Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Drobní podnikatelé mohou požádat o 20 tisíc korun
  • Parkovací dům v Ostravě navrhne studio Chalupa architekti
  • Strážníci musejí byt v průběhu celé služby v rouškách

Drobní podnikatelé mohou požádat o 20 tisíc korun

Ostrava znovu podpoří drobné podnikatele, kteří museli kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru omezit nebo zcela přerušit činnost. Mohou si zažádat o okamžitou jednorázovou podporu ve výši 20 tisíc korun.

Ostravský magistrát, stejně jako loni, pomůže drobným podnikatelům, které postihl zákaz poskytování služeb přijatý k zamezení šíření nemoci Covid 19. Těmto živnostníkům město poskytne okamžitou jednorázovou finanční podporu 20 tisíc korun. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy:  „Uvědomujeme si, že současná ekonomická situace je pro řadu drobných ostravských podnikatelů ještě horší, než byla loni na jaře. A přestože i město bylo vlivem pandemie covid-19 významně postiženo poklesem svých daňových příjmů, cítíme, že i nyní se musíme za živnostníky, kteří provozují ve městě své restaurace, kavárny, butiky a různé další služby a podílejí se tak na vytváření atmosféry města a jeho ekonomické kondici, postavit. Navazujeme na zkušenosti z loňského jara, kdy se tato rychlá a jednoduchá forma podpory velmi osvědčila. Alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun."

O podporu mohou žádat fyzické i právnické osoby, pokud vládní opatření výslovně zakázalo jejich podnikatelskou činnost spočívající v maloobchodním prodeji a prodeji služeb v provozovně na území města. Restauracím, které musely zavřít, bude podpora vyplacena i v případě, že zvolili náhradní formu prodeje přes výdejová okna nebo rozvozem zákazníkům.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Je jasné, že nejde o částky, které mohou podnikatelům kompenzovat jejich finanční ztráty, a jde spíš o gesto solidarity, které však v kombinaci s různými druhy vládní podpory pomůže překlenout současné mimořádně složité období."

O peníze lze žádat výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace, do které podnikatelé nahrají jen scan podepsané žádosti, prohlášení a scan svého občanského průkazu. Žadatel nesmí být v insolvenci a nesmí mít dluh vůči městu. Celková výše jeho ročních příjmů za rok 2020 musí být minimálně 180 tisíc a maximálně 12 milionů korun.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Tato pomoc je jednorázová a alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun."

Podpora je vyhlašována jako časově neomezená a bude otevřená do vyčerpání částky. Rada města Ostravy bude žádosti schvalovat v týdenních intervalech. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu města www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum. O Pomoc lze žádat od 18. ledna.

---

Parkovací dům v Ostravě navrhne studio Chalupa architekti

Parkování v centru Ostravy pomůže vyřešit parkovací dům, který navrhne renomované studio Chalupa architekti. Objekt bude mít sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží a bude vybudován na parkovišti za katedrálou Božského spasitele.

Ostrava se dlouhodobě snaží řešit problémy s parkováním v centru města. I když je cílem, aby řidiči využívali co nejvíce odstavná parkoviště a do centra jezdili hromadnou dopravou, chystá se také stavba parkovacího domu na parkovišti za Katedrálou Božského Spasitele. O jeho podobu se postará studio Chalupa architekti z Prahy, které vybrala porota.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Ačkoli je téma umístění parkovacího objektu v jádrovém území města velmi kontroverzní, pro rozvoj centra města to bude zásadní stavba. Především nám umožní dostavět několik klíčových proluk včetně té po květinové síni u Masarykova náměstí, protože bude splněna zákonná podmínka zajištění dostatečného počtu parkovacích míst u novostaveb."

Architektonické soutěže se zúčastnilo šest studií. Tři byly osloveny přímo a další tři byly vybrány z 35 nabídek na základě dodaných portfolií. Porotci hodnotili celkovou kvalitu návrhu, ale také provozní, dopravní a technické řešení, jeho hospodárnost a ekonomickou přiměřenost.

Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA: "Blízká katedrála je monumentální a potřebuje silného partnera, což návrh splňuje. Parkovací dům podle tohoto návrhu bude disponovat 400 parkovacími stáními a bude mít živý parter s obchody a službami, který podtrhne jeho městotvornou funkci."

Výhodou vybraného návrhu je také to, že v budoucnu mohou být v případě potřeby garáže přebudovány například na bytový dům. Cena budovy je odhadována na 400 milionů korun a stavět by se mělo začít v roce 2023.   

---

Strážníci musejí byt v průběhu celé služby v rouškách

Uplynulý rok nebyl lehký pro nikoho a obzvlášť náročný byl pro lidi z první linie, do které jistě náleží i strážníci. V Ostravě loni museli řešit téměř 54 tisíc událostí, což znamená asi 150 každý den.

Pandemie koronaviru změnila život každému a mnoha lidem změnila i způsob jejich práce. Týká se to i městských policistů, kteří musejí být ve službě v rouškách i dalších ochranných pomůckách. V uplynulém roce se navíc museli zaměřit také na dodržování vládních opatření. V průběhu celého roku řešili v Ostravě strážníci celkem 53 769 událostí.

Jindřich Machů, mluvčí MP Ostrava: "Rok 2020 byl rokem atypickým a zároveň nelehkým nejen pro ostravské strážníky. Výkon služby v rouškách, ochranných pomůckách či zcela nové úkoly plněné v souvislostí s pandemií COVID19. I přes uvedené skutečnosti však strážníci i v tomto nelehkém období plnili své standardní úkoly a odvedli kus práce."

Kromě přestupků vyřešených přímo strážníky, bylo zadrženo a předáno státní policii 279 pachatelů trestných činů a zajištěno bylo také 210 hledaných osob. Bez řidičského průkazu nebo pod vlivem alkoholu chytli loni strážníci 36 lidí. V tomto roce se chtějí strážníci zaměřit na bezpečnost občanů.

Miroslav Plaček, ředitel MP Ostrava: "Chceme, stejně jako loni, pracovat v součinnosti s PČR na zvyšování bezpečnosti občanů a to jednak rozšířením kamerového systému, tak celou řadou preventivních projektů. Stěžejní jsou projekty zaměřené na nejzranitelnější skupiny, tedy na seniory a děti."

Městská policie Ostrava má v současné době 650 strážníků, což znamená, že chybí 30 pracovníků. Bohužel se nyní nedají stavy doplnit, protože pandemická situace znemožňuje výuku a přípravu nových městských policistů v rekvalifikačních kurzech. 

---Mohlo by Vás také zajímat