaci svých domků.”

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Pokud bychom měli vzít analogii s lokalitou Za Školou, kde město budovalo infrastrukturu, tak příprava této výstavby a samotný prodej trval zhruba 15 let. V roce 2008 bylo první územní rozhodnutí a v roce 2023 jsme prodávali poslední pozemek, prodalo se všech 23 pozemků. Takže v tomto ohledu je vidět, že město není úplně zdatný “developer”. Proto jsme se rozhodli jít cestou jinou, a to nabídnout celou plochu k výstavbě developerovi, a z této zkušenosti vidíme, že opravdu soukromý sektoru umí budovat rychleji, protože zhruba za dva roky po nabytí vlastnického práva už dochází k realizaci vlastní stavební činnosti.”

Přestože město tyto pozemky prodalo developerovi, ten nemá úplně volné ruce, závazná je pro něj zastavovací studie této lokality. Nicméně došlo ke dvěma změnám, které v ní město posvětilo. Jednak zde byla umožněna výstavba trafostanice ČEZu z důvodu nedostatečné kapacity elektrické energie.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Druhá změna, která proběhla, tak zastupitelstvo v loňském roce schválilo výjimku ze studie v podobě toho, že developer nemusí budovat plyn v této lokalitě. Jednak z důvodů, řekněme geopolitických, a také mezi budoucími vlastníky těch pozemků není o plyn zájem.”

Dalším zájmem města v této lokalitě jsou i navazující pozemky ve vlastnictví státního pozemkového úřadu. Radnice požádala o jejich převod a do budoucna tu chce vybudovat suchý poldr, nádrž pro zadržování dešťové vody, a prostranství veřejné zeleně.

Aktuálně teď také město spolu s realitní společností a novými vlastníky jednotlivých parcel řeší pojmenování dvou nových ulic, které tu vzniknout. Osloven byl i Klub rodáků a přátel města, Státní okresní archiv a osadní výbor Loučka.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Z došlých návrhů a podnětů, které jsme obdrželi, se objevují i někteří rodáci města a významné osobnosti města, ale objevuje se i pojmenování po té lokalitě, jak ji tady známe, čili ulice Bocheta nebo K Bochetě, a nebo dokonce Ke střelnici, protože v minulosti tady proběhly střelecké závody.”

Jan Zlámalík, jednatel Feigen Project Financing: “Navrhovali jsme jména ulic Ervína Bártka a Václava Ptáčka. Vlastně tady ti dva pánové jsou rodáci z Nového Jičína a mají blízko k hudbě.”

O pojmenování ulic rozhodne dle předložených návrhů zastupitelstvo v průběhu letošního roku.

---

Den Země v muzeu provedl děti životem v podzemí

Typickou dubnovou akcí v Muzeu Novojičínska je Den Země. Ten zde ovšem letos pojali velmi netradičně a návštěvníkům zprostředkovali život pod zemí.

Nevšední zážitek si odnášeli z Žerotínského zámku návštěvníci jeho dubnového vzdělávacího programu. Ten byl klasicky věnován Dni Země. Ovšem jeho pojetí zavedlo účastníky, především školní děti, do říše půdních živočichů.

Markéta Machová, zooložka, Muzeum Novojičínska: “Letos jsme zaměřeni na téma život pod zemí. Největším zážitkem asi bude procházka podzemím, kde potkají zvířata, typické zástupce podzemní fauny, potom je samozřejmě seznámíme s preparáty, které muzeum ve svých sbírkách má. Celkově se to zaměřuje na savce žijící pod zemí. Program je připraven na děti mateřských škol a první stupeň základní školy.”

návštěvníci akce:

“Já jsme tam viděla různé zvířata, byla tam strašná tma, ještě že jsme měli tu baterku.

“Já jsem tam viděl lišku, myslel jsem, že liška je na Slovensku, nevěděl jsem, že je i v Česku. Byla tam strašná tma, nebál jsem se.”

Velká oslava Dne Země, tentokrát pod taktovkou Střediska volného času Fokus, se měla v Novém Jičíně konat i na Masarykově náměstí, a to v úterý 23. dubna, ovšem z důvodu nepříznivého počasí byla zrušena. Neuskutečnilo se ani odpolední slavnostní otevření Stezky hajného na Skalkách, to ale proběhne v náhradní termínu.

---

Magická noc si podmaní centrum města

První velkou akcí pod širým nebem bude v Novém Jičíně posledního dubna tradiční pálení čarodějnic. V tento den se otevře i rekonstruované Laudonovo nádvoříčko a novinkou bude ohňová show.

Akce pálení čarodějnic má v Novém Jičíně zhruba třicetiletou tradici. Začali ji podnikatelé v pohostinství a dnes se koná ve spolupráci s městským kulturním střediskem a Muzeem Novojičínska. Vše začne v úterý 30. dubna programem pro děti s Rodinným centrem Mozaika.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Co se týče Čarodějné stezky, na ní se mohou přijít zapisovat účastníci na Nádvoříčko Václava Havla, kde bude velký celt čarodějnic. To začíná od tří hodin a mohou se registrovat až do půl šesté, a mohou se hlásit i do soutěže o nejlepší čarodějnou masku.

Jedno ze stanovišť Čarodějné stezky, která prioritně povede náměstím, bude také na Laudonově nádvoříčku, které se tak otevře poprvé po dokončení rekonstrukce.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Co bude úplná novinka, tak bude ohňová show, která bude večer po ukončení čarodějného průvodu a vyhlášení nejlepší čarodějné masky. Ohňová show má symbolizovat tu vatru, ten oheň, který bývá na svatojakubskou noc, který ale my nemůžeme tady na náměstí udělat. Takže to je nová věc.”

Ohňová show tedy bude na II. nádvoří Žerotínského zámku pět minut před 20. hodinou. A právě i Muzeum Novojičínska připravilo od 15. do 22. hodiny program, ve kterém i vysvětlí podstatu a původ této magické noci.

Eva Sulovská, Muzeum Novojičínska: “Žerotínský zámek si jako každý rok zapojuje do čarodějné filipsko-jakubské nebo Valpružiny noci, jak ji známe v celoevropském měřítku, a máme připravený program, který se týká obyčejů, které v tu noc před 1. májem naší předkové dodržovali. Proběhne přednáška na téma filipojakubská noc, bude taky muzejní hledačka k tomuto tématu, kde se děti dozví všechno o těchto obyčejných, bude program v edukační místnosti, kde budeme čarovat s bylinkami. Připraveno bude také stínové divadlo, balet na téma pohádek, které se váží k této tajemné divutvorné noci.”

Program se bude odehrávat na obou nádvořích a také uvnitř zámku.

Hlavní čarodějnický rej se odehraje na Žerotínově ulici, kde bude připraveno posezení, občerstvení a koncerty.

Radka Filipíková, MKS Nový Jičín: “Kapely začnou na Žerotínově ulici hrát o půl páté, lidé se mohou těšit Kliku NJ blues, což je novojičínská kapela, potom kolem osmé hodiny zahraje pop rocková kapela Acoustic Velvet, která hraje různé převzaté skladby, a závěr bude patřit kapele R. Hekto.”

Podrobný program je na webu a sociálních sítích kulturního střediska a muzea. Lidé, žijící v centru města, budou muset od večera 29. dubna do poledne 1. května počítat s dopravními omezeními.

---

Zdroj: https://polar.cz/porady/novojicinsky-expres/novojicinsky-expres-29-04-2024-16-24