Novojičínský expres

  • Zpravodajství z Nového Jičína od P. Dorazilové a J. Plášila
  • Lidem se otevírá kino a kultura v létě
  • Stavba parkoviště má zpoždění
  • Zelené město dá studentům šanci si vydělat

Lidem se otevírá kino a kultura v létě

Město opět začne žít také kulturou. Prvního června se po téměř osmi měsících otevírá kino a připraven je program Novojičínského léta. To startuje Divadelní dílnou a následně společenskou akcí v Hückelových vilách.

Vstup do kina Květen se po dlouhé době otevře na Den dětí. Právě nejmenším je věnována první projekce, která začne v pět hodin odpoledne. Těšit se mohou na letošní novinku animovanou pohádku Duše.

Marek Grussmann, vedoucí Kina Květen: “Kino Nový Jičín otevře po téměř osmi měsících svůj provoz. Byla to dlouhá uzavírka, tak doufáme, že na nás návštěvníci nezapomenou a diváci se do kina nahrnou. Otevíráme v úterý 1. června speciálním promítáním na Den dětí.”

Kino bude dále zatím promítat pouze jednou denně, a to od 19 hodin. Na některé víkendy plánuje od 16:30 pohádky. Distributoři filmů jsou zatím opatrní v tom, které filmy do projekce uvolní. Přesto se kino snažilo získat do nabídky všechny dostupné atraktivní novinky.

Marek Grussmann, vedoucí Kina Květen: “V současné době je kapacita kina omezena na padesát procent, s tím, že návštěvníci musí sedět ob jedno sedadlo. Pouze rodinní příslušníci mohou sedět u sebe, tím pádem má teď kino kapacitu asi 250 míst.

Během dlouhé doby, kdy kino nemohlo vítat diváky, se pracovníci snažili zvelebit jeho interiér. Uvnitř je vymalováno, vyměněny jsou potahy sedadel a realizovány jsou některé technické úpravy. Před a po představení je stále možné shlédnout výstavu připomínající 90letou historii kina Květen.

To, co mnozí lidé také netrpělivě očekávají, je naplnění Novojičínského kulturního léta. Startuje 11. a 12. června Divadelní dílnou v kamenném divadle.

Iva Pollaková, ředitelka MKS Nový Jičín: :“Potom budou pokračovat akce, jako například Kouzelný den v Hückelových vilách, Vítání prázdnin, páteční koncerty na Masarykově náměstí. Nově to bude Garden food festival na Skalkach, první ročník Novojičínské pouti, Cirkutvůrna a doufejme, že se uskuteční Slavnost města.”

Jedna z vyjmenovaných novinek, Kouzelný den v Hückelových vilách, se koná také už v červnu, v sobotu 19. A má propagovat kulturní památku, o jejíž záchranu město usiluje.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Plánujeme to jednak částečně jako prohlídku, ale doplněnou i o kulturní vystoupení skupiny LAM trio a divadlo, které bude předvádět scény z historie.

Část akcí, třeba Festival pod Kaštany nebo Letní kino a některé další, jsou plánovány do zahrady restaurace Nového Slunce, pouť bude v areálu u letního stadionu.

Iva Pollaková, ředitelka MKS Nový Jičín: “Akce a koncerty na Masarykově náměstí budou pouze v případě, že nebude počitatelnost diváků. V případě, že se diváci budou muset počítat, veškeré akce budou přesunuty do zahrady restaurace Nové Slunce. A je to jen z organizačních důvodů, protože tam jsme schopni návštěvníky evidovat a kontrolovat.”

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Budeme se snažit část těch akcí konat na náměstí, protože to je věc, která v loňském roce hodně chyběla a volali po tom i podnikatelé na náměstí. Máme to centrum krásné, máme ho i proto, aby se na něm lidé mohli shromažďovat. Problém samozřejmě může nastat, pokud bude nějak výrazně omezen počet lidí. Je velmi problematické náměstí ohradit a kontrolovat, kolik lidí tam je.”

Pro vstup na kulturní akce a do kina je nutné respektovat platná vládní nařízení. Zveřejňována a a aktualizována dle nových vyhlášení ministerstva zdravotnictví jsou na webu a facebooku kina, městského kulturního střediska a také na vývěskách.

---

Stavba parkoviště má zpoždění

Stavba nového parkoviště na ulici Dlouhá, která měla začít v dubnu, má zpoždění. Firma, která tu měla vybudovat 71 nových parkovacích míst, ve smluvním termínu nepřevzala staveniště.

Rada města proto rozhodla, že radnice od smlouvy odstoupí a po firmě bude vymáhat pokutu deset tisíc korun.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Už na podzim byl vysoutěžen zhotovitel, nicméně ten na opakovanou výzvu města nepřevzal staveniště, nezahájil stavbu, takže rada města 19. května rozhodla o odstoupení od smlouvy o dílo a bude vyhlášena nová veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby.”

Pokud vše proběhne bez komplikací, mělo by se stavět v měsících srpen až říjen.

Cena u nově vypsané zakázky bude pět milionů korun, při první soutěži přitom radnice předpokládala výdaj o několika milionů vyšší.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Cena, která byla vysoutěžena v loňském roce na podzim, byla poměrně nízká oproti předpokládané hodnotě. My v rámci toho vycházíme z nové hodnoty, takže předpokládáme, že cena se bude pohybovat kolem 5 milionů bez DPH.”

Nové parkoviště naváže na současnou odstavnou plochu, její kapacita se tak zdvojnásobí.

Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Vysazeno zde bude 18 stromů.

---

Zelené město dá studentům šanci si vydělat

Nový Jičín po roční pauze oživuje akci Zelené město. Jedná se o program letních brigád, který dává možnost přivýdělku studentům. Zájem je vždy velký, o účastnících rozhodne rychlost podání přihlášky.

Po loňské pauze, způsobené koronavirem, Nový Jičín opět připravuje akci Zelené město. Ta funguje již řadu let a dává šanci studentům získat během prázdnin brigádu.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jednak samozřejmě dáváme studentům možnost si vydělat nějaké peníze, ale zároveň je to i určitý druh pomoci pro technické služby, a za další přínos považuji i to, že mladí lidé udělají něco pro své město, kde žijí, a tím pádem si ho budou více vážit a také o něm budou i více vědět.”

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Pomáhají uklízet ve veřejné zeleni, černé skládky, někdy i v tocích, prostě tam, kde je potřeba.”

Pracovní turnusy budou od pondělí do pátku, bude jich celkem sedm, první začíná 12. července. Jeden brigádník se může maximálně přihlásit na dva týdny. Pracovní doba je od 7:00 do 13:00 hodin.

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Dostanou 95 korun na hodinu, to je změna, protože se navýšila minimální mzda. Původně ještě v tom roce 2019 jsme měli 80 korun na hodinu.”

Zájem o brigádu pořádanou městem bývá, podle zkušeností z minulých let, velký a kapacitu přesahuje i dvojnásobně. Pracovníky tak radnice dříve vybíralo losováním.

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Letos to máme trošinku jinak. Přihlášky se budou přijímat pouze elektronicky na e-mailové adrese, která je uvedena na webových stránkách a facebooku. Příjem je zahájený od pátku 4. června od 16 hodin. To znamená, ty e-maily, které přijdou, budou zapisovány do jednotlivých termínů.”

Maximálně může město přijmout 47 studentů, pokud by všichni chtěli pracovat dva týdny, bude to 24 lidí. Přednost budou mít ti s bydlištěm v Novém Jičíně a jeho místních částech.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Protože každý rok byl poměrně velký přetlak studentů, tak jsme se rozhodli, že letos upřednostníme ty studenty přímo z Nového Jičína, ale pokud se nepodaří naplnit kapacity, tak potom vyhlásíme druhé kolo, kde dostanou šanci i ti, kteří nejsou přímo z města.”

Změnou je také věk brigádníků, dosud býval minimálně 16 let, letos se mohou do Zelného města hlásit i o rok mladší zájemci.

Kateřina Kuželová, Odbor životního prostředí, MěÚ Nový Jičín: “Je to od patnácti, protože je strašně moc dětí, které v tom věku chtějí něco dělat a v podstatě jiná brigáda není. Takže to máme na těch 6 pracovních hodin a už od 15 let.”

Studenti budou mít k dispozici pracovní i ochranné pomůcky, a budou před zahájením brigády proškoleni. Přihláška a podmínky registrace jsou k dispozici na webových stránkách města.

---Mohlo by Vás také zajímat