Ostravské minuty

  • Zpravodajství z Ostravy od reportéra Tomáše Kořistky a kameramana Tomáše Trávníka.
  • Ostrava podporuje obnovu památek a významných staveb
  • V Ostravě byly představeny projekty spravedlivé transformace
  • Výstavba parkovacího domu u MNO začne v říjnu
  • Nová operační metoda je pro pacienty šetrnější

Ostrava podporuje obnovu památek a významných staveb

Každé město by se mělo zajímat o svůj vzhled, jehož ozdobou mohou být historické nebo i jiné zajímavé budovy. To je také důvod, proč Ostrava každoročně nabízí majitelům podobných objektů finanční pomoc na jejich opravy a rekonstrukce.

Na konci dvacátých let vznikla v Ostravě Čokoládovna Zett, kterou vlastnil vyučený cukrář Isidor Zuckermann. Po válce firma zanikla a objekt na Havlíčkově nábřeží sloužil jako prádelna. Dnes vypadá takto a nese pojmenování Hudební svět. Je v něm klub Barák a také oblíbená kavárna Dock. Fasáda si už zaslouží opravu a tak majitel využil dotační program magistrátu a získal polovinu peněz na rekonstrukci.

Jan Petro, majitel Hudebního světa: "Je to pro mě i trošku satisfakce, že se to povedlo zrovna teď v tak těžké době. To jsem skoro až dojat. Barvičky řešil architekt Ondřej Turoň z Ateliéru Tur s památkáři a nakonec našli průsečík v kávově hnědých odstínech." 

Z programu na rekonstrukci významných městských staveb a památek bude stejným způsobem spolufinancováno ještě dalších jedenáct rekonstrukcí. Majitelé mohou zažádat o polovinu nákladů z celkové ceny.  

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Tak jako i v minulém roce, tak tam máme i letos z mého pohledu velmi zajímavé městotvorné objekty. Máme tam např. podporu objektu U-haus na Mírovém náměstí ve Vítkovicích, je tam další část obnovy štítové kolonie ve Vítkovicích, máme tam i významné objekty na ulici Nádražní." 

Město podporuje obnovu památek a významných městských staveb dlouhodobě. Dotace již přispěly i k renovaci sakrálních staveb. Mezi majitele bude celkem rozděleno přes 5 a půl milionu korun. Všechny stavby se nacházejí v městských památkových zónách.

---

V Ostravě byly představeny projekty spravedlivé transformace

Téměř 19 miliard korun dostane v příštích letech Moravskoslezský kraj, aby se co nejlépe vyrovnal s následky útlumu hornictví. V Ostravě byly představeny některé z projektů, které budou z těchto peněz hrazeny. Bude to například vědecká knihovna nebo také koncertní sál.

Podle posledního prohlášení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se bude uhlí v našem kraji těžit už jen do konce příštího roku. Náš region byl proto vybrán, jako jako jeden ze tří krajů v zemi, které se podělí o peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci Evropské unie. Ze 42 miliard dostaneme necelých 19 miliard korun na projekty, které zmírní dopady uzavření šachet. Vznikla proto strategie, která definuje, kam peníze nejlépe investovat.

Ivo Vondrák, hejtman MS kraje: "Jednak potřebujeme zastavit odliv obyvatelstva z kraje. Především těch lidí, kteří jsou vzdělaní a mají velký potenciál, Za druhé potřebujeme zlepšit image kraje." 

Celkem bylo vybráno 13 projektů ze kterých je 7 v Ostravě a další především na Karvinsku. Jedním z projektů, který by určitě pomohl zlepšit image kraje, je například výstavba koncertní haly, jejíž příprava běží na plné plné obrátky. 

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Všude, kde vznikly koncertní sály, které jsou dnes vnímány jako novodobé katedrály, se staly impulsem pro rozvoj kultury, vzdělanosti, turismu, incomingové turistiky v okruhu minimálně 100 plus kilometru." 

Sedm ostravských projektů už bylo prezentováno na veřejném projednávání s občany. Asi nejznámější je stavba technické knihovny, které se říká Černá kostka. Podporu získalo také Muzeum + v Dolních Vítkovicích. Několik dalších projektů se týká vzdělávání.  

---

Výstavba parkovacího domu u MNO začne v říjnu

Z ostravského magistrátu přišla dobrá zpráva. Vedení města se podařilo dohodnout se stavební firmou Geosan na vybudování parkovacího domu u městské nemocnice. Společnosti, které se umístily ve veřejné soutěži na prvních dvou místech totiž odmítly podepsat smlouvu kvůli nárůstu cen stavebních materiálů.

Nárůst ceny stavebních materiálů způsobil Ostravě problém s výstavbou parkovacího domu Městské nemocnice Ostrava. Firma, která nabídla nejnižší cenu a zakázku vyhrála, od smlouvy odstoupila a ani druhá společnost v pořadí nebyla schopná původní cenu dodržet. Magistrát tedy udělal poslední pokus a oslovil firmu Geosan, která byla ve veřejné soutěži třetí. Ta nabídku přijala.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy: "Parkovací dům bude náročnou stavbou, která potrvá přes dva roky, jedná se však o stavbu důležitou, která přinese parkovací kapacity nejen pro návštěvníky nemocnice, ale také např. náhradu za parkování v místě, kde se brzy začne stavět vědecká knihovna Černá kostka. Zahájení stavby se oproti našemu předpokladu posunulo o čtyři měsíce, důvodem jsou problémy na stavebním trhu v důsledku pandemie covid, které se odrazily v neschopnosti některých firem zakázku dle své původní nabídky realizovat. Jsme proto rádi, že se smlouvu nakonec podařilo podepsat se společností Geosan Group a práce mohou začít.“

Objekt se sedmi patry bude sloužit k parkování zaměstnancům i veřejnosti, stávající kapacita původního parkoviště se zvýší na čtyřnásobek. V přízemí objektu bude lékárna, obchodní prostory i technické zázemí.

Vlasta Končelová, PR manager Geosan Group: "Těší nás, že jsme zakázku nabídli právě proto, že podstatnou část projektu budeme realizovat vlastními kapacitami. V dodávce monolitické konstrukce patříme mezi 5 největších dodavatelů v České republice. Vzhledem k situaci na stavebním trhu nás trápí cena oceli, ale je nás, abychom si s tímto probléme poradili."

Podzemní patra budou sloužit k parkování zaměstnanců nemocnice, nadzemní patra pro veřejnost. Dále budou v parkovacím domě místa pro 54 jízdních kol. Vybaven bude pokročilým automatickým odbavovacím systémem. Město za jeho výstavbu zaplatí 429,4 milionu korun.

---

Nová operační metoda je pro pacienty šetrnější

Lékaři v Městské nemocnici Ostrava začali využívat novou operační metodu, která je šetrnější k pacientům. Využívají při ní technologii rázové vlny, která rozbije povrch zvápenatělých tepen a zlepší tak jejich propustnost. Využívat se bude pro pacienty s ischemickou chorobou nohou.

Pouze 10 nemocnice v České republice používá metodu rázové vlny pro zprůchodnění silně kalcifikovaných tepen nohou. Nově tak operují i v Městské nemocnici Ostrava. První pacient, který zákrok podstoupil, je 84letý profesor Rudolf Bernatík z Ostravy. 

Rudolf Bernatík, pacient: "Měl jsem už léta potíže. Nohy jsem měl takové těžké, prostě úplně betonové."  

Metoda je určena pro pacienty s ischemickou chorobou nohou, kteří mají v důsledku neprůchodnosti tepen problémy s chůzí - silné bolesti, křeče lýtek nebo stehen. U diabetiků mohou rázové vlny dokonce zabránit amputaci. Metoda je přitom k pacientovi velmi šetrná.

Jiří Kozák, primář oddělení Radiologie a zobrazovacích metod MNO: "Budeme tu masivně kalcifikovanou tepnu roztahovat, to kalcium, které je celistvé, účinkem opakovaných rázových vln rozrušíme a céva se krásně roztáhne." 

Fifejdská nemocnice plánuje touto metodou ošetřit až 25 pacientů za rok, první dva hned na začátku září. 

Jiří Kozák, primář Oddělení Radiologie a zobrazovacích metod MNO: "Tak pane profesore, teď začneme bojovat, abychom tím usazeným vápnem prošli." 

Rizikovými faktory pro vznik ischemické choroby je kouření, cukrovka, vysoká hladina tuků a cholesterolu v krvi nebo vysoký krevní tlak a nepřímo také také obezita.

---

Redakčně upraveno / zkráceno.Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry