Stáhnout video

Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava obhájila historicky nejlepší rating
  • Ostrava získala miliony na čištění silnic
  • Ostravský Stacionář pro děti má novou zahradu

Ostrava obhájila historicky nejlepší rating

Ostrava má opět nejvyšší možný rating Aa3/stabilní. Obhájila ho opět po roce, což svědčí o výborném hospodaření města a výborné finanční situaci. Magistrát se nyní bude muset vyrovnávat s následky koronavirových opatření a tak je dobré hodnocení ještě cennější.

Ostrava znovu dosáhla na nejvyšší možný stupeň ratingového hodnocení Aa3/stabilní, což je stejně jako Česká republika. Přitom žádné město ani kraj nemůže mít vyšší ratingovou známku, než stát, do kterého náleží. Ostrava tak druhý rok po sobě potvrzuje, že hospodaří dobře. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: „Agentura Moody´s ocenila i v těchto nesnadných časech konzervativní způsob finančního hospodaření města včetně každoroční revize běžných výdajů, zásadní pokles zadluženosti i průběžné vytváření finančních rezerv. Vše se ukázalo velmi prozíravé zvlášť v souvislosti se současným překonáváním ekonomických důsledků epidemie covid-19 na příjmy města i dopadů na širší ekosystém."

V letech 2015 až 2019 agentura městu prakticky každoročně zvyšovala ratingový stupeň a zrcadlila tak důraz vedení města na odpovědné řízení městských financí. Potvrzením stupně Aa3/stabilní ocenila agentura Moody´s u Ostravy silné provozní výsledky podpořené přísnou kontrolou výdajů, které zůstanou solidní i v letech 2020 až 2021.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Co je velmi podstatné, tak aktualizované ratingové hodnocení již reflektuje i záměr města na přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 1,8 miliardy korun k urychlení strategických investic a dává předpoklad pro získání velmi konkurenceschopných nabídek od peněžních ústavů."

Jedinými městy České republiky, které aktuálně vykazují stejnou úroveň ratingového hodnocení jako Ostrava jsou Praha, Brno, a Česká Lípa. Mezi kraji tak vysoké hodnocení nemá žádný.

---

Ostrava získala miliony na čištění silnic

Ostrava získala miliony korun na čištění silnic. Je to vůbec poprvé, co ministerstvo životního prostředí tento dotační program vyhlásilo a je určen pouze pro města postižená vysokou prašností.

Bezmála 10 milionů korun získala od ministerstva životního prostředí Ostrava na čištění komunikací na území celého města. Peníze se dají využít až do listopadu příštího roku. Magistrát za čištění silnic vydává 30 milionů korun ročně a tyto peníze pomohou výdaje snížit. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje více faktorů a sekundární prašnost je z velké části způsobená nejen místní dopravou a domácími kotly, ale hlavně průmyslem a přeshraničním přenosem, domnívám se proto, že bychom neměli vše hradit pouze z městských financí, tedy z peněz všech Ostravanů, ale že by se měl v takto postižených regionech na zlepšení ovzduší podílet také stát.“

Vznik tohoto dotačního programu ministerstva životního prostředí iniciovala právě Ostrava už v roce 2018. Sekundární prašnost, tedy prach zvířený vozidly na cestách je významným faktorem, který ovzduší v Ostravě dlouhodobě zhoršuje. 

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy: "Jsem ráda, že ministerstvo takovou dotační výzvu vypsalo, že jsme uspěli a že nám stát s náklady na snížení prašnosti pomůže. Již několik let čistíme silnice mnohonásobně častěji, než ukládá zákon, a zahrnujeme do úklidu také cesty krajské a státní."

O čištění silnic se starají Ostravské komunikace, které mají k dispozici dostatek moderní techniky. Většina z vozů pohltí díky výkonným filtrům i prachové částice PM 10, tedy o velkosti 10 mikrometrů. 

Pavel Krol, vedoucí dopravy a mechanizace, Ostravské komunikace: "Ostravské komunikace vlastní celkem 8 samosběrných zametacích vozidel. Z toho 7 vozů plní normu PM 10. Také vlastníme 4 kropící vozidla." 

Dotace ministerstva životního prostředí na nadlimitní čištění silnic byly určeny pro 9 měst v republice. Z toho je 6 z našeho regionu a žadatelem může být i kraj. Dotaci získal kromě Ostravy ještě Třinec. 

---

Ostravský Stacionář pro děti má novou zahradu

Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě - Porubě může ještě lépe pečovat o své zdravotně handicapované klienty. Po loňské rekonstrukci budovy byla nyní zrekonstruována i jeho zahrada a to včetně mobiliáře. Děti si tak mohou hrát a zároveň přitom rozvíjejí své schopnosti.

Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě patří pod městskou nemocnici. Dochází do něj 40 dětí předškolního věku z mnoha zdravotními handicapy. Nejčastěji s diagnózou různých forem dětské mozkové obrny a s tím souvisejících poruch smyslového vnímání, poruch prostorového vnímání, epilepsie či zrakových vad. Po loňské rekonstrukci budovy došlo letos i na zahradu, která získala úplně nový vzhled. 

Jana Robenková, primářka Dětského rehabilitačního stacionáře: „Nově zrekonstruovaná zahrada navazuje na upravené vnitřní prostory stacionáře a zvětšuje tak terapeutický a herní prostor pro naše malé klienty denního pobytu. Terapeuti a ošetřovatelský personál díky tomuto prostoru umožní hendikepovanému dítěti v hlídaném, nerizikovém prostředí zažít a procítit díky multifunkčním, senzorickým a labilizačním prvkům mobiliáře zahrady zábavu a pohybové aktivity svých zdravých vrstevníků.“

Nevhodný asfaltový povrch byl nahrazen litou pryží a doplněn zámkovou dlažbou. Provedena byla terénní modelace, osazen nový mobiliář a obnovena zeleň. Na zahradě jsou nové balanční, točící se a zábavné herní prvky – pružinová houpadla, protáčedla, trampolína, spinner nebo kolotoč. Pro radost a uklidnění byly na zahradě vysázeny kvetoucí stromy a vznikly zde i květinové a bylinkové záhony. 

Jana Robenková, primářka Dětského rehabilitačního stacionáře: "Spousta těch mobilních prvků je edukačních. Děti si na nich zlepšují své rovnovážné dovednosti, mají možnost si pod dohledem vyzkoušet, jak jsou na tom koordinačně a co zvládnou. Mnohdy se ty maminky obávají do toho jít, takže si myslím, že je to takové návodné, pojďme to zkusit."

Práce v hodnotě  asi 9 milionu korun byly financovány z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice a z Fondu životního prostření statutárního města Ostravy.

Zdeněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: "Loni se za asi 12 milionů korun podařilo zrekonstruovat celý objekt a v letošním roce přibyla i rekonstrukce zahrady. Ta zahrada je skutečně upravena do nádherné podoby a já jsem moc rád." 

Předpokládá se, že zahradu bude využívat také Mateřská škola Ukrajinská a dojde tak k rozšíření vzájemných kontaktů mezi dětmi obou zařízení.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry