Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Nezaměstnanost na Opavsku byla minimální
  • Editor převádí text do Braillova písma

Nezaměstnanost na Opavsku byla minimální

Opavsko si po celý minulý rok drželo nejnižší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. A to přesto, že na mnohá odvětví, jako třeba pohostinství, gastronomie či služby, tvrdě dopadala protikoronavirová opatření a omezovala jejich činnost. Podíl nezaměstnaných tady během roku 2021 kolísal kolem 3%.

Další, koronavirem zkoušený rok 2021, nad očekávání nepřinesl žádnou zásadní změnu v počtu lidí, kteří hledají práci. A to přesto, že jarní lockdown a přibývající protiepidemická opatření komplikovala život firmám i živnostníkům. Restaurace, hotely, kosmetické či kadeřnické salony musely zásadně omezit svůj provoz. Přesto ale do evidence Úřadu práce lidé těchto profesí nepřicházeli. V zaměstnání je udržel vládní program Antivirus. Opavský úřad práce vyřizoval na tisíc žádostí.

Petra Ballová, ředitelka Úřadu práce v Opavě: „Já věřím tomu, že tyto podpůrné programy státu, a konkrétně program na částečnou úhradu mezd pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou na překážkách, je pomohl udržet v pracovních poměrech.“

Počet lidí bez práce dosáhl vloni v Moravskoslezském kraji až 5,9%. A byl to nejhorší výsledek v republice. Ovšem na Opavsku nezaměstnanost oscilovala okolo 3%, což představuje zhruba tři tisíce uchazečů o práci. Nízká nezaměstnanost naopak způsobila nedostatek lidí v pracovním procesu.

Lukáš Pavelek, předseda představenstva OHK Opava: „Takže firmy musely odmítat zakázky. Musely celý ten výrobní program uzpůsobovat tomu, co jsou schopny dodat. A do toho vstoupil druhý extrémní problém, navýšení ceny materiálu a totální nedostatek veškerého materiálu.“

Na trhu práce chyběly kvůli koronavirové krizi snad všechny materiály: od papíru, přes chemikálie a železo až k elektronickým součástkám. Přesto firmy dokázaly udržet výrobu i zaměstnance a během této nelehké doby registroval opavský Úřad práce ČR od letních měsíců do podzimu nejnižší nezaměstnanost v historii své existence, která klesla až na 2,7%.

Lucie Krpcová, ved. odd. zprostředkování práce, Úřad práce v Opavě: „V současné době /tak jako každoročně/ se vlivem utlumení sezónních prací hlásí do evidence především živnostníci z oborů stavebnictví, zednictví, lesnictví a příbuzných oblastí. Ze strany zaměstnanců jsou především řidiči, pracovníci kamenolomu. Tradiční odliv těchto uchazečů z evidence ÚP můžeme očekávat na počátku března, kdy jsou pracovní a přírodní podmínky pro vykonávání těchto činností příznivější.“

Trend nízké nezaměstnanosti bude v tomto roce zřejmě pokračovat. Otázkou ovšem zůstává, jak firmy a živnostníci zareagují na extrémní navýšení cen za energie. Další finanční nároky na provoz by totiž mohly být pro některé firmy likvidační.---

Editor převádí text do Braillova písma

Klienti chráněného bydlení pro nevidomé ve Vlaštovičkách na Opavsku, které provozuje Charita Opava, mají k dispozici speciální textový editor, který dokáže převádět text do Braillova písma. Zrakově postižení si takto mohou do hmatového písma převést informace k vytištění. Tento editor darovala Nadace Leontýnka.

Braillovo slepecké písmo je určeno pro nevidomé a slabozraké. Funguje na principu plastických bodů. Jedno písmeno jich může mít maximálně šest. Čtou se hmatem. Hendikepovaní se učí také tímto způsobem psát na speciálním stroji.

Zuzana Janků, vedoucí Domova sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Charita Opava, Vlaštovičky: „Psací stroj, na kterém se nevidomý učí psát, se jmenuje Pichtův psací stroj. Je to tzv. šetibod, který vybodává Braillovo písmo. Díky němu si nevidomí mohou napsat veškeré informace, které potřebují k běžnému životu. Ať už se jedná o odjezdy autobusů, recepty, které by rádi uvařili a pod.“

Obyvatelům chráněného bydlení ve Vlaštovičkách teď ulehčí život nový Editor Duxbury, který jim věnovala Nadace Leontýnka. Hendikepovaní se s ním učí pracovat. Pro lidi, kteří ztratili zrak v dospělosti to může být složité. Třeba proto, že se slepecké písmo prozatím dobře nenaučili.

Václav Burda, instruktor práce s počítačem, Charita Opava: „Někteří uživatelé ani brailla (Braillovo písmo) neovládají, neumí. Pro ně je dostačující, když pracují s hlasovým výstupem. Když ten počítač pouze mluví. A nepotřebují text nebo jakýkoliv popisek mít v reliéfním vzhledu slepeckého písma. Někteří, taková je většina, s braillem pracují aktivně.“

Jedním z prvních, kteří se s novou aplikací seznamují, je Jakub. Přestože při práci na počítači musí spoléhat na hlasovou asistentku, která předčítá menu, jde mu práce od ruky. Učí se rychle.

Jakub, klient chráněného bydlení, Vlaštovičky, Charita Opava: „Můžu si stáhnout text z internetu, upravit si ho a potom si ho vytisknout.“

České popisky programu práci velmi usnadňují. Klienti se učí vkládat text a dál jej graficky upravovat, nebo také vytvářet tabulky. A, samozřejmě, naučí se připravit na počítači vlastní text k vytištění.

Zuzana Janků, vedoucí chráněného bydlení pro zrakově postižené, Charita Opava, Vlaštovičky: „Díky novému programu si mohou klienti vytisknout pracovní smlouvu, studující klienti si mohou vytisknout veškerá skripta, učivo, které potřebují ke svému studiu. Mohou si vytisknou také e-mailovou komunikaci se svou rodinou, s přáteli. Těch dokumentů je velká spousta.“

K tomu ale je potřeba speciální tiskárny, která dokáže na papír vytlačit znaky slepeckého písma.

Díly tomuto programu se nevidomí klienti dostanou snáze k běžným informacím, se kterými se dříve nemohli seznámit buď vůbec, nebo to bylo velmi složité. Navíc si je mohou vytisknout na papír a uložit pro vlastní potřebu.


---Mohlo by Vás také zajímat