Ostravské minuty

Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.

Jana Lipowská, TV Polar: Hezký den, vítám vás u speciálního dílu ostravských minut. Blíží se konec roku a proto jsme pro vás natočili rozhovory s jednotlivými náměstky a náměstkyněni primátora Tomáše Macury. Vy si teď můžete poslechnout, jak se povedl končící rok v jednotlivých resortech magistrátu a co se chystá na rok 2021.

Zuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy: Pro mě je to vlastně několik oblastí. Oblast investic, oblast územního plánování a s tím související teda i činnost nově vznikající organizace. Mapa vlastně částečně z pohledu toho územního rozvoje a kvality té zástavby. My máme v letošním roce z pohledu těch investic za sebou řadu úkolů, protože jsme vlastně rozjeli několik velkých významných investičních akcí a já musím zaklepat, že v této chvíli se daří je posouvat a realizovat. Zmíním teda především samozřejmě historická jatka, což je stavba velmi složitá a bude nám vstupovat právě i do roku 2021, kdy budeme velkou většinu těch jatek realizovat a dokončovat a nebo například stavbu ostravské univerzity ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Což je miliardová investice a pro město rozhodně zásadní. Takže to jsou ty důležité věci z pohledu investic. Z hlediska městského ateliéru mám radost, že se městskému ateliéru povedlo zrealizovat vizi prostorového rozvoje. To je klíčový dokument města na základě kterého my do budoucna budeme plánovat zástavbu a dneska už víme, že když třeba budeme prodávat pozemky nebo připravovat další architektonické soutěže, tak právě na základě těchto podkladů. Určitě jsem velmi ráda, že máme za sebou výsledky dalších architektonických soutěží například na památník veteránů nebo nové výsledky na zástavbu za katedrálou. Parkovací dům spolu s jakýmisi obchody a živým parterem, tak to je velká cesta, kterou jsme v letošním roce ušli. Ten investiční rozpočet byl složitý sestavit. Nicméně se zapojením úvěru nakonec máme rekordní plánovaný investiční rozpočet. Je to až tři a půl miliardy korun. My budeme teda především dokončovat velké investiční akce, poklad parkoviště u Ostravské univerzity, Jatka, bytový dům na Janáčkové, budeme ale nově zahajovat ulici Pivovarskou nový úsek. Rádi bychom zahájili rekonstrukci Grossmanovy vily. Z těch historických věcí a památek. To bude určitě krásná stavba. Plánujeme obrovskou investici do parkovacího domu před městskou nemocnicí a zároveň jednu z klíčových přestaveb v rámci městské nemocnice, to je rekonstrukce rekonstrukce pavilonu A. To co je ale dál důležité. My potřebujeme dotáhnout řadu projektových dokumentací, které máme v běhu. Ať už se bavíme o dokumentacích jako je podchod u dřevoprodeje, což je stavba za desítky milionů, která velmi trápí lidi na jihu nebo se bavíme o těch významných stavbách typu koncertní hala, kde bychom se v roce 2021 měli dostat právě k dokumentaci pro společné povolení a měli bychom ji právě koncem roku 2021 podat na stavební úřad. A to jsou desítky věcí, které potřebujeme nějakým způsobem průběžně dotahovat. Rádi bychom také se dál posunuli v tom, co s Masarykovým náměstím a s prolukami, které tam ještě máme. Tím, že máme návrh na parkovací dům, tak nyní můžeme řešit zástavbu už více město vhodného charakteru. Takže především bytovou zástavbu či nějaké kanceláře. Tak to je výzva se kterou se budeme chtít v příštím roce poprat. Budeme chtít představit a postoupit v návrhu na rekonstrukci mrakodrapu na ulici Odstrčilova. To je taky velký úkol a rádi bychom dotáhli další zelené projekty jako je dokončit dokumentaci na lesopark Hulváky. Rádi bychom realizovali některé projekty městských obvodů. Jako je třeba rekonstrukce náměstí U Duhy v Porubě nebo novou sportovní halu v Třebovicích. Také bych asi zmínila, že největší část to je 22% celého toho rozpočtu jde do vodohospodářských staveb, které jsou skutečně.. Je to 770 milionů korun. A to jsou obrovské stavby. Bavíme se o celé nové kanalizaci v Plesné, obrovská přestavba ve Svinově, sběrač B. A řada dalších věcí, které samozřejmě výrazně ovlivňují město. Já mám radost, že se povedlo Ostravě se nezastavit. Byť covid byl a je to velmi náročné pro všechny. Tak mám radost, že se nám povedlo udržet v tempu věci dokončovat. Pokračovat v nich a že ta energie tady je. Všichni jsme unaveni, je to pravda, ale na druhou stranu si myslím, že to může být i příležitost a takovou bysme ji asi měli tu situaci tak nějak všichni brát. A já teda všem přeju, aby skutečně jsme tu energii zase načerpaly v průběhu těch svátků a mohli prostě pokračovat.

Radim Babinec (ANO), náměstek primátora Ostravy: Z mého pohledu já mám na starosti majetek a veřejné zakázky. Obecně řečeno z pohledu majetkového překvapivě se nám dařilo, jak už v oblasti prodeje pozemků těch tzv. proluk ale ono definice proluk ve městě je složitá, takže těch volných pozemků v rámci města. Především v rámci centrální části města, tak i v rámci průmyslových zón. Všichni asi co se týká těch proluk vědí, že se nám podařilo nějakým způsobem vypsat a realizovat zakázku na trojzubec na slzu, což je velice komplikovaný pozemek a nečekali jsme to upřímně. Dotáhla se do nějaké podoby Vojanova, takže mile nás překvapil v podstatě zájem investorů a developerů o samotnou Ostravu. A na druhou stranu i zájem o průmyslové zóny v tomto případě poslední příklad, který nás opravdu velice mile překvapil je prodej pozemků v malé rozvojové zóně v Mošnově velice kvalitnímu investorovi Panattoni, kdy jsme dosáhli výsledné ceny téměř sto procent nad znaleckým posudkem, takže opravdu v téhle oblasti se nám nesmírně dařilo. Ty proluky tady ještě jsou. Máme ještě pozemky volné i v centrální i v jiných částech města ,takže my se tomu budeme určitě věnovat. Sledujeme i v podstatě situaci na trhu, kdy nejlépe s tím vyjít, ale skutečně začneme s těmi prolukami pracovat s těmi zůstatkovými, protože samozřejmě začíná se vždycky u těch nejatraktivnějších pozemků a uvidíme, kam dospějeme, ale myslím si, že ten trend vůči Ostravě teď je opravdu velice pozitivní. Ten rozpočet a on to pan primátor na zastupitelstvu uvedl je opatrný. Ten návrh byl opatrný, protože sami víte, že nikdo si dneska není jistý, jak bude finálně vypadat tzv. daňový balíček. Nicméně máme ho schválený tak, že pokud k nějakým posunům v rámci schvalování onoho daňového balíčku dojde, pokud skutečně se dospěje k tomu, že krajům a obcím bude zaslána kompenzace v určité výši a budou přijata další opatření, tak my s tím rozpočtem co máme už v podstatě, když to zjednoduším můžeme mít jenom mile překvapeni s tím, že jakoby bude více těch volných prostředků a budou se moci okamžitě znovu přelít do těch investičních akcí, protože já si myslím, že tou správnou ideou je krizí se proinvestovat. Ten úvěr. My jsme postupovali samozřejmě tak, jsme tady druhé funkční období , že jsme si v podstatě na ten úvěr vytvořili příznivé podmínky tím, že jsme usilovně šetřili a spláceli bývalé dluhy. Dneska tím pádem jsme získali úvěrové podmínky, které v podstatě asi nemají obdoby a je otázka jestli budou někdy opakovatelné. A jak říkám, krizí je potřeba se proinvestovat, ale na to je potřeba mít ty volné prostředky k čemuž bude samozřejmě ten poskytnutý úvěr využit. Já jsem v podstatě životní optimista, takže určitě věřím, že ten příští rok bude ještě lepší. Covid pomine a přeju všem obyvatelům Ostravy, ať ten příští rok je ještě lepší, nejlepší a ať se Ostravě daří.

Jana Lipowská, TV Polar: Speciální vydání ostravských minut končí. Díky za pozornost a nenechte si ujít ani další speciál. Na viděnou.

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat