Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Zastupitelstvo Ostravy schválilo rozpočet pro 2021
  • Ostrava prodá pozemek v Mošnově za 286 milionů Kč
  • Ostrava schválila vítězný návrh na památník veteránů

Zastupitelstvo Ostravy schválilo rozpočet pro 2021

Zastupitelstvo Ostravy schválilo pro rok 2021 vyrovnaný rozpočet. Město bude hospodařit s téměř 10 miliardami korun. Celých 25 procent z této částky půjde na investice.

Ostrava bude v příštím roce hospodařit s devíti miliardami a devíti sty miliony korun. 25 procent z této částky půjde na investice. Kvůli koronavirové krizi jsou předpokládané celkové příjmy o miliardu nižší než loni.  Rozpočet je vyrovnaný.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Při té míře nejistoty jsme k tvorbě rozpočtu přistoupili konzervativně. Nicméně s cílem neomezovat investiční výstavbu a pokračovat v projektech, které jsou pro nás důležité."

S ohledem na snížení příjmů ze sdílených daní bude Ostrava šetřit především na běžných výdajích. Jsou navrhovány ve výši 7,4 miliardy. Proti letošku se snižují o 43 milionů korun. Na investice má město připraveno i s úvěrem téměř 3,5 miliardy korun.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Zhruba 22 procent z kapitálového rozpočtu jde do vodohospodářských staveb, další nemalou položkou je 14 procentní podíl kultury, výrazně je zastoupené zdravotnictví, parkování, komunikace a chodníky." 

Pro městské obvody se v rozpočtu počítá s částkou 1,7 miliardy korun, což je o 205 milionů korun méně než letos. Z důvodu úspor se nebudou vkládat další prostředky do fondů pro rozvoj městské nemocnice a na koncertní halu. 

---

Ostrava prodá pozemek v Mošnově za 286 milionů Kč

Ostrava přistoupí na výhodnou nabídku developerské společnosti Panattoni, která chce koupit pozemek v průmyslové zóně Mošnov. Nabízí za něj o více než třetinu, než byl znalecký odhad. Firma u letiště vybuduje halu s kancelářemi, sklady i výrobními prostory pro další zájemce.

Ostrava dostala dvě nabídky developerů na koupi pozemků v Malé rozvojové zóně Mošnov. Cenově výhodnější byl návrh společnosti Panattoni, která je ochotna zaplatit 286 milionů korun, což je o 114 milionů více, než znalcem odhadnutá cena. Pozemek má rozlohu 39 hektarů a je určen k výstavbě průmyslového parku.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "V sousedství Strategické průmyslové zóny Mošnov a Letiště Leoše Janáčka Ostrava vznikne nová kvalitní infrastruktura, která je standardní součástí fungování velkých moderních měst. Zásadní je pro nás rovněž závazek tvorby pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Od více jak čtyřmiliardové investice developera očekáváme multiplikační dopad na dodavatelské firmy z Ostravy a okolí a tím i na ekonomický rozvoj města."

Díky chystané investici by v budoucnu práci v zóně mohlo najít dalších až 2000 lidí. Lokalita se nachází asi 25 minut od Ostravy a v přímém sousedství mezinárodního letiště. Je napojena na městskou i regionální hromadnou dopravu včetně železniční.

Karel Tascher, mluvčí společnosti Panattoni Europe: "Panattoni jako stavitel průmyslových zón naváže svým projektem na rozsáhlou stávající průmyslovou zónu s kvalitní dopravní infrastrukturou. Naše investice budou ve výši téměř dvou miliardy korun. Další téměř dvě miliardy vloží do technologií v budovách nájemci."

Pobočka firmy Panattoni v České republice se zaměřuje na revitalizaci brownfieldů a udržitelný rozvoj. Loni dodala 125 tisíc m² průmyslových prostor. Hala v Mošnově bude její první realizací v okolí Ostravy. Ve Strategické průmyslové zóně Mošnov investoři dosud vytvořili okolo 4 tisíc přímých pracovních míst a proinvestovali celkem 14,6 miliardy korun.

---

Ostrava schválila vítězný návrh na památník veteránů

Ozdobou oslav dne veteránů v Ostravě na podzim příštího roku bude odhalení památníku veteránů v centru města. Ve výtvarně - architektonické soutěži zvítězila sochařka Pavla Sceránková se třemi kovovými plastikami, které se budou pohybovat.

Letos v březnu vyhlásila Ostrava výtvarně-architektonickou soutěž na památník veteránů, který ozdobí park Československých letců. Ve dvoufázové soutěži se porotcům nejvíce zalíbil návrh sochařky Pavly Sceránkové a rada města tuto volbu schválila. Město začne s autorkou vítězného návrhu jednat o jeho realizaci bezprostředně po formálním ukončení soutěže, pravděpodobně v lednu. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostrava: „Vítězný návrh Pavly Sceránkové nejlépe z předložených návrhů naplnil zadání soutěže. Je realistický, obsažný, a přitom příjemně lehký. Působí dynamicky a nadčasově. Po obsahové stránce nakládá s faktickými odkazy, jako jsou citace veteránských vzpomínek, a současně s geometrickými motivy, které nepůsobí pejorativně symbolicky či zbytečně militantně. Tvar pohybujících se kruhů by mohl mít nejsilnější účinek zejména po setmění, kdy se text v okruží rozsvítí. Silný symbolický obsah by mohla nabídnout také vztyčená pozice kruhů nad hlavami účastníků pietního aktu."

Vznik památníku pomohl iniciovat také plukovník Jaroslav Hrabec, bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, který v současnosti zástupce vojenského velitelství teritoria v Táboře. Byl také členem poroty. 

Jaroslav Hrabec, vojenské velitelství v Táboře: „Památník bude připomínat české, respektive československé veteránství jako celek a jeho nositele napříč generacemi, tedy legionáře – vojáky stojící u zrodu České republiky, druhoválečné veterány – československé vojáky a odbojáře bojující na frontách II. světové války a působící v domácím i zahraničním odboji, i novodobé veterány – příslušníky Armády ČR, kteří se účastní zahraničních misí. Vybraný návrh památníku považuji za dobrou volbu, protože nejen naplňuje základní myšlenku, tedy propojení všech tří etap našich veteránských tradic, ale svým provedením je i nadčasový a věřím, že proto bude blízký dnešním i budoucím vojákům – veteránům."

Tři samostatné konstrukční prvky památníku jsou navrhovány převážně z duralu, dráhy objektů mají být žulové. Užití aretačního kloubu by umožnilo jejich pohyblivost. Památník by měl být hotov v říjnu příštího roku, aby mohl být odhalen ke dni veteránů, který připadá na 11. listopad.

---Mohlo by Vás také zajímat