Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Seminář představil TOP desítku projektů
  • Policie bude apelovat na kvalitní nasvícení přechodů
  • Sklípek znovu ožije, dobré bude znát i historii

Seminář představil TOP desítku projektů

Radnice připravila prezentaci deseti nejdůležitějších investičních projektů letošního roku. Jako první se s nimi mohli seznámit zastupitelé na semináři. Teď budou materiály zveřejněny na webu města.

Semináře pro zastupitele k nejdůležitějším investičním projektům roku zavedla radnic před pěti lety. Cílem je poskytnout detailní informace, včetně způsobu financování. Letos vedení města prezentovalo 10 záměrů v celkové hodnotě zhruba 83 milionů korun.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Největší akce, která v letošním roce proběhne, je revitalizace střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici, to je zhruba za 22 milionů korun. Ty další akce, které máme, už jsou menšího charakteru, ať už je to dopravní řešení situace na ulici Divadelní a Purkyňova, čili vjezd do sportovního areálu, vybudování parkoviště, cyklostezky a zeleně za zhruba osm milionů korun.”

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Dále budeme pokračovat v realizaci nových parkovacích míst podle již schválené koncepce parkování z roku 2020, kterou se postupně snažíme naplňovat. Letos dojde k vybudování celkem 42 parkovacích míst v celkové hodnotě téměř devět milionů korun. Konkrétně to bude na ulicích Luční, Dlouhá, Budovatelů a Smetanovy sady.”

Prezentace dále představila rekonstrukci zahrady u mateřské školy na Jiráskově ulici za 4 a půl milionu korun nebo odloženou realizaci skateparku za 11 a půl milionu korun.

Václav Dobrozemský (ODS), 2. místostarosta Nového Jičína: “Asi dva roky zpátky byl schválen projekt regenerace panelového sídliště Nerudova. V letošním roce začínáme první etapu, to je regenerace plochy před zahradním centrum, kde vznikne 15 nových parkovacích míst, bude zde doplněn nový mobiliář, vytvořena kontejnerová hnízda, doplněno veřejné osvětlení a zeleň.”

V rámci energetických projektů bude realizována rekonstrukce teplovodu v Loučce a pilotní projekt fotovoltaické elektrárny v areálu technických služeb.

Investice, která není velká objemem, ale rozhodně zaujme, je výsadba čtyř stromů kolem kašny na náměstí.

Ondřej Syrovátka (ZELENÍ), 1. místostarosta Nového Jičína: “Je to investice v hodnotě 1,85 milionu korun a momentálně je podána žádost o vydání závazného stanoviska na odboru památkové péče. Nicméně dle jednají v předchozím roce by to souhlasné stanovisko mělo být vydáno. Ten význam stromů bud jednak pro oživení náměstí, díky tomu, že tam budou lavičky, bude možné pod nimi posedět a samozřejmě to bude mít ekologický efekt, snížení prašnosti a hluku.”

O seminář letos projevilo zájem 13 z 29 zastupitelů, přišel si ho vyslechnout například Radek Polách, nováček v tomto voleném orgánu města.

Radek Polách (ČSSD), zastupitel Nového Jičína: “Seminář byl velice dobře připravený z hlediska vedoucí jednotlivých odborů města, kterých se to týkalo. Mohu kvitovat, že byly zohledněny i záležitosti, které se týkají parkování, protože s dopravou a s parkování má Nový Jičín velké problémy. A jednou z takových zajímavostí pro Novojičínské je návrat zeleně do prostor Masarykova náměstí, kdy podle původních záležitostí z třicátých let minulého století tu budou nově osazeny čtyři stromy konkrétně lípy.”

Prezentace všech 10 projektů teď bude přístupná i veřejnosti, a to na webu města.

---

Policie bude apelovat na kvalitní nasvícení přechodů

Policisté, tentokrát ve spolupráci s BESIPEM, uskutečnili v Novém Jičíně další preventivní akci zaměřenou na bezpečné přecházení silnice. Tentokrát si vybrali frekventovaný přechod pro chodce mezi vlakovým a autobusovým nádražím.

od dozorem policistů a zástupce BESIPU byl za úsvitu přechod pro chodce mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Bylo to krátce poté, co se podobná bezpečnostně preventivní akce uskutečnila ve spolupráci s městskými strážníky u Komenského škol. Tyto akce jsou také reakcí na dvě lednové dopravní nehody mezi chodcem a vozidlem, ke kterým v Novém Jičíně došlo.

Darina Veselá, PČR ÚO Nový Jičín, oddělení prevence: “Dopravní policisté se dnes zaměřili na přechod na ulici Palackého v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, protože je tady velká kumulace chodců. Musíme říci, že ne všichni mají reflexní prvky, takže jsme je obdarovali reflexními pásky, aby byli hezky vidět.”

Filip Gregor, vedoucí Dopravního inspektorátu Nový Jičín, PČR: “Za dopravní inspektorát bychom chtěli apelovat na řidiče, aby se zejména za snížené viditelnosti v ranních a večerních hodinách věnovali řízení, a to zejména v blízkosti přechodů pro chodce, kde tyto střety hrozí.”

Chodci si přímo na místě vyslechli doporučení, aby kvůli své bezpečnosti nosili reflexní prvky i v obci, i když jim zákon tuto povinnost nestanovuje.

Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP: “Vesměs v tom městě nebo v obci řeší chodci reflexní prvky velice málo. Většinou spoléhají na to, že jsou po chodníku nebo po osvětleném úseku, takže tam opravdu velice málo se setkáváme s tím, že by měli reflexní prvky.”

Filip Gregor, vedoucí Dopravního inspektorátu Nový Jičín, PČR: “Samozřejmě chodec nemá na vyznačeném přechodu pro chodce absolutní přednost. Měl by reagovat na řidiče, sledovat ho, měli by spolu mít nějaký oční kontakt a potom, když vidí, že řidič opravdu tu rychlost snižuje, tak na přechod vstoupit. Na druhou stranu, řidič by před přechodem pro chodce měl dbát zvýšené opatrnosti, snížit rychlost a být připraven na to, že mu do té cesty může nějaký chodec vstoupit.”

Problémem, který může ovlivňovat kolize na přechodech pro chodce, je i to, že ne všechny jsou dobře osvětlené a pokud se silnice za tmy po dešti navíc leskne, řidiči mnohdy nemají šanci přecházející osobu včas zahlédnout.

Filip Gregor, vedoucí Dopravního inspektorátu Nový Jičín, PČR: “Za dopravní inspektorát bychom si chtěli provést revizi těchto přechodů a upozornit vlastníky komunikací a dát jim podnět, aby se snažili tyto přechody nějak rekonstruovat.”

Akce na viditelnost chodců bude policie v tomto zimním období i na různých místech Novojičínska opakovat.

---

Sklípek znovu ožije, dobré bude znát i historii

Legendární sklípek pod radnicí pomalu znovu ožívá. Tento městský prostor byl v minulosti vyhlášeným nočním podnikem. Po více než 15 letech, kdy byl uzavřen, se stane prostředkem mezi zábavou a poznáním Nového Jičína.

Budova novojičínská radnice byla postavena v roce 1503 po velkém požáru, který zasáhl podstatnou část města. Byla i právovárečný domem a proto její sklepy mohly původně sloužit k uchování sudů s pivem, v minulosti pravděpodobně posloužily i jako šatlava. Dům je dnes chráněnou kulturní památkou.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Radnice prošla několika rekonstrukcemi, velmi významná byla ve druhé polovině 19. století a pak na přelomu let 1929 a 1930, kdy zde byla nová budova vytvořena ve spolupráci s Českou spořitelnou. Pravděpodobně, z části, ty původní prostory, které zůstaly, jsou tyto v podzemí.”

Radniční sklípek, jako restaurační podnik, zde vznikl až po roce 1945.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Předtím zde byly skladové prostory úřadu, kde byly i prostor vyčleněné v době druhé světové války jako protiletecké kryty, až po roce 1945 se tyto prostory začaly komerčně využívat. Radniční sklípek byl oblíbený, konaly se zde Čaje o páté a další akce, které provázely určitým způsobem kolorit města a jeho smetánky.”

Legendární večerní podnik tu přestal fungovat na počátku 21. století. Od té doby mohla veřejnost nahlédnout dovnitř dvakrát. V roce 2017, kdy se zde konala jednodenní výstava věnována generálu Laudonovi, a nedávno v prosinci v rámci předvánoční prohlídky města pořádané Návštěvnickým centrem.

V loňském roce ovšem vznikl nový nápad, jak sklípek využít, vzniká zde zážitková hra, k jejímuž spuštění dalo souhlas i město jako vlastník prostoru.

Radim Mohler, spoluautor projektu: “Přiznám se, že jsme dlouho bojovali s legislativou, ale naštěstí všechno máme, jak se sluší a patří. Teď po novém roce zapojujeme aparaturu, chystáme světla, televize, kamery tak, abychom mohli zhruba v únoru otevřít první epizodu. Radniční sklepení je rozsáhlé, chceme tady provozovat čtyři zážitkové hry, a aby to nebylo jen o hře, tak velký sál chceme využít i pro výstavy, abychom tomu místu navrátili život.”

Znát historii tohoto místa a vůbec celého Nového Jičína se časem bude návštěvníkům i hodit, příběh hry bude navazovat na místní reálie a současně bude odkazovat na zajímavá místa ve městě a jeho blízkém okolí.

---Mohlo by Vás také zajímat