Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Důsledky distanční výuky pomůže zmírnit doučování
  • V centru vyroste supermoderní kancelářská budova
  • V centru Ostravy vyroste nový bytový dům

Důsledky distanční výuky pomůže zmírnit doučování

Ostrava chce pomoci dětem, které jsou kvůli distanční výuky pozadu. Vyčlenila proto peníze, které budou sloužit na doučování žáků ve školách a nebo v rámci příměstských táborů o prázdninách. Doučování by se mělo týkat asi 900 žáků.

Ostrava si pomocí dotazníků provedla průzkum na 35 školách, jak jsou na tom žáci po skončení distanční výuky. Z 13 tisíc žáků školy vyhodnotily asi 900 dětí, které distanční výuku nezvládly a nebo se ji vůbec neúčastnily. Potřebují doučování z matematiky, českého a také cizího jazyka. Město pro tyto děti uvolní 1 750 000 korun na jejich další výuku. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Nerovnosti ve vzdělání se s délkou trvání distanční výuky zvětšují. Ať je situace dána socioekonomickým statusem rodiny, technickou vybaveností domácností hardwarem nebo internetovým připojením, mírou podpory vzdělávání ze strany rodiny nebo technickými dovednostmi žáků a mírou jejich samostatnosti, může vést k dlouhodobému zaostávání. Skutečné potřeby škol a žáků jsme proto prověřili dotazníkovým šetřením a rozhodli jsme se pomoci s řešením situace, protože je zájmem nejen všech dětí, a jejich rodin, ale i města a společnosti, aby se vzniklé rozdíly ve vzdělání co nejdříve a v maximální možné míře minimalizovaly." 

Do vzdělávacích aktivit chce město zapojit ostravské základní školy, nestátní neziskové organizace a střediska volného času. Například Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba připravuje příměstské týdenní kempy, kde se bude střídat výuka, exkurze a zábava. 

Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže Ostrava - Poruba: "Máme připraveny 4 prázdninové kempy. Dětem bude poskytnuta zdrama svačina, oběd, svačina. Dopoledne bude věnováno doučování a během léta ještě navštíví výukový program v Dolní oblasti Vítkovice, výukový program v planetáriu a výukový program v ZOO."

O individuální i skupinové doučování pro své žáky, a to od června až do října projevilo zájem i 23 z 55 ostravských základních škol. Deset z nich chce pořádat i příměstské vzdělávací tábory po vzoru Středisek volného času a Domů dětí a mládeže. 

---

V centru vyroste supermoderní kancelářská budova

Unikátní supermoderní kancelářská budova vyroste v průběhu tří let v centru Ostravy. Stát bude na pozemku u Nové Karoliny. Kanceláře by měli zaplnit pracovníci IT společnosti TietoEVRY.

Organica - tak se bude jmenovat nejmodernější kancelářská budova v Ostravě, která by měla být hotova v roce 2023. Stát bude mezi Novou Karolinou a Trojhalím. Investorem ji společnost Contera, která už v Hrušově pracuje na průmyslové zóně. 

Tomáš Jirků, partner a výkonný ředitel Contera: "Do toho projektu vkládáme velmi kvalitní, funkční a působivou architekturu a doufáme, že se v té výjimečné lokalitě stane velkým lákadlem pro naše budoucí klienty."

Stavba bude mít  šest nadzemních podlaží, přičemž to poslední bude mít otevřenou terasu se zelení a relaxační zónou, a dvěma podzemními podlažími s parkovištěm a technickým zázemím. Budovu z velké části obsadí IT firma TietoEVRY z Finska.

Petr Lukasík, ředitel TietoEVRY Czech: "Ostrava je pro nás a naše podnikání v České republice velice důležitá. Zaměstnáváme zde zhruba 2400 lidí."

Pozemky získal investor od města za 95 milionů korun. V kupní smlouvě je řada podmínek, které musí Contera dodržet, jinak by Ostrava mohla od prodeje odstoupit. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Jsem velice rád, že v tom tendru vyhrála společnost Contera, se kterou máme velmi dobré zkušenosti i z jiných projektů v Ostravě."

Organica je navržena tak, aby se chovala šetrně k životnímu prostředí. Teplota a kvalita vnitřního vzduchu je kontrolována pomocí čidel a reaguje na koncentraci lidí v prostoru.

---

V centru Ostravy vyroste nový bytový dům

V centru Ostravy naproti Divadlu Antonína Dvořáka vyroste nový bytový dům. Pozemek prodá soukromému investorovi město. Bude tak zastavěno místo, kde dlouhé roky chátral objekt Vojanka, než byl loni zbourán.

V loňském roce jsme vás informovali o likvidaci nevzhledného chátrajícího objektu na nároží ulice Vojanova a Smetanova náměstí. Ostrava pozemek vyčistila a nabídla k prodeji investorům. Přihlásilo se jich celkem 5 a pracovní skupina složená z odborníků a zástupců města pak jejich nabídky hodnotila. Vybrána byla ostravská společnost Promet, která chce stavět bytový dům s komerčními prostory.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Zájem o lukrativní pozemek v centru města nedaleko budovy Divadla Antonína Dvořáka projevilo pět společností. Z toho dvě musely být vyřazeny pro nesplnění podmínek. Ostatní nabídky město hodnotilo komplexně ve všech souvislostech bez preference některého z kritérií. Jednání o podmínkách prodeje bylo náročné, protože město si, jako ve všech případech, potřebuje dostatečně smluvně zajistit plnění závazků ze strany kupujícího. Vybraný investor je díky svým dosavadním zkušenostem pro město kvalitním a silným partnerem a jeho návrh přinese možnost dalšího atraktivního bydlení v centrum města."

Pozemek o rozloze 635 metrů čtverečních prodá město za 9 milionů 200 tisíc korun. Jeho výhodou je blízkost  významných kulturních a společenských institucí, jako jsou divadla, univerzitní kampus nebo památkově chráněný dům knihy. 

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: „Návrh společnosti Promet představuje atraktivní šestipodlažní bytový dům s 26 bytovými jednotkami, s prostory pro obchod a služby v přízemí a jedním patrem podzemního parkování. Po podpisu smlouvy bude následovat 3měsíční období prověrky, jejímž cílem je ověření proveditelnosti projektu. Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro společné povolení do patnácti měsíců, a poté samotná výstavba objektu. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci roku 2024 až 2025, v závislosti na průběhu stavebního řízení."

Pracovní skupina sice původně určila jako nejvhodnější nabídku společnosti Linkcity, která chtěla na pozemku stavět hotel, ale s tou se město nedohodlo na podmínkách smlouvy. Bytový dům by měl být hotov v polovině roku 2025. 

---Mohlo by Vás také zajímat