Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Ministerstvo kultury ruší podporu památek
  • Parkovací dům bude hotový na jaře
  • Obědy pro děti v nouzi

Ministerstvo kultury ruší podporu památek

Kvůli rozpočtovým škrtům ruší Ministerstvo kultury program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Díky tomuto programu mohly i malé vesnice získat peníze na opravu chátrajících historických staveb. Jejich nízké obecní rozpočty by totiž na takové investice nestačily.

Renesanční zámek ze 17. století už 20 let postupně opravuje starostka Věra Burdová. A zdá se, že je to nekonečný příběh. Peníze v pěti milionovém obecním rozpočtu se na tyto investice hledají jen těžko. Obec se proto musí spoléhat na dotace. O příspěvek z programu Podpory obnovy kulturních památek žádá každý rok. Letos jej ale ministerstvo kultury kvůli škrtům v rozpočtu zrušilo.

Věra Burdová (SNK), starostka Jezdkovic: „Samozřejmě, je to čára přes rozpočet. My, jako malá obec, nemáme na to, abychom do toho (oprav, pozn. red.) mohli zainvestovat. Je to pro nás přítěž vlastnit kulturní památku. Naše obec má pouhých 257 obyvatel.“

V budově zámku sídlí obecní úřad, potraviny a knihovna. V části jsou skladovací prostory. V posledních letech tady díky dotacím vyměnili dveře a opravili část fasády. Největší investicí byla předloňská přestavba šrotovníku na komunitní centrum. V tomto roce měla přijít na řadu oprava kleneb nad okny v přízemí. Pomoci měly také peníze ze zrušeného programu na obnovu kulturních památek, o které může obec požádat prostřednictvím statutárního města Opavy.

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „V minulém roce 2021 Opava využila 748 000 Kč z tohoto dotačního programu. A samozřejmě, v tomto roce budou tyto peníze chybět.“ 

O tyto finance se vždy dělí několik žadatelů. Stát dává 80% z celkové ceny projektu. Peníze jsou potřeba především na opravy církevních objektů, ale také třeba technických budov či soch.

Dalibor Halátek, památkář, Národní památkový ústav: Tím, že to jsou kulturní památky, tak vždycky musí investor poptat resturátora s licencí. Takže náklady jsou na to vysoké. A myslím, že by je měl stát kompenzovat.“ 

Na Opavsku se nachází 240 kulturních památek. Mnohé z nich nejsou v dobrém stavu a potřebují rekonstrukci.

Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy: „Prostě je škoda, že v tomto roce ten program k dispozici nebude. Já pevně doufám, že se s tím žadatelé vyrovnají, a najdou si jiný dotační program, který jim umožní překlenout toto období.“

Obce z Opavská se do projektu Podpory obnovy kulturních památek zapojují pravidelně od roku 2008. Stát jim přispěl na rekonstrukce historických objektů téměř 10 miliony korun.


---

Parkovací dům bude hotový na jaře

Parkovací dům u východního nádraží získává konkrétní obrysy. Stavba bude hotová na jaře. Tento Přestupní terminál bude sloužit řidičům, kteří chtějí v cestě dál pokračovat veřejnou dopravou. Nová místa ke stání vyřeší také problém s parkováním v centru Opavy.

Nádraží Opava-východ. Pokud chcete zaparkovat někde poblíž, musíte mít opravdu štěstí. Před výpravní budovou je totiž pouze 11 parkovacích míst. Lidé, kteří se potřebují k nádraží dopravit autem, musí odstavit vůz v přilehlých ulicích nebo na některém z parkovišť v centru města.

Parkovací dům, který teď staví město v blízkosti kolejiště, nabídne dostatek místa pro auta, motorky i kola. Dělníci nyní dokončují fasádu, tesaři pracují na stavbě bočního schodiště, elektrikáři dokončují rozvody.

Radim Schreiber, stavbyvedoucí Morys s. r. o.: My tady máme podlahy vybetonované. Tady chybí ještě poslední krok: na povrchovou úpravu podlah udělat polyuretanové stěrky.“

Připravena jsou 4 parkovací místa, která budou mít k dispozici nabíječku pro elektromobily. V budoucnu se nejspíš jejich počet zvýší.

Radim Schreiber, stavbyvedoucí Morys s. r. o.: „U této stěny budou parkovat vozidla, která jsou poháněna buď na zemní plyn nebo na propanbutan. Z toho důvodu je tady uděláno havarijní větrání.“

Parkovací dům stojí na nevyužívaném pozemku Českých drah, který už dříve odkoupilo město. Výstavba přestupního terminálu navazuje na úpravy prostoru u vlakového nádraží, které zde probíhaly před víc jak deseti lety. Kdy se rekonstruovala nádražní budova a také podchod, který zkrátí cestu od nádraží k novému parkovacímu domu na ulici Skladištní. Tato ulice se také dočká úprav. Přibude zde zeleň i veřejné osvětlení.

Radim Daniec, stavbyvedoucí, Hochtief: „My máme za sebou veškeré hrubé práce na komunikaci na ulici Skladištní. Čekám jen na závěrečný finální kryt ze živice.“

Druhý vstup k parkovacímu domu bude lávkou od Nádražního okruhu. Součástí stavby bude také venkovní parkoviště pro auta a kola.

Stavba vyjde na 190 mil. korun. Z toho 85 mil. se městu podařilo získat jako dotaci z evropských fondů.

Město nyní připravuje platební systém i ceník parkování.

Tomáš Navrátil (ANO) primátor Opavy: „My tento systém ještě dokončujeme společně s poskytovatelem dotace a také Českými drahami tak, aby systémy byly kompatibilní, aby na sebe navazovaly. Abychom mohli nastavit zvýhodnění pro cestující železniční dopravou.“

Místo k parkování tady bude pro 246 vozidel. A bude možné tady odstavit i kola. Stavba bude hotová na začátku května.

---

Obědy pro děti v nouzi

Nadace Woman for Woman pomáhá rodičům, kteří jsou ve finanční tísni, a nemohou platit svým dětem obědy ve školní jídelně. Ještě spolu s projektem Ministerstva práce a sociálních věcí si budou moci letos dopřát polední teplé jídlo víc jak tři stovky malých strávníků. Díky pravidelnému stravování se děti lépe soustředí na výuku a také nejsou vyčleňovány z kolektivu.

Dva stejné projekty s cílem, zajistit pravidelný teplý oběd dětem, jejichž rodiče se ocitli ve finanční tísni a nemohou školní stravování platit. Lidem v hmotné nouzi pomáhá projekt Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Obědy pro děti zase realizuje obecně prospěšní společnost Woman for Woman. Se školami spolupracuje od roku 2013. Počet podporovaných dětí každý rok stoupá.

Jana Skopová, Women for Women, o.p.s.: „Ta situace se ještě zhoršila od ledna, protože v mnoha školách došlo k navýšení cen obědů. Určitě se do toho promítá covid, ceny potravin, ceny energií.“

Opavské školy o příspěvek zažádaly poprvé před sedmi lety.

Eva Dostálová, referentka, odbor školství, Magistrát Opava: „My s nadací Woman for Woman spolupracujeme od r. 2015/16. V letošním školním roce je zapojeno 76 dětí z 9 škol.“

Na ZŠ B. Němcové zaznamenali nárůst žáků, kteří potřebují finanční pomoc. Jejich počet se za rok téměř zdvojnásobil.

Ivana Lexová, ředitelka ZŠ B. Němcové, Opava: „Je těch dětí o něco více, než bylo, máme jich 21. Je to více než v předchozích letech. Zároveň není jednoduché vyhledávání těchto dětí.“

Odpovědnost výběru leží na učitelích. Je důležité, aby byli všímaví ke svým žákům a pak také dokázali taktně oslovit s nabídkou pomoci rodiče.

Lucie Chovancová, učitelka, ZŠ B. Němcové, Opava: „Především jsem vytipovala žáky, kteří mají více sourozenců než dva. Nebo pokud mají v rodině matku samoživitelku. A  také rodiče, kteří v souvislosti s koronavirem, přišli o práci."

Romana Foltýnová, učitelka, ZŠ B. Němcové, Opava: „To, že se doma něco děje, poznáme většinou podle toho, že se dítě začne chovat jinak.  Buď je plačtivé, smutné, straní se kolektivu. Ale velice často se stává, že naopak začne více zlobit.“

Druhý projekt Obědy do škol je zaměřený je na rodiny, které se ocitly v hmotné nouzi. Nárok na příspěvek mají děti do tří do 15 let. Na Opavsku jde každoročně o tři stovky dětí.

Lukáš Ťapťuch, ved. odd. hmotné nouze, ÚP Opava: „Projekt  je financován z operačního programu Potravinové a materiální pomoci, který nabízí podpořeným dětem možnost bezplatného stravování. Takže rodiče nemusí doplácet vůbec nic.

Podle pedagogů pravidelné polední stravování přispívá k celkové spokojenosti dítěte ve škole.

Lucie Chovancová, učitelka, ZŠ B. Němcové, Opava: "Určitě je více začleňováno do kolektivu. Necítí se tak odstrkováno. Myslím si, že mu to určitě prospěje.“

Zvlášť, když odpoledne tráví v družině nebo pokračují ve výuce. Nasycené dítě je také soustředěnější.


OBĚDY PRO DĚTI     (Woman for Woman)                          OBĚDY DO ŠKOL  (MPSV)

- pro děti 6 až 15 let                                                                - pro děti 3 až 15 let

- strávníci, Opava: 76                                                             - strávníci, Opavsko: 304

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry