Regionální zprávy POLAR

  • Aktuální zpravodajství z Moravskoslezského kraje každou celou hodinu
  • Jaderné modulární reaktory jsou budoucností MS kraje
  • Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho
  • Tříkrálová sbírka 2023 – chybí koledníci
  • Na pomoc chátrajícím vilám vznikl v Novém JIčíně spolek
  • Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově
  • KPS Ostrava má za sebou velmi úspěšný rok

Jaderné modulární reaktory jsou budoucností MS kraje

Moravskoslezský kraj chce, aby se teplo a elektřina pro obyvatele vyráběly levně, ekologicky a bezpečně. To dobře umí malé modulární reaktory (SMR). Proto uzavřel s dalšími třemi partnery memorandum o spolupráci na jejich rozvoji.

Malé modulární reaktory mají v budoucnu po ukončení využívání uhlí a později i zemního plynu jako jediné potenciál pokrýt většinovou potřebu tepla a elektrické energie v regionu.

Jakub Unucka (ODS), první náměstek hejtmana MS kraje: „V roce 2050 musí mít Česká republika bezemisní energetiku a to s plynem nejde. Takže nejpozději v tomto roce musíme nahradit tyto zdroje něčím jiným a opravdu jsme přesvědčeni, že nic jiného než jádro to být nemůže.“

Moravskoslezský kraj bude koordinovat přípravu podmínek pro výstavbu malých modulárních reaktorů se společností Veolia, která je největším dodavatelem dálkového tepla v regionu.

Jakub Tobola, člen představenstva společnosti Veolia Energie: „Budeme přecházet do budoucna k biometanu či vodíku, nicméně alternativa malých modulárních reaktorů je nejzajímavější.“

Odborným garantem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Igor Ivan, prorektor VŠB-TU Ostrava: „Tento zdroj je bezpečný, spolehlivý a zajistí budoucnost MS kraje a jeho energetickou soběstačnost a hlavně výrazně sníží vazbu na vnější zdroje energie.“

Malý modulární reaktor DAVID vyvíjí společnost Witkowitz Atomica.

David Chrobok, předseda představenstva společnosti Witkowitz Atomica: „To je řešení pro budoucnost, to je odpověď na to, jak se dostat k energetické bezpečnosti a soběstačnosti.“

Malé jaderné reaktory nové generace jsou mimořádně bezpečné, což je umožňuje umístit přímo do měst, a mohou tak nahradit stávající teplárny a elektrárny.

---

Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho

Vážných dětských úrazů naštěstí není mnoho, ale pokud už se stanou, je velmi důležitá správná návaznost jednotlivých článků řetězce při jejich ošetření. Jenže jen málo zdravotníků může čerpat ze zkušeností a proto je důležité předávat si vzájemně informace a novinky v léčbě malých pacientů.

Polytrauma je úrazové postižení několika tělních systémů, které má za následek bezprostřední ohrožení života, což může být pro zdravotníky zejména u dětí velmi stresující. Nesetkávají se s ním často a proto je dvojnásob  významné znát správné postupy. V Ostravě proto už po šesté sešli odborníci na tuto problematiku.

Jan Divák, primář ARO FN Ostrava: " Scházejí se zde všechny složky péče o kritické dítě, tzn. přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu i péče v nemocnici."

Jedním z nejčastějších polytraumat u dětí je tonutí. Zdravotnická záchranná služba MS kraje má se záchranou po tonutích bohaté zkušenosti. K vážným zraněním dětí dochází také při dopravních nehodách.

David Holeš, náměstek ředitele ZZS MS kraje: "Děti tvoří pod 5 procent pacientů, které záchranná služba ošetřuje. O to větší stres je pro přednemocniční péči dostat se ke kritickému dítěti, protože to není běžný pacient, na kterého jsme denně zvyklí." 

V Moravskoslezském kraji končí nejtěžší případy ve Fakultní nemocnici Ostrava a bohužel počet těchto případů stále roste.

Ivo Kopáček, dětský traumatolog, FN Ostrava: "Dítě není malý dospělý, takže ty postupy, které jsou u dětí, jsou odlišné, než u dospělých. Souvisí s tím jejich psychomotorický vývoj i  jejich celkový vývoj."

Nejúčinnější ochranou před dětskými úrazy je prevence. Ta spočívá hlavně ve zvyšování obratnosti, tedy rodiče by své ratolesti měli vést ke sportu a pohybu venku. Samozřejmostí by měly být helmy a třeba při bruslení také chrániče. 

---

Tříkrálová sbírka 2023 – chybí koledníci

Opavská Charita hledá dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s koledování během Tříkrálové sbírky. Ta se koná každoročně v lednu a během ní mohou lidé přispět na sociální projekty Charity. Prozatím se přihlásila pouze třetina koledníků, kterých je v Opavě potřeba.

Kašpar, Melichar a Baltazar vyrážejí každoročně na začátku ledna do ulic, aby lidem popřáli vše dobré do nového roku a požádali je o finanční příspěvek na projekty Charity. Do zahájení Tříkrálové sbírky zbývá zhruba měsíc. Ovšem dobrovolníků, kteří by se této služby v Opavě ujali, zatím není mnoho.

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, Charita Opava: „Před covidem bylo skupinek okolo 130. Zatím vím zhruba o 40 skupinkách, které budou ochotné na začátku roku koledovat.“

A tak opavská Charita vyzývá další dobrovolníky, kteří by se chtěli připojit. Mohou to být děti i dospělí. Přihlásit se mohou nejlépe do 16. prosince.

Marie Hanušová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, Charita Opava: „Klasická skupinka jsou tři děti a jeden dospělý doprovod nebo také osoba starší 15 let. Ale může to být také skupinka tří kamarádů či studentů. Nebo to mohou být i dospělí.“

Stejně, jako v období kovidové pandemie, kdy bylo přímé koledování zakázané či omezené, zůstane i nadále v chystané Tříkrálové sbírce dárcům k dispozici možnost poslat peníze na účet sbírky. Na Opavsku budou k dispozici také statické pokladničky v obchodech, lékárnách či kostelích, kde bude možné přispět hotovostí.

Jan Hanuš, ředitel, Charita Opava: „Byli jsme rádi za to, že virtuální možnost byla. Ale opravdu, to setkání v tváří v tvář je důležité především u této sbírky."

Výtěžek Tříkrálové sbírky se chystá Opavská Charita věnovat na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro ošetřovatelky, které pečují o nemocné v domácím prostředí. Část peněz poputuje také na nákup automobilu, kterým za pacienty jezdí. A chystá se také rekonstrukce maséren, kde pracují zrakově postižení a nevidomí.

---

Na pomoc chátrajícím vilám vznikl v Novém JIčíně spolek

Konalo se první setkání Spolku pro záchranu novojičínských Hückelových vil. Ten byl založen v letošním roce a sdružuje lidi, kterým není osud chátrajících památek lhostejný.

Spolek pro záchranu Hückelových vil založilo v červnu několik novojičínských nadšenců, kterým na osudu chátrajících architektonických památek záleží. Teď se v malém sále Beskydského divadla konala jeho první schůze.

Radek Polách, předseda spolku: “Budeme chtít představit ideu vzniku spolku, co všechno jsme za ten půlrok vykonali, pro to, aby ten spolek mohl fungovat, a také máme určité vize, které chceme představit do budoucna.”

Na informativní schůzku dorazili především lidé, kteří se pohybují v oblasti paměťových institucí, oboru architektury nebo kulturního a společenského života ve městě.

Dagmar Jahnová, účastnice schůze spolku: “Jsou to vily, které patří k Novému Jičínu a Nový Jičín by se jimi měl pyšnit a měl by je opravovat.”

Sylva Dvořáčková, účastnice schůze spolku: “Já myslím, že je velmi dobře, že se zakládá tento spolek, protože víme, že hlas kolektivu vždycky zmůže více než hlas jednotlivých jednotlivců.”

Jiří Raška, účastník schůze spolku: “Určitě je to ku prospěchu věci, otázkou spíš je, do jaké míry záměr města reálný a myšlený vážně.”

Vlastníkem Hückelových vil je město Nový Jičín, to hledá vizi jejich využití a především dotační tituly, které by umožnily jejich rekonstrukci.

---

Začala rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově

V polovině listopadu začala dlouho očekávaná rekonstrukce Polikliniky v Karviné-Mizerově. Objekt byl ve špatném stavu a doslova chátral. K rekonstrukci budovy se přistoupilo hned poté, co budovu převzalo město do svého majetku.

Budovu polikliniky převzalo město darem od Moravskoslezského kraje na sklonku roku 2020. Ihned začaly přípravy k její  rekonstrukci.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Nám záleží na tom, aby ty lékařské provozy tam zůstaly. Takže jsme poliklinika převzali a na nás spadlo břímě té rekonstrukce."

Revitalizace začala na konci listopadu, předpokládá se, že hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Nejdůležitějším úkolem je zlepšit její energetickou náročnost.

Pavel Lyčka, investiční referent odboru majetkového MMK: "Každý pavilon se dělá zvlášť, teď probíhají práce na pavilonu A3. Čtvrté patro převážně zubařské ordinace jsou dokončeny a předávány zubařům, ve třetím patře se pracuje."

Před začátkem rekonstrukce byli všichni lékaři a další nájemci seznámeni s časovým harmonogramem prací. Zpátky do své ordinace se už pomalu vrací zubaři, třeba paní Lucyna Franková.

Lucyna Franková, zubařka: “Organizace byla super, já jsem spokojená. Já jsem spokojená, že to město vzalo, opravdu jsem spokojená."

Poliklinika má také své webové stránky, kde najdete všechny potřebné informace k lékařům, ordinačním hodinám a podobně.

---

KPS Ostrava má za sebou velmi úspěšný rok

Klub plaveckých sportů Ostrava letos sbíral medaile na všech prestižních soutěžích. Jen na zimním MČR se mu podařilo získat 57 medailí. Z toho větší polovina byla zlatých.

Klubu plaveckých sportů Ostrava se letos daří. Už na začátku roku si velký úspěch připsaly plavkyně, které vyhrály plaveckou ligu a po několika letech se tak opět vrátily na trůn.

Jan Pala, předseda KPS Ostrava: “Dalším úspěchem byla letní sezóna, kdy po velmi úspěšném MČR se někteří z těch nejlepších kvalifikovali na evropské, potažmo světové soutěže. Na té světové soutěži se Tobiasi Kernovi, našemu nejlepšímu plavci podařilo vybojovat 6. místo, což je historicky nejlepší umístění našeho plavce z našeho klubu."

Tobias Kern, český reprezentant, KPS Ostrava: “Já jsem hrozně spokojený z toho, jak to dopadlo. Máme spoustu medailí, spoustu i juniorských rekordů na štafetě a nejvíce jsem spokojený za svůj juniorský rekord na stovku kraula. To bylo 47, 92 sekund.”

Vanda Švidrnochová, KPS Ostrava: “Na MČR jsem získala 5 zlatých medailí. 3 stříbrné a 4 bronzové se štafetou a za znaky. Jsem strašně spokojená až na 50 znak, ale jinak jsem spokojená. Určitě mám radost. Chtěla bych se dostat na ME juniorů, to je asi můj největší cíl teďka.”

Plavcům za jejich skvělé výkony gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších letech.

---Mohlo by Vás také zajímat


Dnešní premiéry