Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Obyvatelé 5 obcí mohu dostat dotaci na kanalizaci
  • Ostrava aktualizovala akční plán pro sport

Obyvatelé 5 obcí mohu dostat dotaci na kanalizaci

Ostrava pokračuje v likvidaci volných výustí splaškových vod do vodních toků. S tím samozřejmě souvisí budování kanalizace. Lidé, kteří se budou nově do kanalizace připojovat, mohou požádat magistrát o dotaci.

Už jsme vás informovali o velkých investicích ostravského magistrátu do vodohospodářských projektů. Jsou mezi nimi projekty na budování kanalizace i likvidaci volných výustí, kterou splaškové vody odtékají do vodních toků. Ostravské zastupitelstvo nyní rozhodlo, že bude lidem přispívat i na stavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Program jako celek by se měl týkat bezmála pětistovky vlastníků rodinných domů v dotčených obvodech, jejichž nemovitosti jsou v současné době napojeny na jednotnou kanalizaci. Tu nelze pro velký obsah dešťových vod přepojit na čistírny odpadních vod, proto ústí do vodních toků. Aby bylo možné tyto volné výustě zrušit, město postupně buduje, případně rekonstruuje nebo rozšiřuje kanalizaci. Cílem je zajistit odkanalizování takzvanou oddílnou kanalizací se souběhem splaškové a dešťové kanalizace. To umožní zrušit všechny volné výustě nejpozději do roku 2025, jak nám ukládá legislativa. Kýženým efektem bude také podstatné vyčištění řek Ostravice a Lučiny, do nichž už se nedostanou žádné splaškové vody."

Program podpory se týká vlastníků nemovitostí v Petřkovicích, Bartovicích, Michálkovicích, Hrušově a v Koblově. Město bude jednotlivé výzvy vyhlašovat v návaznosti na dokončení konkrétních staveb. Obyvatelé pomoc města vítají. 

anketa: 

"Já jsem úplně nadšená, výborné. Máme tady žumpu a musíme čerpat, takže kanalizace bude úplně perfektní." 

"Určitě je to posun. Kanalizace je třeba. Řešíme to tady žumpou a to je středověk." 

První program se týká Jahodové ulice v Petřkovicích Žádosti o dotace bude možné podávat v termínu od začátku července do konce září letošního roku. Kanalizační přípojky budou muset být hotové nejpozději do konce roku 2022.

---

Ostrava aktualizovala akční plán pro sport

Stejně jako každý rok Ostrava aktualizovala svůj akční plán pro sport. Asi největší investiční akcí je zahájení stavby nové sportovní haly v Třebovicích. Součástí plánu jsou ale i významné sportovní akce a těch je hned několik. Například v příštím týdnu začíná turnaj světové série v plážovém volejbale.

Ačkoliv musela Ostrava kvůli dopadu pandemických opatření na hospodaření města krátit rozpočet na sport o 10 procent, sportovních klubů se omezení nedotknou. Využijí se totiž peníze ušetřené ze zrušených akcí. Aktualizován byl také sportovní akční plán, který zahrnuje investiční i neinvestiční akce na letošní rok. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora: „V rámci tohoto plánu jsou městem v letošním roce připravovány mnohé zajímavé projekty, mezi které patří například sportovní hala Ostrava-Třebovice, workoutová hřiště a ve fázi projektové přípravy jsou třeba i multifunkční sportovní hala v Ostravě či areál Střelnice na ulici Plzeňské. A mezi prioritní projekty, které postupně realizuje SAREZA, jsou zařazeny i rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. a II. etapa."

V akčním plánu jsou zahrnuty jak akce magistrátu, tak akce jednotlivých městských obvodů a sportovních klubů, které město také většinou podporuje. Jeho součástí je i dlouhodobější plánování, takže například také Mistrovství světa v hokeji v roce 2024. 

Zdeněk Zikmund, mluvčí Českého svazu ledního hokeje: "V současné době se jako s pořadatelskými městy šampionátu počítá s Prahou a Ostravou, tak jak to schválil kongres Mezinárodní hokejové federace. Připravují se i podpisy memorand s Moravskoslezským krajem a městem Ostrava."

Zařazení investičních projektů do akčního plánu města je v současné chvíli podmínkou pro žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu.

---Mohlo by Vás také zajímat