Opavský expres

  • Zpravodajství z Opavy od reportérky K. Gerykové a kameramana M. Lyska
  • Škole pro hendikepované žáky chybí prostory
  • Sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
  • Opava chystá rekonstrukci arkád v parku
  • Klienti stacionáře Mraveneček vyráběli dekorace

Škole pro hendikepované žáky chybí prostory

Opavská základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči se bude stěhovat do prostornější budovy. Ta současná, kde škola sídlí od svého vzniku, už kapacitně nevyhovuje. Počet žáků se tady během šesti desetiletí existence školy navýšil 2,5 krát.

Škola pro žáky se zrakovým postižením byla v Opavě založena v roce 1959. Postupem času ji začaly navštěvovat také děti s vadami řeči. Jejich počet se začal navyšovat.

Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě: „Pro zrakově postižené jsme jediná škola svého druhu v kraji. A co se týká dětí s vadami řeči a závažnými vadami řeči – tak takových opravdu přibývá.“

Z původních 50 žáků je jich dnes téměř 130. Škola se nachází v prostorách bývalého činžovního domu. Je to znát na úzkých chodbách, chybějících skladovacích prostorech a nevelkých třídách.

Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě: „Chybí nám relaxační koutky, které by měla škola pro děti se zdravotním postižením mít v každé třídě. A také máme velmi malou družinu. A nemáme žádné odborné učebny."

To se ale změní: právě totiž začala rekonstrukce budovy na ulici Praskova za 180 milionů korun. Tady se škola z Havlíčkovy ulice časem přestěhuje. Protože se v budově ještě ještě nedávno učilo, musí se nejprve vyklidit. Ruku k dílu přiložili v rámci své praxe učni ze stavebního učiliště.

Radek Jašek, zástupce ředitele pro praktické vyučování, SOU stavební v Opavě „My tady máme instalatéry, elektrikáře a tesaře. Pomáháme zhotoviteli, se kterým dlouhodobě pracujeme demontovat pracoviště.“

Protože jde o původní školní budovu, dispozice se zde příliš nezmění. Bude zde dost místa pro prostorné třídy, družinu, kabinety pro učitele a sklady pomůcek, bez kterých se výuka hendikepovaných žáků neobejde. V půdních prostorách bude internát a pak také speciální pedagogické centrum s vlastním vstupem. Škola bude bezbariérová.

Marek Veselý, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav: „Musíme zřídit výtah, nové schodiště. Propojit trochu logičtěji některé prostory. Ale zůstane to stále školská budova.“

Stavební práce začnou nejprve ve vnitřních prostorách budovy.

Marek Veselý, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav: „Musíme nejdříve demontovat veškeré dveře, obložení stěn, toho je tady spousta. Podlahy – jsou tady PVC povrchy, pod tím jsou parkety. To všechno se musí odstranit, vytrhat, vytřídit a odvézt na skládku. Pak začnou pomalu stavební práce.“

Rekonstrukce 135 let staré školy bude zahrnovat nové rozvody vody, elektřiny, osvětlení a ústředního topení. Plánuje se zateplení fasády a výměna oken, odizolování sklepů od vlhkosti. Budova přijde také o svou raritu – nevhodně umístěný ocelový sloup tyčící se uprostřed tělocvičny. Venkovní vzhled se přiblíží předminulému století.---

Sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého

Místní část Opavy Suché Lazce plánuje v příštím roce rekonstrukci zdejší kapličky sv. Jana Nepomuckého. Renovaci potřebuje ale také socha světce uvnitř. A protože peníze z obecního rozpočtu na to nestačí, vypsala obec na záchranu této sochy veřejnou sbírku.

Tuto nenápadnou stavbu nemůžete minout, pokud projíždíte Suchými Lazci. Kaplička sv. Jana Nepomuckého tady stojí přibližně 300 let. S určitostí byla zachycena na prvním vojenském mapování z roku 1764.

David Závěšický, kronikář obce Suché Lazce: „To je to nejstarší památka, kterou tady máme. Kaplička sloužila jako náboženský stánek manského statku, od kterého se vlastně rozrůstala celá zástavba v Suchých Lazcích."

Svůj vzhled tato stavba během století příliš neměnila. Jen šindel nahradily střešní tašky a hladkou omítku brizolit. Kříž na střeše změnám odolal. Dochovaly se záznamy o několika větších opravách. Ten první hovoří o roku 1858, poslední o roku 2005.

Kapličku se rozhodla obec nyní opravit. O finanční přispění na restaurování dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého požádá obec dárce. Peníze mohou poslat na účet nebo předat na sucholazecké pobočce Pošta partner.

Petr Orieščík (ČSSD), starosta Suchých Lazců a náměstek primátora Opavy: „Veřejná sbírka je vyhlášena na opravu sochy a dvou sloupů přilehlých k této soše. Oprava by měla vyjít na 150 000. Každopádně městská část by pak měla opravit celou kapličku.“

Kaplička je neodmyslitelnou součástí obce. Místo setkávání i důležitý orientační bod.

obyvatel Suchých Lazců: „Strávil jsem tady, jak se říká, mládí. Tady jsme si chodili hrát jako děti.“

obyvatel Suchých Lazců: „Kaplička je vlastně součástí historie naší obce. Památky se mají ochraňovat. Abychom je předali dalším generacím.“

Rekonstrukce kapličky by měla začít příští rok. Během té doby bude socha vyřezaná z lipového dřeva v péči restaurátorů. Ti už nyní zjišťovali, co bude nutné udělat.

Dalibor Halátek, památkář, Národní památkový ústav: „Vidíme v obličeji sondu na původní barevnost, inkarnát, který je světle růžový. Stejně tak na střapcích je červená. Bílé roucho. Potom jsou soudy i na znaku Tvorkovských z Kravař.

Restaurovány budou také dva dřevěné sloupy, které jsou nezvykle uloženy po stranách sochy. Pocházejí zřejmě z roku 1781.

Dalibor Halátek, památkář, Národní památkový ústav: „Ty jsou pravděpodobně z doby, kdy v nedaleké tvrzi zemřel poslední Tvorkovský z Kravař. "

Až bude kaplička i socha v novém kabátě, plánuje obec požádat Národní památkový ústav o zapsání této stavby na seznam kulturních památek.


---

Opava chystá rekonstrukci arkád v parku

Opava chystá rekonstrukci starobylých arkád ve Dvořákových sadech. Stavba má špatnou střechu, nabírá vlhkost a své tady dokonali také sprayeři. Během příštího roku se toto místo promění v malou galerii s posezením a občerstvením.

Město plánuje rekonstrukci arkád ve Dvořákových sadech, které získalo v r. 2017 od biskupství ostravsko-opavského. Toto místo dříve obývali bezdomovci a v současné době je podloubí zdevastované. V budoucnu jej uzavřou skleněné výplně a stavba bude sloužit jako výstavní pavilon s posezením i občerstvením. Opravy budou stát 2 miliony korun a plánovány jsou na příští rok.


Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: "V první fázi spravíme kompletně celou budovu včetně zastřešení, osvětlení a veř. prostoru.
 Budova je podmáčená takže musíme zpevnit spodní část piloty."


---

Klienti stacionáře Mraveneček vyráběli dekorace

Květinářství Gabriely Andělové v Opavě se pro klienty denního stacionáře Mraveneček na čas stalo dílnou, kde si mohli vyrobit pro své blízké vánoční dekorace. Protože jde o mladé lidi s těžkým zdravotním a mentálním postižením, pomáhali jim při tom asistenti. Společné tvoření si všichni náramně užili.

Vánočně vyzdobené květinářství bylo ideálním místem pro tvůrčí dílnu, kterou pro klienty denního stacionáře Mraveneček připravila jeho majitelka. Vyrobit si tady mohli pro své rodiče a blízké vánoční dekorace.

Květinářství a stacionář Mraveneček jsou od sebe jen kousek. A tak se obchod stál častým cílem procházek klientů. Někdy se přišli jen podívat, jindy si koupili malý dárek pro své rodiče. Každopádně obě strany pultu propojilo časem přátelství. A teď i společné tvoření.

Gabriela Andělová, majitelka květinářství: „Jsou srdeční. Oni opravdu mají radost z maličkostí. A jsou strašně vděční. A když přijdou, tak vlastně přinesou slunce, přinesou radost do toho dne.“

Floristky připravily pro každého z hostů malý stromeček, který si každý mohl ozdobit podle své fantazie. Protože všichni klienti mají kromě mentálního také zdravotní hendikep, pomáhali jim asistenti.

Eva Lejschková, pracovnice v soc. službách, DS Mraveneček, Charita Opava: „Péťa nemluví, tak mu  ukážu zda červenou nebo zlatou a on  si ukáže, jakou by chtěl.“

Práce jim šla od ruky a bylo vidět, že si všichni společné tvoření užívají.

Klienti denního stacionáře Mraveneček se v květinářství postupně střídali. K pracovnímu stolu se vešly totiž nejvíce 4 osoby plus stejný počet asistentů. I tak tady bylo těsno. Ale nikomu to nevadilo. U stolu panovala dobrá nálada.

Jana, klientka DS Mraveneček, Charita Opava: „Povedlo se nám to. Tak myslím, že rodiče budou mít radost.

David, klient DS Mraveneček, Charita Opava: „Všechno možné jsem tam dal. Stromeček dám mamce a tetě.“
Radost z vlastnoručně vyrobených dekorací byla obrovská.

Jana Konopková, vedoucí stacionáře Mraveneček, Charita Opava: „Pro ně je každá aktivita mimo stacionář velkým přínosem. Zvlášť v toto covidové době, kdy se moc nikam nedostaneme. Takže jsou za to velice vděční, když se dostanou mimo stacionář a mezi lidi, do společnosti. A že mohou zažít něco jiného.

A o Vánocích se jistě budou radovat také obdarovaní. Protože stromečky se všem opravdu moc povedly!

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry