Ostravské minuty

Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.

Tomáš Kořistka, TV POLAR: Hezký den, dnes pro Vás máme třetí, speciální vydání Ostravských minut věnovaných především plánům Magistrátu pro začínající rok 2021 o svých resortech budou mluvit náměstci primátora Kateřina Šebestová a Vladimír Cigánek.

Kateřina Šebestová /ANO/, náměstkyně primátora Ostravy: Mým rezortem je oblast ochrany životního prostředí, IT služeb a outsourcingu a živnostenský úřad. Samozřejmě že velkým tématem v Ostravě je kvalita ovzduší a různá další témata jako staré ekologické zátěže a podobně. Co se týče zlepšování kvality ovzduší všichni víte, že za poslední dva roky se to ovzduší značně zlepšilo. My samozřejmě víme, že to bylo tím, že byly teplé zimy a příznačné nebo příznivé meteorologické podmínky, ale věříme, a pořád na tom i dál pracujeme, že ta opatření, která zavádí město a bude zavádět mají na zlepšení kvality ovzduší velký vliv. Když zmíním některá opatření, na kterých jsme pracovali i v letošním roce a na kterých budeme pracovat i v roce 2021, tak je to, řekli bychom, až revoluční čištění komunikací ve městě. My čistíme nejenom cesty v majetku města, ale samozřejmě i kraje a státu. Zákon nám ukládá čištění komunikací dvakrát ročně a my některé úseky čistíme až šestkrát, takže mohli bychom nazvat takové čištění komunikací skutečně až revoluční, které nemá v Česku obdoby. Co má vliv také na kvalitu ovzduší je samozřejmě doprava. My ekologizujeme neustále prostředky městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Ostravy s tím, že letos vlastně už jakákoliv dieselová frakce je vyčleněna z toho vozového parku. Nadále budeme kupovat nízkoemisní nebo bezemisní vozidla, jsou to tramvaje, elektrobusy a parciální trolejbusy. Podpora ve výměně kotlů: do dnešního data jsme pomohli vyměnit asi 1500 kotlů na území města, starých neekologických kotlů s tím, že jsme vlastně na příspěvek pro obyvatele, aby nemuseli samozřejmě vynakládat své vlastní finanční prostředky, vynaložili asi 13 milionů korun z rozpočtu města a v té podpoře budeme pokračovat. Co je velkým tématem v Ostravě a co nás všechny samozřejmě trápí, jsou staré ekologické zátěže a my se můžeme teď těšit na to, že konečně, po více než deseti letech, zmizely ropné odpady z bývalé rafinérie Ostramo. Takže dobrou zprávou je, nejenom pro obyvatele města, ale hlavně okolní zástavby, hlavně sídliště Fifejdy, že už nebudou obtěžováni zápachem a nebude hrozit kontaminace například vod. Potom, to je pro mě takovým příjemným tématem, je revitalizace městských parků nebo zakládání nových zelených ploch ve městě. V lednu se můžeme těšit už na kolaudaci parku za biskupstvím, pokud bychom to tak mohli nazvat. Je to jedinečný prostor, takový park vlastně v Ostravě ještě nemá obdoby, my jsme se inspirovali takovými malými francouzskými a anglickými parčíky. Je to opravdu zajímavé místo a v lednu už bude zpřístupněno veřejnosti. Dokončujeme parkovou úpravu u Prokešova náměstí před kavárnou U černého stromu. Pracujeme a bude hotova dokumentace pro park u zámku v Zábřehu. Dokončujeme dokumentaci pro cestu vody a park nad rybníkem ve Výškovicích, a můžeme se těšit, právě v těchto dnech se podepisuje smlouva na revitalizaci Havlíčkova nábřeží, celý úsek od krajského soudu až po hradní lávku včetně sjezdu ze Sýkorová mostu. Takže vlastně po těch úpravách na té slezské straně, kdy jsme opravili bývalý mostní pilíř, postavili nové terasy s vyhlídkou na řeku, vysadili množství zeleně, tak se teď budeme zabývat tou stranou na moravské straně a upravíme, revitalizujeme Havlíčkovo nábřeží. Všichni víme, že ten rok 2020 byl složitý, byl těžký, já teda doufám, že v tom příštím na nás čekají už jenom příjemné věci. Samozřejmě ještě to jaro asi bude komplikované, ale my na těch vizích nebo na těch projektech, které jsme si připravili, budeme dál rádi pracovat a doufám, že nám k tomu veškeré ty okolnosti pomohou.

Vladimír Cigánek /ODS/, náměstek primátora Ostravy: Předně bych chtěl představit útvary, které řídím: jedná se o odbor dopravy, který zaštiťuje oblast dopravních činností, dále je to odbor dopravně správních činností, který se stará o řidičské průkazy, přehlašování dopravních prostředků, případně vymáhání škod a jízda na červenou, která je velmi oblíbená tady v Ostravě. Rok byl poměrně dost náročný pro nás, jako pro dopravu, protože v mé gesci je i Dopravní podnik Ostrava, Ostravské komunikace, které se zabývají přepravou občanů, případně údržbou komunikací. Dopravní podnik v letošním roce opravdu měl velmi závažné problémy jako všude v celé republice. Na jízdném jsme ztratili na asi zhruba 120 milionů korun, což je více než 20 procent, což je poměrně velmi vysoká částka. Samozřejmě největší problém je v tom, že lidé přestali jezdit a využívat hromadné dopravní prostředky, protože ta kovidová doba přinesla s sebou jakési ohrožení, lidé, zejména zpočátku, měli velkou obavu, velký stres z toho jezdit městskou hromadnou dopravou. Pak se to nějakým způsobem rozvolnilo, nicméně teď ke konci roku zase ta situace je podobná, jaká byla zpočátku letošního roku. Pro příští rok mám své priority, jedna ze základních priorit, ač to takhle nemusí znít, tak je vypracování a schválení koncepce parkování ve městě, tzn. parkovací politiku. Touto záležitostí jsme se nezabývali v předchozích letech a víceméně jsme v jakémsi zpoždění s jinými městy. Musíme řešit negativní vliv parkování v centru města, ale i vůbec v celém městě, musíme na druhé straně zase podpořit podnikání, protože samozřejmě pokud neumožníme lidem parkovat ve městě, tak je problém s tím, že se vytlačují do obchodních center a vyprazdňuje se centrum. Nicméně musíme tuto záležitost daleko více a podrobněji řídit a pracovat i na základě nových dynamických modelů a vzorů. Pokračujeme v přípravě čtyřech parkovacích domů. Nejdál je parkovací dům, který bude stát u nemocnice. V současné době bylo vypsáno výběrové řízení a hledáme ještě možný model financování, model provozování tohoto parkovacího domu. Další parkovací domy se připravují vedle Moravskoslezského kraje, potom zoologická zahrada a v současné době proběhla soutěž architektonická u náměstí Msgre. Šrámka. V mé gesci je příprava i takových zásadních staveb, jako je příprava Severního spoje, což je spoj, který by měl odlehčit dopravě na Porubu. Je to jakási třetí paralelní komunikace. Zde postupujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a samozřejmě hledáme zdroje na ministerstvu, protože se jedná o investici ve výši zhruba jednoho a půl miliardy korun. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, zejména občanům, kteří nemají obavu, nemají strach a neustále využívají MHD a budou ho využívat i pro příští rok. Samozřejmě ta situace není úplně lehká, víme, že ne všechny spoje jsou využívány tak, jak by mohly být, na druhé straně jsou i špičky, které nejsou podle našich představ. Opravdu dopravní podnik ve spolupráci s odborem dopravy dělá co se dá, připravuje různé navyšování kapacit, ale není to v žádném případě jednoduchá záležitost. Chtěl bych všem popřát zejména hodně zdraví a hodně úsilí do toho příštího roku, protože to opravdu budeme všichni potřebovat. Děkuji.

Tomáš Kořistka, TV POLAR: Jak vidíte, tak se máme na co těšit a doufejme, že se brzy zlepší i pandemická situace. Díky za pozornost a nezapomeňte si nás naladit zase za týden. Už nyní pro vás připravujeme reportáže. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat